Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Friesland-genealogy] Dopen en Trouwen Rinsumageest en Sijbrandahuis 1628-1810

Expand Messages
 • Jaap
  Beste Anton, Hoe kan ik op deze pagina gegevens vinden? Ik begin met een blank scherm en dit blijft zo ook als ik op vorige tik. Ik hoor het graag. Vriendelijk
  Message 1 of 2 , Mar 24, 2012
  • 0 Attachment
   Beste Anton,

   Hoe kan ik op deze pagina gegevens vinden? Ik begin met een blank scherm
   en dit blijft zo ook als ik op vorige tik. Ik hoor het graag.

   Vriendelijk gegroet,
   Jaap


   Op 24-3-2012 11:00, Anton Musquetier schreef:
   >
   > Geachte Medeonderzoekers
   >
   > Vandaag 24 maart 2012 geplaatst 631 gefotografeerde pagina's Dopen en Trouwen Rinsumageest en Sijbrandahuis 1628-1810 op http://altijdstrijdvaardig.nl
   >
   >
   > Verder;
   > Doop-Trouw-Begraaf en Lidmaten, Rekeningboeken, Armvoogdij, Diaconierekeningboeken,
   > Ingekomen en Uitgaande stukken, Kasboeken van de Kerk en Diaconie bezittingen, enz.
   > van onderstaande kerkelijke gemeenten zijn nu totaal ca. 189.231 gefotografeerde bladzijden
   > zie http://altijdstrijdvaardig.nl
   >
   > Aalzum-Wettens 1772-1812
   > Achlum-Hitzum 1656-1934
   > Akkerwoude-Murmerwoude-Veenwouden 1602-1812
   > Anjum 1684-1812
   > Birdaard en Janum 1645-1796
   > Blija en Hogebeintum 1611-1980
   > ( Trouwen Gerecht ook Doopsgezinden) 1796-1805
   > Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude-1697-1898
   > Dokkum DTB
   > Dongjum-1671-1970
   > Donkerbroek en Haule-1701-1946
   > Ee en Engwierum 1659-1850
   > Ferwerd-1654-1958
   > Gaastmeer-Nijehuizum 1720-1939
   > Goënga, Gauw, Offingawier 1667-1916
   > Hallum-1532-1934
   > Heeg-1594-1915
   > Herbaijum-1730-1903
   > Hijum Doopsgezind 1654-1670, 1701-1708, 1730, 1761-1810, 1848
   > Joure-1802-1856
   > Jutrijp-Hommerts 1682-1812
   > Makkinga-Elsloo-Langedijke-1732-1897
   > Marrum-Westernijkerk-1619-1962
   > Midlum 1605-1970
   > Minnertsga 1655-1882
   > Nijland 1651-1812
   > Olde en Nijeberkoop-1714-1812
   > Oosterwolde-Appelscha en Fochteloo-1708-1812
   > Oosthem-Abbega-Folsgare 1723-1812
   > Oppenhuizen en Uitwellingerga (1599) en 1642-1987
   > Oudega-Idzega-Sanfirden 1742-1812
   > Peins en Zweins 1653-1971
   > Ried en Boer 1614-1972
   > Reitsum-Genum-Lichtaard-1717-1980
   > Rinsumageest-Sijbrandahuis 1628-1812
   > Schalsum 1636-1971
   > Scharnegoutum en Loënga 1737-1812
   > Sloten 1594-1934
   > Tjerkgaast, Doniaga, St. Nicolaasga, Idskenhuizen en Legemeer (Langweer) 1613-1812
   > Tzum (Tjum) 1634-1909
   > Wanswerd en Jislum 1686-1977
   > Wolvega-Nijelamer-Nijeholtwolde-Sonnega-1633-1934
   > Wijmbritseradeel ( Trouwen Gerecht en de Dorpsrechter) 1758-1811
   >
   > Met vriendelijke groet
   > Anton Musquetier
   > http://altijdstrijdvaardig.nl
   > Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief
   > van Friesland met ca. 231.875 familienamen,
   > ook uit andere Provincies, en ca. 189.231
   > gefotografeerde pagina's van kerkarchieven
   >
   >
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
   >
   > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
   >


   --
   Altijd geïnteresseerd in de families Balk, Schutte, Deelstra, Aalmoes,
   Almoes en aanverwanten.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.