Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

RE: [Friesland-genealogy] Re: Sjaardema/Sjeddema

Expand Messages
 • Nynke van den Hooven
  Had inderdaad die naamsaanneming gezien, maar aangezien Wijnalt geen melding van een dochter Meintje maakte, niet verder gezocht. Het ging dus niet om een
  Message 1 of 17 , Sep 1, 2011
   Had inderdaad die naamsaanneming gezien, maar aangezien Wijnalt geen melding
   van een dochter Meintje maakte, niet verder gezocht. Het ging dus niet om
   een Meintje, maar om een Stijntje ;-) En die was in 1811 vermoedelijk al
   overleden.   Ook weer opgelost! Maar wat een berg varianten m.b.t. Lolkje’s familienaam!   Met vriendelijke groet

   Nynke van den Hooven   _____

   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens reyacta
   Verzonden: donderdag 1 september 2011 11:41
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Sjaardema/Sjeddema

   aha.

   Ze hoort hierbij:
   Akkrum, deel 1 folio 64
   Bergsma, Wijnalt Tomes, Terkaple
   Kinderen:
   Hotske 38, Smallebrugge, Geeske 30, Akke 25, Douwe 32


   Kantoor Heerenveen, overl. jaar 1819
   Overledene : Wijnholt Thomas Bergsma
   Overleden op: 6 oktober 1819
   Wonende te : Terkaple
   Tekst:
   boer;
   vader van Geeske (vrouw van Bauke Sipkes v.der Hoek, idem),
   wijlen Akke (vrouw van Sytse Tietses Sytsema, idem; moeder van minderjarige
   Lipkje Sytses Sytsema),
   Hotske (vrouw van Adam Doedes de Boer, huisman Langweer)
   en wijlen NN Wijnholts Bergsma (moeder van Wijnholt Thomas Engelsma, boer
   Akmarijp).

   Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

   Het knoopt wel wat in elkaar om:
   Kantoor Heerenveen, overl. jaar 1836
   Overledene : Hotske Wynholts Bergsma
   Overleden op: 19 november 1836
   Wonende te : Terkaple
   Tekst:
   vrouw van Adam Doedes de Boer;
   moeder van Freerkje Adams de Boer (vrouw van Gerrit Thomas Engelsma, van
   boerenbedrijf).

   Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

   Maar er was wel een eerder huwelijk, en dus een wettig kind -
   alleen de moeder heet dan anders.
   Utingeradeel, huwelijken 1794
   Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 mei 1794
   Man : Thomas Engels afkomstig van Akmarijp
   Vrouw : Stijntje Wijnolts afkomstig van Terkaple

   Utingeradeel, dopen, doopjaar 1768
   Dopeling: Styntje
   Gedoopt op 15 mei 1768 in Terkaple en Akmarijp
   Dochter van Wynolt Thomas en niet genoemde moeder

   Haar ouders:
   Utingeradeel, huwelijken 1760
   Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 juni 1760
   Man : Wijnolt Thomas afkomstig van Terkaple
   Vrouw : Lipkjen Atzes afkomstig van Akmarijp

   Thomas doopt niet, omdat hij waarschijnlijk van DoopsGezinde huize is, als
   dit zijn ouders zijn:
   Schoterland, dopen, geboortejaar 1763
   Kind: Gerrit
   Geboren op 19 november 1763 in Heerenveen
   Kind van Engele Gerrits en Baukje Thomas

   Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
   Doopsgez. gem. Heerenveen, geboorten 1740-1811
   Inventarisnr. : DTB 610

   x 1760, hij van Terhorne.

   Mogelijk was Marijke genoemd naar zijn zus, Marijke Engeles die 1807 DG
   Terhorne trouwde en die bij het ovl van haar kinderen Engelsma heet.
   Verder trouwt een Ale/Alle Engeles DG Terhorne 1805, die na 1811 ook
   Engelsma heet.

