Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Friesland-genealogy] Tresoar vraagt: Wilt u meehelpen met het invoeren van de Volkstelling 1744?

Expand Messages
 • Douwe
  Dag Hans Zijlstra, Zou je mij kunnen vertellen, hoeveel uren werk zo iets betekent? met vriendelijke groet, Douwe Stellinga ... From: hzijlstra To:
  Message 1 of 11 , Jun 25, 2012
  • 0 Attachment
   Dag Hans Zijlstra,

   Zou je mij kunnen vertellen, hoeveel uren werk zo iets betekent?

   met vriendelijke groet,

   Douwe Stellinga


   ----- Original Message -----
   From: hzijlstra
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Tuesday, June 26, 2012 4:56 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Tresoar vraagt: Wilt u meehelpen met het invoeren van de Volkstelling 1744?   Begin dit jaar bereikte Tresoar de mijlpaal van 1000 volgers op Twitter. Ter gelegenheid daarvan werden volgers in de gelegenheid gesteld om hun digitaliseringswensen in te dienen. Op 26 maart werd daaruit geloot. De winnaar was @sneuperdokkum die graag de Volkstelling uit 1744 gedigitaliseerd zou willen zien. Dat is inmiddels klaar en de foto's van de vier delen zijn op 4 mei in de Digicollectie geplaatst.

   Nog mooier zou het zijn als er aan de foto's ook een database gekoppeld zou kunnen worden met daarin de namen en overige gegevens van de personen die in de volkstelling genoemd worden. Daar is in het verleden al eens een begin mee gemaakt en de eerste 5 gemeenten zijn al ingevoerd. Voor de overige 36 gemeenten willen wij graag een beroep doen op vrijwilligers.
   Voelt u ervoor om één van de onderstaande gemeenten voor uw rekening te nemen? Neem dan contact op met Aly de Boer (adeboer@...). U ontvangt dan van ons een Excel-bestand waarin de gegevens ingevoerd kunnen worden, met een invoerinstructie. Invoeren kunt u gewoon thuis doen aan de hand van de foto's van de Volkstelling zoals ze in de Digicollectie getoond worden.

   Stand van zaken:

   Nog in te voeren gemeenten:

   deel 1:
   Ferwerderadeel
   Westdongeradeel
   Oostdongeradeel
   Kollumerland c.a.
   Dantumadeel
   Achtkarspelen
   Tietjerksteradeel
   Smallingerland
   Idaarderadeel
   Rauwerderhem

   deel 2:
   Menaldumadeel
   Franekeradeel
   Barradeel
   Baarderadeel
   Hennaarderadeel
   Wonseradeel
   Wymbritseradeel (in bewerking)
   Het Bildt

   deel 3:
   Aengwirden
   Haskerland
   Schoterland
   Lemsterland
   Opsterland
   Stellingwerf Oosteinde
   Stellingwerf Westeinde

   deel 4:
   Leeuwarden
   Bolsward
   Franeker
   Sneek
   Dokkum
   Harlingen
   Stavoren
   Sloten
   Workum (in bewerking)
   IJlst
   Hindelopen

   Reeds ingevoerd:

   Leeuwarderadeel
   Gaasterland
   Hemelummer Oldevaart
   Doniawerstal
   Utingeradeel

   Omschrijvinge van familiën in Friesland
   Wegens klachten over de slechte handel en scheepvaart werd door de Staten overwogen of de z.g. havenpachten zouden kunnen worden afgeschaft. In plaats daarvan zou een jaarlijkse quotisatie op de huisgezinnen geheven worden. Om de opbrengst van deze quotisatie vooraf te kunnen beoordelen, werden ingevolge resolutie van 13 maart 1744 alle grietenijen en steden aangeschreven staten in te zenden. Deze staten zijn als volgt samengesteld: van ieder hoofd van een huishouden werd de naam genoteerd, het aantal personen waaruit het huishouden bestond, of het huishouden vermogend of "insolvent" dan wel "gealimenteerd" was en de aangeboden vrijwillige bijdrage ter vervanging van de havenpachten. Nagenoeg de hele bevolking is op deze staten terug te vinden, zodat met recht van een volkstelling kan worden gesproken.

   De Volkstelling van 1744 (4 delen) is gefotografeerd door vrijwilligers van de FAF en is te vinden in de Digicollectie.

