Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Vraag naar Homsma's

Expand Messages
 • Jacob Cuperus
  Een maand geleden vroeg ik naar de naam Homsma. Van verschillenden kreeg ik tips maar die kwamen steeds bij de onderstaande gegevens Homme Tjeerds Stienstra,
  Message 1 of 1 , Aug 2, 2001
   Een maand geleden vroeg ik naar de naam Homsma. Van verschillenden
   kreeg ik tips maar die kwamen steeds bij de onderstaande gegevens

   Homme Tjeerds Stienstra, kleermaker, geboren te Stiens op 18 maart
   1774,
   wonende
   te Hallum, overleden aldaar op 15 april 1829, zoon van Tjeerd Hommes
   (kleermaker) en Houkje Alberts.
   Hij is getrouwd te Marrum op 18 juni 1797 met
   Aaltje Goverts de Vries, geboren te Marrum op 27 november 1774,
   wonende te
   Hallum, overleden aldaar op 4 februari 1839, dochter van Govert
   Pieters de
   Vries
   en Sietske Harmens.
   Uit dit huwelijk:
   1 Tjeerd Hommes Stienstra, kleermaker, geboren te Hallum op 21 juli
   1798,
   gedoopt aldaar op 18 april 1802, wonende te Vrouwenparochie en te
   St.
   Annaparochie, overleden aldaar op 17 mei 1874.
   Hij is getrouwd te Ferwerd op 30 mei 1822 met Akke Jans Ebbens,
   geboren

   In mijn gegevens heb ik

   Homme Tjeerds HOMSMA, geboren 1783 in Hallum, overleden op 25-05-
   1866.
   Gehuwd op 22-05-1814 te Ferwerd met Ykje (Douwes) DIJKSTRA.
   Uit dit huwelijk:
   1. Douwe Hommes HOMSMA, geboren 1817, overleden op 10-08-
   1842.
   2. Tjeerd (Hommes) HOMSMA, geboren op 15-01-1824 te Marrum.
   3. Durk Hommes HOMSMA, geboren 1826, overleden op 26-08-
   1831.
   4. Hessel Hommes HOMSMA.
   Gehuwd op 19-09-1857 te Ferwerd met Grietje Thomas
   KOOLHAAS.
   5. Jetske Hommes HOMSMA.
   Gehuwd met Ruurd Fokkes CUPERUS.
   6. Trijntje Hommes HOMSMA.
   Gehuwd met Gerrit Pieters ZOODSMA.

   Van deze mensen heb ik geen naamsaanname gezien, maar als je de
   voornamen ziet zou je toch denken er zit een verband met de Stienstra
   familie.
   Groetend,

   Jaap Cuperus
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.