Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

RE: [Friesland-genealogy] Re: Wytske Fokkes de Jong

Expand Messages
 • M.J.Sluijter
  Hallo Tette & Jeanet, Het is ca. 20 à 25 jaar geleden dat ik de voorouders van Ruurd Fokkes de Jong heb uitgezocht. De boeken van Groen zijn mijn voornaamste
  Message 1 of 9 , Dec 2 9:09 AM
   Hallo Tette & Jeanet,   Het is ca. 20 à 25 jaar geleden dat ik de voorouders van Ruurd Fokkes de
   Jong heb uitgezocht. De boeken van Groen zijn mijn voornaamste Bron geweest,
   met latere hulp van Tresoar.   Ik ben er nu weer even ingedoken. In het boek van Meijers en Landheren vind
   ik Ruurd Fokkes de Jong (van Aaltje Watses). Deze vermeldt als zijn zoon
   o.a. Fokke Ruurds de Jong (die in 1764 trouwt met Uilkje Wytzes) en diens
   zoon; Ruurd Fokkes de Jong (getrouwd ca 1800 met Bontje Teyes Kooistra)   In het boek Varia 1, ook van Groen, wordt bij “Belastingaanslagen” kategorie
   V f. 500 vermeld:   4. Huisman RUURD FOKKES DE JONG (pl. 26), vermoedelijke zoon van Fokke Ydes
   en Trijntje Fokkes (II, 5) trouwt 1737 AALTJE DOUWES, dochter van Douwe
   Watses en Sepk Krijns (IV, 3. Hun vier kinderen zijn Trijntje Ruurds (tr.
   1771 Tomas Sybrens Visser vleeshouwer, huis 70), Sepk Ruurds (ogetrouwd
   overleden en Fokke Ruurds de Jong (plaats 26). Aanslag 1749: 34-19, voor 3
   volwassenen en vier kinderen.   Fokke Ruurds de Jong, die is overleden 29-05-1824, is geboren in1755 en niet
   getrouwd geweest. Hij past niet in één van de beide plaatjes.   Mijn Fokke Ruurds De Jong zou ca 1740 in Haskerdijken geboren zijn. Diverse
   boeren in Oldeboorn, Nes en Haskerdijken hadden afwisselend of soms
   tegelijkertijd plaatsen in genoemde dorpen.   Ik zie geen reden om van de suggesties van Groen af te wijken.   Wat betreft Wytske Fokkes de Jong, Is het zeker dat zij een dochter is van
   Ruurd Fokkes de Jong en Uilkje Wytzes ?   Het is ingewikkeld en ik zal mijn gegevens nog eens doornemen zowel van
   Groen als andere, mocht ik nog iets van belang vinden, zal ik de groep
   informeren,   Hartelijke groet,   Martin   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens tette65
   Verzonden: maandag 28 november 2011 17:33
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Wytske Fokkes de Jong

   Hallo Martin,

   toch even een correctie:

   Fokke Ruurds de Jong, getrouwd met Uilkjen Wytses is niet een zoon van Ruurd
   Fokkes de Jong en Aaltje Douwes. Dit echtpaar heeft weliswaar een zoon Fokke
   Ruurds de Jong, maar deze overlijdt 29.5.1824 ongehuwd, oud 69 jaar (overl.
   akte Utingeradeel nr. 7)