   Zie ook http://forumtresoar.nl/viewtopic.php?f=14&t=5421

   Groetnis,
   Hans
   http://www.HVNF.nl

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • hzijlstra
   Begin dit jaar bereikte Tresoar de mijlpaal van 1000 volgers op Twitter. Ter gelegenheid daarvan werden volgers in de gelegenheid gesteld om hun
   Message 2 of 11 , Jun 26, 2012
   • 0 Attachment
    Begin dit jaar bereikte Tresoar de mijlpaal van 1000 volgers op Twitter. Ter gelegenheid daarvan werden volgers in de gelegenheid gesteld om hun digitaliseringswensen in te dienen. Op 26 maart werd daaruit geloot. De winnaar was @sneuperdokkum die graag de Volkstelling uit 1744 gedigitaliseerd zou willen zien. Dat is inmiddels klaar en de foto's van de vier delen zijn op 4 mei in de Digicollectie geplaatst.

    Nog mooier zou het zijn als er aan de foto's ook een database gekoppeld zou kunnen worden met daarin de namen en overige gegevens van de personen die in de volkstelling genoemd worden. Daar is in het verleden al eens een begin mee gemaakt en de eerste 5 gemeenten zijn al ingevoerd. Voor de overige 36 gemeenten willen wij graag een beroep doen op vrijwilligers.
    Voelt u ervoor om één van de onderstaande gemeenten voor uw rekening te nemen? Neem dan contact op met Aly de Boer (adeboer@...). U ontvangt dan van ons een Excel-bestand waarin de gegevens ingevoerd kunnen worden, met een invoerinstructie. Invoeren kunt u gewoon thuis doen aan de hand van de foto's van de Volkstelling zoals ze in de Digicollectie getoond worden.

    Stand van zaken:

    Nog in te voeren gemeenten:

    deel 1:
    Ferwerderadeel
    Westdongeradeel
    Oostdongeradeel
    Kollumerland c.a.
    Dantumadeel
    Achtkarspelen
    Tietjerksteradeel
    Smallingerland
    Idaarderadeel
    Rauwerderhem

    deel 2:
    Menaldumadeel
    Franekeradeel
    Barradeel
    Baarderadeel
    Hennaarderadeel
    Wonseradeel
    Wymbritseradeel (in bewerking)
    Het Bildt

    deel 3:
    Aengwirden
    Haskerland
    Schoterland
    Lemsterland
    Opsterland
    Stellingwerf Oosteinde
    Stellingwerf Westeinde

    deel 4:
    Leeuwarden
    Bolsward
    Franeker
    Sneek
    Dokkum
    Harlingen
    Stavoren
    Sloten
    Workum (in bewerking)
    IJlst
    Hindelopen

    Reeds ingevoerd:

    Leeuwarderadeel
    Gaasterland
    Hemelummer Oldevaart
    Doniawerstal
    Utingeradeel


    Omschrijvinge van familiën in Friesland
    Wegens klachten over de slechte handel en scheepvaart werd door de Staten overwogen of de z.g. havenpachten zouden kunnen worden afgeschaft. In plaats daarvan zou een jaarlijkse quotisatie op de huisgezinnen geheven worden. Om de opbrengst van deze quotisatie vooraf te kunnen beoordelen, werden ingevolge resolutie van 13 maart 1744 alle grietenijen en steden aangeschreven staten in te zenden. Deze staten zijn als volgt samengesteld: van ieder hoofd van een huishouden werd de naam genoteerd, het aantal personen waaruit het huishouden bestond, of het huishouden vermogend of "insolvent" dan wel "gealimenteerd" was en de aangeboden vrijwillige bijdrage ter vervanging van de havenpachten. Nagenoeg de hele bevolking is op deze staten terug te vinden, zodat met recht van een volkstelling kan worden gesproken.

    De Volkstelling van 1744 (4 delen) is gefotografeerd door vrijwilligers van de FAF en is te vinden in de Digicollectie.

    Zie ook http://forumtresoar.nl/viewtopic.php?f=14&t=5421

    Groetnis,
    Hans
    http://www.HVNF.nl
   • Hinke
    Douwe, ik denk net zoveel uren als jij er aan kunt en wilt besteden. Ik heb vorig jaar een paar gemeentes gedaan maar heb zo geen idee hoeveel uren ik daar mee
    Message 3 of 11 , Jun 26, 2012
    • 0 Attachment
     Douwe, ik denk net zoveel uren als jij er aan kunt en wilt besteden. Ik
     heb vorig jaar een paar gemeentes gedaan maar heb zo geen idee hoeveel
     uren ik daar mee bezig ben geweest.
     En een kleine gemeente gaat natuurlijk sneller dan een hele grote
     gemeente. Misschien is er een gemeente waar je veel familie hebt zitten,
     dan is het vaak leuk om zo'n gemeente te doen, heb je er zelf meteen ook
     iets aan.

