Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Tjeerd Sytse en Hotske Binnerts

Expand Messages
 • Pieke
  Wie o wie heeft nadere informatie over het onderstaande echtpaar: Tjeerd Sytse, werd geboren zo rond 1680 en overleed zo rond 1761 in Wirdum. Hij trouwde met
  Message 1 of 4 , Feb 22, 2012
   Wie o wie heeft nadere informatie over het onderstaande echtpaar:

   Tjeerd Sytse, werd geboren zo rond 1680 en overleed zo rond 1761 in Wirdum. Hij trouwde met Hotske Binnerts op 17 januari 1706 in Wirdum, geboren rond 1685 en overleden voor/in 1748 in Wirdum.

   Waarschijnlijk was Tjeerd van doopsgezinte huize. Lid van de N.H. kerk te Wirdum op 25 juli 1706, op belijdenis gedoopt NH op 5 augustus 1711 te Wirdum. Tjeerd was boer/pachter op de 'kerkboerderij' op de Kerkbuurtschap Tjaard, wat onder Wirdum valt. Hij betaalde pacht vanaf 1706 tot in het jaar 1735, toen hij kennelijk (door veepest?) gedwongen was de pacht op te geven, bij welke gelegenheid hij toen ruim 148 caroliguldens uitbetaald kreeg wegens verhoogde waarde van de plaats. Hij werd later nog voor verschillende werkzaamheden door de kerk betaald, doch werd in de Quotisatiehieren van Leeu-warden {van 1749} genoemd met de vermelding onder beroep/kwalificatie als: "Arm persoon" en aangeslagen voor 8 caroliguldens. Trouwde voor de 2e keer op 8-12-1748 te Joure met Hiltje Tijalles van Goutum; dr. van Tijalle Pieters en Bauk Wybes.

   Uit het eerste huwelijk 7 kinderen, zijnde:
   I. Binnert Tjeerds, gedoopt op 3 juli 1707 in Wirdum; overleden voor november 1709 in Wirdum.
   II. Trijntje Tjeerds, gedoopt op 9 september 1708 in Wirdum; overleden voor augustus 1722 in Wirdum.
   III. Binnert Tjeerds, gedoopt op 9 november 1709 in Wirdum; overleden na 1748 in Wirdum.
   IV. Sytse Tjeerds, geboren op 5 augustus 1711 in Wirdum; overleden na 1758; trouwde met Hiltje Tjalles rond 1747 in Wirdum; geboren op 17 maart 1726 in Goutum; overleden na 1758. Dochter van Tjalle Bergsma en Baukje Wybes.
   V. Jan Tjeerds, geboren op 23 april 1713 in Wirdum; overleden op 17 september 1785 in Wirdum; trouwde met Sjoerdje Anskes 5 mei 1743 in Wirdum.
   VI. Bauke Tjeerds, geboren op 9 augustus 1716 in Wirdum; overleden na 1720.
   VII. Trijntje Tjeerds Tjaardstra, gedoopt op 9 augustus 1722 in Wirdum; overleden op 23 februari 1801 in Wirdum; trouwde met Jentje Douwes Sjaarda voor 1749 in Wirdum; geboren rond 1714 in Wirdum; overleden op 11 maart 1794 in Engwierum. Zoon van Douwe Jans Sjaarda en Reinou Dirks Palsma.

   Alle nadere informatie over het genoemde echtpaar en hun voorgeslacht zijn van harte welkom.

   Groetenis fan Pieke en tot oan sjens.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.