Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Friesland-genealogy] Naamsaanneming

Expand Messages
 • Roelof Varkevisser
  Jouke, Er kunnen een aantal redenen zijn: 1. niet alle 1811 - records zijn bewaard gebleven. Zie tekst en uitleg bij RAF (even uit m n hoofd mist in t Bildt
  Message 1 of 2 , Jul 5, 2001
  • 0 Attachment
   Jouke,

   Er kunnen een aantal redenen zijn:
   1. niet alle 1811 - records zijn bewaard gebleven. Zie tekst en uitleg bij
   RAF (even uit m'n hoofd mist in 't Bildt en nog een gemeente.
   2. Als men voor 1811 al een achternaam voerde hoefde je die niet weer te
   heraanmelden.
   3. Er zijn legio voorbeelden van mensen die na 1811 toch een andere (dan de
   toen opgegeven naam) gingen voeren. Zelf heb ik een stel kinderen 'van der
   Sluis' die toch liever 'de Boer' wilden heten, waaronder zelfs 1 die liever
   'Posthuma de Boer' wilde heten. En aldus geschiedde, zonder dat daar verder
   akte's van zijn te vinden.
   4. Vrouwen hoefden zich helemaal niet te registreren, en namen vaak de naam
   van een broer, maar ook wel die van hun man over.

   Met vriendelijke groet,
   Roelof

   Friesland rond 1860 : http://www.varkevisser.org
   voor mijn genealogie: http://www.varkevisser.org
   Wonseradeel: de Boer, Roedema
   Idaarderadeel: Zuidema, Deelstra
   Ferwerderadeel: Swart, Buursma, Braak, Papma
   Katwijk-Scheveningen: Varkevisser
   Hoekse Waard: Goud
   Zeeland: Enters

   -----Oorspronkelijk bericht-----
   Van: Jouke Dantuma <jouked@...>
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Datum: donderdag 5 juli 2001 19:25
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] Naamsaanneming


   Hoe kan het dat er meer mensen de naam Dantuma in 1811 heeft aangenomen dan
   dat het ryksargyf vermeld?
   Bij de vrouwelijke Dantuma's is dit misschien te verklaren, omdat zij voor
   1811 in het huwelijk zijn getreden. Maar ik heb ook een aantal ongehuwden,
   die de achternaam Dantuma voerden, terwijl hun ouders of andere familieleden
   familie niet in de lijst van het ryksargyf voorkomen.

   Wie weet het antwoord op mijn vraag?

   Bvd.

   Jouke Dantuma


   [Non-text portions of this message have been removed]


   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
   geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.