Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Jetse Pieters

Expand Messages
 • Michèl
  Beste lijstgenoten, Een omvangrijke tak van de uitgebreid gepubliceerde familie Hazenberg stamt af van het echtpaar Wiebe Willems Hazenberg (1768-1809) en
  Message 1 of 1 , Jul 27, 2012
   Beste lijstgenoten,

   Een omvangrijke tak van de uitgebreid gepubliceerde familie Hazenberg stamt af van het echtpaar Wiebe Willems Hazenberg (1768-1809) en Doetje Jetses (1767-1847). Laatstgenoemde is een dochter van Jetse Pieters en Martje Jans, die op 30 november 1766 in Grijpskerk trouwden. Martje Jans is gedoopt op 14 oktober 1736, dochter van Jan Meints en Doetje Hindriks. Jetse Pieters is bij zijn huwelijk afkomstig van Gerkesklooster.

   Van het echtpaar Jetse Pieters en Martje heb ik naast de genoemde dochter Doetje nog slechts één dochter (Sijtske, ged. Visvliet 11 dec. 1768) kunnen vinden.

   In Gerkesklooster blijkt van Jetse Pieters niets. Hij zou evenwel een zoon kunnen zijn van Pieter Marinus en Sytske Folkerts. Zij woonden eind jaren '30 in Gerkesklooster, waar zij in 1741 nog een dochter lieten dopen. Pas in 1747 duiken zij weer op in Zurich en in 1749 in Boksum. Er is dus genoeg ruimte voor een eventuele zoon Jetse in Gerkesklooster, en de vernoeming naar oma Sytske ligt ook in de rede.

   Dit alles blijft echter nogal hypothetisch, vooral omdat de toenaam Marinus in dit geval geen patroniem is, maar een achternaam, die in rechte mannelijke lijn via Leeuwarden, Amsterdam, Leiden en Rotterdam terug te voeren is op ene Hans Marjaens uit Brussel. Het kwam allicht - en zeker in het noorden - wel vaker voor dat mensen een al eeuwen bestaande achternaam 'lieten vallen' en hun verdere leven geregistreerd stonden onder patronimyca.

   Wie heeft nadere informatie over het gezin van Pieter Marinus en Sytske Folkerts, en de eventuele verwantschap met Jetse Pieters?

   Met vriendelijke groet,

   Michèl de Jong
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.