Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

: [Friesland-genealogy] Weidema, Ruurd Feddes.

Expand Messages
 • van 't Zet
  Irene, Weet je wat ik zo vreemd vind. Dat mijn Ruurd Feddes gehuwd met Scheltens en Ottens helemaal geen kind krijgt (tenminste wat ik vinden kan) wat vernoemd
  Message 1 of 1 , Nov 28, 2011
   Irene,
   Weet je wat ik zo vreemd vind. Dat mijn Ruurd Feddes gehuwd met Scheltens
   en Ottens helemaal geen kind krijgt (tenminste wat ik vinden kan) wat
   vernoemd wordt naar zijn moeder.
   Of zie ik aantal kinderen over het hoofd?


   Hierbij mijn overzicht!!
   Bakke naar zijn moeder vernoemd??
   Yeb is bovendien niet overleden zoals bij de geboorte van Jetske staat, omdat ze in 1799 haar laatste kind krijgt
   Haar overlijdeniis op 04-04-1812.
   Hoe kom je aan de leeftijd van 16 jaar van Grietie bij haar huwelijk??

   met groet
   Carla

   Ruurd Feddes Weidema is geboren omstreeks 1739 in Blija, zoon van Fedde Ruurds en Baukje/Bakke Sjoerds. Ruurd is overleden op 13-07-1814 in Bolsward, ongeveer 75 jaar oud.

   (1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 16-05-1762 in Piaam met Grietie Scholtes.

   Grietie is een dochter van Schelte Jans en Jetske Pieters. Grietie is overleden vóór 1783.

   (2) trouwde, ongeveer 44 jaar oud, op 13-04-1783 in Exmorra/Allingawier met Yep Ottes Wiersma, ongeveer 24 jaar oud.

   Yep is geboren omstreeks 1759, dochter van Otte Jans Wiersma en Martjen Piers.

   Notitie bij de geboorte van Yep: Bolsward, geboortejaar 1786 Bolsward, Geboorten Doopsgez. gem. 1794-1815 DTB: 150
   Kind: Jetske Geboren op 5 mei 1786 in Bolsward
   Kind van Ruurd Feddes en Yp Ottes
   Opm.: Het kind is overleden 11 november 1794,
   de moeder overleden tussen december 1795 en januari 1796
   dit kan niet want Yb krijgt in 1799 nog een dochter

   Yep is overleden op 04-04-1812 in Wonseradeel, ongeveer 53 jaar oud.

   Notitie bij Yep: beroep: vroedvrouw

   Kind van Ruurd en Grietie:

   1 Fedde Ruurds Weidema, geboren omstreeks 1766. Fedde is overleden op 08-02-1815 in Workum, ongeveer 49 jaar oud.

   (1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 05-06-1786 in Exmorra met Janneke Tjerks.

   (2) trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 07-05-1797 in Bolsward met Lolkje Annes Westra, 23 jaar oud.

   Lolkje is geboren op 28-02-1774 in Wons, dochter van Anne Eeuwes en Jikke Pieters. Zij is gedoopt op 27-03-1774 in Wons/Engwier.

   Lolkje is overleden op 19-01-1848 in Franeker, 73 jaar oud.   Kinderen van Ruurd en Yep:

   2 Bakke Ruurds Weidema, geboren op 07-12-1783 in Bolsward.

   3 Martien Ruurds Weidema. Zij is gedoopt op 14-01-1785 in Bolsward.

   4 Jetske Ruurds Weidema, geboren op 05-05-1786 in Bolsward.

   5 Johantje (Johanna) Ruurds Weidema, geboren op 05-03-1789

   6 Otte Ruurds Weidema, geboren op 16-09-1791 in Bolsward.

   7 Jackle Ruurds Weidema, geboren op 06-06-1793 in Bolsward.

   8 Janke Ruurds Weidema, geboren op 05-10-1795 in Bolsward.

   9 Sibbeltje Ruurds Weidema, geboren op 20-02-1799 in Bolsward.   __________ Informatie van ESET Smart Security, versie van database viruskenmerken 6665 (20111128) __________

   Het bericht is gecontroleerd door ESET Smart Security.

   http://www.eset.com   __________ Informatie van ESET Smart Security, versie van database viruskenmerken 6665 (20111128) __________

   Het bericht is gecontroleerd door ESET Smart Security.

   http://www.eset.com   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.