Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Familie Vlieger

Expand Messages
 • van 't Zet
  Hallo Allen, Jentje Jelles is een Troelstra Hij is een nakomeling van de zus van Heyn Feddriks Molenmaker, namelijk Baukje Feddriks met dank aan de Anton de
  Message 1 of 3 , Nov 21, 2011
   Hallo Allen,

   Jentje Jelles is een Troelstra

   Hij is een nakomeling van de zus van Heyn Feddriks Molenmaker, namelijk Baukje Feddriks

   met dank aan de Anton de vragensteller.

   Carlar
   ----- Original Message -----
   From: van 't Zet
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Monday, November 21, 2011 1:02 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] Familie Vlieger   Anton,

   Een zoon van Feddrik en Jildou noemt zich Molenmaker
   Hij is de laatste van dit gezin die overlijdt zonder kinderen, De kinderen van zijn broer Iege zijn erfgenaam.
   Jelle Jentjes heb ik echter nog niet kunnen plaatsen.
   Voorgeslacht ook niet gevonden.

   Heyn Feddriks Molenmaker is geboren op 05-08-1748 in Hommerts, zoon van Feddrik- IJges en JildouHeins.
   Hij is gedoopt op 18-08-1748 in Nijega/Elahuizen.

   Kantoor Lemmer, overl. jaar 1822
   Overledene : Hein Feddriks Molenmaker
   Overleden op: 31 mei 1822
   Wonende te : Lemmer
   Tekst: timmerman;
   man van Aaltje Gerbens (enige testamentair erfgenaam); geen kinderen;
   ab intestato erfgenamen zouden zijn geweest
   Jelle Jentjes, timmerman
   en Feddrik, schipper Workum,
   Jan, varensgezel Hindeloopen,
   Hinne, aldaar en Saakje Iges, aldaar (zusterskinderen). Saldo fl. 30,-.
   Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
   Carla
   Dag Medeonderzoekers

   Ik ben bezig met het geslacht Vlieger

   Wie wil en kan mij helpen met de voorouders van;

   Yge.......?
   relatie
   met Gooitske-Gooits Rienks-Rinkes.(zij was de Doopheffer bij de doop van IJgje Feddes haar kleindochter)

   Uit deze relatie mij bekend één zoon:

   1. Fedrik-(Feddrik-Fedderik) Yges (Yeges-IJges)
   Feddrik Ieges , ovl. te Nijega/Elahuizen op 9 september 1774, kerk.huw. te Nijega/Elahuizen op 6 juni 1729
   beide afkomstig uit Nijega (Hemelumer Oldeferd)
   met Jildou(Jildu-Jilduw) Heins.
   Jildo Heins ovl. te Nijega/Elahuizen op 20 november 1778.

   Lidmaat te Nijega-Elahuizen in het jaar 1758 samen met zijn vrouw, hij komt voor in de Quotisatiekohieren 1749 als Feddrik Yges te Hemelumer Oldeferd plaats Oudega als geexecuteerde Boer met zijn vrouw en 3 kinderen de aanslag was 11-13-0.
   Uit dit huwelijk mij bekend 7 kinderen.

   Met vriendelijke groet

   __________ Informatie van ESET Smart Security, versie van database viruskenmerken 6647 (20111121) __________

   Het bericht is gecontroleerd door ESET Smart Security.

   http://www.eset.com

   [Non-text portions of this message have been removed]

   __________ Informatie van ESET Smart Security, versie van database viruskenmerken 6647 (20111121) __________

   Het bericht is gecontroleerd door ESET Smart Security.

   http://www.eset.com   __________ Informatie van ESET Smart Security, versie van database viruskenmerken 6648 (20111121) __________

   Het bericht is gecontroleerd door ESET Smart Security.

   http://www.eset.com   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.