Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Kerkarchief, Gereformeerde Kerk Scharnegoutum 1867-1970

Expand Messages
 • Anton Musquetier
  Geachte Medeonderzoekers Vandaag 9 juni 2012 geplaatst 775 gefotografeerde pagina-s van het kerkarchief van de Gereformeerde kerk te Scharnegoutum op
  Message 1 of 1 , Jun 9, 2012
  • 0 Attachment
   Geachte Medeonderzoekers

   Vandaag 9 juni 2012 geplaatst 775 gefotografeerde pagina-s van het kerkarchief van de
   Gereformeerde kerk te Scharnegoutum op http://altijdstrijdvaardig.nl


   Ook vindt u daar de;
   Doop-Trouw-Begraaf en Lidmaten, Rekeningboeken, Armvoogdij, Diaconierekeningboeken,
   Ingekomen en Uitgaande stukken, Kasboeken van de Kerk en Diaconie bezittingen, enz.
   van onderstaande kerkelijke gemeenten zijn nu totaal ca. 205.805 gefotografeerde bladzijden

   Het volgende project is Westhem en Wolsum


   zie http://altijdstrijdvaardig.nl

   ▪Aalsum-Wetsens-1772-1812

   ▪Achlum-Hitzum-1656-1934

   ▪Anjum-1684-1812

   ▪Akkerwoude-Murmerwoude-Veenwouden-1602-1812

   ▪Birdaard-Janum-1645-1796

   ▪Blija-Hogebeintum-1611-1980

   ▪Dantumadeel-Trouwen-Gerecht-en-Doopsgezinden-1796-1809
   ▪Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude-1697-1898 en tot 1834 ook Zwaagwesteinde
   ▪Dokkum-1605-1829
   ▪Dongjum-1671-1970

   ▪Donkerbroek en Haule-1701-1934
   ▪Ee-Engwierum-1659-1850
   ▪Ferwerd-1654-1934

   ▪Gaastmeer-Nijehuizum-1720-1939
   ▪Goënga-Gauw-Offingawier-1667-1918
   ▪Hallum-1532-1934 en Doopsgezind Hijum
   ▪Heeg-1594-1915
   ▪Herbaijum-1730-1903
   ▪Holwerd-Diaconierekeningen-1749-1823
   ▪IJsbrechtum-Tjalhuizum-Tirns-1705-1852
   ▪Joure-1802-1856

   ▪Jutrijp-Hommerts-1682-1812
   ▪Makkinga-Elsloo-Langedijke-1732-1897
   ▪Marrum-Westernijkerk-1619-1962
   ▪Metslawier-Niawier-1658-1850
   ▪Midlum-1605-1970
   ▪Minnertsga-1655-1882

   ▪Nijland-1651-1812
   ▪Olde-Nijeberkoop-1714-1850

   ▪Oosterwolde-Appelscha-Fochteloo-1623-1966

   ▪Oosthem-Abbega-Folsgare-1723-1812

   ▪Oppenhuizen-Uitwellingerga-1599-1987

   ▪Oudega-Idzega-Sanfirden-1742-1812

   ▪Peins en Zweins-1653-1971

   ▪Reitsum-Genum-Lichtaard-1717-1980

   ▪Rinsumageest-Sijbrandahuis-1628-tot-29 maart 1812

   ▪Ried en Boer 1614-1972

   ▪Schalsum-1636-1971

   ▪Scharnegoutum-Loënga (Hervormd)-1645-1967

   ▪Scharnegoutum (Gereformeerd) 1867-1970

   ▪Sloten 1594-1934

   ▪Tjerkgaast-Doniaga-St.Nicolaasga-Idskenhuizen-Legemeer=Langweer-1613-1936

   ▪Tzum-1634-1909

   ▪Wanswerd-Jislum-1686-1977

   ▪Westhem en Wolsum in bewerking

   ▪Wijmbritseradeel-Trouwen-voor-het-Gerecht-1758-1811

   ▪Wolvega-Nijelamer-Nijeholtwolde-Sonnega-1633-1934


   Met vriendelijke groet
   Anton Musquetier
   http://altijdstrijdvaardig.nl
   Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief
   van Friesland met ca. 232.665 familienamen,
   ook uit andere Provincies, en ca. 205.075
   gefotografeerde pagina's van kerkarchieven
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.