   mvg

   Tette Hofstra

   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> , "M.J.Sluijter"
   <m.j.sluijter@...> wrote:
   >
   > Jeanet,
   >
   >
   >
   > Uit de emails van Wytske Fokkes de Jong kwam naar voren dat zij een
   dochter
   > was van Fokke Ruurds de Jong en Uilkjen Wytzes,
   >
   > Hieruit volgt dan dat zij een broer is van mijn voorvader Ruurd Fokkes de
   > Jong.
   >
   > Ik kende Wytske niet als dusdanig.
   >
   >
   >
   > Hieronder de kwartierstaat van Ruurd (en Wytske) de Jong.
   >
   >
   >
   > PM Volgens mij redelijk betrouwbaar.
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > Kwartierstaat van Ruurd Fokkes de Jong
   >
   >
   >
   >
   >
   > Generatie I
   >
   >
   >
   > 1. Ruurd Fokkes de Jong, geb. te Oldeboorn in 1765, arbeider, ovl.
   > (ongeveer 61 jaar oud) te Terwispel op 22 sep 1826, relatie met Bontje
   Teyes
   > Kooistra, dr. van Teye Freerks (. Terwispel) en Antie Binnes, geb. te
   > Terwispel op 5 okt 1773, ged. Nederlands Hervormd te Terwispel op 10 okt
   > 1773, ovl. (91 jaar oud) te Utingeradeel op 12 okt 1864. Uit deze relatie
   > één dochter.
   >
   >
   >
   > Generatie II
   >
   >
   >
   > 2. Fokke Ruurds de Jong, geb. te Haskerdijken circa 1740, Huisman pl.26
   > 1770/94 te, ovl. te Oldeboorn, tr. te Oldeboorn, kerk.huw. (resp. ongeveer
   > 24 en ongeveer 23 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Oldeboorn op 26 feb
   > 1764 met
   >
   > 3. Uilkjen Wytses, geb. te Aengwirden, ged. Nederlands Hervormd te
   > Aengwirden op 20 jan 1741.
   >
   > Uit dit huwelijk één zoon:
   >
   > 1. Ruurd Fokkes, geb. te Oldeboorn in 1765, ovl. (ongeveer 61 jaar oud)
   > te Terwispel op 22 sep 1826, zie 1
   >
   >
   >
   > Generatie III
   >
   >
   >
   > 4. Ruurd Fokkes de Jong, geb. circa 1710, boer Oldeboorn op plaats nr.26,
   > ovl. (hoogstens 63 jaar oud) te Oldeboorn voor 1773, kerk.huw. (resp.
   > ongeveer 27 en ongeveer 20 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Oldeboorn op
   > 30 sep 1737 met
   >
   > 5. Aaltje Douwes, geb. circa 1717.
   >
   > Uit dit huwelijk één zoon:
   >
   > 2. Fokke Ruurds, geb. te Haskerdijken circa 1740, ovl. te Oldeboorn, zie
   > 2
   >
   >
   >
   > 6. Wijtze Uilkes, ged. Nederlands Hervormd te Aengwirden op 31 aug 1710,
   > relatie met
   >
   > 7. Japikjen Jeeps, geb. circa 1715.
   >
   > Uit deze relatie één dochter:
   >
   > 3. Uilkjen Wytses, geb. te Aengwirden, zie 3
   >
   >
   >
   > Generatie IV
   >
   >
   >
   > 8. Focke Ydes, geb. te Oldeboorn circa 1680, Meyer Oldeboorn, ovl.
   > (ongeveer 63 jaar oud) te Oldeboorn circa 1743, kerk.huw. (resp. ongeveer
   27
   > en ongeveer 22 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Oldeboorn op 15 mei 1707
   > met
   >
   > 9. Trijn Foockes, geb. circa 1685, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te
   > Oldeboorn circa 1758.
   >
   > Uit dit huwelijk één zoon:
   >
   > 4. Ruurd Fokkes de Jong, geb. circa 1710, ovl. (hoogstens 63 jaar oud) te
   > Oldeboorn voor 1773, zie 4
   >
   >
   >
   > 10. Douwe Watses, geb. circa 1690, Meyer Oldeboorn, ovl. (hoogstens 59
   > jaar oud) te Oldeboorn voor 1749, relatie met
   >
   > 11. Sepk Krijns, geb. circa 1695.
   >
   > Uit deze relatie één dochter:
   >
   > 5. Aaltje Douwes, geb. circa 1717, zie 5
   >
   >
   >
   > 12. Uilke Atses, geb. circa 1670. Aengwirden, tr. (resp. ongeveer 25 en
   > ongeveer 20 jaar oud) circa 1695 met
   >
   > 13. Jantien Jans, geb. circa 1675.
   >
   > Uit dit huwelijk één zoon:
   >
   > 6. Wijtze Uilkes, ged. Nederlands Hervormd te Aengwirden op 31 aug 1710.
   >
   >
   >
   > Generatie V
   >
   >
   >
   > 16. Yde Reinstra, geb. circa 1660, tr. (ongeveer 53 jaar oud) (2) te
   > Oldeboorn circa 1713 met Hylkje Lieuwes. Uit dit huwelijk geen kinderen,
