Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

politieke ordonnantie van 1580

Expand Messages
 • Douwe
  Dag allemaal, Op een van de speurtochten kom ik onderstaande zinsnede tegen. Weet iemand wat dit betekent?? Declinatoir advys op de requeste van Karel
  Message 1 of 7 , Dec 8, 2011
   Dag allemaal,

   Op een van de speurtochten kom ik onderstaande zinsnede tegen. Weet iemand wat dit betekent??


   Declinatoir advys op de requeste van Karel Christiaan Bosse en Maria Cornelia Stakman, beide wonende alhier in Den Haag, om dispensatie van het 13e art. van de Politieke Ordonnantie van den jare 1580 en de suppletie van het consent van der tweede suppliantes vader, tot voltrekking van hunlieder voorgenomen huwelijk', 21 november 1805.

   met vriendelijke groet en dank bij voorbaat,

   Douwe Stellinga


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Johan Deinum
   Hallo Douwe, De gang van zaken rond het huwelijk werd officieel vastgelegd door de _Politieke Ordonnantie_ van 1 april 1580 van de Staten van Holland en
   Message 2 of 7 , Dec 8, 2011
    Hallo Douwe,

    De gang van zaken rond het huwelijk werd officieel vastgelegd door de
    _Politieke Ordonnantie_ van 1 april 1580 van de Staten van Holland en
    West-Friesland. Op 28 augustus 1586 heeft Amsterdam een eigen ordonnantie
    afgekondigd, die gestoeld was op die van de Staten uit 1580. De ordonnantie
    verplichtte onder meer om bij een voorgenomen huwelijk voor de magistraat
    te verschijnen. De Commissarissen van de huwelijkse zaken kregen een
    werkruimte in de sacristie van de Oude Kerk toegewezen; in 1655 verhuisden
    zij naar het nieuwe stadhuis op de Dam. Wanneer het huwelijk voor de
    Commissarissen aangekondigd werd moest het aanstaande echtpaar een aantal
    vragen beantwoorden over bijvoorbeeld leeftijd, ouderlijke toestemming en
    verwantschap. Vooral dit laatste was van belang: de politieke ordonnantie
    van 1580 had een aantal 'verboden graden' vastgesteld. Hoewel de politieke
    ordonnantie van 1580 uitvoerige voorschriften bevat omtrent de strekking
    van de vragen, was de naleving hiervan in de praktijk minder nauwkeurig.
    [bron:
    http://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/overzicht/5001.nl.html
    ]
    *
    I3. Verclarende alsoo by desen nul ende van onweerden ende niet te mogen
    bestaen, de houwelijcken die niet in der manieren voorsz. en sullen worden
    gecontraheert ende gecelebreert, ende dat degene die in de voorsz. graden
    van bloede ofte affiniteyt malcanderen bestaende, hiernaemaels
    niettegenstaende de voorsz. verboden souden vermeten in houwelijcke te
    treden, daervan sonder verdrach ofte dissimulatie gestraft sullen worden
    mette penen in de Goddelijcke ende beschreven rechten jegens den
    incestueusen ende bloedtschenders als vooren gestatueert, sonder dat ooc 't
    placcaet by de keyserlijcke majesteyt gemaect in den jare MDXL nopende 't
    contracteren van houwelijcke van persoonen beneden hare jaren zijnde, ende
    de penen daerinne begrepen, hiermede verandert worden. [bron:
    http://de-wit.net/bronnen/histo/politieke_ordonnantie_holland-1580.htm%5d


    *Het lijkt me, de tekst enkele malen doorgelezen te hebben, dat het stel
    ondanks bloedverwantschap in het huwelijk wenst te treden en daarvoor
    dispensatie vraagt.