     Maar overleg dan wel even wat wel of niet gedaan is want de lijst op het
     forum van tresoar is niet up-to-date. Aengwirden staat nog als niet
     gedaan maar die is (dacht ik ) klaar, ik heb hem gisteren voor de
     zekerheid nog weer gemaild maar ik ben niet helemaal zeker of hij af is.

     En mijn vriendin heeft ook nog wat in haar bestand staan, ik heb haar
     een berichtje gestuurd dat ze ze even naar Aly moet mailen:-)

     groet, Hinke.

     Op 25-6-2012 23:40, Douwe schreef:
     > Dag Hans Zijlstra,
     >
     > Zou je mij kunnen vertellen, hoeveel uren werk zo iets betekent?
     >
     > met vriendelijke groet,
     >
     > Douwe Stellinga
     >
    • JP Mels
     Beste Hans en een ieder, Prachtige collectie. Gelijk kijken en zoeken. Op de achtergrond ben ik nog steeds zoekende naar Stijntje IJdes en de connectie naar de
     Message 4 of 11 , Jun 27, 2012
     • 0 Attachment
      Beste Hans en een ieder,      Prachtige collectie. Gelijk kijken en zoeken.      Op de achtergrond ben ik nog steeds zoekende naar Stijntje IJdes en de
      connectie naar de "voormoeders" van mijn oma Grietje de Jong. Op de foto's
      heb ik Stijntje haar ouders gevonden in Oudeschoot, zo als al bekend.      Nu probeer ik te gaan zoeken in Steggerda. Daar zou een link moeten liggen.
      Echter, het zal uiteraard aan mij liggen, ik kan Steggerda niet vinden
      tussen de foto's?      Nog maals, het zal aan mij liggen. Wie heeft tips voor mij?      Dank, Johan.      _____

      Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens hzijlstra
      Verzonden: dinsdag 26 juni 2012 16:56
      Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      Onderwerp: [Friesland-genealogy] Tresoar vraagt: Wilt u meehelpen met het
      invoeren van de Volkstelling 1744?

      Begin dit jaar bereikte Tresoar de mijlpaal van 1000 volgers op Twitter. Ter
      gelegenheid daarvan werden volgers in de gelegenheid gesteld om hun
      digitaliseringswensen in te dienen. Op 26 maart werd daaruit geloot. De
      winnaar was @sneuperdokkum die graag de Volkstelling uit 1744
      gedigitaliseerd zou willen zien. Dat is inmiddels klaar en de foto's van de
      vier delen zijn op 4 mei in de Digicollectie geplaatst.


      [Non-text portions of this message have been removed]
     • Hinke
      Johan, ik weet niet of de link zo werkt: http://www2.tresoar.nl/digicollectie/item.php?object=332&item=192
      Message 5 of 11 , Jun 27, 2012
      • 0 Attachment
       Johan, ik weet niet of de link zo werkt:
       http://www2.tresoar.nl/digicollectie/item.php?object=332&item=192
       <http://www2.tresoar.nl/digicollectie/item.php?object=332&item=192>

       Het is in ieder geval op blad 44 van het boek van Stellingwerf
       Westeinde. Pagina 192 van 197 volgens tresoar.

       Succes, Hinke.