   tr.
   > (beiden ongeveer 20 jaar oud) (1) te Oldeboorn circa 1680 met
   >
   > 17. Tiets Foockes, geb. circa 1660, ovl. (hoogstens 48 jaar oud) te
   > Oldeboorn voor 8 mei 1708.
   >
   > Uit dit huwelijk één zoon:
   >
   > 8. Focke Ydes, geb. te Oldeboorn circa 1680, ovl. (ongeveer 63 jaar oud)
   > te Oldeboorn circa 1743, zie 8
   >
   >
   >
   > 18. Foocke Jacobs, geb. circa 1650, boer, ovl. (hoogstens 58 jaar oud) te
   > Oldeboorn voor 23 mei 1708, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 27 jaar
   oud)
   > te Utingeradeel op 17 sep 1682 met
   >
   > 19. Trijntje Ruurds, geb. te Joure circa 1655, ovl. (hoogstens 70 jaar
   > oud) te Oldeboorn voor 9 jun 1725, tr. (hoogstens 25 jaar oud) (1) te
   > Oldeboorn voor 1680 met Arrien Theunis, doopsgezind, ovl. voor 1682. Uit
   dit
   > huwelijk 2 kinderen.
   >
   > Uit dit huwelijk 5 kinderen:
   >
   > 9a. Trijn Foockes, geb. circa 1685, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te
   > Oldeboorn circa 1758, zie 9
   >
   > 9b. Antje Foockes.
   >
   > 9c. Arjen Foockes.
   >
   > 9d. Afke Foockes.
   >
   > 9e. Aaltje Foockes.
   >
   > Trijntje Ruurds, tr. (1) met Arrien Theunis.
   >
   > Uit dit huwelijk 2 kinderen:
   >
   > 9f. Ruurd Arjens.
   >
   > 9g. Baukje Arjens.
   >
   >
   >
   > 20. Watze Freerks, geb. circa 1640,boer op zathe nr. 42 in, ovl.
   > (hoogstens 51 jaar oud) voor 26 mei 1691, tr. (beiden hoogstens 21 jaar
   oud)
   > voor 1661 met
   >
   > 21. Antje Harmens, geb. circa 1640, ovl. (hoogstens 80 jaar oud) voor 1
   > jun 1720.
   >
   > Uit dit huwelijk één zoon:
   >
   > 10. Douwe Watses, geb. circa 1690, ovl. (hoogstens 59 jaar oud) te
   > Oldeboorn voor 1749, zie 10
   >
   >
   >
   > Generatie VI
   >
   >
   >
   > 32. Rein Hylckes, geb. circa 1635, boer, tr. (ongeveer 25 jaar oud) circa
   > 1660 met
   >
   > 33.
   >
   > Uit dit huwelijk één zoon:
   >
   > 16. Yde Reinstra, geb. circa 1660, zie 16
   >
   >
   >
   > 38. Ruierdt Tjeerts, geb. circa 1620, bakker te Joure, ovl. (hoogstens 49
   > jaar oud) voor 10 mei 1669, relatie met
   >
   > 39. Aeltje Wiebes, geb. circa 1625, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) circa
   > 1677.
   >
   > Uit deze relatie één dochter:
   >
   > 19. Trijntje Ruurds, geb. te Joure circa 1655, ovl. (hoogstens 70 jaar
   > oud) te Oldeboorn voor 9 jun 1725, zie 19[p. ].
   >
   >
   >
   > 42. Harmen Sybrens, geb. circa 1615, meyer nr. 76 Oldeboorn (1640), ovl.
   > (hoogstens 64 jaar oud) voor mrt 1679, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer
   20
   > jaar oud) circa 1640 met
   >
   > 43. Siouck Pyters, geb. circa 1620, ovl. (hoogstens 59 jaar oud) voor 30
   > mrt 1679.
   >
   > Uit dit huwelijk één dochter:
   >
   > 21. Antje Harmens, geb. circa 1640, ovl. (hoogstens 80 jaar oud) voor 1
   > jun 1720, zie 21[p. ].
   >
   >
   >
   > Generatie VII
   >
   >
   >
   > 84. Sybe Harmens, geb. circa 1590, eigen./meyer pl. 29 Oldeboorn, ovl.
   > (minstens 59 jaar oud) te Oldeboorn na 21 mei 1649, tr. (resp. ongeveer 25
   > en ongeveer 20 jaar oud) circa 1615 met
   >
   > 85. Sytske Wybes, geb. circa 1595.
   >
   > Uit dit huwelijk één zoon:
   >
   > 42. Harmen Sybrens, geb. circa 1615, ovl. (hoogstens 64 jaar oud) voor mrt
   > 1679, zie 42[p. ].
   >
   >
   >
   >
   >
   > Vriendelijke Groet,
   >
   >
   >
   > Martin Sluijter
   >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • jeanet
   Hallo Martin, Wytske Fokkes de Jong is dochter van Fokke Ruurds de Jong en Uilkje Wytzes volgens de overlijdensregister 1841 Utingeradaal pagina B13 op
   Message 2 of 9 , Dec 2 4:06 PM
    Hallo Martin,    Wytske Fokkes de Jong is dochter van Fokke Ruurds de Jong en Uilkje Wytzes
    volgens de overlijdensregister 1841 Utingeradaal pagina B13 op