    *BOSSE, STAKMAN `Declinatoir advys op de requeste van Karel Christiaan
    Bosse en Maria Cornelia Stakman, beide wonende alhier in Den Haag, om
    dispensatie van het 13e art. van de Politieke Ordonnantie van den jare 1580
    en de suppletie van het consent van der tweede suppliantes vader, tot
    voltrekking van hunlieder voorgenomen huwelijk', 21 november 1805. Folio, 6
    p.*
    In marge: `gestelt door den heer Groenevelt'. Vader Corn. Jan Adriaan
    Stakman bevond zich in Demerarij en al enige maanden had men geen bericht
    van hem ontvangen. Price outside EU (no VAT): euro 41 [bron:
    http://www.antiqbook.nl/boox/steu/11295.shtml%5d

    En daarbij de instemming (consent) van een ander dan de vader, de heer
    Groenevelt.

    Mijn mening echter voor een betere.

    Johan*
    *


    [Non-text portions of this message have been removed]
   • klaaspera
    Hallo Douwe, Het verzoek (= de requeste) om dispensatie voor hun huwelijk wordt afgewezen of in juridische termen: gewraakt. Er is dus sprake van een afwijzend
    Message 3 of 7 , Dec 8, 2011
     Hallo Douwe,

     Het verzoek (= de requeste) om dispensatie voor hun huwelijk wordt afgewezen of in juridische termen: gewraakt. Er is dus sprake van een afwijzend (= declinatoir) advies.

     Met hartelijke groeten,

     Klaas Pera

     --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Douwe" <douwe@...> wrote:
     >
     > Dag allemaal,
     >
     > Op een van de speurtochten kom ik onderstaande zinsnede tegen. Weet iemand wat dit betekent??
     >
     >
     > Declinatoir advys op de requeste van Karel Christiaan Bosse en Maria Cornelia Stakman, beide wonende alhier in Den Haag, om dispensatie van het 13e art. van de Politieke Ordonnantie van den jare 1580 en de suppletie van het consent van der tweede suppliantes vader, tot voltrekking van hunlieder voorgenomen huwelijk', 21 november 1805.
     >
     > met vriendelijke groet en dank bij voorbaat,
     >
     > Douwe Stellinga
     >
     >
     > [Non-text portions of this message have been removed]
     >
    • Douwe
     Dag Klaas en Johan, Dank voor je uitleg. Ik begrijp, dat ik er wel van uit kan gaan, dat het hier gaat om de toestemming van de vader van Karel Christiaan
     Message 4 of 7 , Dec 9, 2011
      Dag Klaas en Johan,

      Dank voor je uitleg.
      Ik begrijp, dat ik er wel van uit kan gaan, dat het hier gaat om de toestemming van de vader van Karel Christiaan Bosse voor zijn huwelijk met Maria Cornelia Stakman. Die vader kan geen toestemming geven, omdat hij nog in het buitenland (Zuid- en Noord-Amerika) is?
      Het grappige en verwarrende is, dat ze wel getrouwd zijn (waarvan ik nog geen datum heb gevonden) en dat hun eerste kind (*27-4-1809 Amsterdam) door het leven gaat als Stakman Bosse, terwijl de volgende kinderen allemaal Bosse als achternaam krijgen. Kan dat hiermee ook nog verband houden?

      met vriendelijke groet,

      Douwe

      ----- Original Message -----
      From: Johan Deinum
      To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      Sent: Thursday, December 08, 2011 9:14 PM
      Subject: [Friesland-genealogy] Re: politieke ordonnantie van 1580      Hallo Douwe,

