Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Wytske Fokkes de Jong

Expand Messages
 • M.J.Sluijter
  Jeanet, Uit de emails van Wytske Fokkes de Jong kwam naar voren dat zij een dochter was van Fokke Ruurds de Jong en Uilkjen Wytzes, Hieruit volgt dan dat zij
  Message 1 of 9 , Nov 28, 2011
  • 0 Attachment
   Jeanet,   Uit de emails van Wytske Fokkes de Jong kwam naar voren dat zij een dochter
   was van Fokke Ruurds de Jong en Uilkjen Wytzes,

   Hieruit volgt dan dat zij een broer is van mijn voorvader Ruurd Fokkes de
   Jong.

   Ik kende Wytske niet als dusdanig.   Hieronder de kwartierstaat van Ruurd (en Wytske) de Jong.   PM Volgens mij redelijk betrouwbaar.   Kwartierstaat van Ruurd Fokkes de Jong

   Generatie I   1. Ruurd Fokkes de Jong, geb. te Oldeboorn in 1765, arbeider, ovl.
   (ongeveer 61 jaar oud) te Terwispel op 22 sep 1826, relatie met Bontje Teyes
   Kooistra, dr. van Teye Freerks (. Terwispel) en Antie Binnes, geb. te
   Terwispel op 5 okt 1773, ged. Nederlands Hervormd te Terwispel op 10 okt
   1773, ovl. (91 jaar oud) te Utingeradeel op 12 okt 1864. Uit deze relatie
   één dochter.   Generatie II   2. Fokke Ruurds de Jong, geb. te Haskerdijken circa 1740, Huisman pl.26
   1770/94 te, ovl. te Oldeboorn, tr. te Oldeboorn, kerk.huw. (resp. ongeveer
   24 en ongeveer 23 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Oldeboorn op 26 feb
   1764 met

   3. Uilkjen Wytses, geb. te Aengwirden, ged. Nederlands Hervormd te
   Aengwirden op 20 jan 1741.

   Uit dit huwelijk één zoon:

   1. Ruurd Fokkes, geb. te Oldeboorn in 1765, ovl. (ongeveer 61 jaar oud)
   te Terwispel op 22 sep 1826, zie 1   Generatie III   4. Ruurd Fokkes de Jong, geb. circa 1710, boer Oldeboorn op plaats nr.26,
   ovl. (hoogstens 63 jaar oud) te Oldeboorn voor 1773, kerk.huw. (resp.
   ongeveer 27 en ongeveer 20 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Oldeboorn op
   30 sep 1737 met

   5. Aaltje Douwes, geb. circa 1717.

   Uit dit huwelijk één zoon:

   2. Fokke Ruurds, geb. te Haskerdijken circa 1740, ovl. te Oldeboorn, zie
   2   6. Wijtze Uilkes, ged. Nederlands Hervormd te Aengwirden op 31 aug 1710,
   relatie met

   7. Japikjen Jeeps, geb. circa 1715.

   Uit deze relatie één dochter:

   3. Uilkjen Wytses, geb. te Aengwirden, zie 3   Generatie IV   8. Focke Ydes, geb. te Oldeboorn circa 1680, Meyer Oldeboorn, ovl.
   (ongeveer 63 jaar oud) te Oldeboorn circa 1743, kerk.huw. (resp. ongeveer 27
   en ongeveer 22 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Oldeboorn op 15 mei 1707
   met

   9. Trijn Foockes, geb. circa 1685, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te
   Oldeboorn circa 1758.

   Uit dit huwelijk één zoon:

   4. Ruurd Fokkes de Jong, geb. circa 1710, ovl. (hoogstens 63 jaar oud) te
   Oldeboorn voor 1773, zie 4   10. Douwe Watses, geb. circa 1690, Meyer Oldeboorn, ovl. (hoogstens 59
   jaar oud) te Oldeboorn voor 1749, relatie met

   11. Sepk Krijns, geb. circa 1695.

   Uit deze relatie één dochter:

   5. Aaltje Douwes, geb. circa 1717, zie 5   12. Uilke Atses, geb. circa 1670. Aengwirden, tr. (resp. ongeveer 25 en
   ongeveer 20 jaar oud) circa 1695 met

   13. Jantien Jans, geb. circa 1675.

   Uit dit huwelijk één zoon:

   6. Wijtze Uilkes, ged. Nederlands Hervormd te Aengwirden op 31 aug 1710.   Generatie V   16. Yde Reinstra, geb. circa 1660, tr. (ongeveer 53 jaar oud) (2) te
   Oldeboorn circa 1713 met Hylkje Lieuwes. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr.
   (beiden ongeveer 20 jaar oud) (1) te Oldeboorn circa 1680 met

   17. Tiets Foockes, geb. circa 1660, ovl. (hoogstens 48 jaar oud) te
   Oldeboorn voor 8 mei 1708.

   Uit dit huwelijk één zoon:

   8. Focke Ydes, geb. te Oldeboorn circa 1680, ovl. (ongeveer 63 jaar oud)
   te Oldeboorn circa 1743, zie 8   18. Foocke Jacobs, geb. circa 1650, boer, ovl. (hoogstens 58 jaar oud) te
   Oldeboorn voor 23 mei 1708, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 27 jaar oud)
   te Utingeradeel op 17 sep 1682 met

   19. Trijntje Ruurds, geb. te Joure circa 1655, ovl. (hoogstens 70 jaar
   oud) te Oldeboorn voor 9 jun 1725, tr. (hoogstens 25 jaar oud) (1) te
   Oldeboorn voor 1680 met Arrien Theunis, doopsgezind, ovl. voor 1682. Uit dit
   huwelijk 2 kinderen.

   Uit dit huwelijk 5 kinderen:

   9a. Trijn Foockes, geb. circa 1685, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te
   Oldeboorn circa 1758, zie 9

   9b. Antje Foockes.

   9c. Arjen Foockes.

   9d. Afke Foockes.

   9e. Aaltje Foockes.

   Trijntje Ruurds, tr. (1) met Arrien Theunis.

   Uit dit huwelijk 2 kinderen:

   9f. Ruurd Arjens.

   9g. Baukje Arjens.   20. Watze Freerks, geb. circa 1640,boer op zathe nr. 42 in, ovl.
   (hoogstens 51 jaar oud) voor 26 mei 1691, tr. (beiden hoogstens 21 jaar oud)
   voor 1661 met

   21. Antje Harmens, geb. circa 1640, ovl. (hoogstens 80 jaar oud) voor 1
   jun 1720.

   Uit dit huwelijk één zoon:

   10. Douwe Watses, geb. circa 1690, ovl. (hoogstens 59 jaar oud) te
   Oldeboorn voor 1749, zie 10   Generatie VI   32. Rein Hylckes, geb. circa 1635, boer, tr. (ongeveer 25 jaar oud) circa
   1660 met

   33.

   Uit dit huwelijk één zoon:

   16. Yde Reinstra, geb. circa 1660, zie 16   38. Ruierdt Tjeerts, geb. circa 1620, bakker te Joure, ovl. (hoogstens 49
   jaar oud) voor 10 mei 1669, relatie met

   39. Aeltje Wiebes, geb. circa 1625, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) circa
   1677.

   Uit deze relatie één dochter:

   19. Trijntje Ruurds, geb. te Joure circa 1655, ovl. (hoogstens 70 jaar
   oud) te Oldeboorn voor 9 jun 1725, zie 19[p. ].   42. Harmen Sybrens, geb. circa 1615, meyer nr. 76 Oldeboorn (1640), ovl.
   (hoogstens 64 jaar oud) voor mrt 1679, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20
   jaar oud) circa 1640 met

   43. Siouck Pyters, geb. circa 1620, ovl. (hoogstens 59 jaar oud) voor 30
   mrt 1679.

   Uit dit huwelijk één dochter:

   21. Antje Harmens, geb. circa 1640, ovl. (hoogstens 80 jaar oud) voor 1
   jun 1720, zie 21[p. ].   Generatie VII   84. Sybe Harmens, geb. circa 1590, eigen./meyer pl. 29 Oldeboorn, ovl.
   (minstens 59 jaar oud) te Oldeboorn na 21 mei 1649, tr. (resp. ongeveer 25
   en ongeveer 20 jaar oud) circa 1615 met

   85. Sytske Wybes, geb. circa 1595.

   Uit dit huwelijk één zoon:

   42. Harmen Sybrens, geb. circa 1615, ovl. (hoogstens 64 jaar oud) voor mrt
   1679, zie 42[p. ].

   Vriendelijke Groet,   Martin Sluijter   [Non-text portions of this message have been removed]
  • tette65
   Hallo Martin, toch even een correctie: Fokke Ruurds de Jong, getrouwd met Uilkjen Wytses is niet een zoon van Ruurd Fokkes de Jong en Aaltje Douwes. Dit
   Message 2 of 9 , Nov 28, 2011
   • 0 Attachment
    Hallo Martin,

    toch even een correctie:

    Fokke Ruurds de Jong, getrouwd met Uilkjen Wytses is niet een zoon van Ruurd Fokkes de Jong en Aaltje Douwes. Dit echtpaar heeft weliswaar een zoon Fokke Ruurds de Jong, maar deze overlijdt 29.5.1824 ongehuwd, oud 69 jaar (overl. akte Utingeradeel nr. 7)


    mvg


    Tette Hofstra

    --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "M.J.Sluijter" <m.j.sluijter@...> wrote:
    >
    > Jeanet,
    >
    >
    >
    > Uit de emails van Wytske Fokkes de Jong kwam naar voren dat zij een dochter
    > was van Fokke Ruurds de Jong en Uilkjen Wytzes,
    >
    > Hieruit volgt dan dat zij een broer is van mijn voorvader Ruurd Fokkes de
    > Jong.
    >
    > Ik kende Wytske niet als dusdanig.
    >
    >
    >
    > Hieronder de kwartierstaat van Ruurd (en Wytske) de Jong.
    >
    >
    >
    > PM Volgens mij redelijk betrouwbaar.
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    > Kwartierstaat van Ruurd Fokkes de Jong
    >
    >
    >
    >
    >
    > Generatie I
    >
    >
    >
    > 1. Ruurd Fokkes de Jong, geb. te Oldeboorn in 1765, arbeider, ovl.
    > (ongeveer 61 jaar oud) te Terwispel op 22 sep 1826, relatie met Bontje Teyes
    > Kooistra, dr. van Teye Freerks (. Terwispel) en Antie Binnes, geb. te
    > Terwispel op 5 okt 1773, ged. Nederlands Hervormd te Terwispel op 10 okt
    > 1773, ovl. (91 jaar oud) te Utingeradeel op 12 okt 1864. Uit deze relatie
    > één dochter.
    >
    >
    >
    > Generatie II
    >
    >
    >
    > 2. Fokke Ruurds de Jong, geb. te Haskerdijken circa 1740, Huisman pl.26
    > 1770/94 te, ovl. te Oldeboorn, tr. te Oldeboorn, kerk.huw. (resp. ongeveer
    > 24 en ongeveer 23 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Oldeboorn op 26 feb
    > 1764 met
    >
    > 3. Uilkjen Wytses, geb. te Aengwirden, ged. Nederlands Hervormd te
    > Aengwirden op 20 jan 1741.
    >
    > Uit dit huwelijk één zoon:
    >
    > 1. Ruurd Fokkes, geb. te Oldeboorn in 1765, ovl. (ongeveer 61 jaar oud)
    > te Terwispel op 22 sep 1826, zie 1
    >
    >
    >
    > Generatie III
    >
    >
    >
    > 4. Ruurd Fokkes de Jong, geb. circa 1710, boer Oldeboorn op plaats nr.26,
    > ovl. (hoogstens 63 jaar oud) te Oldeboorn voor 1773, kerk.huw. (resp.
    > ongeveer 27 en ongeveer 20 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Oldeboorn op
    > 30 sep 1737 met
    >
    > 5. Aaltje Douwes, geb. circa 1717.
    >
    > Uit dit huwelijk één zoon:
    >
    > 2. Fokke Ruurds, geb. te Haskerdijken circa 1740, ovl. te Oldeboorn, zie
    > 2
    >
    >
    >
    > 6. Wijtze Uilkes, ged. Nederlands Hervormd te Aengwirden op 31 aug 1710,
    > relatie met
    >
    > 7. Japikjen Jeeps, geb. circa 1715.
    >
    > Uit deze relatie één dochter:
    >
    > 3. Uilkjen Wytses, geb. te Aengwirden, zie 3
    >
    >
    >
    > Generatie IV
    >
    >
    >
    > 8. Focke Ydes, geb. te Oldeboorn circa 1680, Meyer Oldeboorn, ovl.
    > (ongeveer 63 jaar oud) te Oldeboorn circa 1743, kerk.huw. (resp. ongeveer 27
    > en ongeveer 22 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Oldeboorn op 15 mei 1707
    > met
    >
    > 9. Trijn Foockes, geb. circa 1685, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te
    > Oldeboorn circa 1758.
    >
    > Uit dit huwelijk één zoon:
    >
    > 4. Ruurd Fokkes de Jong, geb. circa 1710, ovl. (hoogstens 63 jaar oud) te
    > Oldeboorn voor 1773, zie 4
    >
    >
    >
    > 10. Douwe Watses, geb. circa 1690, Meyer Oldeboorn, ovl. (hoogstens 59
    > jaar oud) te Oldeboorn voor 1749, relatie met
    >
    > 11. Sepk Krijns, geb. circa 1695.
    >
    > Uit deze relatie één dochter:
    >
    > 5. Aaltje Douwes, geb. circa 1717, zie 5
    >
    >
    >
    > 12. Uilke Atses, geb. circa 1670. Aengwirden, tr. (resp. ongeveer 25 en
    > ongeveer 20 jaar oud) circa 1695 met
    >
    > 13. Jantien Jans, geb. circa 1675.
    >
    > Uit dit huwelijk één zoon:
    >
    > 6. Wijtze Uilkes, ged. Nederlands Hervormd te Aengwirden op 31 aug 1710.
    >
    >
    >
    > Generatie V
    >
    >
    >
    > 16. Yde Reinstra, geb. circa 1660, tr. (ongeveer 53 jaar oud) (2) te
    > Oldeboorn circa 1713 met Hylkje Lieuwes. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr.
    > (beiden ongeveer 20 jaar oud) (1) te Oldeboorn circa 1680 met
    >
    > 17. Tiets Foockes, geb. circa 1660, ovl. (hoogstens 48 jaar oud) te
    > Oldeboorn voor 8 mei 1708.
    >
    > Uit dit huwelijk één zoon:
    >
    > 8. Focke Ydes, geb. te Oldeboorn circa 1680, ovl. (ongeveer 63 jaar oud)
    > te Oldeboorn circa 1743, zie 8
    >
    >
    >
    > 18. Foocke Jacobs, geb. circa 1650, boer, ovl. (hoogstens 58 jaar oud) te
    > Oldeboorn voor 23 mei 1708, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 27 jaar oud)
    > te Utingeradeel op 17 sep 1682 met
    >
    > 19. Trijntje Ruurds, geb. te Joure circa 1655, ovl. (hoogstens 70 jaar
    > oud) te Oldeboorn voor 9 jun 1725, tr. (hoogstens 25 jaar oud) (1) te
    > Oldeboorn voor 1680 met Arrien Theunis, doopsgezind, ovl. voor 1682. Uit dit
    > huwelijk 2 kinderen.
    >
    > Uit dit huwelijk 5 kinderen:
    >
    > 9a. Trijn Foockes, geb. circa 1685, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te
    > Oldeboorn circa 1758, zie 9
    >
    > 9b. Antje Foockes.
    >
    > 9c. Arjen Foockes.
    >
    > 9d. Afke Foockes.
    >
    > 9e. Aaltje Foockes.
    >
    > Trijntje Ruurds, tr. (1) met Arrien Theunis.
    >
    > Uit dit huwelijk 2 kinderen:
    >
    > 9f. Ruurd Arjens.
    >
    > 9g. Baukje Arjens.
    >
    >
    >
    > 20. Watze Freerks, geb. circa 1640,boer op zathe nr. 42 in, ovl.
    > (hoogstens 51 jaar oud) voor 26 mei 1691, tr. (beiden hoogstens 21 jaar oud)
    > voor 1661 met
    >
    > 21. Antje Harmens, geb. circa 1640, ovl. (hoogstens 80 jaar oud) voor 1
    > jun 1720.
    >
    > Uit dit huwelijk één zoon:
    >
    > 10. Douwe Watses, geb. circa 1690, ovl. (hoogstens 59 jaar oud) te
    > Oldeboorn voor 1749, zie 10
    >
    >
    >
    > Generatie VI
    >
    >
    >
    > 32. Rein Hylckes, geb. circa 1635, boer, tr. (ongeveer 25 jaar oud) circa
    > 1660 met
    >
    > 33.
    >
    > Uit dit huwelijk één zoon:
    >
    > 16. Yde Reinstra, geb. circa 1660, zie 16
    >
    >
    >
    > 38. Ruierdt Tjeerts, geb. circa 1620, bakker te Joure, ovl. (hoogstens 49
    > jaar oud) voor 10 mei 1669, relatie met
    >
    > 39. Aeltje Wiebes, geb. circa 1625, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) circa
    > 1677.
    >
    > Uit deze relatie één dochter:
    >
    > 19. Trijntje Ruurds, geb. te Joure circa 1655, ovl. (hoogstens 70 jaar
    > oud) te Oldeboorn voor 9 jun 1725, zie 19[p. ].
    >
    >
    >
    > 42. Harmen Sybrens, geb. circa 1615, meyer nr. 76 Oldeboorn (1640), ovl.
    > (hoogstens 64 jaar oud) voor mrt 1679, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20
    > jaar oud) circa 1640 met
    >
    > 43. Siouck Pyters, geb. circa 1620, ovl. (hoogstens 59 jaar oud) voor 30
    > mrt 1679.
    >
    > Uit dit huwelijk één dochter:
    >
    > 21. Antje Harmens, geb. circa 1640, ovl. (hoogstens 80 jaar oud) voor 1
    > jun 1720, zie 21[p. ].
    >
    >
    >
    > Generatie VII
    >
    >
    >
    > 84. Sybe Harmens, geb. circa 1590, eigen./meyer pl. 29 Oldeboorn, ovl.
    > (minstens 59 jaar oud) te Oldeboorn na 21 mei 1649, tr. (resp. ongeveer 25
    > en ongeveer 20 jaar oud) circa 1615 met
    >
    > 85. Sytske Wybes, geb. circa 1595.
    >
    > Uit dit huwelijk één zoon:
    >
    > 42. Harmen Sybrens, geb. circa 1615, ovl. (hoogstens 64 jaar oud) voor mrt
    > 1679, zie 42[p. ].
    >
    >
    >
    >
    >
    > Vriendelijke Groet,
    >
    >
    >
    > Martin Sluijter
    >
    >
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
   • jeanet
    Hallo Tette en Martin, Nu snap ik het even niet meer….. Betekend dit dat dit kwartierstaat niet bij Fokke Ruurds de Jong en Uilkjen Wytses hoort???? Ik was
    Message 3 of 9 , Nov 28, 2011
    • 0 Attachment
     Hallo Tette en Martin,     Nu snap ik het even niet meer…..

