Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Cuperus/Kuperus/Coeperyus

Expand Messages
 • ken.veldhuis@lrcc.on.ca
  Beste medesneupers, Ik ben van hier in Canada met deze voorouders vastgelopen. Gevraagd voorouders van 20 & 21. Heeft iemand deze mensen in hun bestand?
  Message 1 of 3 , Jul 26, 2001
  • 0 Attachment
   Beste medesneupers,

   Ik ben van hier in Canada met deze voorouders vastgelopen. Gevraagd voorouders
   van 20 & 21. Heeft iemand deze mensen in hun bestand? Verbeteringen en
   bijvullingen welkom. Altijd berijd mijn gegevens te delen.


   10. Herke Hendriks CUPERUS, boereknecht geb/doop Irnsum 20/26 Dec 1802 (Extract
   Doopboek, Herv. Gem. Rauwerd en Irnsum) ovl Sneek 2 Jun 1859 (blad nr 30); zn.
   van Hendrik Sjoerds CUPERUS (1811, COEPERYUS "houd de naam") en Antje Ruurds.
   Hij huwde Sneek, Wymbritseradeel 02 May 1840 (akte nr 22
   11. Antje Jans MULDER, werkvrouw geb/doop Oudega (Wons) 16 Jul/14 Aug 1808 (
   Extract Doop Register, Herv. Gem. Oudega, Nyega en Opeinde) dr. van Jan Arjens
   MULDER en Baukjen Sierts/Sierds van der WAL
   ovl Sneek 18 Nov 1859 (, blad nr 78)

   Gegevens 10 & 11 hoofdzakelijk van hun trouwakte/bijlagen

   20. Hendrik Sjoerds COEPERYUS (1811, houdt de naam, later alf. als CUPERUS,
   Mairie Rauwerd, deel 2, folio----), geb. c1770, ovl. (als Kuperus) 30 Mar 1819 (
   Rauwerderhem, 31 Mar 1819, blad nr. 5), oud 49. Hij huwde, jaar onbekend,
   21. Antje Ruurds, ovl. mogelijk 02 Feb 1843 (Menaldumadeel, 04 Feb 1843, blad
   nr. 4) oud 77 jr., weduwe.

   22. Jan Arjens MULDER, geb. c1777, ovl. 28 July 1862 (Smallingerland, 29 Jul
   1862, akte nr. 127) oud 85 jr, weduwnaar, zn. van Arjen Jans en Wytske Hendriks.
   Hij huwde Eernewoude (Trouwregister Herv. Gem. Garijp-Suameer-Eernewoude, DTB
   nr. 709, 1772-1811) 10 Feb 1799,

   23. Baukjen Sierts/Sieds van der WAL, geb. c 1776, ovl. 08 June 1841 (
   Smallingerland, 09 June 1841, blad nr. 18) oud 65 jr., dr. van Sierd Minnes van
   der WAL en Grietje Errits de VRIES

   1811: MULDER, Jan Arjens, Oudega 92. Vader Arjen Jans is woonachtig te
   Boornbergum Mairie Oudega, fol. 96
   andere kinderen van Jan Arjens en Baukjen Sierds zijn: Grietje (c1804), Arjen
   (c1811), Hendrik (c1813), Stijntje (c1815) & Johannes (c1822), blijkens de
   overlijdens aktes, Smallingerland, respectievelijk, 1891/nr.119; 1869/nr. 51;
   1827/nr. 27; 1870/nr. 117; 1864/nr. 108

   Bij voorbaat bedankt. Keimpe
  • j.j. geestman
   Beste medesneupers, Ik ben van hier in Canada met deze voorouders vastgelopen. Gevraagd voorouders van 20 & 21. Heeft iemand deze mensen in hun bestand?
   Message 2 of 3 , Aug 1, 2001
   • 0 Attachment
    Beste medesneupers,

    Ik ben van hier in Canada met deze voorouders vastgelopen. Gevraagd
    voorouders
    van 20 & 21. Heeft iemand deze mensen in hun bestand? Verbeteringen en
    bijvullingen welkom. Altijd berijd mijn gegevens te delen.

    Keimpe,
    enige info:

    20. Hendrik Sjoerds COEPERYUS (1811, houdt de naam, later alf. als
    CUPERUS,
    Mairie Rauwerd, deel 2, folio----), geb. c1770, ovl. (als Kuperus) 30 Mar
    1819 (
    Rauwerderhem, 31 Mar 1819, blad nr. 5), oud 49.
    // Hendrik gedoopt Hervormde Gemeente Poppingawier 17 juni 1770, zoon van
    Sjoerd Gepkes
    en Rinske (of Hinke) Ates; overleden Poppingawier 30 maart 1819 als
    "gealimenteerde"//

    Hij huwde, jaar onbekend // Hervormde Gemeente Poppingawier 7 oktober
    1792.//

