Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Rienk Sasses & Taetske Oedszes

Expand Messages
 • Pieke
  Ik weet dat er regelmatig vragen zijn gesteld over het echtpaar Rienk Sasses en Taetske Oed[s]zes. Maar ik ben nog steeds op zoek naar hun huwelijk, wat rond
  Message 1 of 7 , May 19, 2011
   Ik weet dat er regelmatig vragen zijn gesteld over het echtpaar Rienk Sasses en Taetske Oed[s]zes. Maar ik ben nog steeds op zoek naar hun huwelijk, wat rond of voor 1694 is geschied, gezien de doop van hun oudste kind Ceijke:

   Dantumadeel, dopen, doopjaar 1695
   Dopeling: Ceijke
   Gedoopt op 17 februari 1695 in Janum
   Dochter van Rienk Sasses en Taetske Oedses.

   Rienk komt over van Birdaard naar Wanswerd op 17-05-1711. Hij is in 1720 lidmaat te Jislum. Hij overlijdt voor 1733, want Taetske wordt als weduwe van Rienke Sasses vermeld van 1733 t/m 1736.

   Uit hun huwlijk zijn vijf kinderen geboren, zijnde: Ceijke; Antje; Maijke; Sas en Claaske. Allen zijn gedoopt in Janum.

   Is er iemand die mij nadere gegevens of aanwijzingen kan verstrekken die mij verder helpt om meer informatie over hun ouders en waar Rienk en Taetske zijn gehuwd.

   Dus alle gegevens over hun voorgeslacht en nageslacht zijn welkom.

   Bij voorbaat mijn dank, groetenis fan Pieke.
  • J. Woudstra
   Hallo Pieke, Het feit dat er geen huwelijk te vinden is van Rienk en Taetske zal wel te wijten zijn aan de onvolledigheid van de DTB boeken. Ik vermoed dat de
   Message 2 of 7 , May 20, 2011
    Hallo Pieke,

    Het feit dat er geen huwelijk te vinden is van Rienk en Taetske zal wel te
    wijten zijn aan de onvolledigheid van de DTB boeken. Ik vermoed dat de
    moeder van Rienk een Mayke is, want zijn zuster Grietje getrouwd met Minnold
    Nammens heeft ook een dochter Mayke. Rienk is executeut test. van Age
    Meynerts, oud dorprechter en ontvanger v. Hallum. Age heeft een broer Oeds
    Meynerts (Test. dd 28.6.1712 HvFr. 16671 f.112.)

    Vermoedelijk heeft Rienk ook nog een dochter Acke gehad, die trouwde met
    haar neef Sas Minnolds, want zij hebben ook een dr Taetske. Zie ook
    inventarisatie Ferw.dl 17.5.178? ten sterfhuize van de wed. v. Sas Minnolds,
    daarin worden de kinderen van Rienk genoemd.

    Succes verder.

    Groeten

    Joop Woudstra    _____

    Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Pieke
    Verzonden: donderdag 19 mei 2011 21:46
    Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    Onderwerp: [Friesland-genealogy] Rienk Sasses & Taetske Oedszes

    Ik weet dat er regelmatig vragen zijn gesteld over het echtpaar Rienk Sasses
    en Taetske Oed[s]zes. Maar ik ben nog steeds op zoek naar hun huwelijk, wat
    rond of voor 1694 is geschied, gezien de doop van hun oudste kind Ceijke:

    Dantumadeel, dopen, doopjaar 1695
    Dopeling: Ceijke
    Gedoopt op 17 februari 1695 in Janum
    Dochter van Rienk Sasses en Taetske Oedses.

    Rienk komt over van Birdaard naar Wanswerd op 17-05-1711. Hij is in 1720
    lidmaat te Jislum. Hij overlijdt voor 1733, want Taetske wordt als weduwe
    van Rienke Sasses vermeld van 1733 t/m 1736.

    Uit hun huwlijk zijn vijf kinderen geboren, zijnde: Ceijke; Antje; Maijke;
    Sas en Claaske. Allen zijn gedoopt in Janum.

    Is er iemand die mij nadere gegevens of aanwijzingen kan verstrekken die mij
    verder helpt om meer informatie over hun ouders en waar Rienk en Taetske
    zijn gehuwd.

    Dus alle gegevens over hun voorgeslacht en nageslacht zijn welkom.

