Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

RE: [Friesland-genealogy] Coen

Expand Messages
 • Nynke van den Hooven
  Douwe, Die had ik inderdaad ook gevonden, maar gezien het tussenvoegsel “de” heb ik die buiten beschouwing gelaten. Met vriendelijke groet Nynke van den
  Message 1 of 39 , Mar 5, 2011
   Douwe,



   Die had ik inderdaad ook gevonden, maar gezien het tussenvoegsel “de” heb ik
   die buiten beschouwing gelaten.



   Met vriendelijke groet

   Nynke van den Hooven



   _____

   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Douwe Stellinga
   Verzonden: zaterdag 5 maart 2011 15:53
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Coen





   Dag Nynke,

   Op diezelfde website vind ik een Jozef Willem de Coen, geboren in Magelang
   21-1-1899, een plaats waar Henri Charles Julian Coen/ Frederiks voor de
   eerste keer trouwt met Carolina Mina (14-6-1897). Ook dit zou dus een zoon
   uit het eerste huwelijk kunnen zijn...

   met vriendelijke groet,

   Douwe

   ----- Original Message -----
   From: Nynke van den Hooven
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   Sent: Saturday, March 05, 2011 8:19 PM
   Subject: RE: [Friesland-genealogy] Coen

   Douwe,

   Ter aanvulling.

   Op de website van de Oorlogsgravenstichting vond ik in het
   Slachtofferregister (http://www.ogs.nl/srs_site/zoeken.asp?subject_id=139 )
   een Leopold Henri Coen, geb. 30-11-1908 in Tondano (Sulawesi) en overleden
   op 24-06-1947 in Makassar. Leopold was Ls. Sold. Inf bij het KNIL en ligt
   begraven op het Nederlands ereveld Candi te Semarang.

   Gezien zijn voornamen zou hij heel goed een zoon uit het eerste huwelijk van
   Henri Charles Julian met Carolina Mina geweest kunnen zijn. Is Hans Charles
   Coen bekend met eventuele kinderen uit het eerste huwelijk van zijn vader?

   Overigens vind ik de naam Herphancili wel zo merkwaardig dat ik me afvraag
   of het niet gewoon een lees- c.q. transcriptiefout is..

   Zou Herphancili niet "gewoon" Henry met een toevoeging -Henri Hans?, Henri
   Johannes?, of misschien zelfs Hendrikus Johannes of Hendrikus Jan- geheten
   hebben?

   Met vriendelijke groet

   Nynke van den Hooven

   <knip>
   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens Douwe Stellinga
   Verzonden: zaterdag 5 maart 2011 9:06
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Coen

   Dag allemaal,

   Omdat ik in eerste instantie de vraag bij Frieslandgenealogie had
   neergelegd, doe ik nu nog eens, hoofzakelijk ter kennisname...
   Iemand bij genealogieonline.nl was een beetje boos op mij, omdat ik op 2
   fora (nl. Frieslandgenealogie en genealogieonline.nl de zelfde vraag had
   gesteld. Ik heb gemeld, dat ik dat zonder enige verkeerde bedoeling heb
   gedaan, niet wetende of beseffende, dat mensen zich daaraan zouden kunnen
   storen. Op Friesland-genealogie werd mij zelfs gevraagd of ik de vraag al op

   genealogieonline had gesteld... Ik heb beloofd dat ik "dubbele" vragen in
   voorkomende gevallen zou aangeven. Ik ga dat nu weer op beide fora doen.
   Na thuiskomst in Nederland ga ik enige archieven (CBG en IGV-archieven)
   bezoeken.
   Ik heb met Hans Charles Coen (geboren in 1924, dus 87 jaar) het volgende
   besproken:
   Hans Coen: Mijn vader is gescheiden van zijn zus in een katholiek weeshuis
   in Semarang opgegroeid, omdat zijn ouders beiden zijn overleden na zijn
   geboorte (bij een epidemie?). Dat moet dan kort na 1874 zijn. Is er iets
   terug te vinden van een meisje Fredericks in een weeshuis in Semarang?
   Feit: Herphancili Leopold Coen is overleden in Semarang op 23-7-1876. Deze
   komt in mijn ogen zeer prominent in aanmerking om H. Ch. J Coen's vader te
   zijn. Een buitengewoon vreemde voornaam trouwens. Nooit eerder gehoord. Weet

