Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Rintje Willems en Hiltje Johannes

Expand Messages
 • Rogier Visser
  Het huwelijk van Willem Thomas en Wietske Tjeerds staat in ieder geval in de Tresoar database (1759). Er is ook een memorie van successie (en dus ook
  Message 1 of 42 , Aug 2, 2011
   Het huwelijk van Willem Thomas en Wietske Tjeerds staat in ieder geval in de
   Tresoar database (1759).
   Er is ook een memorie van successie (en dus ook overlijdensakte) van Wietske
   Tjeerds, de moeder van Rintje Willems (gevonden via Google)...

   Memories van Successie
   Kantoor Heerenveen, overl. jaar 1821
   Overledene : Wytske Tjeerds
   Overleden op: 24 juni 1821
   Wonende te : Nes (Utingeradeel)
   Tekst: weduwe van Willem Thomas; moeder van Tjeerd Willems
   Wilstra, arbeider
   Boornbergum, Ruurd Willems Balsma, boer, Rintje Willems v.der Wal,
   idem Grouw,
   Thomas Willems Balsma, idem Nieuwland en Detje Willems (vrouw van Jacob
   Martens, te Stiens; moeder van Willem Jacobs Stienstra,
   boerenknecht Nieuwland).
   Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

   Lekker handig, drie broers met drie verschillende achternamen...

