Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Doop-Trouw en Lidmaten van diverse plaatsen aangevuld

Expand Messages
 • Anton Musquetier
  Geachte Medeonderzoekers Vandaag 24 mei 2012 geplaatst 3569 gefotografeerde pagina s Dopen, Trouwen, Lidmaten aangevuld van IJsbrechtum-Tjalhuizum en Tirns,
  Message 1 of 1 , May 24, 2012
   Geachte Medeonderzoekers

   Vandaag 24 mei 2012 geplaatst 3569 gefotografeerde pagina's Dopen, Trouwen, Lidmaten aangevuld van IJsbrechtum-Tjalhuizum en Tirns, Rinsumageest en Sijbrandahuis, Dokkum huwelijken bevestigd door het Gerecht, Verenigde Christelijke gemeente, Remonstrantse gemeente, Doopsgezinde gemeente Anjum, Olde en Nijeberkoop, Jutrijp en Hommerts, Nijland, Ee en Engwierum, Dantumawoude Doopsgezind, Metslawier en Niawier, Wolvega. op http://altijdstrijdvaardig.nl


   Verder;
   Doop-Trouw-Begraaf en Lidmaten, Rekeningboeken, Armvoogdij, Diaconierekeningboeken,
   Ingekomen en Uitgaande stukken, Kasboeken van de Kerk en Diaconie bezittingen, enz.
   van onderstaande kerkelijke gemeenten zijn nu totaal ca. 189.231 gefotografeerde bladzijden
   zie http://altijdstrijdvaardig.nl

   ▪Aalsum-Wetsens-1772-1812

   ▪Achlum-Hitzum-1656-1934

   ▪Anjum-1684-1812

   ▪Akkerwoude-Murmerwoude-Veenwouden-1602-1812

   ▪Birdaard-Janum-1645-1796

   ▪Blija-Hogebeintum-1611-1980

   ▪Dantumadeel-Trouwen-Gerecht-en-Doopsgezinden-1796-1809
   ▪Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude-1697-1898 en tot 1834 ook Zwaagwesteinde
   ▪Dokkum-1605-1829
   ▪Dongjum-1671-1970

   ▪Donkerbroek en Haule-1701-1934
   ▪Ee-Engwierum-1659-1850
   ▪Ferwerd-1654-1934

   ▪Gaastmeer-Nijehuizum-1720-1939
   ▪Goënga-Gauw-Offingawier-1667-1918
   ▪Hallum-1532-1934 en Doopsgezind Hijum
   ▪Heeg-1594-1915
   ▪Herbaijum-1730-1903
   ▪Holwerd-Diaconierekeningen-1749-1823
   ▪IJsbrechtum-Tjalhuizum-Tirns-1705-1852
   ▪Joure-1802-1856

   ▪Jutrijp-Hommerts-1682-1812
   ▪Makkinga-Elsloo-Langedijke-1732-1897
   ▪Marrum-Westernijkerk-1619-1962
   ▪Metslawier-Niawier-1658-1850
   ▪Midlum-1605-1970
   ▪Minnertsga-1655-1882

   ▪Nijland-1651-1812
   ▪Olde-Nijeberkoop-1714-1850

   ▪Oosterwolde-Appelscha-Fochteloo-1623-1966

   ▪Oosthem-Abbega-Folsgare-1723-1812

   ▪Oppenhuizen-Uitwellingerga-1599-1987

   ▪Oudega-Idzega-Sanfirden-1742-1812

   ▪Peins en Zweins-1653-1971

   ▪Reitsum-Genum-Lichtaard-1717-1980

   ▪Rinsumageest-Sijbrandahuis-1628-tot-29 maart 1812

   ▪Ried en Boer 1614-1972

   ▪Schalsum-1636-1971

   ▪Scharnegoutum-Loënga-1645-1967

   ▪Sloten 1594-1934

   ▪Tjerkgaast-Doniaga-St.Nicolaasga-Idskenhuizen-Legemeer=Langweer-1613-1936

   ▪Tzum-1634-1909

   ▪Wanswerd-Jislum-1686-1977

   ▪Wijmbritseradeel-Trouwen-voor-het-Gerecht-1758-1811

   ▪Wolvega-Nijelamer-Nijeholtwolde-Sonnega-1633-1934


   Met vriendelijke groet
   Anton Musquetier
   http://altijdstrijdvaardig.nl
   Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief
   van Friesland met ca. 232.665 familienamen,
   ook uit andere Provincies, en ca. 196.207
   gefotografeerde pagina's van kerkarchieven
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.