Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Cuperus

Expand Messages
 • ken.veldhuis@lrcc.on.ca
  Beste Jaap, Bedankt voor je aanbieding. De verwante gegevens staan op deze site onder datum 2001/07/26. Hier beknopt: Ik ben van hier in Canada met deze
  Message 1 of 1 , Jul 30, 2001
   Beste Jaap,

   Bedankt voor je aanbieding. De verwante gegevens staan op deze site onder datum
   2001/07/26. Hier beknopt:

   Ik ben van hier in Canada met deze voorouders op het Ryksargyf vastgelopen:

   10. Herke Hendriks CUPERUS, boereknecht geb/doop Irnsum 20/26 Dec 1802 (Extract
   Doopboek, Herv. Gem. Rauwerd en Irnsum) ovl Sneek 2 Jun 1859 (blad nr 30); zn.
   van Hendrik Sjoerds CUPERUS en Antje Ruurds.
   Hij huwde Sneek, Wymbritseradeel 02 May 1840 (akte nr 22)

   11. Antje Jans MULDER, werkvrouw geb/doop Oudega (Wons) 16 Jul/14 Aug 1808
   (Extract Doop Register, Herv. Gem. Oudega, Nyega en Opeinde) dr. van Jan
   Arjens
   MULDER en Baukjen Sierts/Sierds van der WAL
   ovl Sneek 18 Nov 1859 (blad nr 78)

   Gegevens 10 & 11 hoofdzakelijk van hun trouwakte/bijlagen; overlijdens van
   eerdere antwoorden van medesneupers op deze site.

   20. Hendrik Sjoerds COEPERYUS (1811, houdt de naam, later alf. als CUPERUS,
   Mairie Rauwerd, deel 2, folio----), geb?, ovl. (als Kuperus) 30 Mar 1819
   (Rauwerderhem, 31 Mar 1819, blad nr. 5), oud 49. Hij huwde, jaar onbekend,

   21. Antje Ruurds, ovl? mogelijk 02 Feb 1843 (Menaldumadeel, 04 Feb 1843, blad
   nr. 4) oud 77 jr., weduwe.

   Gevraagd verdere gegevens, en zo mogelijk voorouders, van 20 & 21.

   Met vr groet, Keimpe
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.