      De gang van zaken rond het huwelijk werd officieel vastgelegd door de
      _Politieke Ordonnantie_ van 1 april 1580 van de Staten van Holland en
      West-Friesland. Op 28 augustus 1586 heeft Amsterdam een eigen ordonnantie
      afgekondigd, die gestoeld was op die van de Staten uit 1580. De ordonnantie
      verplichtte onder meer om bij een voorgenomen huwelijk voor de magistraat
      te verschijnen. De Commissarissen van de huwelijkse zaken kregen een
      werkruimte in de sacristie van de Oude Kerk toegewezen; in 1655 verhuisden
      zij naar het nieuwe stadhuis op de Dam. Wanneer het huwelijk voor de
      Commissarissen aangekondigd werd moest het aanstaande echtpaar een aantal
      vragen beantwoorden over bijvoorbeeld leeftijd, ouderlijke toestemming en
      verwantschap. Vooral dit laatste was van belang: de politieke ordonnantie
      van 1580 had een aantal 'verboden graden' vastgesteld. Hoewel de politieke
      ordonnantie van 1580 uitvoerige voorschriften bevat omtrent de strekking
      van de vragen, was de naleving hiervan in de praktijk minder nauwkeurig.
      [bron:
      http://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/overzicht/5001.nl.html
      ]
      *
      I3. Verclarende alsoo by desen nul ende van onweerden ende niet te mogen
      bestaen, de houwelijcken die niet in der manieren voorsz. en sullen worden
      gecontraheert ende gecelebreert, ende dat degene die in de voorsz. graden
      van bloede ofte affiniteyt malcanderen bestaende, hiernaemaels
      niettegenstaende de voorsz. verboden souden vermeten in houwelijcke te
      treden, daervan sonder verdrach ofte dissimulatie gestraft sullen worden
      mette penen in de Goddelijcke ende beschreven rechten jegens den
      incestueusen ende bloedtschenders als vooren gestatueert, sonder dat ooc 't
      placcaet by de keyserlijcke majesteyt gemaect in den jare MDXL nopende 't
      contracteren van houwelijcke van persoonen beneden hare jaren zijnde, ende
      de penen daerinne begrepen, hiermede verandert worden. [bron:
      http://de-wit.net/bronnen/histo/politieke_ordonnantie_holland-1580.htm%5d

      *Het lijkt me, de tekst enkele malen doorgelezen te hebben, dat het stel
      ondanks bloedverwantschap in het huwelijk wenst te treden en daarvoor
      dispensatie vraagt.

      *BOSSE, STAKMAN `Declinatoir advys op de requeste van Karel Christiaan
      Bosse en Maria Cornelia Stakman, beide wonende alhier in Den Haag, om
      dispensatie van het 13e art. van de Politieke Ordonnantie van den jare 1580
      en de suppletie van het consent van der tweede suppliantes vader, tot
      voltrekking van hunlieder voorgenomen huwelijk', 21 november 1805. Folio, 6
      p.*
      In marge: `gestelt door den heer Groenevelt'. Vader Corn. Jan Adriaan
      Stakman bevond zich in Demerarij en al enige maanden had men geen bericht
      van hem ontvangen. Price outside EU (no VAT): euro 41 [bron:
      http://www.antiqbook.nl/boox/steu/11295.shtml%5d

      En daarbij de instemming (consent) van een ander dan de vader, de heer
      Groenevelt.

      Mijn mening echter voor een betere.

      Johan*
      *

      [Non-text portions of this message have been removed]

      [Non-text portions of this message have been removed]
     • klaaspera
      Hallo Douwe, Daar kan ik helaas geen antwoord op geven. Ik vond wel enkele citaten over die familie. Misschien heb je daar iets aan. Blijkbaar was Karel
      Message 5 of 7 , Dec 9, 2011
       Hallo Douwe,

       Daar kan ik helaas geen antwoord op geven. Ik vond wel enkele citaten over die familie. Misschien heb je daar iets aan. Blijkbaar was Karel Christiaan Bosse notaris in het toenmalige Indië.

       "Hij was gehuwd te Medemblik den 31 Mei 1849 met Maria Johanna Bosse, geboren te Middelburg den 18 October 1813, dochter van Karel Christiaan Bosse en van Maria Cornelia Stakman, weduwe van den luit. ter zee 1e klasse DG Niesen. ..."

       Bron: Algemeen Nederlandsch familieblad, deel 2 en Genealogische en heraldische bladen. Zie Google Books: zoekwoord "Karel Christiaan Bosse".

