Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Alle Boeles Ytsma

Expand Messages
 • Johan Deinum
  Lijstgenoten, In een aantal stambomen vind ik de in in 1785 in Surhuizum overleden Alle Boeles Ytsma. Zijn naam wordt in overlijdensakten gekoppeld aan vier
  Message 1 of 6 , Jul 14, 2011
  • 0 Attachment
   Lijstgenoten,

   In een aantal stambomen vind ik de in in 1785 in Surhuizum overleden Alle
   Boeles Ytsma.
   Zijn naam wordt in overlijdensakten gekoppeld aan vier kinderen,
   Boele (*1753) en Joukje (*1764) (moeder van beide: Liesbet Tjipkes) en
   Tjepke (*1757) en Trientje (*1760) (moeder van beide Lijsbert Jakobs).
   Daarnaast vind ik de vermelding van twee overleden kinderen, waarbij geen
   moeder wordt genoemd.
   Nu lijkt er sprake te zijn van twee mannen met de naam Alle Boeles, gezien
   de berekende geboortejaren van de kinderen maar in stambomen die ik vind
   worden de kinderen aan een en dezelfde vader toegeschreven.

   Wie weet hier meer van?

   Johan


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Sake Wagenaar
   Hallo Jan, Eerst enkele algemene opmerkingen over de informatie in overlijdensakten. Vooral de namen van ouders zijn in deze akten lang niet altijd volledig
   Message 2 of 6 , Jul 14, 2011
   • 0 Attachment
    Hallo Jan,

    Eerst enkele algemene opmerkingen over de informatie in
    overlijdensakten. Vooral de namen van ouders zijn in deze akten lang
    niet altijd volledig correct. Dat geldt met name voor hun patroniemen.
    Wat dat betreft zie ik de meeste fouten bij de moeder. Hierbij spelen
    twee elementen een rol. Ten eerste is het de vraag of de aangevers de
    ouders nog (kunnen) hebben gekend. Ten tweede kan ook de manier waarop
    een echtpaar gewoonlijk werd aangeduid tot fouten in akten leiden. Ik
    denk dat dat lang niet altijd met patroniemen erbij was. Ik ben
    opgegroeid in de streek waar het hier over gaat. Zelfs in mijn jeugd
    kwam het nog veel voor dat een echtpaar alleen met twee voornamen (bijv
    Geert en Akke) werd aangeduid en de vrouw met haar eigen voornaam en die
    van haar man ervoor (bijv. Geerts Akke of Geert-Akke). De ambtenaar
    noteerde volgens mij gewoon wat de aangevers zeiden. Ik ga er niet
    vanuit dat hij gegevens controleerde. Daar ontbraken vroeger de bronnen
    ook voor.

    Kijk bij tegenstrijdige gegevens goed naar de getuigen. Wat was hun
    relatie met de overledene? Hoe lang geleden zijn de ouders overleden?
    Zijn de aangevers oud genoeg om hen te hebben gekend? Ik kan dit
    illustreren aan de hand van het gezin dat je noemt. Boele Alles Ytsma
    overlijdt in 1813. Volgens de akte doet zijn broer(!) Tjipke Alles Ytsma
    de aangifte, samen met een zoon van Boele. Hieruit blijkt overduidelijk
    dat Boele en Tjipke dezelfde vader hadden. Als moeder wordt Liesbet
    Tjipkes genoemd. Dat lijkt me in dit geval zeer betrouwbaar, omdat een
    broer mee aangifte doet. De andere kinderen van Alle Boeles overlijden
    pas tien tot twintig jaar later dan Boele. Dat maakt uitspraken van
    aangevers over ouders van de overledene er niet betrouwbaarder op.

    Overigens is er nog een andere bron die de kinderen die je noemt met
    elkaar verbindt. Ze worden namelijk in 1795 samen genoemd als erfgenamen
    van een kinderloos overleden oom (collateralle successie). Via die bron
    heb ik nog twee kinderen gevonden: Poppe Alles Looma (in zijn
    overlijdensakte uit 1842 worden de ouders Alle Boeles en Lysbeth Tjepkes
    genoemd) en Louw Alles (verder niets over gevonden).

