Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Friesland-genealogy] Cuperus/Kuperus/Coeperyus

Expand Messages
 • Jaap Cuperus
  Bij het maken van een stamboom van mensen met de naam Cuperus kom je ook meerdere mensen voorbij met deze naam Dezen heb ik in een aparte bestand bij elkaar
  Message 1 of 3 , Aug 2, 2001
  • 0 Attachment
   Bij het maken van een stamboom van mensen met de naam Cuperus kom je ook
   meerdere mensen voorbij met deze naam Dezen heb ik in een aparte bestand bij
   elkaar gehouden. Dit bestand heb ik nagezien en op eerste oogopslag kon ik
   niets vinden. Het bestand cuperus waar ik inzocht stuur ik u toe in een
   gedcombestand. Sorry voor het lange wachten maar ik had vakantie en een
   tijdje wat minder aandacht besteed aan de web-pages en de stamboom.
   Groetend,

   Jaap Cuperus

   ----- Original Message -----
   From: <ken.veldhuis@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Thursday, July 26, 2001 11:08 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Cuperus/Kuperus/Coeperyus
   Beste medesneupers,

   Ik ben van hier in Canada met deze voorouders vastgelopen. Gevraagd
   voorouders
   van 20 & 21. Heeft iemand deze mensen in hun bestand? Verbeteringen en
   bijvullingen welkom. Altijd berijd mijn gegevens te delen.


   10. Herke Hendriks CUPERUS, boereknecht geb/doop Irnsum 20/26 Dec 1802
   (Extract
   Doopboek, Herv. Gem. Rauwerd en Irnsum) ovl Sneek 2 Jun 1859 (blad nr 30);
   zn.
   van Hendrik Sjoerds CUPERUS (1811, COEPERYUS "houd de naam") en Antje
   Ruurds.
   Hij huwde Sneek, Wymbritseradeel 02 May 1840 (akte nr 22
   11. Antje Jans MULDER, werkvrouw geb/doop Oudega (Wons) 16 Jul/14 Aug
   1808 (
   Extract Doop Register, Herv. Gem. Oudega, Nyega en Opeinde) dr. van Jan
   Arjens
   MULDER en Baukjen Sierts/Sierds van der WAL
   ovl Sneek 18 Nov 1859 (, blad nr 78)

   Gegevens 10 & 11 hoofdzakelijk van hun trouwakte/bijlagen

   20. Hendrik Sjoerds COEPERYUS (1811, houdt de naam, later alf. als
   CUPERUS,
   Mairie Rauwerd, deel 2, folio----), geb. c1770, ovl. (als Kuperus) 30 Mar
   1819 (
   Rauwerderhem, 31 Mar 1819, blad nr. 5), oud 49. Hij huwde, jaar onbekend,
   21. Antje Ruurds, ovl. mogelijk 02 Feb 1843 (Menaldumadeel, 04 Feb 1843,
   blad
   nr. 4) oud 77 jr., weduwe.

   22. Jan Arjens MULDER, geb. c1777, ovl. 28 July 1862 (Smallingerland, 29
   Jul
   1862, akte nr. 127) oud 85 jr, weduwnaar, zn. van Arjen Jans en Wytske
   Hendriks.
   Hij huwde Eernewoude (Trouwregister Herv. Gem. Garijp-Suameer-Eernewoude,
   DTB
   nr. 709, 1772-1811) 10 Feb 1799,

   23. Baukjen Sierts/Sieds van der WAL, geb. c 1776, ovl. 08 June
   1841 (
   Smallingerland, 09 June 1841, blad nr. 18) oud 65 jr., dr. van Sierd Minnes
   van
   der WAL en Grietje Errits de VRIES

   1811: MULDER, Jan Arjens, Oudega 92. Vader Arjen Jans is
   woonachtig te
   Boornbergum Mairie Oudega, fol. 96
   andere kinderen van Jan Arjens en Baukjen Sierds zijn: Grietje (c1804),
   Arjen
   (c1811), Hendrik (c1813), Stijntje (c1815) & Johannes (c1822),
   blijkens de
   overlijdens aktes, Smallingerland, respectievelijk, 1891/nr.119; 1869/nr.
   51;
   1827/nr. 27; 1870/nr. 117; 1864/nr. 108

   Bij voorbaat bedankt. Keimpe

   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
   geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.