    Bij voorbaat mijn dank, groetenis fan Pieke.    _____

    size=1 width="100%" noshade color="#a0a0a0" align=center>

    Geen virus gevonden in dit bericht.
    Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
    Versie: 10.0.1375 / Virusdatabase: 1509/3647 - datum van uitgifte: 05/19/11    [Non-text portions of this message have been removed]
   • J. Woudstra
    Beste Pieke, Ik heb me nog even bezig gehouden met Rienk Sasses c.s. Het lijkt erop dat Taetske een dochter is geweest uit het eerste huwelijk van Oeds
    Message 3 of 7 , May 24, 2011
     Beste Pieke,

     Ik heb me nog even bezig gehouden met Rienk Sasses c.s. Het lijkt erop dat
     Taetske een dochter is geweest uit het eerste huwelijk van Oeds Meinerts,
     een broer van Age Meinerts waarover ik de vorige keer schreef. Oeds tr. 2e x
     Trijntje Popkes (vlgs lidm.reg.) en hieruit o.a. een dochter Sijke (ook
     Rienk heeft dr Ceijke). Oeds tr. 1e x Cornjum (1e procl.) 3.1.1669 Hylck
     Tyerx van Cornjum, hij van Wanswerd. Hylck werd gedoopt Cornjum 23.3.1649 en
     was een dr van Tyerck Edgers en Antie Romckes. Deze tr. Cornjum 18.7.1647
     beiden van Cornjum. Een broer van Antie t.s. Feddrick Romckes heeft ook een
     dr Taets, maar dat kan uiteraard toeval zijn.

     Ouders Tyerck: Aedger Tzierkcks 1621 att.Hallum en Hylck Meiledr. v .
     Cornjum

     Ouders Antie: Romcke Jans (ovl.14.5.1641 43e jr) en Tyedtie Feddricks (LWL
     93 f. 60 inv. sterfh.)

     Ouders Hylck: Meyle Hieronimus en Naenck Tiepckedr. (LWL 94 f.276 inv.
     sterfh.)

     Mogelijke ouders Tyedtie: Feddrick Reyners (1610 schoolmr Jelsum) en Taad
     Haitzes.

     Ik ben overigens geinteresseerd in de voorouders van Grietje Sasses en
     Minnold Namme(n)s.     Met vriendelijke groet,

     Joop Woudstra     _____

     Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Pieke
     Verzonden: donderdag 19 mei 2011 21:46
     Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     Onderwerp: [Friesland-genealogy] Rienk Sasses & Taetske Oedszes

     Ik weet dat er regelmatig vragen zijn gesteld over het echtpaar Rienk Sasses
     en Taetske Oed[s]zes. Maar ik ben nog steeds op zoek naar hun huwelijk, wat
     rond of voor 1694 is geschied, gezien de doop van hun oudste kind Ceijke:

     Dantumadeel, dopen, doopjaar 1695
     Dopeling: Ceijke
     Gedoopt op 17 februari 1695 in Janum
     Dochter van Rienk Sasses en Taetske Oedses.

     Rienk komt over van Birdaard naar Wanswerd op 17-05-1711. Hij is in 1720
     lidmaat te Jislum. Hij overlijdt voor 1733, want Taetske wordt als weduwe
     van Rienke Sasses vermeld van 1733 t/m 1736.

     Uit hun huwlijk zijn vijf kinderen geboren, zijnde: Ceijke; Antje; Maijke;
     Sas en Claaske. Allen zijn gedoopt in Janum.

     Is er iemand die mij nadere gegevens of aanwijzingen kan verstrekken die mij
     verder helpt om meer informatie over hun ouders en waar Rienk en Taetske
     zijn gehuwd.

     Dus alle gegevens over hun voorgeslacht en nageslacht zijn welkom.

     Bij voorbaat mijn dank, groetenis fan Pieke.     _____

     size=1 width="100%" noshade color="#a0a0a0" align=center>

     Geen virus gevonden in dit bericht.
     Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
     Versie: 10.0.1375 / Virusdatabase: 1509/3647 - datum van uitgifte: 05/19/11     [Non-text portions of this message have been removed]
    • Pieke
     Hallo Jaap, Bedankt voor je nadere informatie, maar ik blijf met een raadsel zitten. Je zegt dat Rienk en Grietje broer en zus zijn. Maar volgens mijn gegevens
     Message 4 of 7 , May 25, 2011
      Hallo Jaap,

      Bedankt voor je nadere informatie, maar ik blijf met een raadsel zitten.
      Je zegt dat Rienk en Grietje broer en zus zijn. Maar volgens mijn gegevens is Gryttie or Griet een dochter van Siurdt Sasses en N.N.

      Barradeel, dopen, doopjaar 1666
      Dopeling: Griet - Gedoopt op 28 januari 1666 in Sexbierum
      Kind van Siurdt Sasses en niet genoemde moeder.

