Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: Tjerck Roorda & Jodoca Tjercksdr.

Expand Messages
 • reyacta
  Hallo iedereen, GJB 1977 meldt alleen maar: ze zou getrouwd zijn met een Roorda, en daarna met Merck. Zonder achternaam. Dus waar ineens voornamen en een
  Message 1 of 6 , Aug 15, 2011
  • 0 Attachment
   Hallo iedereen,

   GJB 1977 meldt alleen maar:
   ze zou getrouwd zijn met een Roorda, en daarna met Merck.
   Zonder achternaam.
   Dus waar ineens voornamen en een achternaam vandaan komen is mij onduidelijk.


   Ik heb deze site er maar even bij gehaald:
   http://www.simonwierstra.nl/index6.htm

   Popcke Ruurds Roorda is ovl na 1480:
   Hij is in 1468 en 1477 grietman van Idaarderadeel.

   Genoemd in OFO II-83,87 d.d.4-9-1477,30-4-1479.

   OFO IV-54 en T327-18 d.d.12-9-1480: hij is betrokken te Weidum bij de verdeling van de ouderlijke goederen tussen de broers Hette en Juw Dekema.

   Hij wordt met zijn kinderen en kleinkinderen genoemd in de Genealogia Ayttana.

   Zie ook GJB 1972-92.

   en Merck woont in 1464 nog op de Hiddemastins in Nijland,
   die hij toen kreeg van zijn Donia-zwager.
   Er rammelt dus iets aan wat het hier verteld wordt, (Merck ovl ca. 1450)
   en wat het halve internet meldt over Aeth/Aels huwelijken -
   zonder bron.

   Wat betreft Jodoca: Simon Wierstra meldt een rechtszaak van de R(h)eens met Tjerck Tjercks
   HEN 38-92,138 d.d. 1561: in 1554 procedeerden de erfgenamen van Lolcke Hessels en Watze Hessels te Reen contra Tjerck Tjercks.

   Die zaak kun je ook vinden bij de Quaclappen.
   Toegang 14, inv. nr. 16691 (v/h deel YY5), blad 92
   (zoek eerst met naam, daarna kun je het nummer copieren om te zien wie er nog meer op die blz genoemd worden).
   Misschien een broer van Jodoca?
   Tjerks voogd was Schelte Andla (van Jorwerd?)

   Ik weet nog niet of het dezelfde Tjerck Tjercks is, die in het Boerderijenboek Hennaarderadeel wordt vermeld.
   Er zijn wel meer vermeldingen met TT in de quaclappen, maar ik weet niet of het steeds dezelfde is.
   Net zoals met Schelte Andla.

   wbt Andla nog: Ruurd (wrsch Rienks ovl 1560) Roorda komt voor met Douwe Andla in 1557,
   en wrsch dezelfde Douwe Andla is voogd vd kinderen van Hercke Popkema en Anna Riencks Roorda.
   Die info helpt echter ook nog niets om duidelijk te maken wat Andla met Tjerks te maken kan hebben.

   SW verwijst verder naar GJB 2002-114 en GJB 1972-91 onder 47786,
   maar dat gaat ook nogal eens om de kleinkinderen.

   Verder zijn de 4 kwartierwapens van Teth Lolckesdr Rheen die op de heraldisch linkerzijde van de zerk in Swichum zouden moeten staan, door banken afgedekt. Helaas, want misschien konden die iets vertellen over grootmoeder Jodoca.
   Ik weet niet of de zerken in Goutum duidelijke wapens hebben,
   (die van de kleinzonen en andere -dochter)
   omdat er een glazen vloer over ligt spiegelen mijn foto's teveel.

   groet Margreet   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "jos.koster" <joskos@...> wrote:
   >
   > Is Popcke dan een (jongere) broer van Merck?
   >
   > groet,
   >
   > Jos
   >
   > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Pieke" <p.schaaf6@> wrote:
   > >
   > > >
   > > > Dag Pieke,
   > > >
   > > > Ik heb geen informatie over Jodoca. Wel heb ik ook een Ael Syrckesdr van Donia in mijn bestand. Zij was een dochter van Syrck Harinxma Donia Thoe Heehg, en Ack Bendictus Donia. "Mijn" Ael was echter getrouwd met Merck Roorda. De namen komen wel overeen..
   > > >
   > > > groet, Jos
   > > >
   > >
   > >
   > > Ja dat klopt Jos. De door jouw genoemde Ael Syrckesdr hertrouwde na het overlijden van Merck rond 1450, met Popcke in 1460 te Idaard Je ziet hoe verder terug in de tijd we steeds nader tot elkander komen.
   > >
   > > Groetenis Pieke
   > >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.