   iemand hier iets naders over te vertellen?
   Hans Coen: Er is veel "touwtrekken" geweest over de familienaam van zijn
   vader, omdat er geen bewijzen en getuigen waren om aan te tonen, dat de
   ouders van Henri Charles Julian wettig getrouwd geweest waren.
   Douwe: Daarom ging H. Ch. J Coen in eerste instantie waarschijnlijk als
   Fredericks door het leven, "zich noemende en schrijvende Coen". Ik mag toch
   wel aannemen, dat de moeder dan Fredericks moet hebben geheten. Is van haar
   iets terug te vinden?? Zij is dan ook net voor of na 1874 overleden, anders
   gaan de kinderen toch niet naar een weeshuis....
   Douwe: Ik veronderstel, dat die problemen over zijn familienaam zich
   voordeden bij het 1e huwelijk van H. Ch. J Coen op 14-6-1897 in Magelang
   (Kedoe) met de inlandse christenvrouw Carolina Mina.
   Vraag: Is er iets naders te vinden van Carolina Mina?
   Hans Coen: Mijn vader is eerst sergeant en daarna stationschef geweest.
   Douwe: Ik ga zoeken in de archieven van KNIL. Of weet iemand daar nu al info

   uit te halen?

   Ik ben zeer benieuwd,

   Douwe Stellinga
   <knip>_._,___

   [Non-text portions of this message have been removed]

   [Non-text portions of this message have been removed]





   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Douwe Stellinga
   Dag allemaal, Er valt nog veel te ontdekken over de familie van Hans Charles Coen. Een overzicht van wat tot nu toe door ons is gevonden: Ik overwinter op
   Message 39 of 39 , Mar 6, 2011
    Dag allemaal,

    Er valt nog veel te ontdekken over de familie van Hans Charles Coen.
    Een overzicht van wat tot nu toe door ons is gevonden:


    Ik overwinter op Bali. Ik ben aan het zoeken naar aanknopingspunten bij het
    volgende probleem: Eveneens op Bali overwintert Hans Charles Coen, geboren
    1924 in Manado, Sulawesi. Omdat mijn hobby genealogie en geschiedenis is,
    maakte ik een opmerking, dat hij misschien wel eens familie zou kunnen zijn
    van Jan Pietersz Coen, hoewel hij er zeer Indisch uitziet. Hij vertelde, dat
    hij niet eens de naam van zijn grootvader kende en dat hij dat wel eens had
    proberen te achterhalen en dat hem dat niet was gelukt, wat hem zeer
    bedroefde. De naam van zijn vader kende hij wel: Henri Charles Julian Coen,
    geboren in 13-8-1874 in Semarang. Diens moeder zou Frederiks hebben
    geheten. Er is volgens Hans Charles Coen veel touwtrekken geweest over welke
    naam Henri zou moeten hebben. Van zijn ouders kon hij (HCJ Coen of HCJ
    Frederiks) niet met documenten bewijzen of met getuigen aantonen, dat zij
    wettig getrouwd zijn geweest, dat hij dus Coen, of Frederiks zouden moeten
    heten. Hij ging door het leven als "Frederiks, zich noemende en schrijvende
    Coen". Ik zei, dat ik voor hem zou proberen dat raadsel nog bij zijn leven
    te ontrafelen, hij is ten slotte al 87 jaar.... Nu heb ik intussen gezien,
    dat dat geen eenvoudige klus zal zijn: er zijn overal ter wereld behoorlijk
    veel mensen die Coen van hun achternaam heten.

    Wat heb ik tot dusver zelf en met uitstekende hulp van mensen van "Stamboom
    Forum" en "Friesland genealogie" ontdekt?