   Gr
   Rogier   2011/8/2 Nynke van den Hooven <nynkevandenhooven@...>

   > **
   >
   >
   > Tom,
   >
   > Kijk voor �zoektrucs� ook eens op de pagina:
   >
   >
   > http://www.tresoar.nl/mmtresoar/main/content_pagina_volledig.jsp?pagina=zoek
   > hulp
   > <
   > http://www.tresoar.nl/mmtresoar/main/content_pagina_volledig.jsp?pagina=zoe
   > khulp&stylesheet=onderzoek.css&lang=nl> &stylesheet=onderzoek.css&lang=nl
   >
   > Voor het gemak verkort: http://goo.gl/rKs1X
   >
   >
   > Met vriendelijke groet
   >
   > Nynke van den Hooven
   >
   > _____
   >
   > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Th.van der Veen
   > Verzonden: dinsdag 2 augustus 2011 22:07
   >
   > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Rintje Willems en Hiltje Johannes
   >
   >
   > Nynke,
   >
   > Hartelijk bedankt voor de opgespoorde gegevens. Ik zal deze gegevens zelf
   > ook opzoeken via tresoar en familysearch. Dan kom ik er vanzelf achter hoe
   > een en ander werkt met opzoekcriteria.
   >
   > Groeten
   > Tom
   >
   > From: Nynke van den Hooven
   > Sent: Tuesday, August 02, 2011 9:24 PM
   > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   > Subject: RE: [Friesland-genealogy] Rintje Willems en Hiltje Johannes
   >
   > Tom,
   >
   > Er lijkt een hiaat in de beschikbare huwelijksgegevens te zitten of Hiltje
   > Johannes en Rintje Willems zijn heel ergens anders dan in Idaarderadeel
   > getrouwd.
   >
   > Maar ik vond wel het volgende:
   >
   > Rintjes eerste huwelijk:
   >
   > Idaarderadeel, huwelijken 1794
   >
   > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 april 1794 in Grouw
   >
   > Man: Rintje Willems afkomstig van Grouw
   >
   > Vrouw: Ybeltje Sybes afkomstig van Grouw
   >
   > Het overlijden van zijn eerste echtgenote:
   >
   > Idaarderadeel overlijden/begraven 1800
   >
   > Overleden: Ybeltje Sybes, in leven gehuwd met Rintje Willems, huisman
   >
   > Datum: 15 maart 1800
   >
   > Plaats: onder Grouw
   >
   > En dus moet Rintje n� 15-03-1800 met Hiltje Johannes zijn getrouwd.
   >
   > In de DTB 420 Grietenij Idaarderadeel, register van overledenen 1806-1811
   > vond ik het volgende
   >
   > Idaarderadeel overlijden/begraven 1808
   >
   > Overleden: Hiltje Johannes, oud 32 jaar
   >
   > Datum : 4 november 1808
   >
   > Plaats: Grouw
   >
   > Opm.: De overledene was gehuwd en laat zes kinderen na.
   >
   > En in DTB 421 Grouw, Wartena, Warstiens, register van overledenen 1781-1811
   >
   > Idaarderadeel overlijden/begraven 1808
   >
   > Overleden: Hiltje Johannes, in leven gehuwd met Rintje Willems, huisman
   >
   > Datum: 4 november 1808
   >
   > Plaats: onder Grouw
   >
   > Mannelijke familieleden van Hiltje hebben na 1811 ongetwijfeld een
   > familienaam aangenomen, maar naar het zich laat aanzien heeft Hiltje zelf
   > nooit een familienaam gebruikt.
   >
   > Geen dopen., wel overlijdens:
   >
   > Idaarderadeel overlijden/begraven 1807
   >
   > Overleden: een kind van Rintje Willems, huisman
   >
   > Datum: 21 augustus 1807
   >
   > Plaats: onder Grouw
   >
   > Idaarderadeel overlijden/begraven 1808
   >
   > Overleden: een zoon van Rintje Willems, huisman
   >
   > Datum: 30 november 1808
   >
   > Plaats: onder Grouw
   >
   > En nog een overleden kind:
   >
   > Hennaarderadeel overlijden/begraven 1810
   >
   > Overleden: een kind van Rintje Willems
   >
   > Datum : 17 mei 1810
   >
   > Plaats : Grouw
   >
   > Dat zou kunnen betekenen dat er in 1811 nog 4 kinderen van Rintje en Hiltje
   > in leven waren. Hoewel de overleden kinderen natuurlijk ook in het eerste
   > huwelijk geboren zouden kunnen zijn
   >
   > In 1811 laat Rintje Willems de familienaam de Wal registreren voor zichzelf
   > en kinderen Willem 16, Berber 14, Wytske 12, Akke 9, Ybeltje 7, Johanneske
   > 6, Thomas 5.
   >
   > Uit huwelijksaktes n� 1811 blijkt dat Willem en Berber kinderen van Rintje
   > Willems de Wal en Ybeltje Sybes waren. Ook Wytske (overleden in 1823) was
   > een dochter van dit echtpaar (Ybeltje is dus mogelijk na Wytske's geboorte
   > overleden). Uit Akkes overlijdensakte (via
   > http://www.genver2.nl/fr/0078.htm) blijkt dat zij een dochter van Rintje
   > Willems de Wal "en zijn overleden huisvrouw Hiltje Johannes" was. Ook
   > Ybeltje en Thomas (zie hun huwelijksaktes) waren kinderen van dit laatste
   > paar.
   >
   > Aangezien Rintje Willems in 1808 weduwnaar werd en jonge kinderen had, is
   > het zeer waarschijnlijk dat hij is hertrouwd en dat onderstaande kinderen
   > dus van dezelfde Rintje en een nieuwe echtgenote zijn Maar ook voor dat
   > huwelijk heb ik nog geen akte kunnen vinden. Dat zou het gevolg kunnen zijn
   > van een leemte tussen de gegevens uit kerkelijke registers en die van de
   > Burgerlijke Stand in de jaren 1811-1812.):
   >
   > Geboorteakte Idaarderadeel (mairie Grouw), 22 augustus 1812, akte nr. 29
   >
   > Tietje Rintjes de Wal, geboren 20 augustus 1812, dochter van Rintje Willems
   > de Wal en Akke Klazes
   >
   > Geboorteakte Idaarderadeel (mairie Grouw), 7 september 1815, akte nr. 30
   >
   > Klaas Rintjes de Wal, geboren 6 september 1815, zoon van Rintje Willems de
   > Wal en Akke Klazes
   >
   > De Rintje Willems de Wal die op 4 mei 1840 in Grouw overlijdt was een zoon
   > van Willem Thomas en Wytske Tjeerds (overlijdensakte ingezien via
   > http://www.genver2.nl <http://www.genver2.nl/> ) en echtgenoot van Akke
   > Klazes Boerke. Gezien de namen van Rintje Willems' kinderen (d.i. de
   > vernoemingen) moet hij ook weduwnaar van Ybeltje Sybes en Hiltje Johannes
   > zijn geweest.
   >
   > Maar er ontbreekt dus nog het nodige..
   >
   > Met vriendelijke groet
   >
   > Nynke van den Hooven
   >
   > _____
   >
   > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens Th.van der Veen
   > Verzonden: dinsdag 2 augustus 2011 13:51
   > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   > Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Zoeken v��r 1811
   >
   > Nynke,
   >
   > Bedankt voor je mooie woorden. Ik hoop dat ik een wezenlijke bijdrage voor
   > dit forum kan betekenen.
   > Nu mijn probleem bij zoeken voor 1811.
   > Ik heb al van alles geprobeerd. Op voornaam, patroniem, achternaam, jaartal
   > enz. Ik krijg maar niet wat ik graag wil weten. B.v. huwelijken. Ik ben er
   > via een andere site achter gekomen dat Rintje Willems de Wal (geboren te
   > Boornbergum) met Hiltje Johannes is getrouwd, maar wanneer dat heuglijke
   > feit is geweest zou ik graag te weten komen evenals de achternaam van
   > Hiltje.
   > Ik zou hiervoor graag een manier van werken aangeleerd kriijgen.
   >
   > Groetnis
   > Tom
   >
   > From: Nynke van den Hooven
   > Sent: Monday, August 01, 2011 2:46 PM
   > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   > Subject: RE: [Friesland-genealogy] Zoeken v��r 1811
   >
   > Tom,
   >
   > In de eerste plaats welkom en heel veel zoekplezier!
   >
   > Misschien kun je aangeven wat je zocht en hoe je daarnaar gezocht hebt
   > (bijv. gebruikte zoektermen op de Tresoar-site).
   >
   > Dan kunnen mede-groepsleden je wellicht wat "tips en trucs" aan de hand
   > doen?
   >
   > Met vriendelijke groet
   >
   > Nynke van den Hooven
   >
   > _____
   >
   > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens Th.van der Veen
   > Verzonden: maandag 1 augustus 2011 13:39
   > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   > <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   > Onderwerp: [Friesland-genealogy] nieuw lid
   >
   > Beste allemaal,
   >
   > Ik ben nieuw op deze groep dus wil ik me eerst even voorstellen. Ik ben Tom
   > van der Veen en (net) gepensioneerd. Ik ben al enkele jaren bezig met het
   > uitpluizen van de familie De Wal uit hoofdzakelijk Grou (en omstreken).
   > Daar
   > ben ik al een heel eind mee gevorderd, maar dan komen vanzelf de problemen.
   > Ik ben nu aangeland voor 1811 in de DTBL-boeken. Een daar strand ik. Ik heb
   > wel het een en ander gevonden maar dat is na lang speurwerk. Mijn vraag is
   > of er een goede zoekmanier is. Ik houd me graag aanbevolen voor reacties.
   >
   > Met vriendelijke groeten
   > Tom van der Veen
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Douwe
   Dag allemaal, Verschillende familienamen doen zich voor bij de zonen van Molle Ottes: Hylke Molles uit 1743 (getrouwd Hiltej jans in 1771 in Nieuwehorne) gaat
   Message 42 of 42 , Aug 6, 2011
    Dag allemaal,

