Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Walstra

Expand Messages
 • ken.veldhuis@lrcc.on.ca
  Hans et al, Bedankt voor de laatst gemelde gegevens. Zou de verwijzing naar het hospitaal te Minimes een transcriptie fout zijn geweest, bv van een
  Message 1 of 14 , Jul 5, 2001
   Hans et al,

   Bedankt voor de laatst gemelde gegevens.

   Zou de verwijzing naar "het hospitaal te Minimes" een transcriptie fout zijn
   geweest, bv van een aansluitende akte?
   En wat zou met Minimes worden bedoeld - was er destijds een Hospitaal in een
   plaats dat als 'Minimes' door de kopieist zou kunnen zijn overgeschreven?

   Keimpe
  • ken.veldhuis@lrcc.on.ca
   Beste Hans, Nu hebben we dan alle (tot nu toe) gevraagde gegevens ivm mijn (moeder s) kwartierstaat . Daar voor hartelijk dank. Ik heb ze aan M. Kist
   Message 2 of 14 , Jul 6, 2001
    Beste Hans,

    Nu hebben we dan alle (tot nu toe) gevraagde gegevens ivm mijn (moeder's)
    kwartierstaat . Daar voor hartelijk dank. Ik heb ze aan M. Kist doorgestuurt.

    Ik ben trouwens nog steeds niewsgierig over waar dat "Hospitaal te 'Minimes' "
    in 1812 zou kunnen zijn. Was het u en/ of Onno Elgersma die de namen van het
    Ellis Island website zo knap onthulde?

    Have a nice week-end!

    Keimpe
   • nynkevandenhooven@hotmail.com
    Medegenealogen, Enige tijd geleden kwam ik de volgende opmerking van Ken Veldhuis tegen op deze pagina s. Deze overleden echter resp op 17 juni en 3
    Message 3 of 14 , Jul 11, 2001
     Medegenealogen,
     Enige tijd geleden kwam ik de volgende opmerking van Ken Veldhuis
     tegen op deze pagina's.
     <knip>
     Deze overleden echter resp op 17 juni en 3 juni 1812, oud 9 maanden.
     De laatst genoemde "in het hospitaal te Minimes". <knip>
     Zeer onlangs zag ik een brochure van een hotel in Lille dat gevestigd
     was in het "Couvent des Minimes". Enig speurwerk leerde dat
     de "Miniemen" leden van een zeer strenge franciscanen-orde waren (zij
     onderhielden een levenslange vasten). Zou er met het hospitaal te
     Minimes misschien een hospitaal van (dergelijke)
     minderbroeders bedoeld kunnen zijn? Het lijkt me toch
     onwaarschijnlijk dat een baby van 9 maanden overlijdt in een Frans
     hospitaal.

     M.vr. gr.
     Nynke van den Hooven.
    • ken.veldhuis@lrcc.on.ca
     Beste Godwin, Bedankt voor je reactie. Dus verbeelding - geen tweeling, maar wel broers?( Otte s overlijden heb ik van Durk en Femke Zwanenburg s Trouwakte
     Message 4 of 14 , Jul 11, 2001
      Beste Godwin,

      Bedankt voor je reactie. Dus verbeelding - geen tweeling, maar wel broers?( Otte
      's overlijden heb ik van Durk en Femke Zwanenburg's Trouwakte (OPS 26 Nov 1818,
      akte nr 43, bijlage), namelijk 30 April 1811, oud 45 jaar. Dat zou (bijna)
      overeenkomstig zijn met de doop van 5-8-1764.

      Godwin, heb je voorouders van Go(o)itsen Binnes Zwanenburg (ovl 28 Aug 1826 (
      AEngwirden 29 Aug 1826, akte nr 60) oud 77 jaar, en Engeltje Lijkles (ouders
      van Femke) in jou bestand? Ik heb alleen kunnen vinden (op Ryksargyf site)
      huwelijk van Goitsen Cierds en Wijtske Binnes (26 Oct 1749, DTB nr 567,
      1747-1811, Herv Gem Lippenhuizen-Terwispel-Hemrik). Zijn dezen de ouders van
      Binne (Goitsens) en dus grootouders van Goitsen Binnes voornoemd?

      Keimpe
     • ken.veldhuis@lrcc.on.ca
      Beste Medesneupers, Ik zit hier on call en zodoende voor mijn scherm. Toen kwam Nynke s email binnen. Bedankt voor de mogelijke oplossing van de naam
      Message 5 of 14 , Jul 11, 2001
       Beste Medesneupers,

       Ik zit hier "on call" en zodoende voor mijn scherm. Toen kwam Nynke's email
       binnen. Bedankt voor de mogelijke oplossing van de naam Minimes. En zo kom je
       met deze hobby wel eens terug bij het/je begin. Ik ben namelijk in het huis "de
       Stadt Rijssel" te Ternaard geboren. Daar is ook nog een raadsel (niet mijn
       geboorte! maar de naam, naar een Bas-relief gezicht op Rijssel, van het huis.