      Ik heb van hem geen huwelijk kunnen vinden, maar gezien de regels van de patroniem kan ik volgens mij Rienk niet plaatsen als een zoon van deze Siurdt (Sjoerd).
      Ik weet niet of mijn stelling klopt en of de doopakte van bovengenoemde Griet past voor de door jouw genoemde Griet.

      Ik weet ook niet op welke gronden jij Rienk en griet tot broer en zus verklaart; behalve dan dat zij beide een dochter hebben die mayke wordt genoemd.

      Jij vermeld ook dat Rienk een dochter zou hebben, genaamd Acke welke gehuwd was Sas Minnolts. Maar deze heb ik niet kunnen vinden, maar de door mij genoemde dochter Antje Rienks heb ik staan als gehuwd met Sass Minnolts in 1733. Antje werd gedoopt op 13 september 1696 in Janum.

      Sas werd gedoopt te Ferwerderadeel,
      Dopeling: Sass
      Gedoopt in 1690 in Wanswerd
      Kind van Minnout Nammes en niet genoemde moeder
      Voorheen getrouwd [1] met Antje Jillerst in 1727. Trouwde [3] op 16-4-1758 met Trijntje Popkes te Jislum.

      Ik weet niet of jij nadere gegevens hebt om een en ander nader te verklaren.

      Pieke.
     • Pieke
      Hallo Joop, ik heb nog het volgende over Minnout Nammes; Ik heb staan voor Minnout Nammes dat hij zo rond 1670 werd geboren. Hoe en waarom ? Bron: Lidmatenboek
      Message 5 of 7 , May 25, 2011
       Hallo Joop, ik heb nog het volgende over Minnout Nammes;

       Ik heb staan voor Minnout Nammes dat hij zo rond 1670 werd geboren. Hoe en waarom ?

       Bron: Lidmatenboek Wanswerd/Jislum 1755-1850.
       Op 4 juni 1688 (pinkstermaandag) werden Minnout Nammes en Gryttie Sasses te Wanswerd tot lid aangenomen en doen belijdenis.
       Op 17 -11-1705 zijn beide nog steeds lid, en wordt zijn naam als 'Minnolt" gespeld. Tevens op 17-11-1695 en 5-8-1700.

       Stemkohier 1698 Wanswerd Stem nr. 29, aantal stemmen: 1.
       Zakelijk gerechtigden: Claeske Meinerts, eigenaar voor 1/3; Minnoldt Namens , eigenaar voor 2/3, gebruiker voor 't geheel.

       Op (Lidmaat) 10-8-1710 wordt Grietje Sasses als weduwe van Minnolt Namnes in Wanswerd genoemd; op 10-2-1715 idem en also op 3-11-1720

       Stemkohier 1728 Wanswerd Stem nr. 29, aantal stemmen: 1.
       Zakelijk gerechtigden: Minnolt Nammens weduwe en erven, eigenaar en gebruiker.

       Ik heb als ouders van Minnout: Namme Nammes en Tjietske Feikes, gehuwd op 2-5-1699 in Finkum.

       Leeuwarderadeel, huwelijken 1669
       Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 mei 1669 in Finkum
       Man : Nammen Nammens afkomstig van Hijum
       Vrouw : Tjietske Feikes afkomstig van Lekkum.

       Namme is een zn. van Namme Nammes en Geertie Alberts; gehuwd op 17-1-1640 te Stiens. Klzn. van Nanningh Mineszn en Tziam Hesseldr.; gehuwd op 24-2-1610 te Harlingen.
       Tjietske F is een dr. van Feicke Jans en Griet Pieters; geh. rond jan 1630 te Britsum. Tjitske werd geb. rond 1645 te Lekkum.
       Namme en Tjietske had ook nog een dochter, zijnde: Grietje Nammes gehuwd aan Roelof Jans, gehuwd op 23-5-1701 te Stiens. Grietje werd geboren rond 1676 te Finkum.

       Ik hoop dat je iets aan deze gegevens hebt en er iets mee kan.

       Groetenis út Reduzum fan Pieke.
      • J. Woudstra
       Goedenavond Pieke, Bedankt voor je reactie. Ik hoop dat je wat kon met mijn gegevens en veronderstellingen m.b.t. Taetske Oedses.Vandaag heb ik nog gevonden
       Message 6 of 7 , May 25, 2011
        Goedenavond Pieke,

        Bedankt voor je reactie. Ik hoop dat je wat kon met mijn gegevens en
        veronderstellingen m.b.t. Taetske Oedses.Vandaag heb ik nog gevonden dat de
        moeder van Hylck Meiledr Nanenck Tiepkedr heette, ze was de 3e vrouw van
        Meile Hieronimus (LWL 94 f.276 inv. Sterfh. M.H.)