     Betekend dit dat dit kwartierstaat niet bij Fokke Ruurds de Jong en Uilkjen
     Wytses hoort????

     Ik was al zo blij dat ik deze mooie aansluiting had!     Kan een van jullie mij dit even uitleggen?     In ieder geval heel veel dank voor alles!     Groetjes Jeanet Leroy Slottje

     Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens tette65
     Verzonden: maandag 28 november 2011 17:33
     Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Wytske Fokkes de Jong

     Hallo Martin,

     toch even een correctie:

     Fokke Ruurds de Jong, getrouwd met Uilkjen Wytses is niet een zoon van Ruurd
     Fokkes de Jong en Aaltje Douwes. Dit echtpaar heeft weliswaar een zoon Fokke
     Ruurds de Jong, maar deze overlijdt 29.5.1824 ongehuwd, oud 69 jaar (overl.
     akte Utingeradeel nr. 7)

     mvg

     Tette Hofstra

     --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> , "M.J.Sluijter"
     <m.j.sluijter@...> wrote:
     >
     > Jeanet,
     >
     >
     >
     > Uit de emails van Wytske Fokkes de Jong kwam naar voren dat zij een
     dochter
     > was van Fokke Ruurds de Jong en Uilkjen Wytzes,
     >
     > Hieruit volgt dan dat zij een broer is van mijn voorvader Ruurd Fokkes de
     > Jong.
     >
     > Ik kende Wytske niet als dusdanig.
     >
     >
     >
     > Hieronder de kwartierstaat van Ruurd (en Wytske) de Jong.
     >
     >
     >
     > PM Volgens mij redelijk betrouwbaar.
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     > Kwartierstaat van Ruurd Fokkes de Jong
     >
     >
     >
     >
     >
     > Generatie I
     >
     >
     >
     > 1. Ruurd Fokkes de Jong, geb. te Oldeboorn in 1765, arbeider, ovl.
     > (ongeveer 61 jaar oud) te Terwispel op 22 sep 1826, relatie met Bontje
     Teyes
     > Kooistra, dr. van Teye Freerks (. Terwispel) en Antie Binnes, geb. te
     > Terwispel op 5 okt 1773, ged. Nederlands Hervormd te Terwispel op 10 okt
     > 1773, ovl. (91 jaar oud) te Utingeradeel op 12 okt 1864. Uit deze relatie
     > één dochter.
     >
     >
     >
     > Generatie II
     >
     >
     >
     > 2. Fokke Ruurds de Jong, geb. te Haskerdijken circa 1740, Huisman pl.26
     > 1770/94 te, ovl. te Oldeboorn, tr. te Oldeboorn, kerk.huw. (resp. ongeveer
     > 24 en ongeveer 23 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Oldeboorn op 26 feb
     > 1764 met
     >
     > 3. Uilkjen Wytses, geb. te Aengwirden, ged. Nederlands Hervormd te
     > Aengwirden op 20 jan 1741.
     >
     > Uit dit huwelijk één zoon:
     >
     > 1. Ruurd Fokkes, geb. te Oldeboorn in 1765, ovl. (ongeveer 61 jaar oud)
     > te Terwispel op 22 sep 1826, zie 1
     >
     >
     >
     > Generatie III
     >
     >
     >
     > 4. Ruurd Fokkes de Jong, geb. circa 1710, boer Oldeboorn op plaats nr.26,
     > ovl. (hoogstens 63 jaar oud) te Oldeboorn voor 1773, kerk.huw. (resp.
     > ongeveer 27 en ongeveer 20 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Oldeboorn op
     > 30 sep 1737 met
     >
     > 5. Aaltje Douwes, geb. circa 1717.
     >
     > Uit dit huwelijk één zoon:
     >
     > 2. Fokke Ruurds, geb. te Haskerdijken circa 1740, ovl. te Oldeboorn, zie
     > 2
     >
     >
     >
     > 6. Wijtze Uilkes, ged. Nederlands Hervormd te Aengwirden op 31 aug 1710,
     > relatie met
     >
     > 7. Japikjen Jeeps, geb. circa 1715.
     >
     > Uit deze relatie één dochter:
     >
     > 3. Uilkjen Wytses, geb. te Aengwirden, zie 3
     >
     >
     >
     > Generatie IV
     >
     >
     >
     > 8. Focke Ydes, geb. te Oldeboorn circa 1680, Meyer Oldeboorn, ovl.
     > (ongeveer 63 jaar oud) te Oldeboorn circa 1743, kerk.huw. (resp. ongeveer
     27
     > en ongeveer 22 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Oldeboorn op 15 mei 1707
     > met
     >
     > 9. Trijn Foockes, geb. circa 1685, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te
     > Oldeboorn circa 1758.
     >
     > Uit dit huwelijk één zoon:
     >
     > 4. Ruurd Fokkes de Jong, geb. circa 1710, ovl. (hoogstens 63 jaar oud) te
     > Oldeboorn voor 1773, zie 4
     >
     >
     >
     > 10. Douwe Watses, geb. circa 1690, Meyer Oldeboorn, ovl. (hoogstens 59
     > jaar oud) te Oldeboorn voor 1749, relatie met
     >
     > 11. Sepk Krijns, geb. circa 1695.
     >
     > Uit deze relatie één dochter:
     >
     > 5. Aaltje Douwes, geb. circa 1717, zie 5
     >
     >
     >
     > 12. Uilke Atses, geb. circa 1670. Aengwirden, tr. (resp. ongeveer 25 en
     > ongeveer 20 jaar oud) circa 1695 met
     >
     > 13. Jantien Jans, geb. circa 1675.
     >
     > Uit dit huwelijk één zoon:
     >
     > 6. Wijtze Uilkes, ged. Nederlands Hervormd te Aengwirden op 31 aug 1710.
     >
     >
     >
     > Generatie V
     >
     >
     >
     > 16. Yde Reinstra, geb. circa 1660, tr. (ongeveer 53 jaar oud) (2) te
     > Oldeboorn circa 1713 met Hylkje Lieuwes. Uit dit huwelijk geen kinderen,
     tr.
     > (beiden ongeveer 20 jaar oud) (1) te Oldeboorn circa 1680 met
     >
     > 17. Tiets Foockes, geb. circa 1660, ovl. (hoogstens 48 jaar oud) te
     > Oldeboorn voor 8 mei 1708.
     >
     > Uit dit huwelijk één zoon:
     >
     > 8. Focke Ydes, geb. te Oldeboorn circa 1680, ovl. (ongeveer 63 jaar oud)
     > te Oldeboorn circa 1743, zie 8
     >
     >
     >
     > 18. Foocke Jacobs, geb. circa 1650, boer, ovl. (hoogstens 58 jaar oud) te
     > Oldeboorn voor 23 mei 1708, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 27 jaar
     oud)
     > te Utingeradeel op 17 sep 1682 met
     >
     > 19. Trijntje Ruurds, geb. te Joure circa 1655, ovl. (hoogstens 70 jaar
     > oud) te Oldeboorn voor 9 jun 1725, tr. (hoogstens 25 jaar oud) (1) te
     > Oldeboorn voor 1680 met Arrien Theunis, doopsgezind, ovl. voor 1682. Uit
     dit
     > huwelijk 2 kinderen.
     >
     > Uit dit huwelijk 5 kinderen:
     >
     > 9a. Trijn Foockes, geb. circa 1685, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te
     > Oldeboorn circa 1758, zie 9
     >
     > 9b. Antje Foockes.
     >
     > 9c. Arjen Foockes.
     >
     > 9d. Afke Foockes.
     >
     > 9e. Aaltje Foockes.
     >
     > Trijntje Ruurds, tr. (1) met Arrien Theunis.
     >
     > Uit dit huwelijk 2 kinderen:
     >
     > 9f. Ruurd Arjens.
     >
     > 9g. Baukje Arjens.
     >
     >
     >
     > 20. Watze Freerks, geb. circa 1640,boer op zathe nr. 42 in, ovl.
     > (hoogstens 51 jaar oud) voor 26 mei 1691, tr. (beiden hoogstens 21 jaar
     oud)
     > voor 1661 met
     >
     > 21. Antje Harmens, geb. circa 1640, ovl. (hoogstens 80 jaar oud) voor 1
     > jun 1720.
     >
     > Uit dit huwelijk één zoon:
     >
     > 10. Douwe Watses, geb. circa 1690, ovl. (hoogstens 59 jaar oud) te
     > Oldeboorn voor 1749, zie 10
     >
     >
     >
     > Generatie VI
     >
     >
     >
     > 32. Rein Hylckes, geb. circa 1635, boer, tr. (ongeveer 25 jaar oud) circa
     > 1660 met
     >
     > 33.
     >
     > Uit dit huwelijk één zoon:
     >
     > 16. Yde Reinstra, geb. circa 1660, zie 16
     >
     >
     >
     > 38. Ruierdt Tjeerts, geb. circa 1620, bakker te Joure, ovl. (hoogstens 49
     > jaar oud) voor 10 mei 1669, relatie met
     >
     > 39. Aeltje Wiebes, geb. circa 1625, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) circa
     > 1677.
     >
     > Uit deze relatie één dochter:
     >
     > 19. Trijntje Ruurds, geb. te Joure circa 1655, ovl. (hoogstens 70 jaar
     > oud) te Oldeboorn voor 9 jun 1725, zie 19[p. ].
     >
     >
     >
     > 42. Harmen Sybrens, geb. circa 1615, meyer nr. 76 Oldeboorn (1640), ovl.
     > (hoogstens 64 jaar oud) voor mrt 1679, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer
     20
     > jaar oud) circa 1640 met
     >
     > 43. Siouck Pyters, geb. circa 1620, ovl. (hoogstens 59 jaar oud) voor 30
     > mrt 1679.
     >
     > Uit dit huwelijk één dochter:
     >
     > 21. Antje Harmens, geb. circa 1640, ovl. (hoogstens 80 jaar oud) voor 1
     > jun 1720, zie 21[p. ].
     >
     >
     >
     > Generatie VII
     >
     >
     >
     > 84. Sybe Harmens, geb. circa 1590, eigen./meyer pl. 29 Oldeboorn, ovl.
     > (minstens 59 jaar oud) te Oldeboorn na 21 mei 1649, tr. (resp. ongeveer 25
     > en ongeveer 20 jaar oud) circa 1615 met
     >
     > 85. Sytske Wybes, geb. circa 1595.
     >
     > Uit dit huwelijk één zoon:
     >
     > 42. Harmen Sybrens, geb. circa 1615, ovl. (hoogstens 64 jaar oud) voor mrt
     > 1679, zie 42[p. ].
     >
     >
     >
     >
     >
     > Vriendelijke Groet,
     >
     >
     >
     > Martin Sluijter
     >
     >
     >
     > [Non-text portions of this message have been removed]
     >

     [Non-text portions of this message have been removed]
    • tette65
     Hallo Jeanet en Martin, helaas is die conclusie juist. Het is allemaal een beetje verwarrend wat de Fokke Ruurds de Jong aangaat. Ik citeer gedeeltelijk uit
     Message 4 of 9 , Nov 29, 2011
     • 0 Attachment
      Hallo Jeanet en Martin,

      helaas is die conclusie juist.

