Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Bokma Hornstra

Expand Messages
 • Cornelius Boekema
  In mijn bestanden vond ik het volgende : op 1 Juni 1806 trouwden in Langweer Thomas Jans Hornstra en Tryntje Freerks Bokma. De familienamen werden natuurlijk
  Message 1 of 1 , May 18 5:39 PM
   In mijn bestanden vond ik het volgende : op 1 Juni 1806 trouwden in Langweer
   Thomas Jans Hornstra en Tryntje Freerks Bokma. De familienamen werden
   natuurlijk aangenomen rond 1811. In 1808 kregen ze 'n tweeling, Freerk en
   Richtje. Richtje voerde de naam Hornstra, maar Freerk die van zijn moeder.
   Hoogstwaarschijnlijk omdat zij jong stierf en zijn vader opnieuw trouwde in
   1822 met Antje Aukes Bultsma (ook aangegeven als Bultstra). Hun zoon Jan,
   geboren op 11 Sept. 1822 trouwde met Yke Sybrens Roorda, 16 jaar, op 7 Mei
   1846. Ze kregen 16 kinderen. Zijn van die kinderen sommigen vertrokken naar
   de USA. Dat moet nog uitgezocht worden.   Freerk Thomas trouwde in Sneek op 5 Juni 1831 met Jeltje Jans Mellema. Van
   hun 7 kinderen trouwden enkel 'n meisje (Aafke) en 'n jongen, Marten, van
   wie Tresoar niet de geboorte aangeeft maar wel het huwelijk met Grietje
   Douwes Bloembergen, op 16 Mei 1863 in Wymbritseradeel. Dit is de tak waar
   vragen naar werden gesteld op het Stamboek Forum in 2008.   Cor Boekema   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.