Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

RE: [Friesland-genealogy] Hamstra familie

Expand Messages
 • Nynke van den Hooven
  Hans, In de 10-jaren tafels van Oostdongeradeel vond ik 2 Hamstra geboortes: Janke Hamstra, aktedatum 9 april 1909 Aaltje Hamstra, aktedatum 1 Februari 1912 In
  Message 1 of 2 , Aug 24, 2011
   Hans,   In de 10-jaren tafels van Oostdongeradeel vond ik 2 Hamstra geboortes:

   Janke Hamstra, aktedatum 9 april 1909

   Aaltje Hamstra, aktedatum 1 Februari 1912   In de geboorteakte nr. 53 dd 9 april 1909 van Janke Hamstra (jouw moeder,
   neem ik aan) verklaart “Romke Hamstra, 28, winkelier te Metslawier, dat op 8
   april 1909 ’s-morgens om 6 uur te Metslawier een kind van het vrouwelijk
   geslacht is geboren uit hem, declarant en zijne huisvrouw Douina Dorhout,
   zonder beroep, wonende aldaar, aan hetwelk hij verklaarde de voornaam te
   geven van Janke…..etc”   In geboorteakte nr. 19 dd 1 februari 1912 verklaart “Romke Hamstra, 31,
   vrachtrijder wonende te Nijkerk, dat op 31 januari 1912 des namiddags ten 10
   ure te Nijkerk voormeld een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit
   zijne echtgenoote Douina Dorhout, zonder beroep, wonende aldaar, aan welk
   kind hij verklaarde de voornaam te geven van Aaltje…..etc”   Met vriendelijke groet

   Nynke van den Hooven   _____

   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Hans
   Verzonden: woensdag 24 augustus 2011 19:38
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] Hamstra familie

   Goeden dag Allemaal . . . ,
   Romke Hamstra,(1880-1989); Douina Dorhout,(1881-1956)
   Mijn Pake en Beppe; trouwden 16 Mei,1808.
   Beiden kwamen uit Oostdongeradeel. Uit dit huwelijk:drie kinderen.
   Janke Hamstra,(mijn Moeder),Jacob Hamstra en Aaltje Hamstra.
   Mijn vraag: "Kan iemand my helpen aan enige inlichtingen omtrent Aaltje
   Hamstra?"
   Mijn Moeder was geboren in 1909; Oom Jaap in 1913. Ik vermoed dat
   Aaltjes'geboorte datum daar ergens tussen zit.(misschien later??)
   Gedurende de oorlogsjaren heeft zij de familie verlaten. Ik weet niets van
   haar omstandigheden af.
   Ik hoop dat iemand enig licht kan stralen over Aaltje zodat ik tenminstede
   jaartallen kan invullen in het familie bestand.
   Groeten, met een prettige voortzetting van de dag.
   Hans.

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.