      Het is allemaal een beetje verwarrend wat de Fokke Ruurds de Jong aangaat.

      Ik citeer gedeeltelijk uit Meiers en Landheren.... van M. Groen blz. 91 (plaats 26):


      "In 1738 was Ruurd Fokkes de Jong meier, die in 1737 met Aaltje Douwes , dochter van Douwe Watses en Sep Krijns (pl. 27) getrouwd was.................
      Zijn herkomst is mij onbekend. Het onderzoek wordt op dit punt sterk bemoeilijkt door 2 andere personen met dezelfde naam (pl. 5 en 29)."

      dan verderop:

      "Fokke Ruurds de Jong trouwde in 1764 Uilkje Wytses. Dit echtpaar woont in 1794 in huis 100a, waar zij in 1805 door Ruurd Fokkes opgevolgd zijn. Deze Ruurd trouwde omstreeks 1800 Bontje Teyes......."

      weer verderop:

      "Van der Veer geeft (echter) een overlijdensbericht van vrijgezel Fokke Ruurds uit 1824. Deze vrijgezel zou op nr 49, d.i. de boerderij van plaats 21 overleden zijn. Fokke Ruurds vrijgezel lijkt de zoon van Ruurd Fokkes en Aaltje Douwes, vooral omdat in de passage van 1773 (Weesboek) zijn vrouw niet genoemd wordt en de namen van zijn zusters wel. Maar dan blijft de vraag open wie de Fokke Ruurds was, die in 1764 Uilkje Watses trouwde."

      Tot zover M. Groen. Ik heb onder www.genver.nl de overlijdensakte van Fokke Ruurds de Jong nagekeken en daarin staan als ouders Ruurd Fokkes en Aaltje Douwes genoemd.

      groetjes

      Tette

      --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "jeanet" <jeanet.leroy@...> wrote:
      >
      > Hallo Tette en Martin,
      >
      >
      >
      > Nu snap ik het even niet meer…..
      >
      > Betekend dit dat dit kwartierstaat niet bij Fokke Ruurds de Jong en Uilkjen
      > Wytses hoort????
      >
      > Ik was al zo blij dat ik deze mooie aansluiting had!
      >
      >
      >
      > Kan een van jullie mij dit even uitleggen?
      >
      >
      >
      > In ieder geval heel veel dank voor alles!
      >
      >
      >
      > Groetjes Jeanet Leroy Slottje
      >
      >
      >
      >
      >
      > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens tette65
      > Verzonden: maandag 28 november 2011 17:33
      > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Wytske Fokkes de Jong
      >
      >
      >
      >
      >
      > Hallo Martin,
      >
      > toch even een correctie:
      >
      > Fokke Ruurds de Jong, getrouwd met Uilkjen Wytses is niet een zoon van Ruurd
      > Fokkes de Jong en Aaltje Douwes. Dit echtpaar heeft weliswaar een zoon Fokke
      > Ruurds de Jong, maar deze overlijdt 29.5.1824 ongehuwd, oud 69 jaar (overl.
      > akte Utingeradeel nr. 7)
      >
      > mvg
      >
      > Tette Hofstra
      >
      > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> , "M.J.Sluijter"
      > <m.j.sluijter@> wrote:
      > >
      > > Jeanet,
      > >
      > >
      > >
      > > Uit de emails van Wytske Fokkes de Jong kwam naar voren dat zij een
      > dochter
      > > was van Fokke Ruurds de Jong en Uilkjen Wytzes,
      > >
      > > Hieruit volgt dan dat zij een broer is van mijn voorvader Ruurd Fokkes de
      > > Jong.
      > >
      > > Ik kende Wytske niet als dusdanig.
      > >
      > >
      > >
      > > Hieronder de kwartierstaat van Ruurd (en Wytske) de Jong.
      > >
      > >
      > >
      > > PM Volgens mij redelijk betrouwbaar.
      > >
      > >
      > >
      > >
      > >
      > >
      > >
      > >
      > >
      > >
      > >
      > > Kwartierstaat van Ruurd Fokkes de Jong
      > >
      > >
      > >
      > >
      > >
      > > Generatie I
      > >
      > >
      > >
      > > 1. Ruurd Fokkes de Jong, geb. te Oldeboorn in 1765, arbeider, ovl.
      > > (ongeveer 61 jaar oud) te Terwispel op 22 sep 1826, relatie met Bontje
      > Teyes
      > > Kooistra, dr. van Teye Freerks (. Terwispel) en Antie Binnes, geb. te
      > > Terwispel op 5 okt 1773, ged. Nederlands Hervormd te Terwispel op 10 okt
      > > 1773, ovl. (91 jaar oud) te Utingeradeel op 12 okt 1864. Uit deze relatie
      > > één dochter.
      > >
      > >
      > >
      > > Generatie II
      > >
      > >
      > >
      > > 2. Fokke Ruurds de Jong, geb. te Haskerdijken circa 1740, Huisman pl.26
      > > 1770/94 te, ovl. te Oldeboorn, tr. te Oldeboorn, kerk.huw. (resp. ongeveer
      > > 24 en ongeveer 23 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Oldeboorn op 26 feb
      > > 1764 met
      > >
      > > 3. Uilkjen Wytses, geb. te Aengwirden, ged. Nederlands Hervormd te
      > > Aengwirden op 20 jan 1741.
      > >
      > > Uit dit huwelijk één zoon:
      > >
      > > 1. Ruurd Fokkes, geb. te Oldeboorn in 1765, ovl. (ongeveer 61 jaar oud)
      > > te Terwispel op 22 sep 1826, zie 1
      > >
      > >
      > >
      > > Generatie III
      > >
      > >
      > >
      > > 4. Ruurd Fokkes de Jong, geb. circa 1710, boer Oldeboorn op plaats nr.26,
      > > ovl. (hoogstens 63 jaar oud) te Oldeboorn voor 1773, kerk.huw. (resp.
      > > ongeveer 27 en ongeveer 20 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Oldeboorn op
      > > 30 sep 1737 met
      > >
      > > 5. Aaltje Douwes, geb. circa 1717.
      > >
      > > Uit dit huwelijk één zoon:
      > >
      > > 2. Fokke Ruurds, geb. te Haskerdijken circa 1740, ovl. te Oldeboorn, zie
      > > 2
      > >
      > >
      > >
      > > 6. Wijtze Uilkes, ged. Nederlands Hervormd te Aengwirden op 31 aug 1710,
      > > relatie met
      > >
      > > 7. Japikjen Jeeps, geb. circa 1715.
      > >
      > > Uit deze relatie één dochter:
      > >
      > > 3. Uilkjen Wytses, geb. te Aengwirden, zie 3
      > >
      > >
      > >
      > > Generatie IV
      > >
      > >
      > >
      > > 8. Focke Ydes, geb. te Oldeboorn circa 1680, Meyer Oldeboorn, ovl.
      > > (ongeveer 63 jaar oud) te Oldeboorn circa 1743, kerk.huw. (resp. ongeveer
      > 27
      > > en ongeveer 22 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Oldeboorn op 15 mei 1707
      > > met
      > >
      > > 9. Trijn Foockes, geb. circa 1685, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te
      > > Oldeboorn circa 1758.
      > >
      > > Uit dit huwelijk één zoon:
      > >
      > > 4. Ruurd Fokkes de Jong, geb. circa 1710, ovl. (hoogstens 63 jaar oud) te
      > > Oldeboorn voor 1773, zie 4
      > >
      > >
      > >
      > > 10. Douwe Watses, geb. circa 1690, Meyer Oldeboorn, ovl. (hoogstens 59
      > > jaar oud) te Oldeboorn voor 1749, relatie met
      > >
      > > 11. Sepk Krijns, geb. circa 1695.
      > >
      > > Uit deze relatie één dochter:
      > >
      > > 5. Aaltje Douwes, geb. circa 1717, zie 5
      > >
      > >
      > >
      > > 12. Uilke Atses, geb. circa 1670. Aengwirden, tr. (resp. ongeveer 25 en
      > > ongeveer 20 jaar oud) circa 1695 met
      > >
      > > 13. Jantien Jans, geb. circa 1675.
      > >
      > > Uit dit huwelijk één zoon:
      > >
      > > 6. Wijtze Uilkes, ged. Nederlands Hervormd te Aengwirden op 31 aug 1710.
      > >
      > >
      > >
      > > Generatie V
      > >
      > >
      > >
      > > 16. Yde Reinstra, geb. circa 1660, tr. (ongeveer 53 jaar oud) (2) te
      > > Oldeboorn circa 1713 met Hylkje Lieuwes. Uit dit huwelijk geen kinderen,
      > tr.
      > > (beiden ongeveer 20 jaar oud) (1) te Oldeboorn circa 1680 met
      > >
      > > 17. Tiets Foockes, geb. circa 1660, ovl. (hoogstens 48 jaar oud) te
      > > Oldeboorn voor 8 mei 1708.
      > >
      > > Uit dit huwelijk één zoon:
      > >
      > > 8. Focke Ydes, geb. te Oldeboorn circa 1680, ovl. (ongeveer 63 jaar oud)
      > > te Oldeboorn circa 1743, zie 8
      > >
      > >
      > >
      > > 18. Foocke Jacobs, geb. circa 1650, boer, ovl. (hoogstens 58 jaar oud) te
      > > Oldeboorn voor 23 mei 1708, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 27 jaar
      > oud)
      > > te Utingeradeel op 17 sep 1682 met
      > >
      > > 19. Trijntje Ruurds, geb. te Joure circa 1655, ovl. (hoogstens 70 jaar
      > > oud) te Oldeboorn voor 9 jun 1725, tr. (hoogstens 25 jaar oud) (1) te
      > > Oldeboorn voor 1680 met Arrien Theunis, doopsgezind, ovl. voor 1682. Uit
      > dit
      > > huwelijk 2 kinderen.
      > >
      > > Uit dit huwelijk 5 kinderen:
      > >
      > > 9a. Trijn Foockes, geb. circa 1685, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te
      > > Oldeboorn circa 1758, zie 9
      > >
      > > 9b. Antje Foockes.
      > >
      > > 9c. Arjen Foockes.
      > >
      > > 9d. Afke Foockes.
      > >
      > > 9e. Aaltje Foockes.
      > >
      > > Trijntje Ruurds, tr. (1) met Arrien Theunis.
      > >
      > > Uit dit huwelijk 2 kinderen:
      > >
      > > 9f. Ruurd Arjens.
      > >
      > > 9g. Baukje Arjens.
      > >
      > >
      > >
      > > 20. Watze Freerks, geb. circa 1640,boer op zathe nr. 42 in, ovl.
      > > (hoogstens 51 jaar oud) voor 26 mei 1691, tr. (beiden hoogstens 21 jaar
      > oud)
      > > voor 1661 met
      > >
      > > 21. Antje Harmens, geb. circa 1640, ovl. (hoogstens 80 jaar oud) voor 1
      > > jun 1720.
      > >
      > > Uit dit huwelijk één zoon:
      > >
      > > 10. Douwe Watses, geb. circa 1690, ovl. (hoogstens 59 jaar oud) te
      > > Oldeboorn voor 1749, zie 10
      > >
      > >
      > >
      > > Generatie VI
      > >
      > >
      > >
      > > 32. Rein Hylckes, geb. circa 1635, boer, tr. (ongeveer 25 jaar oud) circa
      > > 1660 met
      > >
      > > 33.
      > >
      > > Uit dit huwelijk één zoon:
      > >
      > > 16. Yde Reinstra, geb. circa 1660, zie 16
      > >
      > >
      > >
      > > 38. Ruierdt Tjeerts, geb. circa 1620, bakker te Joure, ovl. (hoogstens 49
      > > jaar oud) voor 10 mei 1669, relatie met
      > >
      > > 39. Aeltje Wiebes, geb. circa 1625, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) circa
      > > 1677.
      > >
      > > Uit deze relatie één dochter:
      > >
      > > 19. Trijntje Ruurds, geb. te Joure circa 1655, ovl. (hoogstens 70 jaar
      > > oud) te Oldeboorn voor 9 jun 1725, zie 19[p. ].
      > >
      > >
      > >
      > > 42. Harmen Sybrens, geb. circa 1615, meyer nr. 76 Oldeboorn (1640), ovl.
      > > (hoogstens 64 jaar oud) voor mrt 1679, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer
      > 20
      > > jaar oud) circa 1640 met
      > >
      > > 43. Siouck Pyters, geb. circa 1620, ovl. (hoogstens 59 jaar oud) voor 30
      > > mrt 1679.
      > >
      > > Uit dit huwelijk één dochter:
      > >
      > > 21. Antje Harmens, geb. circa 1640, ovl. (hoogstens 80 jaar oud) voor 1
      > > jun 1720, zie 21[p. ].
      > >
      > >
      > >
      > > Generatie VII
      > >
      > >
      > >
      > > 84. Sybe Harmens, geb. circa 1590, eigen./meyer pl. 29 Oldeboorn, ovl.
      > > (minstens 59 jaar oud) te Oldeboorn na 21 mei 1649, tr. (resp. ongeveer 25
      > > en ongeveer 20 jaar oud) circa 1615 met
      > >
      > > 85. Sytske Wybes, geb. circa 1595.
      > >
      > > Uit dit huwelijk één zoon:
      > >
      > > 42. Harmen Sybrens, geb. circa 1615, ovl. (hoogstens 64 jaar oud) voor mrt
      > > 1679, zie 42[p. ].
      > >
      > >
      > >
      > >
      > >
      > > Vriendelijke Groet,
      > >
      > >
      > >
      > > Martin Sluijter
      > >
      > >
      > >
      > > [Non-text portions of this message have been removed]
      > >
      >
      >
      >
      >
      >
      > [Non-text portions of this message have been removed]
      >
     • jeanet
      Hallo Tette, Bedankt voor je uitleg. Het komt er dus eigenlijk op neer dat het bijna onmogelijk is om verder te komen met de ouders van Wytske Fokke de Jong
      Message 5 of 9 , Nov 29, 2011
      • 0 Attachment
       Hallo Tette,       Bedankt voor je uitleg.

