Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Digitaal Kerkarchief van Oppenhuizen, Uitwellingerga enz.

Expand Messages
 • Anton Musquetier
  Kerkarchieven van Scharnegoutum en Loenga 1737-1812 , Oppenhuizen en Uitwellingerga (1599) en 1642-1987 Geachte Medeonderzoekers Vandaag 23 februari 2012
  Message 1 of 1 , Feb 23, 2012
   Kerkarchieven van Scharnegoutum en Loenga 1737-1812 , Oppenhuizen en Uitwellingerga (1599) en 1642-1987

   Geachte Medeonderzoekers

   Vandaag 23 februari 2012 geplaatst 9900 gefotografeerde pagina's op http://altijdstrijdvaardig.nl


   Verder;
   Doop-Trouw-Begraaf en Lidmaten, Rekeningboeken, Armvoogdij, Diaconierekeningboeken, Ingekomen en Uitgaande stukken, Kasboeken van de Kerk en Diaconie bezittingen, enz. van onderstaande kerkelijke gemeenten zijn nu totaal ca. 188.600 gefotografeerde bladzijden
   zie http://altijdstrijdvaardig.nl

   Aalzum-Wettens 1772-1812
   Achlum-Hitzum 1656-1934
   Akkerwoude-Murmerwoude-Veenwouden 1602-1812
   Anjum 1684-1812
   Birdaard en Janum 1645-1796
   Blija en Hogebeintum 1611-1980
   ( Trouwen Gerecht ook Doopsgezinden) 1796-1805
   Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude-1697-1898
   Dokkum DTB
   Dongjum-1671-1970
   Donkerbroek en Haule-1701-1946
   Ferwerd-1654-1958
   Gaastmeer-Nijehuizum 1720-1939
   Goënga, Gauw, Offingawier 1667-1916
   Hallum-1532-1934
   Heeg-1594-1915
   Herbaijum-1730-1903
   Hijum Doopsgezind 1654-1670, 1701-1708, 1730, 1761-1810, 1848
   Joure-1802-1856
   Jutrijp-Hommerts 1682-1812
   Makkinga-Elsloo-Langedijke-1732-1897
   Marrum-Westernijkerk-1619-1962
   Midlum 1605-1970
   Minnertsga 1655-1882
   Nijland 1651-1812
   Olde en Nijeberkoop-1714-1812
   Oosterwolde-Appelscha en Fochteloo-1708-1812
   Oosthem-Abbega-Folsgare 1723-1812
   Oppenhuizen en Uitwellingerga (1599) en 1642-1987
   Oudega-Idzega-Sanfirden 1742-1812
   Peins en Zweins 1653-1971
   Ried en Boer 1614-1972
   Reitsum-Genum-Lichtaard-1717-1980
   Rinsumageest-Sijbrandahuis 1628-1812
   Schalsum 1636-1971
   Scharnegoutum en Loënga 1737-1812
   Sloten 1594-1934
   Tjerkgaast, Doniaga, St. Nicolaasga, Idskenhuizen en Legemeer (Langweer) 1613-1812
   Tzum (Tjum) 1634-1909
   Wanswerd en Jislum 1686-1977
   Wolvega-Nijelamer-Nijeholtwolde-Sonnega-1633-1934
   Wijmbritseradeel ( Trouwen Gerecht en de Dorpsrechter) 1758-1811

   Met vriendelijke groet
   Anton Musquetier
   http://altijdstrijdvaardig.nl
   Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief
   van Friesland met ca. 230.775 familienamen,
   ook uit andere Provincies, en ca. 188.600
   gefotografeerde pagina's van kerkarchieven
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.