Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

RE: [Friesland-genealogy] Popkjen Krijns (Krienes; Krines; Cryns)

Expand Messages
 • Pera
  Hallo Pieke, Volgens de website, waarop dit huwelijk wordt genoemd, zouden zowel Popkjen Krijns als haar man Jelle Johannes afkomstig zijn van Roordahuizum.
  Message 1 of 2 , Apr 7, 2011
   Hallo Pieke,   Volgens de website, waarop dit huwelijk wordt genoemd, zouden zowel Popkjen
   Krijns als haar man Jelle Johannes afkomstig zijn van Roordahuizum.   GENERATIE 5


   JELLE JOHANNES GEDOOPT OP 06-02-1729 TE ROORDAHUIZUM
   OVERLEDEN OP ?


   HIJ HUWDE OP 6 APRIL 1755 TE FRIENS (HERVORMDE GEMEENTE IDAARD, AEGUM
   ,FRIENS, GEMEENTE IDAARDERADEEL) MET:

   POPKJEN (POPK) KRIENES(KRIJNS, OOK WEL CRIJNS GESCHREVEN), GEBOREN ROND 1735
   TE ROORDAHUIZUM
   OVERLEDEN ?   KINDEREN UIT DIT HUWELIJK:

   1 GRIETJE JELLES, DOCHTER
   2 JOHANNES JELLES, ZOON
   3 KRIJN JELLES, ZOON, ZIE VORIGE

   4JETSKE(JITSKE) JELLES, DOCHTER
   5 SYTZE JELLES, ZOON
   6 KLAAS JELLES, ZOON

   7 REINDER JELLES, ZOON

   8 SIPKJEN JELLES, DOCHTER   Bron: <http://home.kpn.nl/g.straatsma/pagina3/pagina3.htm>
   http://home.kpn.nl/g.straatsma/pagina3/pagina3.htm   Op deze website staat de hele afstamming van Jelle Johannes (Wiersma). Naar
   de voorouders van Popkjen Krijns zullen we vermoedelijk nog even moeten
   zoeken.   Met vriendelijke groeten,   Klaas Pera   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Pieke
   Verzonden: donderdag 7 april 2011 13:22
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] Popkjen Krijns (Krienes; Krines; Cryns)

   Wie kan mij meer vertellen over Popkjen Krijns( ook wel beschreven als
   Krienes; Krines; Cryns; Crijns) echtegenote van Jelle Johannes.
   Volgens de inschriving van haar huwelijk in 1755 was zij toen afkomstig van
   Friens.

   Marriage Notes for Jelle Johannes and Popkjen K(C)rijns:
   Idaarderadeel, huwelijken 1755
   Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 april 1755 in Friens
   Man : Jelle Johannes afkomstig van Friens
   Vrouw : Popkje Crijns afkomstig van Friens

   Maar in welke richting ik ook zoek en onder welke schrijfwijze, ik kom er
   maar niet achter waar ze is geboren en wie haar ouders zijn.

   Is er iemand die iets meer weet en mij verder kan helpen met het invullen
   van mijn kwartierstaat?

   Bij voorbaat mijn dank, Pieke.

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.