       Het komt er dus eigenlijk op neer dat het bijna onmogelijk is om verder te
       komen met

       de ouders van Wytske Fokke de Jong (Fokke Ruurds de jong en Uilkjen Wytses)

       Jammer maar dan laat ik het hier voorlopig bij.       Nogmaals bedankt en we gaan gewoon verder met andere familieleden en
       personen uit mijn kwartierstaat.       Groetjes Jeanet Leroy-Slottje

       Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens tette65
       Verzonden: dinsdag 29 november 2011 10:03
       Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Wytske Fokkes de Jong

       Hallo Jeanet en Martin,

       helaas is die conclusie juist.

       Het is allemaal een beetje verwarrend wat de Fokke Ruurds de Jong aangaat.

       Ik citeer gedeeltelijk uit Meiers en Landheren.... van M. Groen blz. 91
       (plaats 26):

       "In 1738 was Ruurd Fokkes de Jong meier, die in 1737 met Aaltje Douwes ,
       dochter van Douwe Watses en Sep Krijns (pl. 27) getrouwd
       was.................
       Zijn herkomst is mij onbekend. Het onderzoek wordt op dit punt sterk
       bemoeilijkt door 2 andere personen met dezelfde naam (pl. 5 en 29)."

       dan verderop:

       "Fokke Ruurds de Jong trouwde in 1764 Uilkje Wytses. Dit echtpaar woont in
       1794 in huis 100a, waar zij in 1805 door Ruurd Fokkes opgevolgd zijn. Deze
       Ruurd trouwde omstreeks 1800 Bontje Teyes......."

       weer verderop:

       "Van der Veer geeft (echter) een overlijdensbericht van vrijgezel Fokke
       Ruurds uit 1824. Deze vrijgezel zou op nr 49, d.i. de boerderij van plaats
       21 overleden zijn. Fokke Ruurds vrijgezel lijkt de zoon van Ruurd Fokkes en
       Aaltje Douwes, vooral omdat in de passage van 1773 (Weesboek) zijn vrouw
       niet genoemd wordt en de namen van zijn zusters wel. Maar dan blijft de
       vraag open wie de Fokke Ruurds was, die in 1764 Uilkje Watses trouwde."

       Tot zover M. Groen. Ik heb onder www.genver.nl de overlijdensakte van Fokke
       Ruurds de Jong nagekeken en daarin staan als ouders Ruurd Fokkes en Aaltje
       Douwes genoemd.

       groetjes

       Tette

       --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> , "jeanet" <jeanet.leroy@...>
       wrote:
       >
       > Hallo Tette en Martin,
       >
       >
       >
       > Nu snap ik het even niet meer…..
       >
       > Betekend dit dat dit kwartierstaat niet bij Fokke Ruurds de Jong en
       Uilkjen
       > Wytses hoort????
       >
       > Ik was al zo blij dat ik deze mooie aansluiting had!
       >
       >
       >
       > Kan een van jullie mij dit even uitleggen?
       >
       >
       >
       > In ieder geval heel veel dank voor alles!
       >
       >
       >
       > Groetjes Jeanet Leroy Slottje
       >
       >
       >
       >
       >
       > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
       > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens tette65
       > Verzonden: maandag 28 november 2011 17:33
       > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
       > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Wytske Fokkes de Jong
       >
       >
       >
       >
       >
       > Hallo Martin,
       >
       > toch even een correctie:
       >
       > Fokke Ruurds de Jong, getrouwd met Uilkjen Wytses is niet een zoon van
       Ruurd
       > Fokkes de Jong en Aaltje Douwes. Dit echtpaar heeft weliswaar een zoon
       Fokke
       > Ruurds de Jong, maar deze overlijdt 29.5.1824 ongehuwd, oud 69 jaar
       (overl.
       > akte Utingeradeel nr. 7)
       >
       > mvg
       >
       > Tette Hofstra
       >
       > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
       > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> , "M.J.Sluijter"
       > <m.j.sluijter@> wrote:
       > >
       > > Jeanet,
       > >
       > >
       > >
       > > Uit de emails van Wytske Fokkes de Jong kwam naar voren dat zij een
       > dochter
       > > was van Fokke Ruurds de Jong en Uilkjen Wytzes,
       > >
       > > Hieruit volgt dan dat zij een broer is van mijn voorvader Ruurd Fokkes
       de
       > > Jong.
       > >
       > > Ik kende Wytske niet als dusdanig.
       > >
       > >
       > >
       > > Hieronder de kwartierstaat van Ruurd (en Wytske) de Jong.
       > >
       > >
       > >
       > > PM Volgens mij redelijk betrouwbaar.
       > >
       > >
       > >
       > >
       > >
       > >
       > >
       > >
       > >
       > >
       > >
       > > Kwartierstaat van Ruurd Fokkes de Jong
       > >
       > >
       > >
       > >
       > >
       > > Generatie I
       > >
       > >
       > >
       > > 1. Ruurd Fokkes de Jong, geb. te Oldeboorn in 1765, arbeider, ovl.
       > > (ongeveer 61 jaar oud) te Terwispel op 22 sep 1826, relatie met Bontje
       > Teyes
       > > Kooistra, dr. van Teye Freerks (. Terwispel) en Antie Binnes, geb. te
       > > Terwispel op 5 okt 1773, ged. Nederlands Hervormd te Terwispel op 10 okt
       > > 1773, ovl. (91 jaar oud) te Utingeradeel op 12 okt 1864. Uit deze
       relatie
       > > één dochter.
       > >
       > >
       > >
       > > Generatie II
       > >
       > >
       > >
       > > 2. Fokke Ruurds de Jong, geb. te Haskerdijken circa 1740, Huisman pl.26
       > > 1770/94 te, ovl. te Oldeboorn, tr. te Oldeboorn, kerk.huw. (resp.
       ongeveer
       > > 24 en ongeveer 23 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Oldeboorn op 26 feb
       > > 1764 met
       > >
       > > 3. Uilkjen Wytses, geb. te Aengwirden, ged. Nederlands Hervormd te
       > > Aengwirden op 20 jan 1741.
       > >
       > > Uit dit huwelijk één zoon:
       > >
       > > 1. Ruurd Fokkes, geb. te Oldeboorn in 1765, ovl. (ongeveer 61 jaar oud)
       > > te Terwispel op 22 sep 1826, zie 1
       > >
       > >
       > >
       > > Generatie III
       > >
       > >
       > >
       > > 4. Ruurd Fokkes de Jong, geb. circa 1710, boer Oldeboorn op plaats
       nr.26,
       > > ovl. (hoogstens 63 jaar oud) te Oldeboorn voor 1773, kerk.huw. (resp.
       > > ongeveer 27 en ongeveer 20 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Oldeboorn
       op
       > > 30 sep 1737 met
       > >
       > > 5. Aaltje Douwes, geb. circa 1717.
       > >
       > > Uit dit huwelijk één zoon:
       > >
       > > 2. Fokke Ruurds, geb. te Haskerdijken circa 1740, ovl. te Oldeboorn, zie
       > > 2
       > >
       > >
       > >
       > > 6. Wijtze Uilkes, ged. Nederlands Hervormd te Aengwirden op 31 aug 1710,
       > > relatie met
       > >
       > > 7. Japikjen Jeeps, geb. circa 1715.
       > >
       > > Uit deze relatie één dochter:
       > >
       > > 3. Uilkjen Wytses, geb. te Aengwirden, zie 3
       > >
       > >
       > >
       > > Generatie IV
       > >
       > >
       > >
       > > 8. Focke Ydes, geb. te Oldeboorn circa 1680, Meyer Oldeboorn, ovl.
       > > (ongeveer 63 jaar oud) te Oldeboorn circa 1743, kerk.huw. (resp.
       ongeveer
       > 27
       > > en ongeveer 22 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Oldeboorn op 15 mei
       1707
       > > met
       > >
       > > 9. Trijn Foockes, geb. circa 1685, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te
       > > Oldeboorn circa 1758.
       > >
       > > Uit dit huwelijk één zoon:
       > >
       > > 4. Ruurd Fokkes de Jong, geb. circa 1710, ovl. (hoogstens 63 jaar oud)
       te
       > > Oldeboorn voor 1773, zie 4
       > >
       > >
       > >
       > > 10. Douwe Watses, geb. circa 1690, Meyer Oldeboorn, ovl. (hoogstens 59
       > > jaar oud) te Oldeboorn voor 1749, relatie met
       > >
       > > 11. Sepk Krijns, geb. circa 1695.
       > >
       > > Uit deze relatie één dochter:
       > >
       > > 5. Aaltje Douwes, geb. circa 1717, zie 5
       > >
       > >
       > >
       > > 12. Uilke Atses, geb. circa 1670. Aengwirden, tr. (resp. ongeveer 25 en
       > > ongeveer 20 jaar oud) circa 1695 met
       > >
       > > 13. Jantien Jans, geb. circa 1675.
       > >
       > > Uit dit huwelijk één zoon:
       > >
       > > 6. Wijtze Uilkes, ged. Nederlands Hervormd te Aengwirden op 31 aug 1710.
       > >
       > >
       > >
       > > Generatie V
       > >
       > >
       > >
       > > 16. Yde Reinstra, geb. circa 1660, tr. (ongeveer 53 jaar oud) (2) te
       > > Oldeboorn circa 1713 met Hylkje Lieuwes. Uit dit huwelijk geen kinderen,
       > tr.
       > > (beiden ongeveer 20 jaar oud) (1) te Oldeboorn circa 1680 met
       > >
       > > 17. Tiets Foockes, geb. circa 1660, ovl. (hoogstens 48 jaar oud) te
       > > Oldeboorn voor 8 mei 1708.
       > >
       > > Uit dit huwelijk één zoon:
       > >
       > > 8. Focke Ydes, geb. te Oldeboorn circa 1680, ovl. (ongeveer 63 jaar oud)
       > > te Oldeboorn circa 1743, zie 8
       > >
       > >
       > >
       > > 18. Foocke Jacobs, geb. circa 1650, boer, ovl. (hoogstens 58 jaar oud)
       te
       > > Oldeboorn voor 23 mei 1708, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 27 jaar
       > oud)
       > > te Utingeradeel op 17 sep 1682 met
       > >
       > > 19. Trijntje Ruurds, geb. te Joure circa 1655, ovl. (hoogstens 70 jaar
       > > oud) te Oldeboorn voor 9 jun 1725, tr. (hoogstens 25 jaar oud) (1) te
       > > Oldeboorn voor 1680 met Arrien Theunis, doopsgezind, ovl. voor 1682. Uit
       > dit
       > > huwelijk 2 kinderen.
       > >
       > > Uit dit huwelijk 5 kinderen:
       > >
       > > 9a. Trijn Foockes, geb. circa 1685, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te
       > > Oldeboorn circa 1758, zie 9
       > >
       > > 9b. Antje Foockes.
       > >
       > > 9c. Arjen Foockes.
       > >
       > > 9d. Afke Foockes.
       > >
       > > 9e. Aaltje Foockes.
       > >
       > > Trijntje Ruurds, tr. (1) met Arrien Theunis.
       > >
       > > Uit dit huwelijk 2 kinderen:
       > >
       > > 9f. Ruurd Arjens.
       > >
       > > 9g. Baukje Arjens.
       > >
       > >
       > >
       > > 20. Watze Freerks, geb. circa 1640,boer op zathe nr. 42 in, ovl.
       > > (hoogstens 51 jaar oud) voor 26 mei 1691, tr. (beiden hoogstens 21 jaar
       > oud)
       > > voor 1661 met
       > >
       > > 21. Antje Harmens, geb. circa 1640, ovl. (hoogstens 80 jaar oud) voor 1
       > > jun 1720.
       > >
       > > Uit dit huwelijk één zoon:
       > >
       > > 10. Douwe Watses, geb. circa 1690, ovl. (hoogstens 59 jaar oud) te
       > > Oldeboorn voor 1749, zie 10
       > >
       > >
       > >
       > > Generatie VI
       > >
       > >
       > >
       > > 32. Rein Hylckes, geb. circa 1635, boer, tr. (ongeveer 25 jaar oud)
       circa
       > > 1660 met
       > >
       > > 33.
       > >
       > > Uit dit huwelijk één zoon:
       > >
       > > 16. Yde Reinstra, geb. circa 1660, zie 16
       > >
       > >
       > >
       > > 38. Ruierdt Tjeerts, geb. circa 1620, bakker te Joure, ovl. (hoogstens
       49
       > > jaar oud) voor 10 mei 1669, relatie met
       > >
       > > 39. Aeltje Wiebes, geb. circa 1625, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) circa
       > > 1677.
       > >
       > > Uit deze relatie één dochter:
       > >
       > > 19. Trijntje Ruurds, geb. te Joure circa 1655, ovl. (hoogstens 70 jaar
       > > oud) te Oldeboorn voor 9 jun 1725, zie 19[p. ].
       > >
       > >
       > >
       > > 42. Harmen Sybrens, geb. circa 1615, meyer nr. 76 Oldeboorn (1640), ovl.
       > > (hoogstens 64 jaar oud) voor mrt 1679, tr. (resp. ongeveer 25 en
       ongeveer
       > 20
       > > jaar oud) circa 1640 met
       > >
       > > 43. Siouck Pyters, geb. circa 1620, ovl. (hoogstens 59 jaar oud) voor 30
       > > mrt 1679.
       > >
       > > Uit dit huwelijk één dochter:
       > >
       > > 21. Antje Harmens, geb. circa 1640, ovl. (hoogstens 80 jaar oud) voor 1
       > > jun 1720, zie 21[p. ].
       > >
       > >
       > >
       > > Generatie VII
       > >
       > >
       > >
       > > 84. Sybe Harmens, geb. circa 1590, eigen./meyer pl. 29 Oldeboorn, ovl.
       > > (minstens 59 jaar oud) te Oldeboorn na 21 mei 1649, tr. (resp. ongeveer
       25
       > > en ongeveer 20 jaar oud) circa 1615 met
       > >
       > > 85. Sytske Wybes, geb. circa 1595.
       > >
       > > Uit dit huwelijk één zoon:
       > >
       > > 42. Harmen Sybrens, geb. circa 1615, ovl. (hoogstens 64 jaar oud) voor
       mrt
       > > 1679, zie 42[p. ].
       > >
       > >
       > >
       > >
       > >
       > > Vriendelijke Groet,
       > >
       > >
       > >
       > > Martin Sluijter
       > >
       > >
       > >
       > > [Non-text portions of this message have been removed]
       > >
       >
       >
       >
       >
       >
       > [Non-text portions of this message have been removed]
       >

       [Non-text portions of this message have been removed]
      • M.J.Sluijter
       Hallo Jeanet en Tette. Ik weet nog dat ik indertijd ook lang met Fokke Ruurds de Jong bezig ben geweest. Ik heb ook al de boeken van Groen over Oldeboorn. Ik
       Message 6 of 9 , Nov 30, 2011
       • 0 Attachment
        Hallo Jeanet en Tette.        Ik weet nog dat ik indertijd ook lang met Fokke Ruurds de Jong bezig ben
        geweest. Ik heb ook al de boeken van Groen over Oldeboorn.