    Verschillende familienamen doen zich voor bij de zonen van Molle Ottes:
    Hylke Molles uit 1743 (getrouwd Hiltej jans in 1771 in Nieuwehorne) gaat verder door het leven als Hylke de Vries.
    De nazaten van de oudere broer Tamme Molles uit 1726 (geboren in Kortezwaag) gaan verder als van den(n) Bos of Bos.

    met vriendelijke groet,

    Douwe Stellinga

    ----- Original Message -----
    From: JP Mels
    To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    Sent: Saturday, August 06, 2011 12:22 AM
    Subject: RE: [Friesland-genealogy] Rintje Willems en Hiltje Johannes    Dag iedereen,

    Kom ik ook nog met een voorbeeld uit het Twentse land.

    Al voor de naamsaanname nemen schoonzoons de naam aan van het erf waar zij
    introuwen.

    Echt "op je tenen lopen" om de juiste bloedlijn aan te houden.

    Groet, Johan.

    _____

    Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Hinke
    Verzonden: vrijdag 5 augustus 2011 21:36
    Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Rintje Willems en Hiltje Johannes

    Hallo Tom,

    <Dit ben ik nog nooit tegengekomen. Is dit bij de naamaanneming in 1811 wel
    vaker gebeurd?>

    Hier kun je wel eens een stortvloed van reacties op krijgen:-)

    [Non-text portions of this message have been removed]

    [Non-text portions of this message have been removed]
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.