   Lap verhaal, want deze zag ik ook nog in de successie:
   Kantoor Sneek, overl. jaar 1832
   Overledene : Gerrit Piers Sjaardema
   Overleden op: 14 juni 1832
   Wonende te : Oppenhuizen
   Tekst:
   weduwnaar van Jeltje Cornelis (ingesteld vruchtgebruik vervalt nu aan hun
   kinderen);
   vader van Pier, boerenknecht Deersum,
   Lolkje (vrouw van Thomas Engeles Engelsma, boer Terkaple),
   Tjitskje (vrouw van Arjen Johannes Boorsma, timmerman Scharnegoutum), Uilkje
   (vrouw van Anne Wattes Zijlstra, boer Heeg),
   Corneliske (vrouw van Hette Annes Jellema, idem Gauw)
   en Antje Gerrits Sjaardema (weduwe van Gerrit Uiltjes de Jong) (prelegaat
   huis voor fl. 800,-).
   (familienaam ook 'Sjardama' en 'Sjardema')

   Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

   groet Margreet

   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> , Nynke van den Hooven
   <nynkevandenhooven@...> wrote:
   >
   > Margreet, Bert,
   >
   >
   >
   > Thomas heeft hem bij de naamsaanname vergeten(?) te melden, hoewel Wijnold
   > al ca 1798 geboren blijkt te zijn.
   >
   > Misschien omdat hij geen wettige zoon was van Thomas? Een huwelijk tussen
   > Meintje Wynolds en Thomas Engelsma heb ik (nog) niet kunnen vinden.
   >
   >
   >
   > Overlijdensakte Utingeradeel, aangiftedatum 21 januari 1888, akte nr. 6
   >
   > Wynold Thomas Engelsma, overleden 20 januari 1888, 90 jaar, man
   >
   > Zoon van Thomas Engeles Engelsma en Meintje Wynolds Bergsma, ongehuwd
   >
   >
   >
   > Met vriendelijke groet
   >
   > Nynke van den Hooven
   >
   >
   >
   > _____
   >
   > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens reyacta
   > Verzonden: woensdag 31 augustus 2011 18:16
   > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Sjaardema/Sjeddema
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > Hoi beiden en allen,
   >
   > Er was zelfs nog een zoon in de Successie:
   >
   > Kantoor Heerenveen, overl. jaar 1851
   > Overledene : Thomas Engeles Engelsma
   > Overleden op: 25 april 1851
   > Wonende te : Terkaple
   > Tekst:
   > man van Lolkje Gerrits Sjaardema;
   > vader van
   > Wijnold, van boerenbedrijf,
   > Engele, idem,
   > Gerrit, boer Achlum,
   > Taede, koemelker,
   > Marijke (vrouw van Pieter Dirks de Vries, boer Noordbroek)
   > en Jeltje Thomas Engelsma (vrouw van Haring Tjeerds Zijlstra, arbeider).
   >
   > (Wijnold mogelijk uit eerder huwelijk)
   >
   > Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
   KNIPKNIPKNIP

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Klaas
   Ik heb beide families in mijn stamboom: Sjaardema en Engelsma. Thomas en Lolkje zijn mijn voorouders. Ik heb ook de geboortelepel van Thomas. Kijk op mijn
   Message 2 of 17 , Sep 1, 2011
    Ik heb beide families in mijn stamboom: Sjaardema en Engelsma. Thomas en Lolkje zijn mijn voorouders. Ik heb ook de geboortelepel van Thomas. Kijk op mijn website voor beide familie stambomen en een photo van de geboortelepel.

