Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Kollumer Oproer 1797

Expand Messages
 • Frank and Annechien
  Een geschiedenis vraag, want ik kan niets gedetailleerd op internet vinden. Een van mijn verwanten, Jan Jacobs Schoffelmeer (geb.1726), nam deel aan de
  Message 1 of 10 , Jul 28 11:26 AM
   Een geschiedenis vraag, want ik kan niets gedetailleerd op internet vinden.

   Een van mijn verwanten, Jan Jacobs Schoffelmeer (geb.1726), "nam deel aan de
   Kollumer Oproer (1797)"

   Wie kan me hier meer van vertellen, of verwijzen naar een online webpage?

   vr.gr.

   Frank van Thienen
   Vernon, BC Canada
  • Lukas Cazemier
   Een antwoord uit het opstandige Kollum: Het Kollumer Oproer. In de Franse tijd stonden Patriotten en Prinsgezinden soms fel tegen over elkaar. Dat was ook al
   Message 2 of 10 , Jul 28 12:29 PM
    Een antwoord uit het "opstandige" Kollum:

    Het Kollumer Oproer.

    In de Franse tijd stonden Patriotten en Prinsgezinden soms fel tegen over elkaar. Dat was ook al zo voordat de Fransen ons land introkken.
    In het jaar 1797 bleek, dat de Oranjeliefde nog sterk leefde onder het gewone volk. Het kwam tot een uitbarsting, die bekend staat als het Kollumer Oproer.
    In de gemeente Kollumerland ontstonden onregelmatigheden.
    Op woensdag 18 jaunuari 1797 werden de bewoners van Kollumerzwaag opgeroepen om na te gaan wie van hen geschikt waren voor de burgerbewaking. En op zaterdag
    28 januari werd de bevolking van Burum opgeroepen. Onder hen was ook ene Abele Reitzes, de zoon van de weduwe van Reitze Abels. Toen Abele uit Kollum terug
    kwam, riep hij “Oranje Boven”. Daarop werd hij in de nacht van 2 op 3 februari gevangen genomen. Eerst werd hij vastgezet in het Rechthuis te Kollum met het
    doel hem later over te brengen naar het blokhuis te Leeuwarden. Dat was de druppel die de emmer deed overlopen. Uit het westen van de gemeente kwamen velen
    naar Kollum om Abele te bevrijden. Onderweg naar Kollum werden al enige huizen in brand gestoken. De mannen waren bewapend met zeisen, snoeimessen, sikkels,
    en alles wat maar kon dienen om de tegenstanders schrik aan te jagen. De kamer van de secretaris werd bezet. De secretaris werd gedwongen een verklaring te
    tekenen dat niemand deze daad met enig leed zou moeten betalen. Ook werd Abele Reitzes onder dwang vrij gelaten.
    Ondertussen werd echter het gezag in Leeuwarden gewaarschuwd. Er werd versterking gestuurd en een aantal oproerkraaiers werd gevangen gezet in de kerk,
    waaronder Jan Binnes van Oudwoude.

    De volgende dag kwamen aanhangers van deze Jan Binnes weer in grote getale naar Kollum. Aangevuld met mensen uit de Dongeradelen en Burum werden de troepen
    van de patriotten uit Kollum verdreven.
    Een detachement ruiters met friese paarden en twee veldstukken werd naar Kollum en omgeving gestuurd en de rust keerde weer.
    De volgende dagen werden in geheel noord en noordoost-friesland rebellen gevangen genomen.

    Er werden zware straffen opgelegd aan 168 gevangen genomen Prinsgezinden. Jan Binnes en Salomon Levi werden ter dood gebracht, terwijl anderen hoge boetes
    kregen opgelegd.

    Literatuur:
    Uit het verleden en heden van Kollum, door Ype Douma, uitg. Banda - Kollum, 1932.
    Tusen Sennaer en Lauwers, een aantal historische schetsen uit Kollumerland c.a., door S, Hogendorp en H. Veenstra, uitg. gemeente Kollumerland c.a., 1972.

