Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Kerkarchief, IJsbrechtum-Tjalhuizum-Tirns, Scharnegoutum en Loenga

Expand Messages
 • Anton Musquetier
  Geachte Medeonderzoekers Vandaag 4 juni 2012 geplaatst 8868 gefotografeerde pagina-s van het kerkarchief van IJsbrechtum-Tjalhuizum en Tirns
  Message 1 of 1 , Jun 3, 2012
  View Source
  • 0 Attachment
   Geachte Medeonderzoekers

   Vandaag 4 juni 2012 geplaatst 8868 gefotografeerde pagina-s van het kerkarchief van
   IJsbrechtum-Tjalhuizum en Tirns 1705-1852--Scharnegoutum en Loenga 1645-1967 op http://altijdstrijdvaardig.nl

   Ook vindt u daar de;
   Doop-Trouw-Begraaf en Lidmaten, Rekeningboeken, Armvoogdij, Diaconierekeningboeken,
   Ingekomen en Uitgaande stukken, Kasboeken van de Kerk en Diaconie bezittingen, enz.
   van onderstaande kerkelijke gemeenten zijn nu totaal ca. 205.075 gefotografeerde bladzijden

   zie http://altijdstrijdvaardig.nl

   ▪Aalsum-Wetsens-1772-1812

   ▪Achlum-Hitzum-1656-1934

   ▪Anjum-1684-1812

   ▪Akkerwoude-Murmerwoude-Veenwouden-1602-1812

   ▪Birdaard-Janum-1645-1796

   ▪Blija-Hogebeintum-1611-1980

   ▪Dantumadeel-Trouwen-Gerecht-en-Doopsgezinden-1796-1809
   ▪Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude-1697-1898 en tot 1834 ook Zwaagwesteinde
   ▪Dokkum-1605-1829
   ▪Dongjum-1671-1970

   ▪Donkerbroek en Haule-1701-1934
   ▪Ee-Engwierum-1659-1850
   ▪Ferwerd-1654-1934

   ▪Gaastmeer-Nijehuizum-1720-1939
   ▪Goënga-Gauw-Offingawier-1667-1918
   ▪Hallum-1532-1934 en Doopsgezind Hijum
   ▪Heeg-1594-1915
   ▪Herbaijum-1730-1903
   ▪Holwerd-Diaconierekeningen-1749-1823
   ▪IJsbrechtum-Tjalhuizum-Tirns-1705-1852
   ▪Joure-1802-1856

   ▪Jutrijp-Hommerts-1682-1812
   ▪Makkinga-Elsloo-Langedijke-1732-1897
   ▪Marrum-Westernijkerk-1619-1962
   ▪Metslawier-Niawier-1658-1850
   ▪Midlum-1605-1970
   ▪Minnertsga-1655-1882

   ▪Nijland-1651-1812
   ▪Olde-Nijeberkoop-1714-1850

   ▪Oosterwolde-Appelscha-Fochteloo-1623-1966

   ▪Oosthem-Abbega-Folsgare-1723-1812

   ▪Oppenhuizen-Uitwellingerga-1599-1987

   ▪Oudega-Idzega-Sanfirden-1742-1812

   ▪Peins en Zweins-1653-1971

   ▪Reitsum-Genum-Lichtaard-1717-1980

   ▪Rinsumageest-Sijbrandahuis-1628-tot-29 maart 1812

   ▪Ried en Boer 1614-1972

   ▪Schalsum-1636-1971

   ▪Scharnegoutum-Loënga-1645-1967

   ▪Sloten 1594-1934

   ▪Tjerkgaast-Doniaga-St.Nicolaasga-Idskenhuizen-Legemeer=Langweer-1613-1936

   ▪Tzum-1634-1909

   ▪Wanswerd-Jislum-1686-1977

   ▪Wijmbritseradeel-Trouwen-voor-het-Gerecht-1758-1811

   ▪Wolvega-Nijelamer-Nijeholtwolde-Sonnega-1633-1934


   Met vriendelijke groet
   Anton Musquetier
   http://altijdstrijdvaardig.nl
   Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief
   van Friesland met ca. 232.665 familienamen,
   ook uit andere Provincies, en ca. 205.075
   gefotografeerde pagina's van kerkarchieven
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.