    Allefriezen.

    Getrouwd met Gjalt Adams Slottje.    Groetjes Jeanet Leroy-Slottje    Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens M.J.Sluijter
    Verzonden: vrijdag 2 december 2011 18:09
    Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Re: Wytske Fokkes de Jong    Hallo Tette & Jeanet,

    Het is ca. 20 à 25 jaar geleden dat ik de voorouders van Ruurd Fokkes de
    Jong heb uitgezocht. De boeken van Groen zijn mijn voornaamste Bron geweest,
    met latere hulp van Tresoar.

    Ik ben er nu weer even ingedoken. In het boek van Meijers en Landheren vind
    ik Ruurd Fokkes de Jong (van Aaltje Watses). Deze vermeldt als zijn zoon
    o.a. Fokke Ruurds de Jong (die in 1764 trouwt met Uilkje Wytzes) en diens
    zoon; Ruurd Fokkes de Jong (getrouwd ca 1800 met Bontje Teyes Kooistra)

    In het boek Varia 1, ook van Groen, wordt bij “Belastingaanslagen” kategorie
    V f. 500 vermeld:

    4. Huisman RUURD FOKKES DE JONG (pl. 26), vermoedelijke zoon van Fokke Ydes
    en Trijntje Fokkes (II, 5) trouwt 1737 AALTJE DOUWES, dochter van Douwe
    Watses en Sepk Krijns (IV, 3. Hun vier kinderen zijn Trijntje Ruurds (tr.
    1771 Tomas Sybrens Visser vleeshouwer, huis 70), Sepk Ruurds (ogetrouwd
    overleden en Fokke Ruurds de Jong (plaats 26). Aanslag 1749: 34-19, voor 3
    volwassenen en vier kinderen.