    Groetend,

    Lukas.
   • Rienk de Boer
    Lukas, Staat er nog meer in over Salomon Levi. Bij voorbeeld hoe oud hij was en op welke datum hij ter dood gebracht werd. Ik neem aan dat hij de doodstraf
    Message 3 of 10 , Jul 28 1:45 PM
     Lukas,
     Staat er nog meer in over Salomon Levi. Bij voorbeeld hoe oud hij was en op
     welke datum hij ter dood gebracht werd. Ik neem aan dat hij de doodstraf
     kreeg.

     Groeten
     Rienk


     Subject: Re: [Friesland-genealogy] Kollumer Oproer 1797


     > Er werden zware straffen opgelegd aan 168 gevangen genomen Prinsgezinden.
     Jan Binnes en Salomon Levi werden ter dood gebracht, terwijl anderen hoge
     boetes
     > kregen opgelegd.
     >
     > Literatuur:
     > Uit het verleden en heden van Kollum, door Ype Douma, uitg. Banda -
     Kollum, 1932.
     > Tusen Sennaer en Lauwers, een aantal historische schetsen uit Kollumerland
     c.a., door S, Hogendorp en H. Veenstra, uitg. gemeente Kollumerland c.a.,
     1972.
     >
     > Groetend,
     >
     > Lukas.
     >
     >
     >
     > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
     > of: http://go.to/frgen .
     >
     > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
     1999 geposte berichten staat op
     http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
     >
     > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
     > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
     >
     >
     > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
     >
     >
    • J W Draijer
     Op de website van de familie Palstra vindt U onder de familie de Bruin een zip bestand met de aanklacht.
     Message 4 of 10 , Jul 28 3:32 PM
      Op de website van de familie Palstra vindt U onder de familie de Bruin een zip bestand met de aanklacht. Zie:http://home.planet.nl/~palst004/index-genealogie.html. De familie de Bruin zijn de nakomelingen van Salomon Levi. Over Salomon en zijn nageslacht is in het Ryksargyf een boek beschikbaar. Verder zijn ook de transcripties op deze site zijn erg informatief!

      Met groet, Jan Willem Draijer


      [Non-text portions of this message have been removed]
     • Lukas Cazemier
      Hallo Rienk en anderen, In de mij ten dienste staande gegevens kan ik maar weinig over Salomon Levi vinden. In het boek: Tussen Sennaer en Lauwers staat dat
      Message 5 of 10 , Jul 28 3:59 PM
       Hallo Rienk en anderen,

       In de mij ten dienste staande gegevens kan ik maar weinig over Salomon Levi vinden. In het boek: Tussen Sennaer en Lauwers staat dat Salomon een Jood was.
       En dat hij pas een jaar na de opstand ter dood is gebracht. De schrijvers vragen zich af, of Levi misschien eerst voortvluchtig is geweest.
       In een artikel in de Kollumer Krant van 5 februari 1997 schreef Dr. Oebele Vries iets over de medeveroordeelde Jan Binnes. En in dat artikel staat terloops
       ook Levi genoemd: "In Oudwoude is thans een Jan Binneswei en in Zwaagwesteinde een Salomon Levistraat. Maar waar hebben de beide mannen nu eigenlijk
       gewoond? Van Salomon Levi, de uit Hessen afkomstige joodse veekoopman en slager, waarvan heel wat Westereinders afstammen, is dat met geen mogelijkheid meer
       na te gaan" (vertaling uit het Fries door ondergetekende).
       Helaas meer heb ik tot nu toe niet kunnen vinden.

       Groetend,

       Lukas.
      • Izaak Kijlstra
       Hallo Rienk en Lukas, In het boek Zwaagwesteinde van K. Sikkema ssr en K. Sikkema jr staat op blz 161 dat Salomon Levy een in 1750 in Hessen geboren
       Message 6 of 10 , Jul 29 1:47 AM
        Hallo Rienk en Lukas,

        In het boek "Zwaagwesteinde" van K. Sikkema ssr en K. Sikkema jr staat
        op blz 161 dat Salomon Levy een in 1750 in Hessen geboren marskramer is.
        Hij vestigde zich in de eerste jaren na 1780 op de Westereinder heide.
        Hij stierf volgens Sikkema op 17 maart 1798 op het schavot te
        Leeuwarden. Een groot aanttal Westeintsjers zou van Salomon Levy
        afstammen.