    Klaas Bylsma
    Website at: http://kbylsma.bravehost.com/index.html


    --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Nynke van den Hooven <nynkevandenhooven@...> wrote:
    >
    > Had inderdaad die naamsaanneming gezien, maar aangezien Wijnalt geen melding
    > van een dochter Meintje maakte, niet verder gezocht. Het ging dus niet om
    > een Meintje, maar om een Stijntje ;-) En die was in 1811 vermoedelijk al
    > overleden.
    >
    >
    >
    > Ook weer opgelost! Maar wat een berg varianten m.b.t. Lolkje's familienaam!
    >
    >
    >
    > Met vriendelijke groet
    >
    > Nynke van den Hooven
    >
    >
    >
    > _____
    >
    > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens reyacta
    > Verzonden: donderdag 1 september 2011 11:41
    > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Sjaardema/Sjeddema
    >
    >
    >
    >
    >
    > aha.
    >
    > Ze hoort hierbij:
    > Akkrum, deel 1 folio 64
    > Bergsma, Wijnalt Tomes, Terkaple
    > Kinderen:
    > Hotske 38, Smallebrugge, Geeske 30, Akke 25, Douwe 32
    >
    >
    > Kantoor Heerenveen, overl. jaar 1819
    > Overledene : Wijnholt Thomas Bergsma
    > Overleden op: 6 oktober 1819
    > Wonende te : Terkaple
    > Tekst:
    > boer;
    > vader van Geeske (vrouw van Bauke Sipkes v.der Hoek, idem),
    > wijlen Akke (vrouw van Sytse Tietses Sytsema, idem; moeder van minderjarige
    > Lipkje Sytses Sytsema),
    > Hotske (vrouw van Adam Doedes de Boer, huisman Langweer)
    > en wijlen NN Wijnholts Bergsma (moeder van Wijnholt Thomas Engelsma, boer
    > Akmarijp).
    >
    > Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
    >
    > Het knoopt wel wat in elkaar om:
    > Kantoor Heerenveen, overl. jaar 1836
    > Overledene : Hotske Wynholts Bergsma
    > Overleden op: 19 november 1836
    > Wonende te : Terkaple
    > Tekst:
    > vrouw van Adam Doedes de Boer;
    > moeder van Freerkje Adams de Boer (vrouw van Gerrit Thomas Engelsma, van
    > boerenbedrijf).
    >
    > Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
    >
    > Maar er was wel een eerder huwelijk, en dus een wettig kind -
    > alleen de moeder heet dan anders.
    > Utingeradeel, huwelijken 1794
    > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 mei 1794
    > Man : Thomas Engels afkomstig van Akmarijp
    > Vrouw : Stijntje Wijnolts afkomstig van Terkaple
    >
    > Utingeradeel, dopen, doopjaar 1768
    > Dopeling: Styntje
    > Gedoopt op 15 mei 1768 in Terkaple en Akmarijp
    > Dochter van Wynolt Thomas en niet genoemde moeder
    >
    > Haar ouders:
    > Utingeradeel, huwelijken 1760
    > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 juni 1760
    > Man : Wijnolt Thomas afkomstig van Terkaple
    > Vrouw : Lipkjen Atzes afkomstig van Akmarijp
    >
    > Thomas doopt niet, omdat hij waarschijnlijk van DoopsGezinde huize is, als
    > dit zijn ouders zijn:
    > Schoterland, dopen, geboortejaar 1763
    > Kind: Gerrit
    > Geboren op 19 november 1763 in Heerenveen
    > Kind van Engele Gerrits en Baukje Thomas
    >
    > Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
    > Doopsgez. gem. Heerenveen, geboorten 1740-1811
    > Inventarisnr. : DTB 610
    >
    > x 1760, hij van Terhorne.
    >
    > Mogelijk was Marijke genoemd naar zijn zus, Marijke Engeles die 1807 DG
    > Terhorne trouwde en die bij het ovl van haar kinderen Engelsma heet.
    > Verder trouwt een Ale/Alle Engeles DG Terhorne 1805, die na 1811 ook
    > Engelsma heet.
    >
    > Lap verhaal, want deze zag ik ook nog in de successie:
    > Kantoor Sneek, overl. jaar 1832
    > Overledene : Gerrit Piers Sjaardema
    > Overleden op: 14 juni 1832
    > Wonende te : Oppenhuizen
    > Tekst:
    > weduwnaar van Jeltje Cornelis (ingesteld vruchtgebruik vervalt nu aan hun
    > kinderen);
    > vader van Pier, boerenknecht Deersum,
    > Lolkje (vrouw van Thomas Engeles Engelsma, boer Terkaple),
    > Tjitskje (vrouw van Arjen Johannes Boorsma, timmerman Scharnegoutum), Uilkje
    > (vrouw van Anne Wattes Zijlstra, boer Heeg),
    > Corneliske (vrouw van Hette Annes Jellema, idem Gauw)
    > en Antje Gerrits Sjaardema (weduwe van Gerrit Uiltjes de Jong) (prelegaat
    > huis voor fl. 800,-).
    > (familienaam ook 'Sjardama' en 'Sjardema')
    >
    > Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
    >
    > groet Margreet
    >
    > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    knip
   • Bert Waterman
    Beste Nynke en Margreet, Alvast weer hartelijk bedankt voor deze continuing story. Vermoedelijk is Stijntje(Meintje) al eerder overleden dan in 1811, om dat
    Message 3 of 17 , Sep 1, 2011
     Beste Nynke en Margreet,     Alvast weer hartelijk bedankt voor deze continuing story.     Vermoedelijk is Stijntje(Meintje) al eerder overleden dan in 1811, om dat
     Thomas in 1805 reeds hertrouwt met de inmiddels beruchte Lolkjen Sjaardema
     etc. etc.     Als ik het nu verder goed begrijp was Stijntje de dochter van Wijnolt Thomas
     Bergsma en Lipkjen Atzes welke in 1760 in het huwelijk traden en nog een
     aantal andere kinderen kregen.     Het successie verhaal van Gerrit Piers Sjaardema past volledig in mijn
     gegevens, alleen begrijp ik de tekst niet helemaal bij Antje.