    Fokke Ruurds de Jong, die is overleden 29-05-1824, is geboren in1755 en niet
    getrouwd geweest. Hij past niet in één van de beide plaatjes.

    Mijn Fokke Ruurds De Jong zou ca 1740 in Haskerdijken geboren zijn. Diverse
    boeren in Oldeboorn, Nes en Haskerdijken hadden afwisselend of soms
    tegelijkertijd plaatsen in genoemde dorpen.

    Ik zie geen reden om van de suggesties van Groen af te wijken.

    Wat betreft Wytske Fokkes de Jong, Is het zeker dat zij een dochter is van
    Ruurd Fokkes de Jong en Uilkje Wytzes ?

    Het is ingewikkeld en ik zal mijn gegevens nog eens doornemen zowel van
    Groen als andere, mocht ik nog iets van belang vinden, zal ik de groep
    informeren,

    Hartelijke groet,

    Martin

    Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
    [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens tette65
    Verzonden: maandag 28 november 2011 17:33
    Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
    Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Wytske Fokkes de Jong

    Hallo Martin,

    toch even een correctie:

    Fokke Ruurds de Jong, getrouwd met Uilkjen Wytses is niet een zoon van Ruurd
    Fokkes de Jong en Aaltje Douwes. Dit echtpaar heeft weliswaar een zoon Fokke
    Ruurds de Jong, maar deze overlijdt 29.5.1824 ongehuwd, oud 69 jaar (overl.
    akte Utingeradeel nr. 7)

