Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Digitaal Kerkarchief van Tzum (Tjum)1634-1909

Expand Messages
 • Anton Musquetier
  Geachte Medeonderzoekers Vandaag 5 augustus 2011 op http://altijdstrijdvaardig.nl Geplaatst het Kerkarchief van Tzum (Tjum)1634-1909 Met 8678 gefotografeerde
  Message 1 of 1 , Aug 5, 2011
   Geachte Medeonderzoekers

   Vandaag 5 augustus 2011 op http://altijdstrijdvaardig.nl

   Geplaatst het Kerkarchief van Tzum (Tjum)1634-1909
   Met 8678 gefotografeerde pagina's


   Dopen, Trouwen, Lidmaten, Overlijden en Begraven, Rekeningboeken, Armvoogdij, Diaconierekeningboeken, Ingekomen en Uitgaande stukken, Kasboeken van de Kerk en Diaconie bezittingen, enz. van onderstaande kerkelijke gemeenten zijn nu totaal ca. 160.606 gefotografeerde bladzijden
   zie http://altijdstrijdvaardig.nl


   Achlum-Hitzum-1656-1934
   Birdaard-1645-1796
   Blija en Hogebeintum 1611-1980
   Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude-1697-1898
   Dokkum DTB (Volgt is in bewerking)
   Dongjum-1671-1970
   Donkerbroek en Haule-1701-1946
   Ferwerd-1654-1958
   Hallum-1532-1934
   Heeg-1594-1915
   Herbaijum-1730-1903
   Hijum Doopsgezind 1654-1670, 1701-1708, 1730, 1761-1810, 1848
   Joure-1802-1856
   Makkinga-Elsloo-Langedijke-1732-1897
   Marrum-Westernijkerk-1619-1962
   Midlum 1605-1970
   Minnertsga 1655-1882
   Olde en Nijeberkoop-1714-1812
   Oosterwolde-Appelscha en Fochteloo-1708-1812
   Peins en Zweins 1653-1971
   Reitsum-Genum-Lichtaard-1717-1980
   Schalsum 1636-1971
   Ried en Boer 1614-1972
   Sloten 1594-1934
   Tjerkgaast-1772-1812
   Tzum (Tjum) 1634-1909
   Wanswerd en Jislum 1686-1977
   Wolvega-Nijelamer-Nijeholtwolde-Sonnega-1633-1934

   Met vriendelijke groet
   Anton Musquetier
   http://altijdstrijdvaardig.nl
   Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief
   van Friesland met ca. 220.260 familienamen,
   ook uit andere Provincies, en ca. 160.606
   gefotografeerde pagina's van kerkarchieven
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.