       De Indische Navorscher, 1936
       12. PETERS, WILLIAM-. logementhouder in de Jonkerstraat te Batavia, j- op Jacatra aldaar 5 April 1828, na op 29 Mei 1824 aldaar te hebben getesteerd voor notaris KAREL CHRISTIAAN BOSSE no. 113; Zijn huishoudster MINA KOEMAN en zijn geadopteerde dr. CONSTANCE oud 10 jaar kregen te samen bij wijze van legaat de helft van zijn nalatenschap universeele erfgename was zijn huisvrouw JOHANNA PETERS geb. BROWN te Liverpool.

       Bron: http://www.genforum.genealogy.com/indonesia/messages/369.html

       Karel Christiaan Bosse
       geboren: ca. 1780
       overleden: -
       functies in bovenlokale instellingen
       functie: klerk der Derde Klasse
       instelling: Algemene Secretarie van het Uitvoerend Bewind
       van: 21-06-1800 - 23-07-1802
       anderen met deze aanstelling...
       functie: klerk
       instelling: Secretarie van het Staatsbewind
       van: 23-07-1802 - 1805
       anderen met deze aanstelling...
       functie: agendaris
       instelling: Algemene Secretarie van Staat
       van: 1805 -
       anderen met deze aanstelling...

       bron: http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/Repertorium/app/personen/8308       --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Douwe" <douwe@...> wrote:
       >
       > Dag Klaas en Johan,
       >
       > Dank voor je uitleg.
       > Ik begrijp, dat ik er wel van uit kan gaan, dat het hier gaat om de toestemming van de vader van Karel Christiaan Bosse voor zijn huwelijk met Maria Cornelia Stakman. Die vader kan geen toestemming geven, omdat hij nog in het buitenland (Zuid- en Noord-Amerika) is?
       > Het grappige en verwarrende is, dat ze wel getrouwd zijn (waarvan ik nog geen datum heb gevonden) en dat hun eerste kind (*27-4-1809 Amsterdam) door het leven gaat als Stakman Bosse, terwijl de volgende kinderen allemaal Bosse als achternaam krijgen. Kan dat hiermee ook nog verband houden?
       >
       > met vriendelijke groet,
       >
       > Douwe
      • pboltjes@planet.nl
       Hallo Klaaspera en Douwe, Een kleine correctie op het 2e huwelijk van Maria Johanna Bosse. Zij hertrouwt, 21-mei 1849, met Pieter Thomas Leonard Grinwis Plaat.
       Message 6 of 7 , Dec 9, 2011
        Hallo Klaaspera en Douwe,

        Een kleine correctie op het 2e huwelijk van Maria Johanna Bosse. Zij hertrouwt, 21-mei 1849, met Pieter Thomas Leonard Grinwis Plaat. Haar vader is: Karel Christiaan Bosse.
        Voor de Lt. t. zee 1e klasse Dirk Gerardus Niesen, zie:

        www.zeemansleed.nl

        Vriendelijke groet,

        Piet Boltjes
        ----- Original Message -----
        From: klaaspera
        To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        Sent: Friday, December 09, 2011 10:33 AM
        Subject: [Friesland-genealogy] Re: politieke ordonnantie van 1580        Hallo Douwe,

        Daar kan ik helaas geen antwoord op geven. Ik vond wel enkele citaten over die familie. Misschien heb je daar iets aan. Blijkbaar was Karel Christiaan Bosse notaris in het toenmalige Indië.

        "Hij was gehuwd te Medemblik den 31 Mei 1849 met Maria Johanna Bosse, geboren te Middelburg den 18 October 1813, dochter van Karel Christiaan Bosse en van Maria Cornelia Stakman, weduwe van den luit. ter zee 1e klasse DG Niesen. ..."

        Bron: Algemeen Nederlandsch familieblad, deel 2 en Genealogische en heraldische bladen. Zie Google Books: zoekwoord "Karel Christiaan Bosse".