       Keimpe
      • ken.veldhuis@lrcc.on.ca
       Beste Medesneupers, Ik zit hier on call en zodoende voor mijn scherm. Toen kwam Nynke s email binnen. Bedankt voor de mogelijke oplossing van de naam
       Message 6 of 14 , Jul 11, 2001
        Beste Medesneupers,

        Ik zit hier "on call" en zodoende voor mijn scherm. Toen kwam Nynke's email
        binnen. Bedankt voor de mogelijke oplossing van de naam Minimes. En zo kom je
        met deze hobby wel eens terug bij het/je begin. Ik ben namelijk in het huis "de
        Stadt Rijssel" te Ternaard geboren. Daar is ook nog een raadsel (niet mijn
        geboorte! maar de naam, naar een Bas-relief gezicht op Rijssel, van het huis.

        Keimpe
       • ken.veldhuis@lrcc.on.ca
        Beste Medesneupers, Ik zit hier on call en zodoende voor mijn scherm. Toen kwam Nynke s email binnen. Bedankt voor de mogelijke oplossing van de naam
        Message 7 of 14 , Jul 11, 2001
         Beste Medesneupers,

         Ik zit hier "on call" en zodoende voor mijn scherm. Toen kwam Nynke's email
         binnen. Bedankt voor de mogelijke oplossing van de naam Minimes. En zo kom je
         met deze hobby wel eens terug bij het/je begin. Ik ben namelijk in het huis "de
         Stadt Rijssel" te Ternaard geboren. Daar is ook nog een raadsel (niet mijn
         geboorte! maar de naam, naar een Bas-relief gezicht op Rijssel, van het huis.

         Keimpe
        • j.j. geestman
         Zou de verwijzing naar het hospitaal te Minimes een transcriptie fout zijn geweest, bv van een aansluitende akte? En wat zou met Minimes worden bedoeld -
         Message 8 of 14 , Jul 12, 2001
          Zou de verwijzing naar "het hospitaal te Minimes" een transcriptie fout
          zijn
          geweest, bv van een aansluitende akte?
          En wat zou met Minimes worden bedoeld - was er destijds een Hospitaal in een
          plaats dat als 'Minimes' door de kopieist zou kunnen zijn overgeschreven?


          Keimpe,

          Omdat ik vandaag toch in het archief was heb ik nog even gezocht en de
          oplossing gevonden.
          "N.B. Overleden in het hospitaal te Minimes" staat bij een akte eerder dan
          van Gooitsen Ottes.

          Ovl. Opsterland (mairie Gorredijk) 1812
          Aangifte 22 mei 1812, blad nr. 5
          Ontvangen eenn extract uit het register van de aangaven van overlijden in de
          Mairie Antwerpen
          Pierre Jelmers, oud 22 jaar, overleden 4-4-1812
          Plaats van overlijden: " L'hopital de Minimes ", volgens mijn woordenboek:
          ziekenhuis der Minnebroeders

          Dus niet alleen bij de verkeerde akte geplaatst, maar ook fout vertaald.

          Hans.
         • Hans Zijlstra
          Geachte lezers, Op de website van de Fryske Akademy las ik dat de Kadastrale en prekadastrale atlas van Ferwerderadeel klaar zijn en te koop. (www.fa.knaw.nl)
          Message 9 of 14 , Jul 18, 2001
           Geachte lezers,

           Op de website van de Fryske Akademy las ik dat de
           Kadastrale en prekadastrale atlas van Ferwerderadeel
           klaar zijn en te koop. (www.fa.knaw.nl)
           Wellicht interessant voor mensen die onderzoek in dit
           gebied doen.

           Groet, Hans

           __________________________________________________
           Do You Yahoo!?
           Get personalized email addresses from Yahoo! Mail
           http://personal.mail.yahoo.com/
          • ken veldhuis
           Beste Harry,   Durl Wybes Walstra is (bijna zeker) een voorvader van mij. Hij huwde als weduwnaar met Femke Goitzens Zwanenburg (weduwe van zijn broer Otte)
           Message 10 of 14 , Jan 14, 2010
            Beste Harry,
             
            Durl Wybes Walstra is (bijna zeker) een voorvader van mij. Hij huwde als weduwnaar met Femke Goitzens Zwanenburg (weduwe van zijn broer Otte) in 1818. Tegelijkertijd echten/erkenden zij voorkind Goitzen Durks (aldus aangegeven bij geboorte) van wie ik afstam. Zij kregen ook nog een dochter, Femke Durks Walstra. Alle was dus een half-broer/volle neef. Dit geval komt ook voor in mijn vaders famile en wel mijn overgrootmoeder die gehuwd was met twee achtervolgende broers.
             