     Prelegaat huis voor fl.800. Van wie heeft zij dit gekregen ? of was dat de
     erfenis van haar overleden man Gerrit Uiltjes?     Dit is wat ik er met jullie fantastische hulp van heb weten te maken

     Graag hoor ik nog even.

     Mvg     Bert Waterman     Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Nynke van den Hooven
     Verzonden: donderdag 1 september 2011 14:57
     Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Re: Sjaardema/Sjeddema

     Had inderdaad die naamsaanneming gezien, maar aangezien Wijnalt geen melding
     van een dochter Meintje maakte, niet verder gezocht. Het ging dus niet om
     een Meintje, maar om een Stijntje ;-) En die was in 1811 vermoedelijk al
     overleden.

     Ook weer opgelost! Maar wat een berg varianten m.b.t. Lolkje’s familienaam!

     Met vriendelijke groet

     Nynke van den Hooven

     _____

     Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
     [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens reyacta
     Verzonden: donderdag 1 september 2011 11:41
     Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
     Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Sjaardema/Sjeddema

     aha.

     Ze hoort hierbij:
     Akkrum, deel 1 folio 64
     Bergsma, Wijnalt Tomes, Terkaple
     Kinderen:
     Hotske 38, Smallebrugge, Geeske 30, Akke 25, Douwe 32

     Kantoor Heerenveen, overl. jaar 1819
     Overledene : Wijnholt Thomas Bergsma
     Overleden op: 6 oktober 1819
     Wonende te : Terkaple
     Tekst:
     boer;
     vader van Geeske (vrouw van Bauke Sipkes v.der Hoek, idem),
     wijlen Akke (vrouw van Sytse Tietses Sytsema, idem; moeder van minderjarige
     Lipkje Sytses Sytsema),
     Hotske (vrouw van Adam Doedes de Boer, huisman Langweer)
     en wijlen NN Wijnholts Bergsma (moeder van Wijnholt Thomas Engelsma, boer
     Akmarijp).

     Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

     Het knoopt wel wat in elkaar om:
     Kantoor Heerenveen, overl. jaar 1836
     Overledene : Hotske Wynholts Bergsma
     Overleden op: 19 november 1836
     Wonende te : Terkaple
     Tekst:
     vrouw van Adam Doedes de Boer;
     moeder van Freerkje Adams de Boer (vrouw van Gerrit Thomas Engelsma, van
     boerenbedrijf).

     Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

     Maar er was wel een eerder huwelijk, en dus een wettig kind -
     alleen de moeder heet dan anders.
     Utingeradeel, huwelijken 1794
     Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 mei 1794
     Man : Thomas Engels afkomstig van Akmarijp
     Vrouw : Stijntje Wijnolts afkomstig van Terkaple

     Utingeradeel, dopen, doopjaar 1768
     Dopeling: Styntje
     Gedoopt op 15 mei 1768 in Terkaple en Akmarijp
     Dochter van Wynolt Thomas en niet genoemde moeder

     Haar ouders:
     Utingeradeel, huwelijken 1760
     Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 juni 1760
     Man : Wijnolt Thomas afkomstig van Terkaple
     Vrouw : Lipkjen Atzes afkomstig van Akmarijp

     Thomas doopt niet, omdat hij waarschijnlijk van DoopsGezinde huize is, als
     dit zijn ouders zijn:
     Schoterland, dopen, geboortejaar 1763
     Kind: Gerrit
     Geboren op 19 november 1763 in Heerenveen
     Kind van Engele Gerrits en Baukje Thomas

     Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
     Doopsgez. gem. Heerenveen, geboorten 1740-1811
     Inventarisnr. : DTB 610

     x 1760, hij van Terhorne.

     Mogelijk was Marijke genoemd naar zijn zus, Marijke Engeles die 1807 DG
     Terhorne trouwde en die bij het ovl van haar kinderen Engelsma heet.
     Verder trouwt een Ale/Alle Engeles DG Terhorne 1805, die na 1811 ook
     Engelsma heet.

     Lap verhaal, want deze zag ik ook nog in de successie:
     Kantoor Sneek, overl. jaar 1832
     Overledene : Gerrit Piers Sjaardema
     Overleden op: 14 juni 1832
     Wonende te : Oppenhuizen
     Tekst:
     weduwnaar van Jeltje Cornelis (ingesteld vruchtgebruik vervalt nu aan hun
     kinderen);
     vader van Pier, boerenknecht Deersum,
     Lolkje (vrouw van Thomas Engeles Engelsma, boer Terkaple),
     Tjitskje (vrouw van Arjen Johannes Boorsma, timmerman Scharnegoutum), Uilkje
     (vrouw van Anne Wattes Zijlstra, boer Heeg),
     Corneliske (vrouw van Hette Annes Jellema, idem Gauw)
     en Antje Gerrits Sjaardema (weduwe van Gerrit Uiltjes de Jong) (prelegaat
     huis voor fl. 800,-).
     (familienaam ook 'Sjardama' en 'Sjardema')

     Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

     groet Margreet

     --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
     <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> , Nynke van den Hooven
     <nynkevandenhooven@...> wrote:
     >
     > Margreet, Bert,
     >
     >
     >
     > Thomas heeft hem bij de naamsaanname vergeten(?) te melden, hoewel Wijnold
     > al ca 1798 geboren blijkt te zijn.
     >
     > Misschien omdat hij geen wettige zoon was van Thomas? Een huwelijk tussen
     > Meintje Wynolds en Thomas Engelsma heb ik (nog) niet kunnen vinden.
     >
     >
     >
     > Overlijdensakte Utingeradeel, aangiftedatum 21 januari 1888, akte nr. 6
     >
     > Wynold Thomas Engelsma, overleden 20 januari 1888, 90 jaar, man
     >
     > Zoon van Thomas Engeles Engelsma en Meintje Wynolds Bergsma, ongehuwd
     >
     >
     >
     > Met vriendelijke groet
     >
     > Nynke van den Hooven
     >
     >
     >
     > _____
     >
     > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
     <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
     > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
     <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens reyacta
     > Verzonden: woensdag 31 augustus 2011 18:16
     > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
     <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
     > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Sjaardema/Sjeddema
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     > Hoi beiden en allen,
     >
     > Er was zelfs nog een zoon in de Successie:
     >
     > Kantoor Heerenveen, overl. jaar 1851
     > Overledene : Thomas Engeles Engelsma
     > Overleden op: 25 april 1851
     > Wonende te : Terkaple
     > Tekst:
     > man van Lolkje Gerrits Sjaardema;
     > vader van
     > Wijnold, van boerenbedrijf,
     > Engele, idem,
     > Gerrit, boer Achlum,
     > Taede, koemelker,
     > Marijke (vrouw van Pieter Dirks de Vries, boer Noordbroek)
     > en Jeltje Thomas Engelsma (vrouw van Haring Tjeerds Zijlstra, arbeider).
     >
     > (Wijnold mogelijk uit eerder huwelijk)
     >
     > Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
     KNIPKNIPKNIP