       Op 27-6-2012 23:22, JP Mels schreef:
       > Beste Hans en een ieder,
       >
       >
       >
       > Prachtige collectie. Gelijk kijken en zoeken.
       >
       >
       >
       > Op de achtergrond ben ik nog steeds zoekende naar Stijntje IJdes en de
       > connectie naar de "voormoeders" van mijn oma Grietje de Jong. Op de foto's
       > heb ik Stijntje haar ouders gevonden in Oudeschoot, zo als al bekend.
       >
       >
       >
       > Nu probeer ik te gaan zoeken in Steggerda. Daar zou een link moeten liggen.
       > Echter, het zal uiteraard aan mij liggen, ik kan Steggerda niet vinden
       > tussen de foto's?
       >
       >
       >
       > Nog maals, het zal aan mij liggen. Wie heeft tips voor mij?
       >
       >
       >
       > Dank, Johan.
       >
       >
       >
       > _____
       >
       > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens hzijlstra
       > Verzonden: dinsdag 26 juni 2012 16:56
       > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Tresoar vraagt: Wilt u meehelpen met het
       > invoeren van de Volkstelling 1744?
       >
       >
       >
       >
       >
       > Begin dit jaar bereikte Tresoar de mijlpaal van 1000 volgers op Twitter. Ter
       > gelegenheid daarvan werden volgers in de gelegenheid gesteld om hun
       > digitaliseringswensen in te dienen. Op 26 maart werd daaruit geloot. De
       > winnaar was @sneuperdokkum die graag de Volkstelling uit 1744
       > gedigitaliseerd zou willen zien. Dat is inmiddels klaar en de foto's van de
       > vier delen zijn op 4 mei in de Digicollectie geplaatst.
       >
       >
       >
       >
       >
       >
       > [Non-text portions of this message have been removed]
       >
       >
       >
       > ------------------------------------
       >
       > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
       >
       > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
       >
       > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
       > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
       > Yahoo! Groups Links
       >
       >
       >
       >
      • hzijlstra
       Ook hier nog even een update voor de liefhebbers: Dantumadeel, Achtkarspelen en Westdongeradeel zijn inmiddels gisteren door vrijwilligers opgepakt. Maar er
       Message 6 of 11 , Jun 28, 2012
       • 0 Attachment
        Ook hier nog even een update voor de liefhebbers:
        Dantumadeel, Achtkarspelen en Westdongeradeel zijn inmiddels gisteren door vrijwilligers opgepakt.
        Maar er blijven nog genoeg weeskindjes over qua gemeenten die om een adoptie-genealoog vragen ;-)
        Meldt u bij eerdergenoemde Aly!

        Groetnis,
        Hans
        http://www.HVNF.nl

        --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Hinke <wouwes@...> wrote:
        >
        > Johan, ik weet niet of de link zo werkt:
        > http://www2.tresoar.nl/digicollectie/item.php?object=332&item=192
        > <http://www2.tresoar.nl/digicollectie/item.php?object=332&item=192>
        >
        > Het is in ieder geval op blad 44 van het boek van Stellingwerf
        > Westeinde. Pagina 192 van 197 volgens tresoar.
        >
        > Succes, Hinke.
        >
        >
        > Op 27-6-2012 23:22, JP Mels schreef:
        > > Beste Hans en een ieder,
        > >
        > >
        > >
        > > Prachtige collectie. Gelijk kijken en zoeken.
        > >
        > >
        > >
        > > Op de achtergrond ben ik nog steeds zoekende naar Stijntje IJdes en de
        > > connectie naar de "voormoeders" van mijn oma Grietje de Jong. Op de foto's
        > > heb ik Stijntje haar ouders gevonden in Oudeschoot, zo als al bekend.
        > >
        > >
        > >
        > > Nu probeer ik te gaan zoeken in Steggerda. Daar zou een link moeten liggen.
        > > Echter, het zal uiteraard aan mij liggen, ik kan Steggerda niet vinden
        > > tussen de foto's?
        > >
        > >
        > >
        > > Nog maals, het zal aan mij liggen. Wie heeft tips voor mij?
        > >
        > >
        > >
        > > Dank, Johan.
        > >
        > >
        > >
        > > _____
        > >
        > > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        > > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens hzijlstra
        > > Verzonden: dinsdag 26 juni 2012 16:56
        > > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        > > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Tresoar vraagt: Wilt u meehelpen met het
        > > invoeren van de Volkstelling 1744?
        > >
        > >
        > >
        > >
        > >
        > > Begin dit jaar bereikte Tresoar de mijlpaal van 1000 volgers op Twitter. Ter
        > > gelegenheid daarvan werden volgers in de gelegenheid gesteld om hun
        > > digitaliseringswensen in te dienen. Op 26 maart werd daaruit geloot. De
        > > winnaar was @sneuperdokkum die graag de Volkstelling uit 1744
        > > gedigitaliseerd zou willen zien. Dat is inmiddels klaar en de foto's van de
        > > vier delen zijn op 4 mei in de Digicollectie geplaatst.
        > >
        > >
        > >
        > >
        > >
        > >
        > > [Non-text portions of this message have been removed]
        > >
        > >
        > >
        > > ------------------------------------
        > >
        > > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
        > >
        > > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
        > >
        > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
        > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
        > > Yahoo! Groups Links
        > >
        > >
        > >
        > >
        >
       • JP Mels
        Dank je wel Hinke, de link werkt en ik ga nu gelijk op onderzoek uit. Groet, Johan. _____ Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        Message 7 of 11 , Jun 28, 2012
        • 0 Attachment
         Dank je wel Hinke, de link werkt en ik ga nu gelijk op onderzoek uit.         Groet, Johan.         _____

         Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Hinke
         Verzonden: donderdag 28 juni 2012 7:59
         Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Tresoar vraagt: Wilt u meehelpen met
         het invoeren van de Volkstelling 1744?