            28. Durk Wiebes WALSTRA, Boer, geb. Terwispel 21 Dec 1760, doop[i] aldaar 28 December 1760, zn. van Wybe/Wiebe Sytses en Ykjen/Yttje Hendriks (ovl. Terwispel 15 Feb 1807[ii]), ovl. 25 Sep 1822 (Opsterland, 27 Sep 1822, blad nr. 31) ). Hij huwde[iii] (1) Janke Alles, ovl. na 1798. Te Gorredijk 1811 liet hij 6 kinderen inschrijven, oud 13 tot 20.  Hij huwde[iv] (2) Gorredijk 26 Nov 1818 (Opsterland, akte nr. 43),
             
            29. Femke Gooitsens ZWANENBURG, winkeliersche, later arbeidster, geb. de Hemrik 11Aug 1778 doop[v] aldaar 6 Sep 1778, ovl. 02 Jan 1849 (Opsterland, 03 Jan 1849, blad nr. 2), oud 70 jr. weduwe, dr. van Go(o)itzen Binnes ZWANENBURG en Engeltje Lijkles (Zij was eerder gehuwd[vi] in 1795 met Otte Wiebes, ovl. Terwispel 30 April 1811, oud 45 jr. Zij hadden 6 kinderen). Femkes vader tekent Goitsen binnes Swanenburg.
             
            Uit dit huwelijk :  voorkind Goitsen Durks (zie 14), later Zwanenburg (geb 3 sep 1817),  en Femke Walstra[vii] (geb 4 apr1820) en gehuwd[viii] met Jan Hendriks Zeilstra.

            [i] Extract Register der gedoopten , Herv. Gem. Terwispel

            [ii] Extract Register der overledenen, Opsterland
            [iii] Opsterland, huwelijken 1790
            Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 mei 1790 in Terwispel
            Man       : Durk Wibes
            Vrouw     : Janke Alles afkomstig van Terwispel
             
            Gestandaardiseerde namen: DIRK WIEBES en JANKE ALLES
             
            Bron:
            Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
            Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen Terwispel
            Hemrik 1747-1811
            Inventarisnr.: 567
             
            [iv] Huwelijksakte Opsterland, 1818
            Man   : Dirk Wiebes Walstra, oud 57 jaar, geboren te Terwispel
            Ouders: Wybe Sytses en Yttje Hendriks
            Vrouw : Femke Gooitsens Zwanenburg, oud 40 jaar, geboren te Hemrik
            Ouders: Goitzen Binnes en Engeltje Lykles
            Datum : 26 november 1818, akte nr. 43
             
            Opm.  : Met legitimatie van een kind; bruid ondertekent met Swanenburg
             
             
             
            [v] Opsterland, dopen, geboortejaar 1778, doopjaar 1778
            Dopeling: Femke
            Geboren op 11 augustus 1778 in Hemrik
            Gedoopt op 6 september 1778 in Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik
            Dochter van Gooitsen Binnes en Engeltje Lykels
            Bron: DTBL Herv. gem. Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik, doop 1747-1811
            Inventarisnr. : DTB 566
             
            [vi] Opsterland, huwelijken 1795
            Vermelding: Bevestiging huwelijk op 11 oktober 1795 in
            Gorredijk
            Man       : Otte Wybes afkomstig van Terwispel
            Vrouw     : Fimke Goitzens afkomstig van Terwispel
            Bron: DTBL Trouwregister Hervormde gemeente Gorredijk 1699-1811
            Inventarisnr.: 559
             
            [vii] Geboorteakte Opsterland, 1820
            Aangiftedatum 5 april 1820, blad nr. 40
            Femke Walstra, geboren 4 april 1820
            Dochter van Durk Wiebes Walstra en Femke Goitzens Zwanenburg
            [viii] Huwelijksakte Opsterland, 1845
            Man   : Jan Hendriks Zeilstra
            Vrouw : Femke Durks Walstra
            Datum : 26 mei 1845, akte nr. 58
             
             
            Ik heb mij lang afgevraagd waarom Goitzen Durks toch door het leven is gegaan met de familie naam Zwanenburg - zou er ruzie zijn geweest met zijn half-broers en zusters Walstra over de erfenis of zo?
            Ik kon niet laten even te reageren.
            met vr groet,
            Keimpe


            __________________________________________________________________
            Get a sneak peak at messages with a handy reading pane with All new Yahoo! Mail: http://ca.promos.yahoo.com/newmail/overview2/

            [Non-text portions of this message have been removed]
           Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.