        Ik zal nog eens alles nagaan. Mijn verontschuldigingen dat ik jullie op het
        verkeerde been heb gezet, c.q. valse hoop heb gewekt. Maar di9t maakt de
        hobby leuk en ook ik ben weer iets wijzer geworden (eigenlijk iets minder
        wijs)        Hartelijke groet,        Martin Sluijter        _____

        Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens jeanet
        Verzonden: dinsdag 29 november 2011 10:41
        Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Re: Wytske Fokkes de Jong

        Hallo Tette,

        Bedankt voor je uitleg.

        Het komt er dus eigenlijk op neer dat het bijna onmogelijk is om verder te
        komen met

        de ouders van Wytske Fokke de Jong (Fokke Ruurds de jong en Uilkjen Wytses)

        Jammer maar dan laat ik het hier voorlopig bij.

        Nogmaals bedankt en we gaan gewoon verder met andere familieleden en
        personen uit mijn kwartierstaat.

        Groetjes Jeanet Leroy-Slottje

        Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
        [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens tette65
        Verzonden: dinsdag 29 november 2011 10:03
        Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
        Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Wytske Fokkes de Jong

        Hallo Jeanet en Martin,

        helaas is die conclusie juist.

        Het is allemaal een beetje verwarrend wat de Fokke Ruurds de Jong aangaat.

        Ik citeer gedeeltelijk uit Meiers en Landheren.... van M. Groen blz. 91
        (plaats 26):

        "In 1738 was Ruurd Fokkes de Jong meier, die in 1737 met Aaltje Douwes ,
        dochter van Douwe Watses en Sep Krijns (pl. 27) getrouwd
        was.................
        Zijn herkomst is mij onbekend. Het onderzoek wordt op dit punt sterk
        bemoeilijkt door 2 andere personen met dezelfde naam (pl. 5 en 29)."

        dan verderop:

        "Fokke Ruurds de Jong trouwde in 1764 Uilkje Wytses. Dit echtpaar woont in
        1794 in huis 100a, waar zij in 1805 door Ruurd Fokkes opgevolgd zijn. Deze
        Ruurd trouwde omstreeks 1800 Bontje Teyes......."

        weer verderop:

        "Van der Veer geeft (echter) een overlijdensbericht van vrijgezel Fokke
        Ruurds uit 1824. Deze vrijgezel zou op nr 49, d.i. de boerderij van plaats
        21 overleden zijn. Fokke Ruurds vrijgezel lijkt de zoon van Ruurd Fokkes en
        Aaltje Douwes, vooral omdat in de passage van 1773 (Weesboek) zijn vrouw
        niet genoemd wordt en de namen van zijn zusters wel. Maar dan blijft de
        vraag open wie de Fokke Ruurds was, die in 1764 Uilkje Watses trouwde."

        Tot zover M. Groen. Ik heb onder www.genver.nl de overlijdensakte van Fokke
        Ruurds de Jong nagekeken en daarin staan als ouders Ruurd Fokkes en Aaltje
        Douwes genoemd.

        groetjes

        Tette

        --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
        <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> , "jeanet" <jeanet.leroy@...>
        wrote:
        >
        > Hallo Tette en Martin,
        >
        >
        >
        > Nu snap ik het even niet meer…..
        >
        > Betekend dit dat dit kwartierstaat niet bij Fokke Ruurds de Jong en
        Uilkjen
        > Wytses hoort????
        >
        > Ik was al zo blij dat ik deze mooie aansluiting had!
        >
        >
        >
        > Kan een van jullie mij dit even uitleggen?
        >
        >
        >
        > In ieder geval heel veel dank voor alles!
        >
        >
        >
        > Groetjes Jeanet Leroy Slottje
        >
        >
        >
        >
        >
        > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
        <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
        > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
        <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens tette65
        > Verzonden: maandag 28 november 2011 17:33
        > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
        <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
        > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Wytske Fokkes de Jong
        >
        >
        >
        >
        >
        > Hallo Martin,
        >
        > toch even een correctie:
        >
        > Fokke Ruurds de Jong, getrouwd met Uilkjen Wytses is niet een zoon van
        Ruurd
        > Fokkes de Jong en Aaltje Douwes. Dit echtpaar heeft weliswaar een zoon
        Fokke
        > Ruurds de Jong, maar deze overlijdt 29.5.1824 ongehuwd, oud 69 jaar
        (overl.
        > akte Utingeradeel nr. 7)
        >
        > mvg
        >
        > Tette Hofstra
        >
        > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
        <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
        > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> , "M.J.Sluijter"
        > <m.j.sluijter@> wrote:
        > >
        > > Jeanet,
        > >
        > >
        > >
        > > Uit de emails van Wytske Fokkes de Jong kwam naar voren dat zij een
        > dochter
        > > was van Fokke Ruurds de Jong en Uilkjen Wytzes,
        > >
        > > Hieruit volgt dan dat zij een broer is van mijn voorvader Ruurd Fokkes
        de
        > > Jong.
        > >
        > > Ik kende Wytske niet als dusdanig.
        > >
        > >
        > >
        > > Hieronder de kwartierstaat van Ruurd (en Wytske) de Jong.
        > >
        > >
        > >
        > > PM Volgens mij redelijk betrouwbaar.
        > >
        > >
        > >
        > >
        > >
        > >
        > >
        > >
        > >
        > >
        > >
        > > Kwartierstaat van Ruurd Fokkes de Jong
        > >
        > >
        > >
        > >
        > >
        > > Generatie I
        > >
        > >
        > >
        > > 1. Ruurd Fokkes de Jong, geb. te Oldeboorn in 1765, arbeider, ovl.
        > > (ongeveer 61 jaar oud) te Terwispel op 22 sep 1826, relatie met Bontje
        > Teyes
        > > Kooistra, dr. van Teye Freerks (. Terwispel) en Antie Binnes, geb. te
        > > Terwispel op 5 okt 1773, ged. Nederlands Hervormd te Terwispel op 10 okt
        > > 1773, ovl. (91 jaar oud) te Utingeradeel op 12 okt 1864. Uit deze
        relatie
        > > één dochter.
        > >
        > >
        > >
        > > Generatie II
        > >
        > >
        > >
        > > 2. Fokke Ruurds de Jong, geb. te Haskerdijken circa 1740, Huisman pl.26
        > > 1770/94 te, ovl. te Oldeboorn, tr. te Oldeboorn, kerk.huw. (resp.
        ongeveer
        > > 24 en ongeveer 23 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Oldeboorn op 26 feb
        > > 1764 met
        > >
        > > 3. Uilkjen Wytses, geb. te Aengwirden, ged. Nederlands Hervormd te
        > > Aengwirden op 20 jan 1741.
        > >
        > > Uit dit huwelijk één zoon:
        > >
        > > 1. Ruurd Fokkes, geb. te Oldeboorn in 1765, ovl. (ongeveer 61 jaar oud)
        > > te Terwispel op 22 sep 1826, zie 1
        > >
        > >
        > >
        > > Generatie III
        > >
        > >
        > >
        > > 4. Ruurd Fokkes de Jong, geb. circa 1710, boer Oldeboorn op plaats
        nr.26,
        > > ovl. (hoogstens 63 jaar oud) te Oldeboorn voor 1773, kerk.huw. (resp.
        > > ongeveer 27 en ongeveer 20 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Oldeboorn
        op
        > > 30 sep 1737 met
        > >
        > > 5. Aaltje Douwes, geb. circa 1717.
        > >
        > > Uit dit huwelijk één zoon:
        > >
        > > 2. Fokke Ruurds, geb. te Haskerdijken circa 1740, ovl. te Oldeboorn, zie
        > > 2
        > >
        > >
        > >
        > > 6. Wijtze Uilkes, ged. Nederlands Hervormd te Aengwirden op 31 aug 1710,
        > > relatie met
        > >
        > > 7. Japikjen Jeeps, geb. circa 1715.
        > >
        > > Uit deze relatie één dochter:
        > >
        > > 3. Uilkjen Wytses, geb. te Aengwirden, zie 3
        > >
        > >
        > >
        > > Generatie IV
        > >
        > >
        > >
        > > 8. Focke Ydes, geb. te Oldeboorn circa 1680, Meyer Oldeboorn, ovl.
        > > (ongeveer 63 jaar oud) te Oldeboorn circa 1743, kerk.huw. (resp.
        ongeveer
        > 27
        > > en ongeveer 22 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Oldeboorn op 15 mei
        1707
        > > met
        > >
        > > 9. Trijn Foockes, geb. circa 1685, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te
        > > Oldeboorn circa 1758.
        > >
        > > Uit dit huwelijk één zoon:
        > >
        > > 4. Ruurd Fokkes de Jong, geb. circa 1710, ovl. (hoogstens 63 jaar oud)
        te
        > > Oldeboorn voor 1773, zie 4
        > >
        > >
        > >
        > > 10. Douwe Watses, geb. circa 1690, Meyer Oldeboorn, ovl. (hoogstens 59
        > > jaar oud) te Oldeboorn voor 1749, relatie met
        > >
        > > 11. Sepk Krijns, geb. circa 1695.
        > >
        > > Uit deze relatie één dochter:
        > >
        > > 5. Aaltje Douwes, geb. circa 1717, zie 5
        > >
        > >
        > >
        > > 12. Uilke Atses, geb. circa 1670. Aengwirden, tr. (resp. ongeveer 25 en
        > > ongeveer 20 jaar oud) circa 1695 met
        > >
        > > 13. Jantien Jans, geb. circa 1675.
        > >
        > > Uit dit huwelijk één zoon:
        > >
        > > 6. Wijtze Uilkes, ged. Nederlands Hervormd te Aengwirden op 31 aug 1710.
        > >
        > >
        > >
        > > Generatie V
        > >
        > >
        > >
        > > 16. Yde Reinstra, geb. circa 1660, tr. (ongeveer 53 jaar oud) (2) te
        > > Oldeboorn circa 1713 met Hylkje Lieuwes. Uit dit huwelijk geen kinderen,
        > tr.
        > > (beiden ongeveer 20 jaar oud) (1) te Oldeboorn circa 1680 met
        > >
        > > 17. Tiets Foockes, geb. circa 1660, ovl. (hoogstens 48 jaar oud) te
        > > Oldeboorn voor 8 mei 1708.
        > >
        > > Uit dit huwelijk één zoon:
        > >
        > > 8. Focke Ydes, geb. te Oldeboorn circa 1680, ovl. (ongeveer 63 jaar oud)
        > > te Oldeboorn circa 1743, zie 8
        > >
        > >
        > >
        > > 18. Foocke Jacobs, geb. circa 1650, boer, ovl. (hoogstens 58 jaar oud)
        te
        > > Oldeboorn voor 23 mei 1708, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 27 jaar
        > oud)
        > > te Utingeradeel op 17 sep 1682 met
        > >
        > > 19. Trijntje Ruurds, geb. te Joure circa 1655, ovl. (hoogstens 70 jaar
        > > oud) te Oldeboorn voor 9 jun 1725, tr. (hoogstens 25 jaar oud) (1) te
        > > Oldeboorn voor 1680 met Arrien Theunis, doopsgezind, ovl. voor 1682. Uit
        > dit
        > > huwelijk 2 kinderen.
        > >
        > > Uit dit huwelijk 5 kinderen:
        > >
        > > 9a. Trijn Foockes, geb. circa 1685, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te
        > > Oldeboorn circa 1758, zie 9
        > >
        > > 9b. Antje Foockes.
        > >
        > > 9c. Arjen Foockes.
        > >
        > > 9d. Afke Foockes.
        > >
        > > 9e. Aaltje Foockes.
        > >
        > > Trijntje Ruurds, tr. (1) met Arrien Theunis.
        > >
        > > Uit dit huwelijk 2 kinderen:
        > >
        > > 9f. Ruurd Arjens.
        > >
        > > 9g. Baukje Arjens.
        > >
        > >
        > >
        > > 20. Watze Freerks, geb. circa 1640,boer op zathe nr. 42 in, ovl.
        > > (hoogstens 51 jaar oud) voor 26 mei 1691, tr. (beiden hoogstens 21 jaar
        > oud)
        > > voor 1661 met
        > >
        > > 21. Antje Harmens, geb. circa 1640, ovl. (hoogstens 80 jaar oud) voor 1
        > > jun 1720.
        > >
        > > Uit dit huwelijk één zoon:
        > >
        > > 10. Douwe Watses, geb. circa 1690, ovl. (hoogstens 59 jaar oud) te
        > > Oldeboorn voor 1749, zie 10
        > >
        > >
        > >
        > > Generatie VI
        > >
        > >
        > >
        > > 32. Rein Hylckes, geb. circa 1635, boer, tr. (ongeveer 25 jaar oud)
        circa
        > > 1660 met
        > >
        > > 33.
        > >
        > > Uit dit huwelijk één zoon:
        > >
        > > 16. Yde Reinstra, geb. circa 1660, zie 16
        > >
        > >
        > >
        > > 38. Ruierdt Tjeerts, geb. circa 1620, bakker te Joure, ovl. (hoogstens
        49
        > > jaar oud) voor 10 mei 1669, relatie met
        > >
        > > 39. Aeltje Wiebes, geb. circa 1625, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) circa
        > > 1677.
        > >
        > > Uit deze relatie één dochter:
        > >
        > > 19. Trijntje Ruurds, geb. te Joure circa 1655, ovl. (hoogstens 70 jaar
        > > oud) te Oldeboorn voor 9 jun 1725, zie 19[p. ].
        > >
        > >
        > >
        > > 42. Harmen Sybrens, geb. circa 1615, meyer nr. 76 Oldeboorn (1640), ovl.
        > > (hoogstens 64 jaar oud) voor mrt 1679, tr. (resp. ongeveer 25 en
        ongeveer
        > 20
        > > jaar oud) circa 1640 met
        > >
        > > 43. Siouck Pyters, geb. circa 1620, ovl. (hoogstens 59 jaar oud) voor 30
        > > mrt 1679.
        > >
        > > Uit dit huwelijk één dochter:
        > >
        > > 21. Antje Harmens, geb. circa 1640, ovl. (hoogstens 80 jaar oud) voor 1
        > > jun 1720, zie 21[p. ].
        > >
        > >
        > >
        > > Generatie VII
        > >
        > >
        > >
        > > 84. Sybe Harmens, geb. circa 1590, eigen./meyer pl. 29 Oldeboorn, ovl.
        > > (minstens 59 jaar oud) te Oldeboorn na 21 mei 1649, tr. (resp. ongeveer
        25
        > > en ongeveer 20 jaar oud) circa 1615 met
        > >
        > > 85. Sytske Wybes, geb. circa 1595.
        > >
        > > Uit dit huwelijk één zoon:
        > >
        > > 42. Harmen Sybrens, geb. circa 1615, ovl. (hoogstens 64 jaar oud) voor
        mrt
        > > 1679, zie 42[p. ].
        > >
        > >
        > >
        > >
        > >
        > > Vriendelijke Groet,
        > >
        > >
        > >
        > > Martin Sluijter
        > >
        > >
        > >
        > > [Non-text portions of this message have been removed]
        > >
        >
        >
        >
        >
        >
        > [Non-text portions of this message have been removed]
        >

        [Non-text portions of this message have been removed]

        [Non-text portions of this message have been removed]
       • jeanet
        Hallo Martin, Kan gebeuren hé. Wie weet komen we er nog eens achter wie de goede ouders zijn. Succes met zoeken Groetjes Jeanet Leroy-Slottje Van:
        Message 7 of 9 , Nov 30, 2011
        • 0 Attachment
         Hallo Martin,         Kan gebeuren hé.