         Johan, ik weet niet of de link zo werkt:
         http://www2.tresoar.nl/digicollectie/item.php?object=332
         <http://www2.tresoar.nl/digicollectie/item.php?object=332&item=192>
         &item=192
         <http://www2.tresoar.nl/digicollectie/item.php?object=332
         <http://www2.tresoar.nl/digicollectie/item.php?object=332&item=192>
         &item=192>

         Het is in ieder geval op blad 44 van het boek van Stellingwerf
         Westeinde. Pagina 192 van 197 volgens tresoar.

         Succes, Hinke.

         Op 27-6-2012 23:22, JP Mels schreef:
         > Beste Hans en een ieder,
         >
         >
         >
         > Prachtige collectie. Gelijk kijken en zoeken.
         >
         >
         >
         > Op de achtergrond ben ik nog steeds zoekende naar Stijntje IJdes en de
         > connectie naar de "voormoeders" van mijn oma Grietje de Jong. Op de foto's
         > heb ik Stijntje haar ouders gevonden in Oudeschoot, zo als al bekend.
         >
         >
         >
         > Nu probeer ik te gaan zoeken in Steggerda. Daar zou een link moeten
         liggen.
         > Echter, het zal uiteraard aan mij liggen, ik kan Steggerda niet vinden
         > tussen de foto's?
         >
         >
         >
         > Nog maals, het zal aan mij liggen. Wie heeft tips voor mij?
         >
         >
         >
         > Dank, Johan.
         >
         >
         >
         > _____
         >
         > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
         > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens hzijlstra
         > Verzonden: dinsdag 26 juni 2012 16:56
         > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
         > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Tresoar vraagt: Wilt u meehelpen met het
         > invoeren van de Volkstelling 1744?
         >
         >
         >
         >
         >
         > Begin dit jaar bereikte Tresoar de mijlpaal van 1000 volgers op Twitter.
         Ter
         > gelegenheid daarvan werden volgers in de gelegenheid gesteld om hun
         > digitaliseringswensen in te dienen. Op 26 maart werd daaruit geloot. De
         > winnaar was @sneuperdokkum die graag de Volkstelling uit 1744
         > gedigitaliseerd zou willen zien. Dat is inmiddels klaar en de foto's van
         de
         > vier delen zijn op 4 mei in de Digicollectie geplaatst.
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         > [Non-text portions of this message have been removed]
         >
         >
         >
         > ------------------------------------
         >
         > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
         >
         > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
         juli 1999 geposte berichten staat op
         http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
         >
         > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
         > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
         <mailto:Friesland-genealogy-unsubscribe%40yahoogroups.com>
         > Yahoo! Groups Links
         >
         >
         >
         >

         [Non-text portions of this message have been removed]
        • JP Mels
         Vraag voor de oud schrift kenners, Ik vind niet wat ik dacht te vinden, geeft niet maar, Zo ongeveer in het midden van het rechter blad van item no 193 staat
         Message 8 of 11 , Jun 28, 2012
         • 0 Attachment
          Vraag voor de oud schrift kenners,          Ik vind niet wat ik dacht te vinden, geeft niet maar,          Zo ongeveer in het midden van het rechter blad van item no 193 staat een
          IJdes vermeld.          Ik lees zijn voornaam als Berent of Barend?          Wie kan mij corrigeren of gelijk geven?          Johan.          _____

          Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
          [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Hinke
          Verzonden: donderdag 28 juni 2012 7:59
          Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
          Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Tresoar vraagt: Wilt u meehelpen met
          het invoeren van de Volkstelling 1744?

          Johan, ik weet niet of de link zo werkt:
          http://www2.tresoar.nl/digicollectie/item.php?object=332
          <http://www2.tresoar.nl/digicollectie/item.php?object=332&item=192>
          &item=192
          <http://www2.tresoar.nl/digicollectie/item.php?object=332
          <http://www2.tresoar.nl/digicollectie/item.php?object=332&item=192>
          &item=192>

          Het is in ieder geval op blad 44 van het boek van Stellingwerf
          Westeinde. Pagina 192 van 197 volgens tresoar.

          Succes, Hinke.