     [Non-text portions of this message have been removed]

     [Non-text portions of this message have been removed]
    • reyacta
     Hoi, ik ben niet zo thuis in die termen, maar een pre-legaat (een voor- ...) zou een voorschot op de erfenis kunnen zijn, omdat ze het toen alvast nodig had om
     Message 4 of 17 , Sep 2, 2011
      Hoi,

      ik ben niet zo thuis in die termen,
      maar een pre-legaat (een voor- ...)
      zou een voorschot op de erfenis kunnen zijn,
      omdat ze het toen alvast nodig had om een huis te kunnen kopen.
      Ze had het dan gewoon van haar vader gekregen.

      Ik kan er in Notarieel niets over vinden,
      wel nog een nieuwe variant voor Lolkje:

      1833 Akkrum, notaris A.�Binnerts
      Huurcontract
      Betreft de verhuur van een zathe en landen etc; voor 4 jaren te Terkaple,
      huursom fl. 600 per jaar
      - Kerkvoogdij N.H. Gemeente te Terkaple, verhuurder
      - Thomas Engeles Engelsma, huisman te Terkaple, gehuwd met Lolkjen Gerrits Zeedema, huurder;
      Lolkjen Gerrits Zeedema staat in de Burgerlijke Stand ook vermeld onder de namen Sierdema, Sjaardema, Tjaardema en Sjeddema

      Bron:
      Toegangsnr. : 26
      Inventarisnr.: 1007
      Repertoirenr.: 20 d.d. 13 juni 1833

      groet Margreet


      --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Bert Waterman" <bert.waterman60@...> wrote:
      >
      > Beste Nynke en Margreet,
      >
      >
      >
      > Alvast weer hartelijk bedankt voor deze continuing story.
      >
      >
      >
      > Vermoedelijk is Stijntje(Meintje) al eerder overleden dan in 1811, om dat
      > Thomas in 1805 reeds hertrouwt met de inmiddels beruchte Lolkjen Sjaardema
      > etc. etc.
      >
      >
      >
      > Als ik het nu verder goed begrijp was Stijntje de dochter van Wijnolt Thomas
      > Bergsma en Lipkjen Atzes welke in 1760 in het huwelijk traden en nog een
      > aantal andere kinderen kregen.
      >
      >
      >
      > Het successie verhaal van Gerrit Piers Sjaardema past volledig in mijn
      > gegevens, alleen begrijp ik de tekst niet helemaal bij Antje.
      >
      > Prelegaat huis voor fl.800. Van wie heeft zij dit gekregen ? of was dat de
      > erfenis van haar overleden man Gerrit Uiltjes?
      >
      >
      >
      > Dit is wat ik er met jullie fantastische hulp van heb weten te maken
      >
      Graag hoor ik nog even.
      >
      > Mvg
      > Bert Waterman
      >
      >
      >KNIP

      >
      > Lap verhaal, want deze zag ik ook nog in de successie:
      > Kantoor Sneek, overl. jaar 1832
      > Overledene : Gerrit Piers Sjaardema
      > Overleden op: 14 juni 1832
      > Wonende te : Oppenhuizen
      > Tekst:
      > weduwnaar van Jeltje Cornelis (ingesteld vruchtgebruik vervalt nu aan hun
      > kinderen);
      > vader van Pier, boerenknecht Deersum,
      > Lolkje (vrouw van Thomas Engeles Engelsma, boer Terkaple),
      > Tjitskje (vrouw van Arjen Johannes Boorsma, timmerman Scharnegoutum), Uilkje
      > (vrouw van Anne Wattes Zijlstra, boer Heeg),
      > Corneliske (vrouw van Hette Annes Jellema, idem Gauw)
      > en Antje Gerrits Sjaardema (weduwe van Gerrit Uiltjes de Jong) (prelegaat huis voor fl. 800,-).
      > (familienaam ook 'Sjardama' en 'Sjardema')
      >
      > Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
      >
      > groet Margreet
      KNIPKNIPKNIP >
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.