    mvg

    Tette Hofstra

    --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
    <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> , "M.J.Sluijter"
    <m.j.sluijter@...> wrote:
    >
    > Jeanet,
    >
    >
    >
    > Uit de emails van Wytske Fokkes de Jong kwam naar voren dat zij een
    dochter
    > was van Fokke Ruurds de Jong en Uilkjen Wytzes,
    >
    > Hieruit volgt dan dat zij een broer is van mijn voorvader Ruurd Fokkes de
    > Jong.
    >
    > Ik kende Wytske niet als dusdanig.
    >
    >
    >
    > Hieronder de kwartierstaat van Ruurd (en Wytske) de Jong.
    >
    >
    >
    > PM Volgens mij redelijk betrouwbaar.
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    > Kwartierstaat van Ruurd Fokkes de Jong
    >
    >
    >
    >
    >
    > Generatie I
    >
    >
    >
    > 1. Ruurd Fokkes de Jong, geb. te Oldeboorn in 1765, arbeider, ovl.
    > (ongeveer 61 jaar oud) te Terwispel op 22 sep 1826, relatie met Bontje
    Teyes
    > Kooistra, dr. van Teye Freerks (. Terwispel) en Antie Binnes, geb. te
    > Terwispel op 5 okt 1773, ged. Nederlands Hervormd te Terwispel op 10 okt
    > 1773, ovl. (91 jaar oud) te Utingeradeel op 12 okt 1864. Uit deze relatie
    > één dochter.
    >
    >
    >
    > Generatie II
    >
    >
    >
    > 2. Fokke Ruurds de Jong, geb. te Haskerdijken circa 1740, Huisman pl.26
    > 1770/94 te, ovl. te Oldeboorn, tr. te Oldeboorn, kerk.huw. (resp. ongeveer
    > 24 en ongeveer 23 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Oldeboorn op 26 feb
    > 1764 met
    >
    > 3. Uilkjen Wytses, geb. te Aengwirden, ged. Nederlands Hervormd te
    > Aengwirden op 20 jan 1741.
    >
    > Uit dit huwelijk één zoon:
    >
    > 1. Ruurd Fokkes, geb. te Oldeboorn in 1765, ovl. (ongeveer 61 jaar oud)
    > te Terwispel op 22 sep 1826, zie 1
    >
    >
    >
    > Generatie III
    >
    >
    >
    > 4. Ruurd Fokkes de Jong, geb. circa 1710, boer Oldeboorn op plaats nr.26,
    > ovl. (hoogstens 63 jaar oud) te Oldeboorn voor 1773, kerk.huw. (resp.
    > ongeveer 27 en ongeveer 20 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Oldeboorn op
    > 30 sep 1737 met
    >
    > 5. Aaltje Douwes, geb. circa 1717.
    >
    > Uit dit huwelijk één zoon:
    >
    > 2. Fokke Ruurds, geb. te Haskerdijken circa 1740, ovl. te Oldeboorn, zie
    > 2
    >
    >
    >
    > 6. Wijtze Uilkes, ged. Nederlands Hervormd te Aengwirden op 31 aug 1710,
    > relatie met
    >
    > 7. Japikjen Jeeps, geb. circa 1715.
    >
    > Uit deze relatie één dochter:
    >
    > 3. Uilkjen Wytses, geb. te Aengwirden, zie 3
    >
    >
    >
    > Generatie IV
    >
    >
    >
    > 8. Focke Ydes, geb. te Oldeboorn circa 1680, Meyer Oldeboorn, ovl.
    > (ongeveer 63 jaar oud) te Oldeboorn circa 1743, kerk.huw. (resp. ongeveer
    27
    > en ongeveer 22 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Oldeboorn op 15 mei 1707
    > met
    >
    > 9. Trijn Foockes, geb. circa 1685, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te
    > Oldeboorn circa 1758.
    >
    > Uit dit huwelijk één zoon:
    >
    > 4. Ruurd Fokkes de Jong, geb. circa 1710, ovl. (hoogstens 63 jaar oud) te
    > Oldeboorn voor 1773, zie 4
    >
    >
    >
    > 10. Douwe Watses, geb. circa 1690, Meyer Oldeboorn, ovl. (hoogstens 59
    > jaar oud) te Oldeboorn voor 1749, relatie met
    >
    > 11. Sepk Krijns, geb. circa 1695.
    >
    > Uit deze relatie één dochter:
    >
    > 5. Aaltje Douwes, geb. circa 1717, zie 5
    >
    >
    >
    > 12. Uilke Atses, geb. circa 1670. Aengwirden, tr. (resp. ongeveer 25 en
    > ongeveer 20 jaar oud) circa 1695 met
    >
    > 13. Jantien Jans, geb. circa 1675.
    >
    > Uit dit huwelijk één zoon:
    >
    > 6. Wijtze Uilkes, ged. Nederlands Hervormd te Aengwirden op 31 aug 1710.
    >
    >
    >
    > Generatie V
    >
    >
    >