          Op 27-6-2012 23:22, JP Mels schreef:
          > Beste Hans en een ieder,
          >
          >
          >
          > Prachtige collectie. Gelijk kijken en zoeken.
          >
          >
          >
          > Op de achtergrond ben ik nog steeds zoekende naar Stijntje IJdes en de
          > connectie naar de "voormoeders" van mijn oma Grietje de Jong. Op de foto's
          > heb ik Stijntje haar ouders gevonden in Oudeschoot, zo als al bekend.
          >
          >
          >
          > Nu probeer ik te gaan zoeken in Steggerda. Daar zou een link moeten
          liggen.
          > Echter, het zal uiteraard aan mij liggen, ik kan Steggerda niet vinden
          > tussen de foto's?
          >
          >
          >
          > Nog maals, het zal aan mij liggen. Wie heeft tips voor mij?
          >
          >
          >
          > Dank, Johan.
          >
          >
          >
          > _____
          >
          > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
          <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
          > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com
          <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens hzijlstra
          > Verzonden: dinsdag 26 juni 2012 16:56
          > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
          <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
          > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Tresoar vraagt: Wilt u meehelpen met het
          > invoeren van de Volkstelling 1744?
          >
          >
          >
          >
          >
          > Begin dit jaar bereikte Tresoar de mijlpaal van 1000 volgers op Twitter.
          Ter
          > gelegenheid daarvan werden volgers in de gelegenheid gesteld om hun
          > digitaliseringswensen in te dienen. Op 26 maart werd daaruit geloot. De
          > winnaar was @sneuperdokkum die graag de Volkstelling uit 1744
          > gedigitaliseerd zou willen zien. Dat is inmiddels klaar en de foto's van
          de
          > vier delen zijn op 4 mei in de Digicollectie geplaatst.
          >
          >
          >
          >
          >
          >
          > [Non-text portions of this message have been removed]
          >
          >
          >
          > ------------------------------------
          >
          > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
          >
          > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
          juli 1999 geposte berichten staat op
          http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
          >
          > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
          > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
          <mailto:Friesland-genealogy-unsubscribe%40yahoogroups.com>
          > Yahoo! Groups Links
          >
          >
          >
          >

          [Non-text portions of this message have been removed]
         • kees
          Hallo Johan, De vraag van dit item was, wie er mee wil helpen met een transcriptie. Die wordt nu gemaakt. Als je geduld even geduld hebt, zijn die boeken zo
          Message 9 of 11 , Jun 28, 2012
          • 0 Attachment
           Hallo Johan,

           De vraag van dit item was, wie er mee wil helpen met een transcriptie. Die wordt nu gemaakt.
           Als je geduld even geduld hebt, zijn die boeken zo meteen in z'n geheel digitaal en hoef je deze vraag niet meer te stellen.

           Groeten,
           Kees

           --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "JP Mels" <jpmels01@...> wrote:
           >
           > Vraag voor de oud schrift kenners,
           >
           >
           >
           > Ik vind niet wat ik dacht te vinden, geeft niet maar,
           >
           >
           >
           > Zo ongeveer in het midden van het rechter blad van item no 193 staat een
           > IJdes vermeld.
           >
           >
           >
           > Ik lees zijn voornaam als Berent of Barend?
           >
           >
           >
           > Wie kan mij corrigeren of gelijk geven?
           >
           >
           >
           > Johan.
           >
          • Hinke
           Johan volgens mij is het Barent. De gene die de namen heeft opgeschreven heeft toch eigenlijk overal duidelijk de e als e zichtbaar, de laatste letter is een
           Message 10 of 11 , Jun 28, 2012
           • 0 Attachment
            Johan volgens mij is het Barent. De gene die de namen heeft opgeschreven
            heeft toch eigenlijk overal duidelijk de e als e zichtbaar, de laatste
            letter is een t, geen d. Barent IJdes dus. Maar dat zegt niet dat Barent
            niet ergens anders als Barend/Berend voorkomt. Spelling van namen deden
            ze toen nog niet aan:-)

            groet, Hinke.