    21. Antje Ruurds, ovl. mogelijk 02 Feb 1843 (Menaldumadeel, 04 Feb 1843,
    blad
    nr. 4) oud 77 jr., weduwe.
    // Antje Ruurds geboren Huizum (gem. Leeuwarderadeel), dochter van Ruurd
    Pieters en
    Beitske Walles; overleden Deinum (gem. Menaldumadeel) 2 februari 1843, oud
    77 jaar,
    weduwe van Hendrik Sjoerds Kuperus.//

    Vr. gr.,
    Hans G.
   • Jaap Cuperus
    Bij het maken van een stamboom van mensen met de naam Cuperus kom je ook meerdere mensen voorbij met deze naam Dezen heb ik in een aparte bestand bij elkaar
    Message 3 of 3 , Aug 2, 2001
    • 0 Attachment
     Bij het maken van een stamboom van mensen met de naam Cuperus kom je ook
     meerdere mensen voorbij met deze naam Dezen heb ik in een aparte bestand bij
     elkaar gehouden. Dit bestand heb ik nagezien en op eerste oogopslag kon ik
     niets vinden. Het bestand cuperus waar ik inzocht stuur ik u toe in een
     gedcombestand. Sorry voor het lange wachten maar ik had vakantie en een
     tijdje wat minder aandacht besteed aan de web-pages en de stamboom.
     Groetend,

     Jaap Cuperus

     ----- Original Message -----
     From: <ken.veldhuis@...>
     To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
     Sent: Thursday, July 26, 2001 11:08 PM
     Subject: [Friesland-genealogy] Cuperus/Kuperus/Coeperyus
     Beste medesneupers,

     Ik ben van hier in Canada met deze voorouders vastgelopen. Gevraagd
     voorouders
     van 20 & 21. Heeft iemand deze mensen in hun bestand? Verbeteringen en
     bijvullingen welkom. Altijd berijd mijn gegevens te delen.


     10. Herke Hendriks CUPERUS, boereknecht geb/doop Irnsum 20/26 Dec 1802
     (Extract
     Doopboek, Herv. Gem. Rauwerd en Irnsum) ovl Sneek 2 Jun 1859 (blad nr 30);
     zn.
     van Hendrik Sjoerds CUPERUS (1811, COEPERYUS "houd de naam") en Antje
     Ruurds.
     Hij huwde Sneek, Wymbritseradeel 02 May 1840 (akte nr 22
     11. Antje Jans MULDER, werkvrouw geb/doop Oudega (Wons) 16 Jul/14 Aug
     1808 (
     Extract Doop Register, Herv. Gem. Oudega, Nyega en Opeinde) dr. van Jan
     Arjens
     MULDER en Baukjen Sierts/Sierds van der WAL
     ovl Sneek 18 Nov 1859 (, blad nr 78)

     Gegevens 10 & 11 hoofdzakelijk van hun trouwakte/bijlagen

     20. Hendrik Sjoerds COEPERYUS (1811, houdt de naam, later alf. als
     CUPERUS,
     Mairie Rauwerd, deel 2, folio----), geb. c1770, ovl. (als Kuperus) 30 Mar
     1819 (
     Rauwerderhem, 31 Mar 1819, blad nr. 5), oud 49. Hij huwde, jaar onbekend,
     21. Antje Ruurds, ovl. mogelijk 02 Feb 1843 (Menaldumadeel, 04 Feb 1843,
     blad
     nr. 4) oud 77 jr., weduwe.

     22. Jan Arjens MULDER, geb. c1777, ovl. 28 July 1862 (Smallingerland, 29
     Jul
     1862, akte nr. 127) oud 85 jr, weduwnaar, zn. van Arjen Jans en Wytske
     Hendriks.
     Hij huwde Eernewoude (Trouwregister Herv. Gem. Garijp-Suameer-Eernewoude,
     DTB
     nr. 709, 1772-1811) 10 Feb 1799,

     23. Baukjen Sierts/Sieds van der WAL, geb. c 1776, ovl. 08 June
     1841 (
     Smallingerland, 09 June 1841, blad nr. 18) oud 65 jr., dr. van Sierd Minnes
     van
     der WAL en Grietje Errits de VRIES

     1811: MULDER, Jan Arjens, Oudega 92. Vader Arjen Jans is
     woonachtig te
     Boornbergum Mairie Oudega, fol. 96
     andere kinderen van Jan Arjens en Baukjen Sierds zijn: Grietje (c1804),
     Arjen
     (c1811), Hendrik (c1813), Stijntje (c1815) & Johannes (c1822),
     blijkens de
     overlijdens aktes, Smallingerland, respectievelijk, 1891/nr.119; 1869/nr.
     51;
     1827/nr. 27; 1870/nr. 117; 1864/nr. 108

     Bij voorbaat bedankt. Keimpe

     Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
     of: http://go.to/frgen .

     Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
     geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

     Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
     Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


     Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
     [Non-text portions of this message have been removed]
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.