         Wie weet komen we er nog eens achter wie de goede ouders zijn.

         Succes met zoeken         Groetjes Jeanet Leroy-Slottje         Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens M.J.Sluijter
         Verzonden: woensdag 30 november 2011 12:13
         Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Re: Wytske Fokkes de Jong

         Hallo Jeanet en Tette.

         Ik weet nog dat ik indertijd ook lang met Fokke Ruurds de Jong bezig ben
         geweest. Ik heb ook al de boeken van Groen over Oldeboorn.

         Ik zal nog eens alles nagaan. Mijn verontschuldigingen dat ik jullie op het
         verkeerde been heb gezet, c.q. valse hoop heb gewekt. Maar di9t maakt de
         hobby leuk en ook ik ben weer iets wijzer geworden (eigenlijk iets minder
         wijs)

         Hartelijke groet,

         Martin Sluijter

         _____

         Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
         [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens jeanet
         Verzonden: dinsdag 29 november 2011 10:41
         Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
         Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Re: Wytske Fokkes de Jong

         Hallo Tette,

         Bedankt voor je uitleg.

         Het komt er dus eigenlijk op neer dat het bijna onmogelijk is om verder te
         komen met

         de ouders van Wytske Fokke de Jong (Fokke Ruurds de jong en Uilkjen Wytses)

         Jammer maar dan laat ik het hier voorlopig bij.

         Nogmaals bedankt en we gaan gewoon verder met andere familieleden en
         personen uit mijn kwartierstaat.

         Groetjes Jeanet Leroy-Slottje

         Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
         <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
         [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
         <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens tette65
         Verzonden: dinsdag 29 november 2011 10:03
         Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
         <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
         Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Wytske Fokkes de Jong

         Hallo Jeanet en Martin,

         helaas is die conclusie juist.

         Het is allemaal een beetje verwarrend wat de Fokke Ruurds de Jong aangaat.

         Ik citeer gedeeltelijk uit Meiers en Landheren.... van M. Groen blz. 91
         (plaats 26):

         "In 1738 was Ruurd Fokkes de Jong meier, die in 1737 met Aaltje Douwes ,
         dochter van Douwe Watses en Sep Krijns (pl. 27) getrouwd
         was.................
         Zijn herkomst is mij onbekend. Het onderzoek wordt op dit punt sterk
         bemoeilijkt door 2 andere personen met dezelfde naam (pl. 5 en 29)."

         dan verderop:

         "Fokke Ruurds de Jong trouwde in 1764 Uilkje Wytses. Dit echtpaar woont in
         1794 in huis 100a, waar zij in 1805 door Ruurd Fokkes opgevolgd zijn. Deze
         Ruurd trouwde omstreeks 1800 Bontje Teyes......."

         weer verderop:

         "Van der Veer geeft (echter) een overlijdensbericht van vrijgezel Fokke
         Ruurds uit 1824. Deze vrijgezel zou op nr 49, d.i. de boerderij van plaats
         21 overleden zijn. Fokke Ruurds vrijgezel lijkt de zoon van Ruurd Fokkes en
         Aaltje Douwes, vooral omdat in de passage van 1773 (Weesboek) zijn vrouw
         niet genoemd wordt en de namen van zijn zusters wel. Maar dan blijft de
         vraag open wie de Fokke Ruurds was, die in 1764 Uilkje Watses trouwde."

         Tot zover M. Groen. Ik heb onder www.genver.nl de overlijdensakte van Fokke
         Ruurds de Jong nagekeken en daarin staan als ouders Ruurd Fokkes en Aaltje
         Douwes genoemd.

         groetjes

         Tette

         --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
         <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
         <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> , "jeanet" <jeanet.leroy@...>
         wrote:
         >
         > Hallo Tette en Martin,
         >
         >
         >
         > Nu snap ik het even niet meer…..
         >
         > Betekend dit dat dit kwartierstaat niet bij Fokke Ruurds de Jong en
         Uilkjen
         > Wytses hoort????
         >
         > Ik was al zo blij dat ik deze mooie aansluiting had!
         >
         >
         >
         > Kan een van jullie mij dit even uitleggen?
         >
         >
         >
         > In ieder geval heel veel dank voor alles!
         >
         >
         >
         > Groetjes Jeanet Leroy Slottje
         >
         >
         >
         >
         >
         > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
         <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
         <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
         > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
         <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
         <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens tette65
         > Verzonden: maandag 28 november 2011 17:33
         > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
         <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
         <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
         > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Wytske Fokkes de Jong
         >
         >
         >
         >
         >
         > Hallo Martin,
         >
         > toch even een correctie:
         >
         > Fokke Ruurds de Jong, getrouwd met Uilkjen Wytses is niet een zoon van
         Ruurd
         > Fokkes de Jong en Aaltje Douwes. Dit echtpaar heeft weliswaar een zoon
         Fokke
         > Ruurds de Jong, maar deze overlijdt 29.5.1824 ongehuwd, oud 69 jaar
         (overl.
         > akte Utingeradeel nr. 7)
         >
         > mvg
         >
         > Tette Hofstra
         >
         > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
         <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
         <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
         > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> , "M.J.Sluijter"
         > <m.j.sluijter@> wrote:
         > >
         > > Jeanet,
         > >
         > >
         > >
         > > Uit de emails van Wytske Fokkes de Jong kwam naar voren dat zij een
         > dochter
         > > was van Fokke Ruurds de Jong en Uilkjen Wytzes,
         > >
         > > Hieruit volgt dan dat zij een broer is van mijn voorvader Ruurd Fokkes
         de
         > > Jong.
         > >
         > > Ik kende Wytske niet als dusdanig.
         > >
         > >
         > >
         > > Hieronder de kwartierstaat van Ruurd (en Wytske) de Jong.
         > >
         > >
         > >
         > > PM Volgens mij redelijk betrouwbaar.
         > >
         > >
         > >
         > >
         > >
         > >
         > >
         > >
         > >
         > >
         > >
         > > Kwartierstaat van Ruurd Fokkes de Jong
         > >
         > >
         > >
         > >
         > >
         > > Generatie I
         > >
         > >
         > >
         > > 1. Ruurd Fokkes de Jong, geb. te Oldeboorn in 1765, arbeider, ovl.
         > > (ongeveer 61 jaar oud) te Terwispel op 22 sep 1826, relatie met Bontje
         > Teyes
         > > Kooistra, dr. van Teye Freerks (. Terwispel) en Antie Binnes, geb. te
         > > Terwispel op 5 okt 1773, ged. Nederlands Hervormd te Terwispel op 10 okt
         > > 1773, ovl. (91 jaar oud) te Utingeradeel op 12 okt 1864. Uit deze
         relatie
         > > één dochter.
         > >
         > >
         > >
         > > Generatie II
         > >
         > >
         > >
         > > 2. Fokke Ruurds de Jong, geb. te Haskerdijken circa 1740, Huisman pl.26
         > > 1770/94 te, ovl. te Oldeboorn, tr. te Oldeboorn, kerk.huw. (resp.
         ongeveer
         > > 24 en ongeveer 23 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Oldeboorn op 26 feb
         > > 1764 met
         > >
         > > 3. Uilkjen Wytses, geb. te Aengwirden, ged. Nederlands Hervormd te
         > > Aengwirden op 20 jan 1741.
         > >
         > > Uit dit huwelijk één zoon:
         > >
         > > 1. Ruurd Fokkes, geb. te Oldeboorn in 1765, ovl. (ongeveer 61 jaar oud)
         > > te Terwispel op 22 sep 1826, zie 1
         > >
         > >
         > >
         > > Generatie III
         > >
         > >
         > >
         > > 4. Ruurd Fokkes de Jong, geb. circa 1710, boer Oldeboorn op plaats
         nr.26,
         > > ovl. (hoogstens 63 jaar oud) te Oldeboorn voor 1773, kerk.huw. (resp.
         > > ongeveer 27 en ongeveer 20 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Oldeboorn
         op
         > > 30 sep 1737 met
         > >
         > > 5. Aaltje Douwes, geb. circa 1717.
         > >
         > > Uit dit huwelijk één zoon:
         > >
         > > 2. Fokke Ruurds, geb. te Haskerdijken circa 1740, ovl. te Oldeboorn, zie
         > > 2
         > >
         > >
         > >
         > > 6. Wijtze Uilkes, ged. Nederlands Hervormd te Aengwirden op 31 aug 1710,
         > > relatie met
         > >
         > > 7. Japikjen Jeeps, geb. circa 1715.
         > >
         > > Uit deze relatie één dochter:
         > >
         > > 3. Uilkjen Wytses, geb. te Aengwirden, zie 3
         > >
         > >
         > >
         > > Generatie IV
         > >
         > >
         > >
         > > 8. Focke Ydes, geb. te Oldeboorn circa 1680, Meyer Oldeboorn, ovl.
         > > (ongeveer 63 jaar oud) te Oldeboorn circa 1743, kerk.huw. (resp.
         ongeveer
         > 27
         > > en ongeveer 22 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Oldeboorn op 15 mei
         1707
         > > met
         > >
         > > 9. Trijn Foockes, geb. circa 1685, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te
         > > Oldeboorn circa 1758.
         > >
         > > Uit dit huwelijk één zoon:
         > >
         > > 4. Ruurd Fokkes de Jong, geb. circa 1710, ovl. (hoogstens 63 jaar oud)
         te
         > > Oldeboorn voor 1773, zie 4
         > >
         > >
         > >
         > > 10. Douwe Watses, geb. circa 1690, Meyer Oldeboorn, ovl. (hoogstens 59
         > > jaar oud) te Oldeboorn voor 1749, relatie met
         > >
         > > 11. Sepk Krijns, geb. circa 1695.
         > >
         > > Uit deze relatie één dochter:
         > >
         > > 5. Aaltje Douwes, geb. circa 1717, zie 5
         > >
         > >
         > >
         > > 12. Uilke Atses, geb. circa 1670. Aengwirden, tr. (resp. ongeveer 25 en
         > > ongeveer 20 jaar oud) circa 1695 met
         > >
         > > 13. Jantien Jans, geb. circa 1675.
         > >
         > > Uit dit huwelijk één zoon:
         > >
         > > 6. Wijtze Uilkes, ged. Nederlands Hervormd te Aengwirden op 31 aug 1710.
         > >
         > >
         > >
         > > Generatie V
         > >
         > >
         > >
         > > 16. Yde Reinstra, geb. circa 1660, tr. (ongeveer 53 jaar oud) (2) te
         > > Oldeboorn circa 1713 met Hylkje Lieuwes. Uit dit huwelijk geen kinderen,
         > tr.
         > > (beiden ongeveer 20 jaar oud) (1) te Oldeboorn circa 1680 met
         > >
         > > 17. Tiets Foockes, geb. circa 1660, ovl. (hoogstens 48 jaar oud) te
         > > Oldeboorn voor 8 mei 1708.
         > >
         > > Uit dit huwelijk één zoon:
         > >
         > > 8. Focke Ydes, geb. te Oldeboorn circa 1680, ovl. (ongeveer 63 jaar oud)
         > > te Oldeboorn circa 1743, zie 8
         > >
         > >
         > >
         > > 18. Foocke Jacobs, geb. circa 1650, boer, ovl. (hoogstens 58 jaar oud)
         te
         > > Oldeboorn voor 23 mei 1708, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 27 jaar
         > oud)
         > > te Utingeradeel op 17 sep 1682 met
         > >
         > > 19. Trijntje Ruurds, geb. te Joure circa 1655, ovl. (hoogstens 70 jaar
         > > oud) te Oldeboorn voor 9 jun 1725, tr. (hoogstens 25 jaar oud) (1) te
         > > Oldeboorn voor 1680 met Arrien Theunis, doopsgezind, ovl. voor 1682. Uit
         > dit
         > > huwelijk 2 kinderen.
         > >
         > > Uit dit huwelijk 5 kinderen:
         > >
         > > 9a. Trijn Foockes, geb. circa 1685, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te
         > > Oldeboorn circa 1758, zie 9
         > >
         > > 9b. Antje Foockes.
         > >
         > > 9c. Arjen Foockes.
         > >
         > > 9d. Afke Foockes.
         > >
         > > 9e. Aaltje Foockes.
         > >
         > > Trijntje Ruurds, tr. (1) met Arrien Theunis.
         > >
         > > Uit dit huwelijk 2 kinderen:
         > >
         > > 9f. Ruurd Arjens.
         > >
         > > 9g. Baukje Arjens.
         > >
         > >
         > >
         > > 20. Watze Freerks, geb. circa 1640,boer op zathe nr. 42 in, ovl.
         > > (hoogstens 51 jaar oud) voor 26 mei 1691, tr. (beiden hoogstens 21 jaar
         > oud)
         > > voor 1661 met
         > >
         > > 21. Antje Harmens, geb. circa 1640, ovl. (hoogstens 80 jaar oud) voor 1
         > > jun 1720.
         > >
         > > Uit dit huwelijk één zoon:
         > >
         > > 10. Douwe Watses, geb. circa 1690, ovl. (hoogstens 59 jaar oud) te
         > > Oldeboorn voor 1749, zie 10
         > >
         > >
         > >
         > > Generatie VI
         > >
         > >
         > >
         > > 32. Rein Hylckes, geb. circa 1635, boer, tr. (ongeveer 25 jaar oud)
         circa
         > > 1660 met
         > >
         > > 33.
         > >
         > > Uit dit huwelijk één zoon:
         > >
         > > 16. Yde Reinstra, geb. circa 1660, zie 16
         > >
         > >
         > >
         > > 38. Ruierdt Tjeerts, geb. circa 1620, bakker te Joure, ovl. (hoogstens
         49
         > > jaar oud) voor 10 mei 1669, relatie met
         > >
         > > 39. Aeltje Wiebes, geb. circa 1625, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) circa
         > > 1677.
         > >
         > > Uit deze relatie één dochter:
         > >
         > > 19. Trijntje Ruurds, geb. te Joure circa 1655, ovl. (hoogstens 70 jaar
         > > oud) te Oldeboorn voor 9 jun 1725, zie 19[p. ].
         > >
         > >
         > >
         > > 42. Harmen Sybrens, geb. circa 1615, meyer nr. 76 Oldeboorn (1640), ovl.
         > > (hoogstens 64 jaar oud) voor mrt 1679, tr. (resp. ongeveer 25 en
         ongeveer
         > 20
         > > jaar oud) circa 1640 met
         > >
         > > 43. Siouck Pyters, geb. circa 1620, ovl. (hoogstens 59 jaar oud) voor 30
         > > mrt 1679.
         > >
         > > Uit dit huwelijk één dochter:
         > >
         > > 21. Antje Harmens, geb. circa 1640, ovl. (hoogstens 80 jaar oud) voor 1
         > > jun 1720, zie 21[p. ].
         > >
         > >
         > >
         > > Generatie VII
         > >
         > >
         > >
         > > 84. Sybe Harmens, geb. circa 1590, eigen./meyer pl. 29 Oldeboorn, ovl.
         > > (minstens 59 jaar oud) te Oldeboorn na 21 mei 1649, tr. (resp. ongeveer
         25
         > > en ongeveer 20 jaar oud) circa 1615 met
         > >
         > > 85. Sytske Wybes, geb. circa 1595.
         > >
         > > Uit dit huwelijk één zoon:
         > >
         > > 42. Harmen Sybrens, geb. circa 1615, ovl. (hoogstens 64 jaar oud) voor
         mrt
         > > 1679, zie 42[p. ].
         > >
         > >
         > >
         > >
         > >
         > > Vriendelijke Groet,
         > >
         > >
         > >
         > > Martin Sluijter
         > >
         > >
         > >
         > > [Non-text portions of this message have been removed]
         > >
         >
         >
         >
         >
         >
         > [Non-text portions of this message have been removed]
         >