        De Indische Navorscher, 1936
        12. PETERS, WILLIAM-. logementhouder in de Jonkerstraat te Batavia, j- op Jacatra aldaar 5 April 1828, na op 29 Mei 1824 aldaar te hebben getesteerd voor notaris KAREL CHRISTIAAN BOSSE no. 113; Zijn huishoudster MINA KOEMAN en zijn geadopteerde dr. CONSTANCE oud 10 jaar kregen te samen bij wijze van legaat de helft van zijn nalatenschap universeele erfgename was zijn huisvrouw JOHANNA PETERS geb. BROWN te Liverpool.

        Bron: http://www.genforum.genealogy.com/indonesia/messages/369.html

        Karel Christiaan Bosse
        geboren: ca. 1780
        overleden: -
        functies in bovenlokale instellingen
        functie: klerk der Derde Klasse
        instelling: Algemene Secretarie van het Uitvoerend Bewind
        van: 21-06-1800 - 23-07-1802
        anderen met deze aanstelling...
        functie: klerk
        instelling: Secretarie van het Staatsbewind
        van: 23-07-1802 - 1805
        anderen met deze aanstelling...
        functie: agendaris
        instelling: Algemene Secretarie van Staat
        van: 1805 -
        anderen met deze aanstelling...

        bron: http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/Repertorium/app/personen/8308

        --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Douwe" <douwe@...> wrote:
        >
        > Dag Klaas en Johan,
        >
        > Dank voor je uitleg.
        > Ik begrijp, dat ik er wel van uit kan gaan, dat het hier gaat om de toestemming van de vader van Karel Christiaan Bosse voor zijn huwelijk met Maria Cornelia Stakman. Die vader kan geen toestemming geven, omdat hij nog in het buitenland (Zuid- en Noord-Amerika) is?
        > Het grappige en verwarrende is, dat ze wel getrouwd zijn (waarvan ik nog geen datum heb gevonden) en dat hun eerste kind (*27-4-1809 Amsterdam) door het leven gaat als Stakman Bosse, terwijl de volgende kinderen allemaal Bosse als achternaam krijgen. Kan dat hiermee ook nog verband houden?
        >
        > met vriendelijke groet,
        >
        > Douwe

        --
        Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter.
        13861 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
        Wij zijn een gemeenschap van 7 miljoen gebruikers in strijd tegen spam.
        Download de gratis SPAMfighter via deze link: http://www.spamfighter.com/lnl


        [Non-text portions of this message have been removed]
       • pboltjes@planet.nl
        Hallo Klaas, Schelte Willems de Vries / Schelte Willems Fries Zie: www.zeemansleed.nl Vriendelijke groet, Piet Boltjes ... From: Pera To:
        Message 7 of 7 , Jan 22, 2012
         Hallo Klaas,

         Schelte Willems de Vries / Schelte Willems Fries

         Zie:
         www.zeemansleed.nl

         Vriendelijke groet,

         Piet Boltjes
         ----- Original Message -----
         From: Pera
         To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         Sent: Sunday, January 22, 2012 6:30 PM
         Subject: RE: [Friesland-genealogy] Re: politieke ordonnantie van 1580         Hallo Piet,

         Ja, ik heb hem ontvangen. Hartelijk dank voor de moeite.

         Met vriendelijke groeten,

         Klaas Pera

         Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens pboltjes@...
         Verzonden: zondag 22 januari 2012 14:51
         Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         Onderwerp: Fw: [Friesland-genealogy] Re: politieke ordonnantie van 1580

         Hallo Klaaspera,

         Deze al ontvangen?
         ----- Original Message -----
         From: pboltjes@... <mailto:pboltjes%40planet.nl>
         To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
         Sent: Friday, December 09, 2011 2:01 PM
         Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: politieke ordonnantie van 1580