        Dan naar Wanswerd/Jislum: als er in een klein gat als Jislum op een bepaalde
        tijd 2 personen met hetzelfde weinig voorkomend patroniem Sasses rondlopen
        en ze hebben ook nog beiden een dochter Mayke dan mogen we m.i. toch uitgaan
        van een nauwe familierelatie tussen deze twee. Bij de inventarisatie v.h.
        sterfhuis van de weduwe van Sas Minnolds dd. 17.5.178? (Ferw.dl 50 ± 1784/5)
        wordt beschreven een akte van scheiding dd. 8.6.1747 tussen Sijke Rienks
        wed. Dirk Jans (met een dr Taetske) te Jislum, Antje Rienks huisvr.v. Wybren
        Jaspers te Hogebeintum, Maaijke Rienks, Johannes Lijkles te Birdaard en Akke
        Rienks huisvr. v. Sas Minnolts.

        Ik ben overigens niet zo overtuigd van de ouders van Minnolt Nammens.
        Toevallig zijn Nammen Nammens en Tjitske Feikes voorouders van mij en ik heb
        nooit een relatie met Minnolt of Wanswerd/Jislum kunnen ontdekken. NB ze
        trouwden in 1669 en niet in 1699 zoals je schrijft, een slip v.d. computer
        denk ik)

        Wel heb ik gevonden in hyp.bk LWL 181 f.143 dat Nammen Nammens en Pitie
        Wytses te Hijum schuldig zijn aan Aene Siucks. Zowel Pitie als Aene zijn
        wrsch. Brongersma’s. De ouders van Tjitske had ik gevonden via internet.

        Mede.eigenaresse Claaske Meinerts van stem nr 29 zou een zuster kunnen zijn
        van Age en Oeds Meinerts. Age had vlgs zijn testament 4 zusters t.w.
        Claaske, Trijntie, Wytske en Aecke en een broer Oeds (test H.v.Fr.16671
        f.112)

        Hoe is trouwens de verbinding met Harlingen inzake de ouders van Nammen
        Nammens?        Groeten,

        Joop Woudstra        _____

        Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Pieke
        Verzonden: woensdag 25 mei 2011 22:28
        Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
        Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Rienk Sasses & Taetske Oedszes

        Hallo Joop, ik heb nog het volgende over Minnout Nammes;

        Ik heb staan voor Minnout Nammes dat hij zo rond 1670 werd geboren. Hoe en
        waarom ?

        Bron: Lidmatenboek Wanswerd/Jislum 1755-1850.
        Op 4 juni 1688 (pinkstermaandag) werden Minnout Nammes en Gryttie Sasses te
        Wanswerd tot lid aangenomen en doen belijdenis.
        Op 17 -11-1705 zijn beide nog steeds lid, en wordt zijn naam als 'Minnolt"
        gespeld. Tevens op 17-11-1695 en 5-8-1700.

        Stemkohier 1698 Wanswerd Stem nr. 29, aantal stemmen: 1.
        Zakelijk gerechtigden: Claeske Meinerts, eigenaar voor 1/3; Minnoldt Namens
        , eigenaar voor 2/3, gebruiker voor 't geheel.

        Op (Lidmaat) 10-8-1710 wordt Grietje Sasses als weduwe van Minnolt Namnes in
        Wanswerd genoemd; op 10-2-1715 idem en also op 3-11-1720

        Stemkohier 1728 Wanswerd Stem nr. 29, aantal stemmen: 1.
        Zakelijk gerechtigden: Minnolt Nammens weduwe en erven, eigenaar en
        gebruiker.

        Ik heb als ouders van Minnout: Namme Nammes en Tjietske Feikes, gehuwd op
        2-5-1699 in Finkum.

        Leeuwarderadeel, huwelijken 1669
        Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 mei 1669 in Finkum
        Man : Nammen Nammens afkomstig van Hijum
        Vrouw : Tjietske Feikes afkomstig van Lekkum.

        Namme is een zn. van Namme Nammes en Geertie Alberts; gehuwd op 17-1-1640 te
        Stiens. Klzn. van Nanningh Mineszn en Tziam Hesseldr.; gehuwd op 24-2-1610
        te Harlingen.
        Tjietske F is een dr. van Feicke Jans en Griet Pieters; geh. rond jan 1630
        te Britsum. Tjitske werd geb. rond 1645 te Lekkum.
        Namme en Tjietske had ook nog een dochter, zijnde: Grietje Nammes gehuwd aan
        Roelof Jans, gehuwd op 23-5-1701 te Stiens. Grietje werd geboren rond 1676
        te Finkum.