         [Non-text portions of this message have been removed]

         [Non-text portions of this message have been removed]

         [Non-text portions of this message have been removed]
        • M.J.Sluijter
         Hallo Tette & Jeanet, Het is ca. 20 à 25 jaar geleden dat ik de voorouders van Ruurd Fokkes de Jong heb uitgezocht. De boeken van Groen zijn mijn voornaamste
         Message 8 of 9 , Dec 2, 2011
         • 0 Attachment
          Hallo Tette & Jeanet,          Het is ca. 20 à 25 jaar geleden dat ik de voorouders van Ruurd Fokkes de
          Jong heb uitgezocht. De boeken van Groen zijn mijn voornaamste Bron geweest,
          met latere hulp van Tresoar.          Ik ben er nu weer even ingedoken. In het boek van Meijers en Landheren vind
          ik Ruurd Fokkes de Jong (van Aaltje Watses). Deze vermeldt als zijn zoon
          o.a. Fokke Ruurds de Jong (die in 1764 trouwt met Uilkje Wytzes) en diens
          zoon; Ruurd Fokkes de Jong (getrouwd ca 1800 met Bontje Teyes Kooistra)          In het boek Varia 1, ook van Groen, wordt bij “Belastingaanslagen” kategorie
          V f. 500 vermeld:          4. Huisman RUURD FOKKES DE JONG (pl. 26), vermoedelijke zoon van Fokke Ydes
          en Trijntje Fokkes (II, 5) trouwt 1737 AALTJE DOUWES, dochter van Douwe
          Watses en Sepk Krijns (IV, 3. Hun vier kinderen zijn Trijntje Ruurds (tr.
          1771 Tomas Sybrens Visser vleeshouwer, huis 70), Sepk Ruurds (ogetrouwd
          overleden en Fokke Ruurds de Jong (plaats 26). Aanslag 1749: 34-19, voor 3
          volwassenen en vier kinderen.          Fokke Ruurds de Jong, die is overleden 29-05-1824, is geboren in1755 en niet
          getrouwd geweest. Hij past niet in één van de beide plaatjes.          Mijn Fokke Ruurds De Jong zou ca 1740 in Haskerdijken geboren zijn. Diverse
          boeren in Oldeboorn, Nes en Haskerdijken hadden afwisselend of soms
          tegelijkertijd plaatsen in genoemde dorpen.          Ik zie geen reden om van de suggesties van Groen af te wijken.          Wat betreft Wytske Fokkes de Jong, Is het zeker dat zij een dochter is van
          Ruurd Fokkes de Jong en Uilkje Wytzes ?          Het is ingewikkeld en ik zal mijn gegevens nog eens doornemen zowel van
          Groen als andere, mocht ik nog iets van belang vinden, zal ik de groep
          informeren,          Hartelijke groet,          Martin          Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
          [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens tette65
          Verzonden: maandag 28 november 2011 17:33
          Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
          Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Wytske Fokkes de Jong

          Hallo Martin,

          toch even een correctie:

          Fokke Ruurds de Jong, getrouwd met Uilkjen Wytses is niet een zoon van Ruurd
          Fokkes de Jong en Aaltje Douwes. Dit echtpaar heeft weliswaar een zoon Fokke
          Ruurds de Jong, maar deze overlijdt 29.5.1824 ongehuwd, oud 69 jaar (overl.
          akte Utingeradeel nr. 7)

          mvg

          Tette Hofstra

          --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com
          <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> , "M.J.Sluijter"
          <m.j.sluijter@...> wrote:
          >
          > Jeanet,
          >
          >
          >
          > Uit de emails van Wytske Fokkes de Jong kwam naar voren dat zij een
          dochter
          > was van Fokke Ruurds de Jong en Uilkjen Wytzes,
          >
          > Hieruit volgt dan dat zij een broer is van mijn voorvader Ruurd Fokkes de
          > Jong.
          >
          > Ik kende Wytske niet als dusdanig.
          >
          >
          >
          > Hieronder de kwartierstaat van Ruurd (en Wytske) de Jong.
          >
          >
          >
          > PM Volgens mij redelijk betrouwbaar.
          >
          >
          >
          >
          >
          >
          >
          >
          >
          >
          >
          > Kwartierstaat van Ruurd Fokkes de Jong
          >
          >
          >
          >
          >
          > Generatie I
          >
          >
          >
          > 1. Ruurd Fokkes de Jong, geb. te Oldeboorn in 1765, arbeider, ovl.
          > (ongeveer 61 jaar oud) te Terwispel op 22 sep 1826, relatie met Bontje
          Teyes
          > Kooistra, dr. van Teye Freerks (. Terwispel) en Antie Binnes, geb. te
          > Terwispel op 5 okt 1773, ged. Nederlands Hervormd te Terwispel op 10 okt
          > 1773, ovl. (91 jaar oud) te Utingeradeel op 12 okt 1864. Uit deze relatie
          > één dochter.
          >
          >
          >
          > Generatie II
          >
          >
          >
          > 2. Fokke Ruurds de Jong, geb. te Haskerdijken circa 1740, Huisman pl.26
          > 1770/94 te, ovl. te Oldeboorn, tr. te Oldeboorn, kerk.huw. (resp. ongeveer
          > 24 en ongeveer 23 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Oldeboorn op 26 feb
          > 1764 met
          >
          > 3. Uilkjen Wytses, geb. te Aengwirden, ged. Nederlands Hervormd te
          > Aengwirden op 20 jan 1741.
          >
          > Uit dit huwelijk één zoon:
          >
          > 1. Ruurd Fokkes, geb. te Oldeboorn in 1765, ovl. (ongeveer 61 jaar oud)
          > te Terwispel op 22 sep 1826, zie 1
          >
          >
          >
          > Generatie III
          >
          >
          >
          > 4. Ruurd Fokkes de Jong, geb. circa 1710, boer Oldeboorn op plaats nr.26,
          > ovl. (hoogstens 63 jaar oud) te Oldeboorn voor 1773, kerk.huw. (resp.
          > ongeveer 27 en ongeveer 20 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Oldeboorn op
          > 30 sep 1737 met
          >
          > 5. Aaltje Douwes, geb. circa 1717.
          >
          > Uit dit huwelijk één zoon:
          >
          > 2. Fokke Ruurds, geb. te Haskerdijken circa 1740, ovl. te Oldeboorn, zie
          > 2
          >
          >
          >
          > 6. Wijtze Uilkes, ged. Nederlands Hervormd te Aengwirden op 31 aug 1710,
          > relatie met
          >
          > 7. Japikjen Jeeps, geb. circa 1715.
          >
          > Uit deze relatie één dochter:
          >
          > 3. Uilkjen Wytses, geb. te Aengwirden, zie 3
          >
          >
          >
          > Generatie IV
          >
          >
          >
          > 8. Focke Ydes, geb. te Oldeboorn circa 1680, Meyer Oldeboorn, ovl.
          > (ongeveer 63 jaar oud) te Oldeboorn circa 1743, kerk.huw. (resp. ongeveer
          27
          > en ongeveer 22 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Oldeboorn op 15 mei 1707
          > met
          >
          > 9. Trijn Foockes, geb. circa 1685, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te
          > Oldeboorn circa 1758.
          >
          > Uit dit huwelijk één zoon:
          >
          > 4. Ruurd Fokkes de Jong, geb. circa 1710, ovl. (hoogstens 63 jaar oud) te
          > Oldeboorn voor 1773, zie 4
          >
          >
          >
          > 10. Douwe Watses, geb. circa 1690, Meyer Oldeboorn, ovl. (hoogstens 59
          > jaar oud) te Oldeboorn voor 1749, relatie met
          >
          > 11. Sepk Krijns, geb. circa 1695.
          >
          > Uit deze relatie één dochter:
          >
          > 5. Aaltje Douwes, geb. circa 1717, zie 5
          >
          >
          >
          > 12. Uilke Atses, geb. circa 1670. Aengwirden, tr. (resp. ongeveer 25 en
          > ongeveer 20 jaar oud) circa 1695 met
          >
          > 13. Jantien Jans, geb. circa 1675.
          >
          > Uit dit huwelijk één zoon:
          >
          > 6. Wijtze Uilkes, ged. Nederlands Hervormd te Aengwirden op 31 aug 1710.
          >
          >
          >
          > Generatie V
          >
          >
          >
          > 16. Yde Reinstra, geb. circa 1660, tr. (ongeveer 53 jaar oud) (2) te
          > Oldeboorn circa 1713 met Hylkje Lieuwes. Uit dit huwelijk geen kinderen,
          tr.
          > (beiden ongeveer 20 jaar oud) (1) te Oldeboorn circa 1680 met
          >
          > 17. Tiets Foockes, geb. circa 1660, ovl. (hoogstens 48 jaar oud) te
          > Oldeboorn voor 8 mei 1708.
          >
          > Uit dit huwelijk één zoon:
          >
          > 8. Focke Ydes, geb. te Oldeboorn circa 1680, ovl. (ongeveer 63 jaar oud)
          > te Oldeboorn circa 1743, zie 8
          >
          >
          >
          > 18. Foocke Jacobs, geb. circa 1650, boer, ovl. (hoogstens 58 jaar oud) te
          > Oldeboorn voor 23 mei 1708, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 27 jaar
          oud)
          > te Utingeradeel op 17 sep 1682 met
          >
          > 19. Trijntje Ruurds, geb. te Joure circa 1655, ovl. (hoogstens 70 jaar
          > oud) te Oldeboorn voor 9 jun 1725, tr. (hoogstens 25 jaar oud) (1) te
          > Oldeboorn voor 1680 met Arrien Theunis, doopsgezind, ovl. voor 1682. Uit
          dit
          > huwelijk 2 kinderen.
          >
          > Uit dit huwelijk 5 kinderen:
          >
          > 9a. Trijn Foockes, geb. circa 1685, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te
          > Oldeboorn circa 1758, zie 9
          >
          > 9b. Antje Foockes.
          >
          > 9c. Arjen Foockes.
          >
          > 9d. Afke Foockes.
          >
          > 9e. Aaltje Foockes.
          >
          > Trijntje Ruurds, tr. (1) met Arrien Theunis.
          >
          > Uit dit huwelijk 2 kinderen:
          >
          > 9f. Ruurd Arjens.
          >
          > 9g. Baukje Arjens.
          >
          >
          >
          > 20. Watze Freerks, geb. circa 1640,boer op zathe nr. 42 in, ovl.
          > (hoogstens 51 jaar oud) voor 26 mei 1691, tr. (beiden hoogstens 21 jaar
          oud)
          > voor 1661 met
          >
          > 21. Antje Harmens, geb. circa 1640, ovl. (hoogstens 80 jaar oud) voor 1
          > jun 1720.
          >
          > Uit dit huwelijk één zoon:
          >
          > 10. Douwe Watses, geb. circa 1690, ovl. (hoogstens 59 jaar oud) te
          > Oldeboorn voor 1749, zie 10
          >
          >
          >
          > Generatie VI
          >
          >
          >
          > 32. Rein Hylckes, geb. circa 1635, boer, tr. (ongeveer 25 jaar oud) circa
          > 1660 met
          >
          > 33.
          >
          > Uit dit huwelijk één zoon:
          >
          > 16. Yde Reinstra, geb. circa 1660, zie 16
          >
          >
          >
          > 38. Ruierdt Tjeerts, geb. circa 1620, bakker te Joure, ovl. (hoogstens 49
          > jaar oud) voor 10 mei 1669, relatie met
          >
          > 39. Aeltje Wiebes, geb. circa 1625, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) circa
          > 1677.
          >
          > Uit deze relatie één dochter:
          >
          > 19. Trijntje Ruurds, geb. te Joure circa 1655, ovl. (hoogstens 70 jaar
          > oud) te Oldeboorn voor 9 jun 1725, zie 19[p. ].
          >
          >
          >
          > 42. Harmen Sybrens, geb. circa 1615, meyer nr. 76 Oldeboorn (1640), ovl.
          > (hoogstens 64 jaar oud) voor mrt 1679, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer
          20
          > jaar oud) circa 1640 met
          >
          > 43. Siouck Pyters, geb. circa 1620, ovl. (hoogstens 59 jaar oud) voor 30
          > mrt 1679.
          >
          > Uit dit huwelijk één dochter:
          >
          > 21. Antje Harmens, geb. circa 1640, ovl. (hoogstens 80 jaar oud) voor 1
          > jun 1720, zie 21[p. ].
          >
          >
          >
          > Generatie VII
          >
          >
          >
          > 84. Sybe Harmens, geb. circa 1590, eigen./meyer pl. 29 Oldeboorn, ovl.
          > (minstens 59 jaar oud) te Oldeboorn na 21 mei 1649, tr. (resp. ongeveer 25
          > en ongeveer 20 jaar oud) circa 1615 met
          >
          > 85. Sytske Wybes, geb. circa 1595.
          >
          > Uit dit huwelijk één zoon:
          >
          > 42. Harmen Sybrens, geb. circa 1615, ovl. (hoogstens 64 jaar oud) voor mrt
          > 1679, zie 42[p. ].
          >
          >
          >
          >
          >
          > Vriendelijke Groet,
          >
          >
          >
          > Martin Sluijter
          >
          >
          >
          > [Non-text portions of this message have been removed]
          >

          [Non-text portions of this message have been removed]
         • jeanet
          Hallo Martin, Wytske Fokkes de Jong is dochter van Fokke Ruurds de Jong en Uilkje Wytzes volgens de overlijdensregister 1841 Utingeradaal pagina B13 op
          Message 9 of 9 , Dec 2, 2011
          • 0 Attachment
           Hallo Martin,           Wytske Fokkes de Jong is dochter van Fokke Ruurds de Jong en Uilkje Wytzes
           volgens de overlijdensregister 1841 Utingeradaal pagina B13 op

           Allefriezen.