        Met vriendelijke groet,

        Izaak Kijlstra

        Lukas Cazemier schreef:
        >
        > Hallo Rienk en anderen,
        >
        > In de mij ten dienste staande gegevens kan ik maar weinig over Salomon Levi vinden. In het boek: Tussen Sennaer en Lauwers staat dat Salomon een Jood was.
        > En dat hij pas een jaar na de opstand ter dood is gebracht. De schrijvers vragen zich af, of Levi misschien eerst voortvluchtig is geweest.
        > In een artikel in de Kollumer Krant van 5 februari 1997 schreef Dr. Oebele Vries iets over de medeveroordeelde Jan Binnes. En in dat artikel staat terloops
        > ook Levi genoemd: "In Oudwoude is thans een Jan Binneswei en in Zwaagwesteinde een Salomon Levistraat. Maar waar hebben de beide mannen nu eigenlijk
        > gewoond? Van Salomon Levi, de uit Hessen afkomstige joodse veekoopman en slager, waarvan heel wat Westereinders afstammen, is dat met geen mogelijkheid meer
        > na te gaan" (vertaling uit het Fries door ondergetekende).
        > Helaas meer heb ik tot nu toe niet kunnen vinden.
        >
        > Groetend,
        >
        > Lukas.
        >
        >
        > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
        > of: http://go.to/frgen .
        >
        > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
        >
        > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
        > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
        >
        >
        > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
       • Onno Elgersma
        Frank, De Encyclopedie van Friesland (1958) zegt op p. 417 over het Kollumer Oproer: Uiting van Oranjeliefde in de Franse tijd. Abele Reitses uit Monnekezijl
        Message 7 of 10 , Jul 29 2:58 AM
         Frank,

         De Encyclopedie van Friesland (1958) zegt op p. 417 over het Kollumer
         Oproer:
         "Uiting van Oranjeliefde in de Franse tijd. Abele Reitses uit Monnekezijl
         riep bij de inschrijving als soldaat te Kollum: 'Oranje boven' (28-1-1797)
         en werd gevangengenomen. Het volk raakte inbeweging en bevrijdde hem.
         Aanvoerder werd Jan Binnes (Kloosterman) van Oudwoude.
         Toen de Kokkumer patriotten en gerechrsdienaars uit Leeuwarden kwamen werd
         het oproer algemeen. Dokkum werd belegerd. Spoedig kwam het eind. Jan Binnes
         is 18-2-1797 te Leeuwarden op de Brol onthoofd.
         Zie: Beschr. der oproerige bewegingen in Frl....(1797) Navorscher LX (1911)
         S. Kloosterman, It Jubeljier (1927); Kollumer Courant (jan.- juli 1927)"

         Groeten,

         Onno Elgersma
         ----- Original Message -----
         From: Frank and Annechien <vanthien@...>
         To: Friesland-genealogy (E-mail) <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
         Sent: Saturday, July 28, 2001 8:26 PM
         Subject: [Friesland-genealogy] Kollumer Oproer 1797         Een geschiedenis vraag, want ik kan niets gedetailleerd op internet vinden.

         Een van mijn verwanten, Jan Jacobs Schoffelmeer (geb.1726), "nam deel aan de
         Kollumer Oproer (1797)"

         Wie kan me hier meer van vertellen, of verwijzen naar een online webpage?

         vr.gr.

         Frank van Thienen
         Vernon, BC Canada         Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
         of: http://go.to/frgen .

         Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
         geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

         Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
         Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


         Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
        • Hans Zijlstra
         Het meest uitgebreide boek over het Kollumer Oproer is van BK van der Veen uit Zutphen, gebaseerd op de originele aanklachten. Het boek en emailadres van de
         Message 8 of 10 , Jul 29 4:10 AM
          Het meest uitgebreide boek over het Kollumer Oproer is
          van BK van der Veen uit Zutphen, gebaseerd op de
          originele aanklachten. Het boek en emailadres van de
          maker staan op de pagina Boeken van de site van de
          Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum,
          www.angelfire.com/vt/sneuper
          Alle uitgewerkte transcripties liggen op het
          Streekarchivariaat te Dokkum.
          In de rubriek Indexen van de site staat een lijst met
          alle arrestanten na het oproer en een verwijzing met
          achtergrondinformatie van Gerrit Paape.

