Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Index met familienamen weer aangevuld met 1155 familienamen

Expand Messages
 • Anton Musquetier
  Geachte Mede Onderzoekers De index met familienamen op mijn website http://altijdstrijdvaardig.nl Zijn weer aangevuld met 1155 familienamen, zodat het totaal
  Message 1 of 1 , Feb 20, 2012
   Geachte Mede Onderzoekers
   De index met familienamen op mijn website http://altijdstrijdvaardig.nl

   Zijn weer aangevuld met 1155 familienamen, zodat het totaal staat op 230.775
   In dit archief wordt iedereen vermeld die wat met de Provincie Friesland te doen heeft gehad,
   en dat zijn personen die komen uit bijna alle provincies van Nederland, België, Duitsland, Rusland, Noorwegen,
   Zweden, Amerika en vele andere landen (dus het zijn niet alleen inwoners van Friesland).

   Wat vindt u in dit Provinciaal Bestuurlijk Archief?,
   Dat kan zijn: een enkele aantekening.
   Het aanvragen van een vergunning vaak met een tekening of blauwdruk erbij.

   Veel handgeschreven brieven met handtekeningen.
   Gegevens over de Universiteit van Franeker met plattegrond van de Universiteit.
   Ook volledige belastingdossiers/dwangbevelen, en executieverkopen met vermelding van de in beslag genomen goederen.

   Aanleg van de eerste verharde wegen in Friesland.

   Lijsten met alle Gezinshoofden van een dorp vaak met het huisnummer erbij.,

   Geneesheren die een verklaringen afgeven, als er weer eens een besmettelijke ziekte was geconstateerd,
   soms een heel dossier met de namen van de zieke personen erbij.

   Personen die een paspoort nodig hebben om naar het buitenland te gaan in de 1e Wereldoorlog 1914-1918.
   Dossiers van gestrande en/of gezonken schepen vaak met hele inventarislijsten en namen van de bemanning erbij,
   ook de namen van de Bergers van de goederen worden dan vermeld.

   Schippers, Bedelaars, Veldwachters, Schoolonderwijzers, Soldaten, Deserteurs, Soldaten naar Ned. Indien,
   Molenaars, Kooplieden, Wezen en Vondelingen enz. enz.

   Een Luilekkerland voor de Genealoog die wat meer van zijn voorouders wil weten, dan alleen maar namen en datums
   Voor de onderzoekers met Friese voorouders ruim 178.700 gefotografeerde paginas van kerkarchieven zoals o.a.
   Doop-Trouw-Begraaf-Lidmaten- Diaconierekeningen enz. van veel kerkelijke gemeenten.

   Met vriendelijke groet
   Anton Musquetier
   http://altijdstrijdvaardig.nl
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.