         Hallo Klaaspera en Douwe,

         Een kleine correctie op het 2e huwelijk van Maria Johanna Bosse. Zij
         hertrouwt, 21-mei 1849, met Pieter Thomas Leonard Grinwis Plaat. Haar vader
         is: Karel Christiaan Bosse.
         Voor de Lt. t. zee 1e klasse Dirk Gerardus Niesen, zie:

         www.zeemansleed.nl

         Vriendelijke groet,

         Piet Boltjes
         ----- Original Message -----
         From: klaaspera
         To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
         Sent: Friday, December 09, 2011 10:33 AM
         Subject: [Friesland-genealogy] Re: politieke ordonnantie van 1580

         Hallo Douwe,

         Daar kan ik helaas geen antwoord op geven. Ik vond wel enkele citaten over
         die familie. Misschien heb je daar iets aan. Blijkbaar was Karel Christiaan
         Bosse notaris in het toenmalige Indië.

         "Hij was gehuwd te Medemblik den 31 Mei 1849 met Maria Johanna Bosse,
         geboren te Middelburg den 18 October 1813, dochter van Karel Christiaan
         Bosse en van Maria Cornelia Stakman, weduwe van den luit. ter zee 1e klasse
         DG Niesen. ..."

         Bron: Algemeen Nederlandsch familieblad, deel 2 en Genealogische en
         heraldische bladen. Zie Google Books: zoekwoord "Karel Christiaan Bosse".

         De Indische Navorscher, 1936
         12. PETERS, WILLIAM-. logementhouder in de Jonkerstraat te Batavia, j- op
         Jacatra aldaar 5 April 1828, na op 29 Mei 1824 aldaar te hebben getesteerd
         voor notaris KAREL CHRISTIAAN BOSSE no. 113; Zijn huishoudster MINA KOEMAN
         en zijn geadopteerde dr. CONSTANCE oud 10 jaar kregen te samen bij wijze van
         legaat de helft van zijn nalatenschap universeele erfgename was zijn
         huisvrouw JOHANNA PETERS geb. BROWN te Liverpool.

         Bron: http://www.genforum.genealogy.com/indonesia/messages/369.html

         Karel Christiaan Bosse
         geboren: ca. 1780
         overleden: -
         functies in bovenlokale instellingen
         functie: klerk der Derde Klasse
         instelling: Algemene Secretarie van het Uitvoerend Bewind
         van: 21-06-1800 - 23-07-1802
         anderen met deze aanstelling...
         functie: klerk
         instelling: Secretarie van het Staatsbewind
         van: 23-07-1802 - 1805
         anderen met deze aanstelling...
         functie: agendaris
         instelling: Algemene Secretarie van Staat
         van: 1805 -
         anderen met deze aanstelling...

         bron:
         http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/Repertorium/app/personen/8308

         --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> , "Douwe" <douwe@...> wrote:
         >
         > Dag Klaas en Johan,
         >
         > Dank voor je uitleg.
         > Ik begrijp, dat ik er wel van uit kan gaan, dat het hier gaat om de
         toestemming van de vader van Karel Christiaan Bosse voor zijn huwelijk met
         Maria Cornelia Stakman. Die vader kan geen toestemming geven, omdat hij nog
         in het buitenland (Zuid- en Noord-Amerika) is?
         > Het grappige en verwarrende is, dat ze wel getrouwd zijn (waarvan ik nog
         geen datum heb gevonden) en dat hun eerste kind (*27-4-1809 Amsterdam) door
         het leven gaat als Stakman Bosse, terwijl de volgende kinderen allemaal
         Bosse als achternaam krijgen. Kan dat hiermee ook nog verband houden?
         >
         > met vriendelijke groet,
         >
         > Douwe

         --
         Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter.
         13900 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
         Wij zijn een gemeenschap van 7 miljoen gebruikers in strijd tegen spam.
         Download de gratis SPAMfighter via deze link: http://www.spamfighter.com/lnl

         [Non-text portions of this message have been removed]

         [Non-text portions of this message have been removed]


         [Non-text portions of this message have been removed]
        Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.