        Ik hoop dat je iets aan deze gegevens hebt en er iets mee kan.

        Groetenis út Reduzum fan Pieke.        _____

        size=1 width="100%" noshade color="#a0a0a0" align=center>

        Geen virus gevonden in dit bericht.
        Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
        Versie: 10.0.1375 / Virusdatabase: 1509/3660 - datum van uitgifte: 05/25/11        [Non-text portions of this message have been removed]
       • J. Woudstra
        Pieke, nog even een kleine aanvulling en verbetering op mijn mail. Naneck Tiepkedr moet uiteraard Naenck zijn. De datum bij hyp.bk LWL inz Nammen Nammens
        Message 7 of 7 , May 26, 2011
         Pieke, nog even een kleine aanvulling en verbetering op mijn mail.

         Naneck Tiepkedr moet uiteraard Naenck zijn.

         De datum bij hyp.bk LWL inz Nammen Nammens is1652.

         Wat betreft de vader van Minnold Nammens voel ik meer voor Nammen of Namne
         Pieters in 1671 en 1685 te Genum., Minnold heeft ook een zoon Pieter. FER
         recesbk 12 f. 96 18.1.1671: N.P. wordt vermeld als dorprechter wrsch te
         Genum . In recesbk 14 f.38 dd 18.6.1684 wordt Minnold Nammens genoemd,
         gesterkt met zijn vader en in hetzelfde boek f. 55 dd 21.1.1685 Nammen
         Pyters te Genum inz. opzegging landhuur.

         Dat was het weer.

         Joop W.         _____

         Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Pieke
         Verzonden: woensdag 25 mei 2011 22:28
         Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         Onderwerp: [Friesland-genealogy] Re: Rienk Sasses & Taetske Oedszes

         Hallo Joop, ik heb nog het volgende over Minnout Nammes;

         Ik heb staan voor Minnout Nammes dat hij zo rond 1670 werd geboren. Hoe en
         waarom ?

         Bron: Lidmatenboek Wanswerd/Jislum 1755-1850.
         Op 4 juni 1688 (pinkstermaandag) werden Minnout Nammes en Gryttie Sasses te
         Wanswerd tot lid aangenomen en doen belijdenis.
         Op 17 -11-1705 zijn beide nog steeds lid, en wordt zijn naam als 'Minnolt"
         gespeld. Tevens op 17-11-1695 en 5-8-1700.

         Stemkohier 1698 Wanswerd Stem nr. 29, aantal stemmen: 1.
         Zakelijk gerechtigden: Claeske Meinerts, eigenaar voor 1/3; Minnoldt Namens
         , eigenaar voor 2/3, gebruiker voor 't geheel.

         Op (Lidmaat) 10-8-1710 wordt Grietje Sasses als weduwe van Minnolt Namnes in
         Wanswerd genoemd; op 10-2-1715 idem en also op 3-11-1720

         Stemkohier 1728 Wanswerd Stem nr. 29, aantal stemmen: 1.
         Zakelijk gerechtigden: Minnolt Nammens weduwe en erven, eigenaar en
         gebruiker.

         Ik heb als ouders van Minnout: Namme Nammes en Tjietske Feikes, gehuwd op
         2-5-1699 in Finkum.

         Leeuwarderadeel, huwelijken 1669
         Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 mei 1669 in Finkum
         Man : Nammen Nammens afkomstig van Hijum
         Vrouw : Tjietske Feikes afkomstig van Lekkum.

         Namme is een zn. van Namme Nammes en Geertie Alberts; gehuwd op 17-1-1640 te
         Stiens. Klzn. van Nanningh Mineszn en Tziam Hesseldr.; gehuwd op 24-2-1610
         te Harlingen.
         Tjietske F is een dr. van Feicke Jans en Griet Pieters; geh. rond jan 1630
         te Britsum. Tjitske werd geb. rond 1645 te Lekkum.
         Namme en Tjietske had ook nog een dochter, zijnde: Grietje Nammes gehuwd aan
         Roelof Jans, gehuwd op 23-5-1701 te Stiens. Grietje werd geboren rond 1676
         te Finkum.

         Ik hoop dat je iets aan deze gegevens hebt en er iets mee kan.

         Groetenis út Reduzum fan Pieke.         _____

         size=1 width="100%" noshade color="#a0a0a0" align=center>

         Geen virus gevonden in dit bericht.
         Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
         Versie: 10.0.1375 / Virusdatabase: 1509/3660 - datum van uitgifte: 05/25/11         [Non-text portions of this message have been removed]
        Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.