           Getrouwd met Gjalt Adams Slottje.           Groetjes Jeanet Leroy-Slottje           Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
           [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens M.J.Sluijter
           Verzonden: vrijdag 2 december 2011 18:09
           Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
           Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Re: Wytske Fokkes de Jong           Hallo Tette & Jeanet,

           Het is ca. 20 à 25 jaar geleden dat ik de voorouders van Ruurd Fokkes de
           Jong heb uitgezocht. De boeken van Groen zijn mijn voornaamste Bron geweest,
           met latere hulp van Tresoar.

           Ik ben er nu weer even ingedoken. In het boek van Meijers en Landheren vind
           ik Ruurd Fokkes de Jong (van Aaltje Watses). Deze vermeldt als zijn zoon
           o.a. Fokke Ruurds de Jong (die in 1764 trouwt met Uilkje Wytzes) en diens
           zoon; Ruurd Fokkes de Jong (getrouwd ca 1800 met Bontje Teyes Kooistra)

           In het boek Varia 1, ook van Groen, wordt bij “Belastingaanslagen” kategorie
           V f. 500 vermeld:

           4. Huisman RUURD FOKKES DE JONG (pl. 26), vermoedelijke zoon van Fokke Ydes
           en Trijntje Fokkes (II, 5) trouwt 1737 AALTJE DOUWES, dochter van Douwe
           Watses en Sepk Krijns (IV, 3. Hun vier kinderen zijn Trijntje Ruurds (tr.
           1771 Tomas Sybrens Visser vleeshouwer, huis 70), Sepk Ruurds (ogetrouwd
           overleden en Fokke Ruurds de Jong (plaats 26). Aanslag 1749: 34-19, voor 3
           volwassenen en vier kinderen.

           Fokke Ruurds de Jong, die is overleden 29-05-1824, is geboren in1755 en niet
           getrouwd geweest. Hij past niet in één van de beide plaatjes.

           Mijn Fokke Ruurds De Jong zou ca 1740 in Haskerdijken geboren zijn. Diverse
           boeren in Oldeboorn, Nes en Haskerdijken hadden afwisselend of soms
           tegelijkertijd plaatsen in genoemde dorpen.

           Ik zie geen reden om van de suggesties van Groen af te wijken.

           Wat betreft Wytske Fokkes de Jong, Is het zeker dat zij een dochter is van
           Ruurd Fokkes de Jong en Uilkje Wytzes ?

           Het is ingewikkeld en ik zal mijn gegevens nog eens doornemen zowel van
           Groen als andere, mocht ik nog iets van belang vinden, zal ik de groep
           informeren,

           Hartelijke groet,

           Martin

           Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
           <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
           [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com
           <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens tette65
           Verzonden: maandag 28 november 2011 17:33
           Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
           <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
           Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Wytske Fokkes de Jong

           Hallo Martin,

           toch even een correctie:

           Fokke Ruurds de Jong, getrouwd met Uilkjen Wytses is niet een zoon van Ruurd
           Fokkes de Jong en Aaltje Douwes. Dit echtpaar heeft weliswaar een zoon Fokke
           Ruurds de Jong, maar deze overlijdt 29.5.1824 ongehuwd, oud 69 jaar (overl.
           akte Utingeradeel nr. 7)

           mvg

           Tette Hofstra

           --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com
           <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
           <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> , "M.J.Sluijter"
           <m.j.sluijter@...> wrote:
           >
           > Jeanet,
           >
           >
           >
           > Uit de emails van Wytske Fokkes de Jong kwam naar voren dat zij een
           dochter
           > was van Fokke Ruurds de Jong en Uilkjen Wytzes,
           >
           > Hieruit volgt dan dat zij een broer is van mijn voorvader Ruurd Fokkes de
           > Jong.
           >
           > Ik kende Wytske niet als dusdanig.
           >
           >
           >
           > Hieronder de kwartierstaat van Ruurd (en Wytske) de Jong.
           >
           >
           >
           > PM Volgens mij redelijk betrouwbaar.
           >
           >
           >
           >
           >
           >
           >
           >
           >
           >
           >
           > Kwartierstaat van Ruurd Fokkes de Jong
           >
           >
           >
           >
           >
           > Generatie I
           >
           >
           >
           > 1. Ruurd Fokkes de Jong, geb. te Oldeboorn in 1765, arbeider, ovl.
           > (ongeveer 61 jaar oud) te Terwispel op 22 sep 1826, relatie met Bontje
           Teyes
           > Kooistra, dr. van Teye Freerks (. Terwispel) en Antie Binnes, geb. te
           > Terwispel op 5 okt 1773, ged. Nederlands Hervormd te Terwispel op 10 okt
           > 1773, ovl. (91 jaar oud) te Utingeradeel op 12 okt 1864. Uit deze relatie
           > één dochter.
           >
           >
           >
           > Generatie II
           >
           >
           >
           > 2. Fokke Ruurds de Jong, geb. te Haskerdijken circa 1740, Huisman pl.26
           > 1770/94 te, ovl. te Oldeboorn, tr. te Oldeboorn, kerk.huw. (resp. ongeveer
           > 24 en ongeveer 23 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Oldeboorn op 26 feb
           > 1764 met
           >
           > 3. Uilkjen Wytses, geb. te Aengwirden, ged. Nederlands Hervormd te
           > Aengwirden op 20 jan 1741.
           >
           > Uit dit huwelijk één zoon:
           >
           > 1. Ruurd Fokkes, geb. te Oldeboorn in 1765, ovl. (ongeveer 61 jaar oud)
           > te Terwispel op 22 sep 1826, zie 1
           >
           >
           >
           > Generatie III
           >
           >
           >
           > 4. Ruurd Fokkes de Jong, geb. circa 1710, boer Oldeboorn op plaats nr.26,
           > ovl. (hoogstens 63 jaar oud) te Oldeboorn voor 1773, kerk.huw. (resp.
           > ongeveer 27 en ongeveer 20 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Oldeboorn op
           > 30 sep 1737 met
           >
           > 5. Aaltje Douwes, geb. circa 1717.
           >
           > Uit dit huwelijk één zoon:
           >
           > 2. Fokke Ruurds, geb. te Haskerdijken circa 1740, ovl. te Oldeboorn, zie
           > 2
           >
           >
           >
           > 6. Wijtze Uilkes, ged. Nederlands Hervormd te Aengwirden op 31 aug 1710,
           > relatie met
           >
           > 7. Japikjen Jeeps, geb. circa 1715.
           >
           > Uit deze relatie één dochter:
           >
           > 3. Uilkjen Wytses, geb. te Aengwirden, zie 3
           >
           >
           >
           > Generatie IV
           >
           >
           >
           > 8. Focke Ydes, geb. te Oldeboorn circa 1680, Meyer Oldeboorn, ovl.
           > (ongeveer 63 jaar oud) te Oldeboorn circa 1743, kerk.huw. (resp. ongeveer
           27
           > en ongeveer 22 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Oldeboorn op 15 mei 1707
           > met
           >
           > 9. Trijn Foockes, geb. circa 1685, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te
           > Oldeboorn circa 1758.
           >
           > Uit dit huwelijk één zoon:
           >
           > 4. Ruurd Fokkes de Jong, geb. circa 1710, ovl. (hoogstens 63 jaar oud) te
           > Oldeboorn voor 1773, zie 4
           >
           >
           >
           > 10. Douwe Watses, geb. circa 1690, Meyer Oldeboorn, ovl. (hoogstens 59
           > jaar oud) te Oldeboorn voor 1749, relatie met
           >
           > 11. Sepk Krijns, geb. circa 1695.
           >
           > Uit deze relatie één dochter:
           >
           > 5. Aaltje Douwes, geb. circa 1717, zie 5
           >
           >
           >
           > 12. Uilke Atses, geb. circa 1670. Aengwirden, tr. (resp. ongeveer 25 en
           > ongeveer 20 jaar oud) circa 1695 met
           >
           > 13. Jantien Jans, geb. circa 1675.
           >
           > Uit dit huwelijk één zoon:
           >
           > 6. Wijtze Uilkes, ged. Nederlands Hervormd te Aengwirden op 31 aug 1710.
           >
           >
           >
           > Generatie V
           >
           >
           >
           > 16. Yde Reinstra, geb. circa 1660, tr. (ongeveer 53 jaar oud) (2) te
           > Oldeboorn circa 1713 met Hylkje Lieuwes. Uit dit huwelijk geen kinderen,
           tr.
           > (beiden ongeveer 20 jaar oud) (1) te Oldeboorn circa 1680 met
           >
           > 17. Tiets Foockes, geb. circa 1660, ovl. (hoogstens 48 jaar oud) te
           > Oldeboorn voor 8 mei 1708.
           >
           > Uit dit huwelijk één zoon:
           >
           > 8. Focke Ydes, geb. te Oldeboorn circa 1680, ovl. (ongeveer 63 jaar oud)
           > te Oldeboorn circa 1743, zie 8
           >
           >
           >
           > 18. Foocke Jacobs, geb. circa 1650, boer, ovl. (hoogstens 58 jaar oud) te
           > Oldeboorn voor 23 mei 1708, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 27 jaar
           oud)
           > te Utingeradeel op 17 sep 1682 met
           >
           > 19. Trijntje Ruurds, geb. te Joure circa 1655, ovl. (hoogstens 70 jaar
           > oud) te Oldeboorn voor 9 jun 1725, tr. (hoogstens 25 jaar oud) (1) te
           > Oldeboorn voor 1680 met Arrien Theunis, doopsgezind, ovl. voor 1682. Uit
           dit
           > huwelijk 2 kinderen.
           >
           > Uit dit huwelijk 5 kinderen:
           >
           > 9a. Trijn Foockes, geb. circa 1685, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te
           > Oldeboorn circa 1758, zie 9
           >
           > 9b. Antje Foockes.
           >
           > 9c. Arjen Foockes.
           >
           > 9d. Afke Foockes.
           >
           > 9e. Aaltje Foockes.
           >
           > Trijntje Ruurds, tr. (1) met Arrien Theunis.
           >
           > Uit dit huwelijk 2 kinderen:
           >
           > 9f. Ruurd Arjens.
           >
           > 9g. Baukje Arjens.
           >
           >
           >
           > 20. Watze Freerks, geb. circa 1640,boer op zathe nr. 42 in, ovl.
           > (hoogstens 51 jaar oud) voor 26 mei 1691, tr. (beiden hoogstens 21 jaar
           oud)
           > voor 1661 met
           >
           > 21. Antje Harmens, geb. circa 1640, ovl. (hoogstens 80 jaar oud) voor 1
           > jun 1720.
           >
           > Uit dit huwelijk één zoon:
           >
           > 10. Douwe Watses, geb. circa 1690, ovl. (hoogstens 59 jaar oud) te
           > Oldeboorn voor 1749, zie 10
           >
           >
           >
           > Generatie VI
           >
           >
           >
           > 32. Rein Hylckes, geb. circa 1635, boer, tr. (ongeveer 25 jaar oud) circa
           > 1660 met
           >
           > 33.
           >
           > Uit dit huwelijk één zoon:
           >
           > 16. Yde Reinstra, geb. circa 1660, zie 16
           >
           >
           >
           > 38. Ruierdt Tjeerts, geb. circa 1620, bakker te Joure, ovl. (hoogstens 49
           > jaar oud) voor 10 mei 1669, relatie met
           >
           > 39. Aeltje Wiebes, geb. circa 1625, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) circa
           > 1677.
           >
           > Uit deze relatie één dochter:
           >
           > 19. Trijntje Ruurds, geb. te Joure circa 1655, ovl. (hoogstens 70 jaar
           > oud) te Oldeboorn voor 9 jun 1725, zie 19[p. ].
           >
           >
           >
           > 42. Harmen Sybrens, geb. circa 1615, meyer nr. 76 Oldeboorn (1640), ovl.
           > (hoogstens 64 jaar oud) voor mrt 1679, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer
           20
           > jaar oud) circa 1640 met
           >
           > 43. Siouck Pyters, geb. circa 1620, ovl. (hoogstens 59 jaar oud) voor 30
           > mrt 1679.
           >
           > Uit dit huwelijk één dochter:
           >
           > 21. Antje Harmens, geb. circa 1640, ovl. (hoogstens 80 jaar oud) voor 1
           > jun 1720, zie 21[p. ].
           >
           >
           >
           > Generatie VII
           >
           >
           >
           > 84. Sybe Harmens, geb. circa 1590, eigen./meyer pl. 29 Oldeboorn, ovl.
           > (minstens 59 jaar oud) te Oldeboorn na 21 mei 1649, tr. (resp. ongeveer 25
           > en ongeveer 20 jaar oud) circa 1615 met
           >
           > 85. Sytske Wybes, geb. circa 1595.
           >
           > Uit dit huwelijk één zoon:
           >
           > 42. Harmen Sybrens, geb. circa 1615, ovl. (hoogstens 64 jaar oud) voor mrt
           > 1679, zie 42[p. ].
           >
           >
           >
           >
           >
           > Vriendelijke Groet,
           >
           >
           >
           > Martin Sluijter
           >
           >
           >
           > [Non-text portions of this message have been removed]
           >

           [Non-text portions of this message have been removed]

           [Non-text portions of this message have been removed]
          Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.