    Met vriendelijke groeten,

    Sake Wagenaar

    Op 14-7-2011 11:20, Johan Deinum schreef:
    > Lijstgenoten,
    >
    > In een aantal stambomen vind ik de in in 1785 in Surhuizum overleden Alle
    > Boeles Ytsma.
    > Zijn naam wordt in overlijdensakten gekoppeld aan vier kinderen,
    > Boele (*1753) en Joukje (*1764) (moeder van beide: Liesbet Tjipkes) en
    > Tjepke (*1757) en Trientje (*1760) (moeder van beide Lijsbert Jakobs).
    > Daarnaast vind ik de vermelding van twee overleden kinderen, waarbij geen
    > moeder wordt genoemd.
    > Nu lijkt er sprake te zijn van twee mannen met de naam Alle Boeles, gezien
    > de berekende geboortejaren van de kinderen maar in stambomen die ik vind
    > worden de kinderen aan een en dezelfde vader toegeschreven.
    >
    > Wie weet hier meer van?
    >
    > Johan
    >
    >
   • Johan Deinum
    Veel dank tot zover. Ik moet dus nog beter lezen! Waar vind ik trouwens de gegevens over de collaterale successie van de broers? Worden daarin Joukje en
    Message 3 of 6 , Jul 14, 2011
    • 0 Attachment
     Veel dank tot zover. Ik moet dus nog beter lezen!
     Waar vind ik trouwens de gegevens over de collaterale successie van de
     broers? Worden daarin Joukje en Trientje niet genoemd? Of werd alleen
     aan mannen de erfenis toebedeeld?

     Een vriendelijke groet,

     Johan

     Op 14-07-11 heeft Sake Wagenaar<sw1234@...> het volgende geschreven:
     > Hallo Jan,
     >
     > Eerst enkele algemene opmerkingen over de informatie in
     > overlijdensakten. Vooral de namen van ouders zijn in deze akten lang
     > niet altijd volledig correct. Dat geldt met name voor hun patroniemen.
     > Wat dat betreft zie ik de meeste fouten bij de moeder. Hierbij spelen
     > twee elementen een rol. Ten eerste is het de vraag of de aangevers de
     > ouders nog (kunnen) hebben gekend. Ten tweede kan ook de manier waarop
     > een echtpaar gewoonlijk werd aangeduid tot fouten in akten leiden. Ik
     > denk dat dat lang niet altijd met patroniemen erbij was. Ik ben
     > opgegroeid in de streek waar het hier over gaat. Zelfs in mijn jeugd
     > kwam het nog veel voor dat een echtpaar alleen met twee voornamen (bijv
     > Geert en Akke) werd aangeduid en de vrouw met haar eigen voornaam en die
     > van haar man ervoor (bijv. Geerts Akke of Geert-Akke). De ambtenaar
     > noteerde volgens mij gewoon wat de aangevers zeiden. Ik ga er niet
     > vanuit dat hij gegevens controleerde. Daar ontbraken vroeger de bronnen
     > ook voor.
     >
     > Kijk bij tegenstrijdige gegevens goed naar de getuigen. Wat was hun
     > relatie met de overledene? Hoe lang geleden zijn de ouders overleden?
     > Zijn de aangevers oud genoeg om hen te hebben gekend? Ik kan dit
     > illustreren aan de hand van het gezin dat je noemt. Boele Alles Ytsma
     > overlijdt in 1813. Volgens de akte doet zijn broer(!) Tjipke Alles Ytsma
     > de aangifte, samen met een zoon van Boele. Hieruit blijkt overduidelijk
     > dat Boele en Tjipke dezelfde vader hadden. Als moeder wordt Liesbet
     > Tjipkes genoemd. Dat lijkt me in dit geval zeer betrouwbaar, omdat een
     > broer mee aangifte doet. De andere kinderen van Alle Boeles overlijden
     > pas tien tot twintig jaar later dan Boele. Dat maakt uitspraken van
     > aangevers over ouders van de overledene er niet betrouwbaarder op.
     >
     > Overigens is er nog een andere bron die de kinderen die je noemt met
     > elkaar verbindt. Ze worden namelijk in 1795 samen genoemd als erfgenamen
     > van een kinderloos overleden oom (collateralle successie). Via die bron
     > heb ik nog twee kinderen gevonden: Poppe Alles Looma (in zijn
     > overlijdensakte uit 1842 worden de ouders Alle Boeles en Lysbeth Tjepkes
     > genoemd) en Louw Alles (verder niets over gevonden).
     >
     > Met vriendelijke groeten,
     >
     > Sake Wagenaar
     >
     > Op 14-7-2011 11:20, Johan Deinum schreef:
     >> Lijstgenoten,
     >>
     >> In een aantal stambomen vind ik de in in 1785 in Surhuizum overleden Alle
     >> Boeles Ytsma.
     >> Zijn naam wordt in overlijdensakten gekoppeld aan vier kinderen,
     >> Boele (*1753) en Joukje (*1764) (moeder van beide: Liesbet Tjipkes) en
     >> Tjepke (*1757) en Trientje (*1760) (moeder van beide Lijsbert Jakobs).
     >> Daarnaast vind ik de vermelding van twee overleden kinderen, waarbij geen
     >> moeder wordt genoemd.
     >> Nu lijkt er sprake te zijn van twee mannen met de naam Alle Boeles, gezien
     >> de berekende geboortejaren van de kinderen maar in stambomen die ik vind
     >> worden de kinderen aan een en dezelfde vader toegeschreven.
     >>
     >> Wie weet hier meer van?
     >>
     >> Johan
     >>
     >>
     >
     >