            Op 28-6-2012 22:56, JP Mels schreef:
            > Vraag voor de oud schrift kenners,
            >
            >
            >
            > Ik vind niet wat ik dacht te vinden, geeft niet maar,
            >
            >
            >
            > Zo ongeveer in het midden van het rechter blad van item no 193 staat een
            > IJdes vermeld.
            >
            >
            >
            > Ik lees zijn voornaam als Berent of Barend?
            >
            >
            >
            > Wie kan mij corrigeren of gelijk geven?
            >
            >
            >
            > Johan.
            >
            >
            >
            > _____
            >
            > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
            > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Hinke
            > Verzonden: donderdag 28 juni 2012 7:59
            > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
            > Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Tresoar vraagt: Wilt u meehelpen met
            > het invoeren van de Volkstelling 1744?
            >
            >
            >
            >
            >
            > Johan, ik weet niet of de link zo werkt:
            > http://www2.tresoar.nl/digicollectie/item.php?object=332
            > <http://www2.tresoar.nl/digicollectie/item.php?object=332&item=192>
            > &item=192
            > <http://www2.tresoar.nl/digicollectie/item.php?object=332
            > <http://www2.tresoar.nl/digicollectie/item.php?object=332&item=192>
            > &item=192>
            >
            > Het is in ieder geval op blad 44 van het boek van Stellingwerf
            > Westeinde. Pagina 192 van 197 volgens tresoar.
            >
            > Succes, Hinke.
            >
            > Op 27-6-2012 23:22, JP Mels schreef:
            >> Beste Hans en een ieder,
            >>
            >>
            >>
            >> Prachtige collectie. Gelijk kijken en zoeken.
            >>
            >>
            >>
            >> Op de achtergrond ben ik nog steeds zoekende naar Stijntje IJdes en de
            >> connectie naar de "voormoeders" van mijn oma Grietje de Jong. Op de foto's
            >> heb ik Stijntje haar ouders gevonden in Oudeschoot, zo als al bekend.
            >>
            >>
            >>
            >> Nu probeer ik te gaan zoeken in Steggerda. Daar zou een link moeten
            > liggen.
            >> Echter, het zal uiteraard aan mij liggen, ik kan Steggerda niet vinden
            >> tussen de foto's?
            >>
            >>
            >>
            >> Nog maals, het zal aan mij liggen. Wie heeft tips voor mij?
            >>
            >>
            >>
            >> Dank, Johan.
            >>
            >>
            >>
            >> _____
            >>
            >> Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
            > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
            >> [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com
            > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens hzijlstra
            >> Verzonden: dinsdag 26 juni 2012 16:56
            >> Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
            > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
            >> Onderwerp: [Friesland-genealogy] Tresoar vraagt: Wilt u meehelpen met het
            >> invoeren van de Volkstelling 1744?
            >>
            >>
            >>
            >>
            >>
            >> Begin dit jaar bereikte Tresoar de mijlpaal van 1000 volgers op Twitter.
            > Ter
            >> gelegenheid daarvan werden volgers in de gelegenheid gesteld om hun
            >> digitaliseringswensen in te dienen. Op 26 maart werd daaruit geloot. De
            >> winnaar was @sneuperdokkum die graag de Volkstelling uit 1744
            >> gedigitaliseerd zou willen zien. Dat is inmiddels klaar en de foto's van
            > de
            >> vier delen zijn op 4 mei in de Digicollectie geplaatst.
            >>
            >>
            >>
            >>
            >>
            >>
            >> [Non-text portions of this message have been removed]
            >>
            >>
            >>
            >> ------------------------------------
            >>
            >> Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
            >>
            >> Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
            > juli 1999 geposte berichten staat op
            > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
            >> Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
            >> Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
            > <mailto:Friesland-genealogy-unsubscribe%40yahoogroups.com>
            >> Yahoo! Groups Links
            >>
            >>
            >>
            >>
            >
            >
            >
            >
            > [Non-text portions of this message have been removed]
            >
            >
            >
            > ------------------------------------
            >
            > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
            >
            > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
            >
            > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
            > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
            > Yahoo! Groups Links
            >
            >
            >
            >
           • JP Mels
            Helemaal duidelijk Hinke. Dank je wel. Groet, Johan. _____ Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Hinke
            Message 11 of 11 , Jun 29, 2012
            • 0 Attachment
             Helemaal duidelijk Hinke. Dank je wel.             Groet, Johan.             _____

             Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
             [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Hinke
             Verzonden: vrijdag 29 juni 2012 8:08
             Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
             Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Tresoar vraagt: Wilt u meehelpen met
             het invoeren van de Volkstelling 1744?

             Johan volgens mij is het Barent. De gene die de namen heeft opgeschreven
             heeft toch eigenlijk overal duidelijk de e als e zichtbaar, de laatste
             letter is een t, geen d. Barent IJdes dus. Maar dat zegt niet dat Barent
             niet ergens anders als Barend/Berend voorkomt. Spelling van namen deden
             ze toen nog niet aan:-)

             groet, Hinke.