          Groet, Hans Zijlstra

          __________________________________________________
          Do You Yahoo!?
          Make international calls for as low as $.04/minute with Yahoo! Messenger
          http://phonecard.yahoo.com/
         • Rienk de Boer
          Hallo allemaal, Iedereen bedankt voor zijn bijdrage. Ik ben weer wat informatie rijker. Voor de belangstellenden: Ik heb het volgende in mijn bestand staan.
          Message 9 of 10 , Jul 29 5:13 AM
           Hallo allemaal,
           Iedereen bedankt voor zijn bijdrage. Ik ben weer wat informatie rijker.
           Voor de belangstellenden:

           Ik heb het volgende in mijn bestand staan.
           Salomon Levi.
           Hij was gehuwd met:
           Fokje Theunis.
           Theunis Salomon de Bruin, geboren 15-03-1788 te Niezijl (Gr), overleden
           29-05-1875 jaar te Zwaagwesteinde,oud 88.
           Hij is 22-03-1807 gehuwd met;
           Ootske Hendriks Elzinga, geboren 27-04-1788 te Zwaagwesteinde, overleden
           31-12-1872 te Zwaagwesteinde.
           Theunis de zoon van Salomon is in Niezijl geboren. Dit ligt ongeveer 15 km
           van Kollum. Theunis zal in 1811 wel de naam de Bruin aangenomen hebben. Dit
           is wel na te gaan.
           Bij toeval melde Alie Veenstra afgelopen week dat zij de stamboom Elinga op
           haar thuispagina gezet had, en begint bij de vader van Ootske.

           Gegroet.
           Rienk
          • M.Haijema
           Hallo Lukas, In de criminele sententies HvF nr.305-15-12-1789: Saloon Levy, 30 jaar, Zwaagwesteinde, geboren in Hessen is ontslagen van rechtsvervolging van de
           Message 10 of 10 , Aug 1, 2001
            Hallo Lukas,
            In de criminele sententies HvF nr.305-15-12-1789: Saloon Levy, 30 jaar,
            Zwaagwesteinde, geboren in Hessen is ontslagen van rechtsvervolging van de
            beschuldiging dat hij in de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13-6-1789 een
            schaap te hebben gestolen. Speciecohier 1794 Zwaagwesteinde: nr 99 Salomon
            Levy na't Gedemolieerde, de vrouw in Groningerland.Nr.337-5-3-1795 HvF:
            Aanbieden gestolen goederen. Een jaar tuchthuis. Nr.249-8-9-1796 Voor het
            stelen van lammeren, ontslagen van rechtsvervolging. Verder nog uit: De
            Joodse Gemeenschap in het Groninger Westerkwartier, Peize en Roden:
            Geëxecuteerd te Leeuwarden 1798 wegens oproero, woont te Niezijl samen met
            Fokje Theunis.
            Dit vond ik over de voorvader van mijn vrouw.
            Marten Haijema
            ----- Oorspronkelijk bericht -----
            Van: "Lukas Cazemier" <lcazemier@...>
            Aan: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
            Verzonden: zondag 29 juli 2001 0:59
            Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Kollumer Oproer 1797


            Hallo Rienk en anderen,

            In de mij ten dienste staande gegevens kan ik maar weinig over Salomon Levi
            vinden. In het boek: Tussen Sennaer en Lauwers staat dat Salomon een Jood
            was.
            En dat hij pas een jaar na de opstand ter dood is gebracht. De schrijvers
            vragen zich af, of Levi misschien eerst voortvluchtig is geweest.
            In een artikel in de Kollumer Krant van 5 februari 1997 schreef Dr. Oebele
            Vries iets over de medeveroordeelde Jan Binnes. En in dat artikel staat
            terloops
            ook Levi genoemd: "In Oudwoude is thans een Jan Binneswei en in
            Zwaagwesteinde een Salomon Levistraat. Maar waar hebben de beide mannen nu
            eigenlijk
            gewoond? Van Salomon Levi, de uit Hessen afkomstige joodse veekoopman en
            slager, waarvan heel wat Westereinders afstammen, is dat met geen
            mogelijkheid meer
            na te gaan" (vertaling uit het Fries door ondergetekende).
            Helaas meer heb ik tot nu toe niet kunnen vinden.

            Groetend,

            Lukas.            Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
            of: http://go.to/frgen .

            Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
            geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

            Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
            Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


            Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
           Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.