    > 16. Yde Reinstra, geb. circa 1660, tr. (ongeveer 53 jaar oud) (2) te
    > Oldeboorn circa 1713 met Hylkje Lieuwes. Uit dit huwelijk geen kinderen,
    tr.
    > (beiden ongeveer 20 jaar oud) (1) te Oldeboorn circa 1680 met
    >
    > 17. Tiets Foockes, geb. circa 1660, ovl. (hoogstens 48 jaar oud) te
    > Oldeboorn voor 8 mei 1708.
    >
    > Uit dit huwelijk één zoon:
    >
    > 8. Focke Ydes, geb. te Oldeboorn circa 1680, ovl. (ongeveer 63 jaar oud)
    > te Oldeboorn circa 1743, zie 8
    >
    >
    >
    > 18. Foocke Jacobs, geb. circa 1650, boer, ovl. (hoogstens 58 jaar oud) te
    > Oldeboorn voor 23 mei 1708, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 27 jaar
    oud)
    > te Utingeradeel op 17 sep 1682 met
    >
    > 19. Trijntje Ruurds, geb. te Joure circa 1655, ovl. (hoogstens 70 jaar
    > oud) te Oldeboorn voor 9 jun 1725, tr. (hoogstens 25 jaar oud) (1) te
    > Oldeboorn voor 1680 met Arrien Theunis, doopsgezind, ovl. voor 1682. Uit
    dit
    > huwelijk 2 kinderen.
    >
    > Uit dit huwelijk 5 kinderen:
    >
    > 9a. Trijn Foockes, geb. circa 1685, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te
    > Oldeboorn circa 1758, zie 9
    >
    > 9b. Antje Foockes.
    >
    > 9c. Arjen Foockes.
    >
    > 9d. Afke Foockes.
    >
    > 9e. Aaltje Foockes.
    >
    > Trijntje Ruurds, tr. (1) met Arrien Theunis.
    >
    > Uit dit huwelijk 2 kinderen:
    >
    > 9f. Ruurd Arjens.
    >
    > 9g. Baukje Arjens.
    >
    >
    >
    > 20. Watze Freerks, geb. circa 1640,boer op zathe nr. 42 in, ovl.
    > (hoogstens 51 jaar oud) voor 26 mei 1691, tr. (beiden hoogstens 21 jaar
    oud)
    > voor 1661 met
    >
    > 21. Antje Harmens, geb. circa 1640, ovl. (hoogstens 80 jaar oud) voor 1
    > jun 1720.
    >
    > Uit dit huwelijk één zoon:
    >
    > 10. Douwe Watses, geb. circa 1690, ovl. (hoogstens 59 jaar oud) te
    > Oldeboorn voor 1749, zie 10
    >
    >
    >
    > Generatie VI
    >
    >
    >
    > 32. Rein Hylckes, geb. circa 1635, boer, tr. (ongeveer 25 jaar oud) circa
    > 1660 met
    >
    > 33.
    >
    > Uit dit huwelijk één zoon:
    >
    > 16. Yde Reinstra, geb. circa 1660, zie 16
    >
    >
    >
    > 38. Ruierdt Tjeerts, geb. circa 1620, bakker te Joure, ovl. (hoogstens 49
    > jaar oud) voor 10 mei 1669, relatie met
    >
    > 39. Aeltje Wiebes, geb. circa 1625, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) circa
    > 1677.
    >
    > Uit deze relatie één dochter:
    >
    > 19. Trijntje Ruurds, geb. te Joure circa 1655, ovl. (hoogstens 70 jaar
    > oud) te Oldeboorn voor 9 jun 1725, zie 19[p. ].
    >
    >
    >
    > 42. Harmen Sybrens, geb. circa 1615, meyer nr. 76 Oldeboorn (1640), ovl.
    > (hoogstens 64 jaar oud) voor mrt 1679, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer
    20
    > jaar oud) circa 1640 met
    >
    > 43. Siouck Pyters, geb. circa 1620, ovl. (hoogstens 59 jaar oud) voor 30
    > mrt 1679.
    >
    > Uit dit huwelijk één dochter:
    >
    > 21. Antje Harmens, geb. circa 1640, ovl. (hoogstens 80 jaar oud) voor 1
    > jun 1720, zie 21[p. ].
    >
    >
    >
    > Generatie VII
    >
    >
    >
    > 84. Sybe Harmens, geb. circa 1590, eigen./meyer pl. 29 Oldeboorn, ovl.
    > (minstens 59 jaar oud) te Oldeboorn na 21 mei 1649, tr. (resp. ongeveer 25
    > en ongeveer 20 jaar oud) circa 1615 met
    >
    > 85. Sytske Wybes, geb. circa 1595.
    >
    > Uit dit huwelijk één zoon:
    >
    > 42. Harmen Sybrens, geb. circa 1615, ovl. (hoogstens 64 jaar oud) voor mrt
    > 1679, zie 42[p. ].
    >
    >
    >
    >
    >
    > Vriendelijke Groet,
    >
    >
    >
    > Martin Sluijter
    >
    >
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >

    [Non-text portions of this message have been removed]

    [Non-text portions of this message have been removed]
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.