             Op 28-6-2012 22:56, JP Mels schreef:
             > Vraag voor de oud schrift kenners,
             >
             >
             >
             > Ik vind niet wat ik dacht te vinden, geeft niet maar,
             >
             >
             >
             > Zo ongeveer in het midden van het rechter blad van item no 193 staat een
             > IJdes vermeld.
             >
             >
             >
             > Ik lees zijn voornaam als Berent of Barend?
             >
             >
             >
             > Wie kan mij corrigeren of gelijk geven?
             >
             >
             >
             > Johan.
             >
             >
             >
             > _____
             >
             > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
             <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
             > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com
             <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens Hinke
             > Verzonden: donderdag 28 juni 2012 7:59
             > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
             <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
             > Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Tresoar vraagt: Wilt u meehelpen met
             > het invoeren van de Volkstelling 1744?
             >
             >
             >
             >
             >
             > Johan, ik weet niet of de link zo werkt:
             > http://www2.tresoar.nl/digicollectie/item.php?object=332
             > <http://www2.tresoar.nl/digicollectie/item.php?object=332
             <http://www2.tresoar.nl/digicollectie/item.php?object=332&item=192>
             &item=192>
             > &item=192
             > <http://www2.tresoar.nl/digicollectie/item.php?object=332
             > <http://www2.tresoar.nl/digicollectie/item.php?object=332
             <http://www2.tresoar.nl/digicollectie/item.php?object=332&item=192>
             &item=192>
             > &item=192>
             >
             > Het is in ieder geval op blad 44 van het boek van Stellingwerf
             > Westeinde. Pagina 192 van 197 volgens tresoar.
             >
             > Succes, Hinke.
             >
             > Op 27-6-2012 23:22, JP Mels schreef:
             >> Beste Hans en een ieder,
             >>
             >>
             >>
             >> Prachtige collectie. Gelijk kijken en zoeken.
             >>
             >>
             >>
             >> Op de achtergrond ben ik nog steeds zoekende naar Stijntje IJdes en de
             >> connectie naar de "voormoeders" van mijn oma Grietje de Jong. Op de
             foto's
             >> heb ik Stijntje haar ouders gevonden in Oudeschoot, zo als al bekend.
             >>
             >>
             >>
             >> Nu probeer ik te gaan zoeken in Steggerda. Daar zou een link moeten
             > liggen.
             >> Echter, het zal uiteraard aan mij liggen, ik kan Steggerda niet vinden
             >> tussen de foto's?
             >>
             >>
             >>
             >> Nog maals, het zal aan mij liggen. Wie heeft tips voor mij?
             >>
             >>
             >>
             >> Dank, Johan.
             >>
             >>
             >>
             >> _____
             >>
             >> Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
             <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
             > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
             >> [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com
             <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
             > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens hzijlstra
             >> Verzonden: dinsdag 26 juni 2012 16:56
             >> Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
             <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
             > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
             >> Onderwerp: [Friesland-genealogy] Tresoar vraagt: Wilt u meehelpen met het
             >> invoeren van de Volkstelling 1744?
             >>
             >>
             >>
             >>
             >>
             >> Begin dit jaar bereikte Tresoar de mijlpaal van 1000 volgers op Twitter.
             > Ter
             >> gelegenheid daarvan werden volgers in de gelegenheid gesteld om hun
             >> digitaliseringswensen in te dienen. Op 26 maart werd daaruit geloot. De
             >> winnaar was @sneuperdokkum die graag de Volkstelling uit 1744
             >> gedigitaliseerd zou willen zien. Dat is inmiddels klaar en de foto's van
             > de
             >> vier delen zijn op 4 mei in de Digicollectie geplaatst.
             >>
             >>
             >>
             >>
             >>
             >>
             >> [Non-text portions of this message have been removed]
             >>
             >>
             >>
             >> ------------------------------------
             >>
             >> Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
             >>
             >> Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
             > juli 1999 geposte berichten staat op
             > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
             >> Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
             >> Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
             <mailto:Friesland-genealogy-unsubscribe%40yahoogroups.com>
             > <mailto:Friesland-genealogy-unsubscribe%40yahoogroups.com>
             >> Yahoo! Groups Links
             >>
             >>
             >>
             >>
             >
             >
             >
             >
             > [Non-text portions of this message have been removed]
             >
             >
             >
             > ------------------------------------
             >
             > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
             >
             > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
             juli 1999 geposte berichten staat op
             http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
             >
             > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
             > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
             <mailto:Friesland-genealogy-unsubscribe%40yahoogroups.com>
             > Yahoo! Groups Links
             >
             >
             >
             >

             [Non-text portions of this message have been removed]
            Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.