Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Switsers in Opsterland

Expand Messages
 • Jan
  Mooi, een veldwachter komt overeen met een kerspelsoldaat in het 18e eeuwse Drenthe; dit kan een verklaring zijn voor de term Switser. Maar Jalcke is tevens
  Message 1 of 7 , Aug 18, 2011
   Mooi, een veldwachter komt overeen met een kerspelsoldaat in het 18e eeuwse Drenthe; dit kan een verklaring zijn voor de term Switser.
   Maar Jalcke is tevens boer; als Tette's verklaring klopt, kan de term ook komen van een Koemelker,
   dus wederom: Tja...

   Met dank,
   Jan

   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Johan Zwart" <jzwart@...> wrote:
   >
   > Jan,
   >
   > jalcke Jallerts is een voorouder van het j(e)eninga geslacht uit opsterland en aengwirden en omstreken, is geen zwitser, hij is geboren voor 1714 te terwispel en had een relatie met minke freerks, samen hadden ze minimaal 5 kinderen , sytse 1745-1816, hinke 1747-?, Teye 1748-1818, wytske 1750-1821 en Gielke 1750 - ?, jalcke jallerts is veldwachter en boer van beroep en zoon van jaldert jeens en jinke feddes, groetjes Johan Zwart
   >
   > ----- Original Message -----
   > From: Jan
   > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > Sent: Wednesday, August 17, 2011 3:05 PM
   > Subject: [Friesland-genealogy] Switsers in Opsterland
   >
   >
   >
   > In Opsterland worden in 1749 (quotisatiekohier) 4 "Switsers" genoemd:
   > Gialt Wytses: Lippenhuizen
   > Gosse Foeckes: Beetsterzwaag
   > Jalcke Jallerts: Terwispel
   > Lucas Hellendoorn: Gorredijk
   >
   > En op 16 januari 1762 wordt Hendrik Jans Switser te Beetsterzwaag begraven.
   >
   > Gosse Foekes laat als "soldaat (Zwitser)" kinderen dopen vanaf 1725. Hij wordt op 31 okt. 1781 begraven.
   > Lucas Hellendoorn (begraven 31-5-1753 Gorredijk) was getrouwd met Marijke Roels, die na zijn overlijden onder kerkelijke censuur komt te liggen (lidmatenboek).
   >
   > Zo te zien hebben we het over gereformeerden, en niet over een restant van Zwitserse doopsgezinden die in 1711 even te Gorredijk bivakkeerden.
   >
   > Wie weet meer van deze personen?
   > Behoorden ze tot een regiment Zwitserse soldaten? en, zo ja, kwamen ze dan ook uit Zwitserland, of deden ze alleen maar dienst in deze groep?
   >
   >
   >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.