     --
     De gegevensverzameling Kwartierstaat Deinum
     staat gepubliceerd op
     http://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-deinum/
     en op
     http://www.myheritage.nl/site-135023052/website-johan-deinum
    • Sake Wagenaar
     Hallo Johan, Ik moet ook beter lezen, omdat ik je per ongeluk Jan heb genoemd. De gegevens heb ik gevonden bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag
     Message 4 of 6 , Jul 14, 2011
     • 0 Attachment
      Hallo Johan,

      Ik moet ook beter lezen, omdat ik je per ongeluk Jan heb genoemd. De
      gegevens heb ik gevonden bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den
      Haag op een serie microfiches met als titel 'Achtkarspelen, Dantumadeel
      en Kollumerland - collaterale successie 1716-1805 (excerpten, klappers)'
      (ook aanwezig bij Tresoar). Hieronder heb ik de complete tekst van het
      extract gezet dat betrekking heeft op Lammert Boeles. De breuken helpen
      bij het vaststellen van de relatie tot de overledene. Bij de meeste
      erfgenamen zal dat wel duidelijk zijn. Bij twee van hen niet meteen.
      Hendrik Ubles was een zoon van Antje Boeles en Oebele Hendriks. Tys
      Lammerts was een zoon van Aaltje Boeles en Lammert Tijssens. Zij kwamen
      als erfgenamen in de plaats van hun overleden moeders. Vandaar het
      vierde deel dat ze krijgen. Daar moest wel belasting over worden betaald
      (de bestaansgrond voor deze registratie). De collaterale successie
      levert soms ingewikkelde genealogische puzzels op. Dit is een vrij
      eenvoudig geval, omdat de erfgenamen nog vrij dicht bij de overledene staan.

      =====
      A 159
      6 febr. 1795

      Betreft: Lammert Boeles, in leven vrijgezel te Surhuizum en aldaar
      overleden 19 oktober 1794.

      Erfgenamen:
      - Hendrik Ubles te Drogeham, een vierde deel.
      - Tys Lammerts te Oostermeer, een vierde deel.
      - Boele Alles te Surhuizum en Louw Alles te Augustinusga ieder een zesde
      van een vierde deel
      - Martien Boeles, weduwe van Durk Alkes onder Buitenpost, een vierde deel
      - Joukjen Alles, Tryntie Alles huisvrouw van Meine Halbes, Tjipke Alles,
      Popke Alles, wonende onder Surhuizum, Augustinusga en Harkema Opeinde,
      ieder een zesde van een vierde deel.

      Bedrag: 1194 cgl. 13 st.
      =====

      Kijk overigens ook eens naar de memorie van successie van Pope Alles
      Looma uit 1842:
      http://www.tresoar.nl/polpel/as_web.exe?memor+D+41956001

