Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Familie Gaaikema in Burum

Expand Messages
 • klaaspera
  Hallo Gerrit, Bedankt voor de mooie aanvulling. Tjaart heeft ook al, bijzonder snel, van zich laten horen. Hieronder een gedeelte uit zijn reactie; Harke
  Message 1 of 5 , May 13, 2012
   Hallo Gerrit,

   Bedankt voor de mooie aanvulling. Tjaart heeft ook al, bijzonder snel, van zich laten horen. Hieronder een gedeelte uit zijn reactie;

   Harke Harms, geb. Warfstermolen, tr. (Nederlands Hervormd) Grijpskerk in dec 1743 Aaltje Jans.

   Uit dit huwelijk:
   1. Johannes Harkes Gaaikema, geb. Burum, volgt IIa.
   2. Hendrik Harkes Gaaikema, ovl. Burum op 13 jul 1818 67 jaren, ongehuwd.
   3. Roelof Harkes.
   4. Kornelis Harkes Gaaikema, landbouwer, ovl. Burum op 21 dec 1837 77 jaren, ongehuwd.
   5. Fokeltje Harkes, ovl. Pieterzijl op 14 feb 1821 63 jaren, tr. huw. contr. Zuidhorn 9.3.1790 Harm Jacobs van Weerden, zn. van Jacob Willems en Grietje Harms, geb. Oldehove in feb 1766, landbouwer te Visvliet, (Harm Jacobs tr. (2) Grijpskerk op 23 mei 1831 Hiltje Freerks Boersema, dr. van Freerk Jacobs en Menje Jansen.).
   6. Harm Harkes, volgt IIb.
   7. Jan Harkes.

   Al met al verloopt deze avond nogal succesvol. Nogmaals mijn hartelijke dank.

   Met vriendelijke groeten,

   Klaas Pera


   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Gerrit Kuijk" <gwkuijk1@...> wrote:
   >
   > Hallo Klaas,
   >
   >
   >
   > Ik kan je allen vertellen dat Harke Harms en Aaltje Jans in december 1743
   > getrouwd zijn in Grijpskerk. Volgens mijn informatie zijn haar ouders Jan
   > Hindriks (ovl. voor 1761) en Fokeltje Jans (ovl. voor 15-5-1775). Uit mijn
   > aantekeningen van lang geleden: Rijksarchief Groningen, RA LXIV-d-1, fol.
   > 250v, Niehove 3-5-1769: Jan Gaukes en Riemke Jans verkopen aan Fokeltje Jans
   > weduwe van Jan Hindriks en haar zoons en schonzoon Hindrik Jans, Jan Jans,
   > Egbert Jans en Harke harms hun behuizing etc. met de beklemming van 31
   > grazen land, belast met een totale jaarhuur van ƒ136 aan de drie eigenaren d
   > Heer van Bloemersma, Generaal-Majoor Trip en Corneliske Meertens, elegen
   > onder Niehove bij het Niehoofster Sijltje, voor ƒ2.225.
   >
   > En verder: Oldehove 15-5-1775 {RA LXIV-d-3, fol. 263v (1187)}. Hinderik
   > Jans, Egbert Jans en Harke Harms i.q. voor zijn 4 minderjarige kinderen bij
   > wijlen Aaltje Jans en Jan Harkes pro se en caverende voor zijn 3
   > meerderjarige broers Johannis Harkes, Hinderik Harkes en Roelof Harkes als
   > gezamenlijke erfgenamen en representanten van Fokeltje Jans verkopen aan Jan
   > Jans x Jantje Harmens de boerderij met de beklemming van 31 grasen land
   > onder Niehove (eigenaren Trip, Frerik Jans te Grijpskerk en de douairière
   > Alberda van Bloemersma) voor ƒ 1800.
   >
   >
   >
   > Met vriendelijke groeten,
   >
   > Gerrit W. Kuijk
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.