      Met vriendelijke groeten,

      Sake Wagenaar


      Op 14-7-2011 16:56, Johan Deinum schreef:
      > Veel dank tot zover. Ik moet dus nog beter lezen!
      > Waar vind ik trouwens de gegevens over de collaterale successie van de
      > broers? Worden daarin Joukje en Trientje niet genoemd? Of werd alleen
      > aan mannen de erfenis toebedeeld?
      >
      > Een vriendelijke groet,
      >
      > Johan
      >
      > Op 14-07-11 heeft Sake Wagenaar<sw1234@...> het volgende geschreven:
      >> Hallo Jan,
      >>
      >> Eerst enkele algemene opmerkingen over de informatie in
      >> overlijdensakten. Vooral de namen van ouders zijn in deze akten lang
      >> niet altijd volledig correct. Dat geldt met name voor hun patroniemen.
      >> Wat dat betreft zie ik de meeste fouten bij de moeder. Hierbij spelen
      >> twee elementen een rol. Ten eerste is het de vraag of de aangevers de
      >> ouders nog (kunnen) hebben gekend. Ten tweede kan ook de manier waarop
      >> een echtpaar gewoonlijk werd aangeduid tot fouten in akten leiden. Ik
      >> denk dat dat lang niet altijd met patroniemen erbij was. Ik ben
      >> opgegroeid in de streek waar het hier over gaat. Zelfs in mijn jeugd
      >> kwam het nog veel voor dat een echtpaar alleen met twee voornamen (bijv
      >> Geert en Akke) werd aangeduid en de vrouw met haar eigen voornaam en die
      >> van haar man ervoor (bijv. Geerts Akke of Geert-Akke). De ambtenaar
      >> noteerde volgens mij gewoon wat de aangevers zeiden. Ik ga er niet
      >> vanuit dat hij gegevens controleerde. Daar ontbraken vroeger de bronnen
      >> ook voor.
      >>
      >> Kijk bij tegenstrijdige gegevens goed naar de getuigen. Wat was hun
      >> relatie met de overledene? Hoe lang geleden zijn de ouders overleden?
      >> Zijn de aangevers oud genoeg om hen te hebben gekend? Ik kan dit
      >> illustreren aan de hand van het gezin dat je noemt. Boele Alles Ytsma
      >> overlijdt in 1813. Volgens de akte doet zijn broer(!) Tjipke Alles Ytsma
      >> de aangifte, samen met een zoon van Boele. Hieruit blijkt overduidelijk
      >> dat Boele en Tjipke dezelfde vader hadden. Als moeder wordt Liesbet
      >> Tjipkes genoemd. Dat lijkt me in dit geval zeer betrouwbaar, omdat een
      >> broer mee aangifte doet. De andere kinderen van Alle Boeles overlijden
      >> pas tien tot twintig jaar later dan Boele. Dat maakt uitspraken van
      >> aangevers over ouders van de overledene er niet betrouwbaarder op.
      >>
      >> Overigens is er nog een andere bron die de kinderen die je noemt met
      >> elkaar verbindt. Ze worden namelijk in 1795 samen genoemd als erfgenamen
      >> van een kinderloos overleden oom (collateralle successie). Via die bron
      >> heb ik nog twee kinderen gevonden: Poppe Alles Looma (in zijn
      >> overlijdensakte uit 1842 worden de ouders Alle Boeles en Lysbeth Tjepkes
      >> genoemd) en Louw Alles (verder niets over gevonden).
      >>
      >> Met vriendelijke groeten,
      >>
      >> Sake Wagenaar
      >>
      >> Op 14-7-2011 11:20, Johan Deinum schreef:
      >>> Lijstgenoten,
      >>>
      >>> In een aantal stambomen vind ik de in in 1785 in Surhuizum overleden Alle
      >>> Boeles Ytsma.
      >>> Zijn naam wordt in overlijdensakten gekoppeld aan vier kinderen,
      >>> Boele (*1753) en Joukje (*1764) (moeder van beide: Liesbet Tjipkes) en
      >>> Tjepke (*1757) en Trientje (*1760) (moeder van beide Lijsbert Jakobs).
      >>> Daarnaast vind ik de vermelding van twee overleden kinderen, waarbij geen
      >>> moeder wordt genoemd.
      >>> Nu lijkt er sprake te zijn van twee mannen met de naam Alle Boeles, gezien
      >>> de berekende geboortejaren van de kinderen maar in stambomen die ik vind
      >>> worden de kinderen aan een en dezelfde vader toegeschreven.
      >>>
      >>> Wie weet hier meer van?
      >>>
      >>> Johan
     • Johan Deinum
      Hallo Sake, Dit is leuk puzzelmateriaal! Ik wist niet dat dit bestond. Bedankt voor je inleiding in het diepere onderzoek! Kan ik uit de verdeling van de
      Message 5 of 6 , Jul 14, 2011
      • 0 Attachment
       Hallo Sake,

       Dit is leuk puzzelmateriaal! Ik wist niet dat dit bestond. Bedankt voor je
       inleiding in het diepere onderzoek!
       Kan ik uit de verdeling van de erfenis nu ook nog iets opmaken met
       betrekking tot de relatie tussen Boele, de vader van Lammert e.a. en Alle,
       de vader van Louw, Joukje e.a. of blijft dat gissen?

       Een vriendelijke groet,

       Johan


       [Non-text portions of this message have been removed]
      • Sake Wagenaar
       Het wordt uit deze gegevens duidelijk dat Martien, Lammert , Alle, Aaltje, Fokke en Antje Boeles dezelfde vader hadden. Die gemeenschappelijke vader is het
       Message 6 of 6 , Jul 16, 2011
       • 0 Attachment
        Het wordt uit deze gegevens duidelijk dat Martien, Lammert , Alle,
        Aaltje, Fokke en Antje Boeles dezelfde vader hadden. Die
        gemeenschappelijke vader is het verband tussen de personen die in
        verband met de collaterale successie worden genoemd.

        Op 15-7-2011 1:42, Johan Deinum schreef:
        > Hallo Sake,
        >
        > Dit is leuk puzzelmateriaal! Ik wist niet dat dit bestond. Bedankt voor je
        > inleiding in het diepere onderzoek!
        > Kan ik uit de verdeling van de erfenis nu ook nog iets opmaken met
        > betrekking tot de relatie tussen Boele, de vader van Lammert e.a. en Alle,
        > de vader van Louw, Joukje e.a. of blijft dat gissen?
        >
        > Een vriendelijke groet,
        >
        > Johan
        >
       Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.