    Generatie 1

    Herphancili Leopold Coen

    De meest interessante Coen (in dit verband) die ik kan vinden, is ene
    Herphancili(??) Leopold Coen, die overleden is op 23-7-1876 in Semarang.
    Meer weet ik (nog) niet van hem. Hij komt prominent in aanmerking om de
    vader van Henri Charles Julian te zijn, omdat Hans Charles Coen (mijn
    mede-overwinteraar) vertelde, dat zijn vader in een RK kinderweeshuis in
    Semarang is opgegroeid, (Het RK Weeshuis (weeshuis voor jongens) lag in de
    wijk Oud-Tjandi in het zuiden van de stad Semarang, aan de straat
    Karangpanas. Het werd beheerd door de Broeders van St Louis (H. Aloysius of
    Oudenbosch) Henri Charles Julian was gescheiden van zijn zus, waarvan Hans
    Charles en zijn vader de naam niet weten. Wellicht groeide die zus op in het
    klooster Gedangan (meisjesafdeling van het Europese weeshuis van de Zusters
    Franciscanessen van Heyt­huysen), dat in het noord-oostelijk stadsdeel van
    Semarang aan de Kloos­terstraat lag. Herphancili(??) Leopold Coen is
    getrouwd geweest/ heeft een relatie gehad met een vrouw Frederiks. Hun kind
    Henri Charles Julian ging door het leven als "Frederiks, zich noemende en
    schrijvende Coen"! De voornaam Herphancili kan niemand "thuisbrengen" en is
    mogelijk een lees of overschrijf-fout. Mijn mede-overwinteraar Hans Charles
    Coen dacht, dat zijn grootouders aan een (cholera?)-epidemie zouden zijn
    gestorven en dat daarom de kinderen in een weeshuis zijn opgegroeid, broer
    en zus gescheiden van elkaar.



    Generatie 2

    2.1

    Henri Charles Julian Frederiks of Henri Charles Julian Coen

    Hij is getrouwd geweest met Carolina Mina (14-6-1897 Magelang) en later met
    Doortje Laseduw (18-4-1914 Cheribon) Hij was sergeant (bij het KNIL, denk
    ik) en was na pensionering later stationsklerk in Poerwakerta. Hij is
    overleden in 1959. Van de eerste vrouw Carolina Mina weet ik eigenlijk
    helemaal niets. Doortje Laseduw, geboren 11-4-1894 te Menado, overleden
    28-06-1973 te Amsterdam(?).

    Kinderen met Carolina Mina: Leopold Henri Coen 30-11-1908 Tondano Sulawesi,
    mogelijk Jozef Willem de Coen 21-1-1899 Magelang,

    In 1910 woont Henri met zijn echtgenote Carolina Mina in Menado (?). Zij is
    vermoedelijk vóór 1914 (het jaar dat Henri en Doortje trouwden) overleden.
    In 1920 is Henri stationsklerk in Poerwakarta en getrouwd met D. Laseduw. In
    1930 en 1938 is Henri particulier (gepensioneerd sergeant?) en woont in
    Menado met echtgenote Doortje.
    Kinderen met Doortje Laseduw: Fransz Jozeph Coen 25-8-1917 Krawang, Jansen
    Coen 26-12-1919 Tasikmalaya, Wimpie Coen 21-11-1921 Magelang en Hans Charles
    Coen 26-3-1924 Menado (mijn mede-overwinteraar). En die laatste is degene
    die graag de naam van zijn grootvader te weten zou komen...

    2.2

    Meisje Fredericks/Frederiksz/ Coen (?)

    *circa 1876 (?) te Semarang (?)

    Een tot nu toe volkomen onbekende zus van Henri Charles Julian Frederiks/
    Coen. Het zou goed kunnen zijn, dat zij zich wel Frederiks is blijven
    noemen!



    Generatie 3

    3.1(??)

    Jozef Willem de Coen (???)

    *21-1-1899 Magelang, (mogelijk) zoon van Henri Charles Julian Coen en
    Carolina Mina, overleden 12-10-1943 Birma, 100 km. Sergeant Infanterie bij
    het KNIL, Begraven Thanbyuzayat War Cemetery in Myanmar (vak D2, rij D, nr
    4)

    3.2

    Leopold Henri Coen

    *30-11-1908 Tondano Sulawesi (niet al te ver van Menado), zoon van Henri
    Charles Julian Coen en Carolina Mina, overleden 24-6-1947 Makassar (Ujung
    Pandang) Sulawesi. Ls. Soldaat Infanterie bij het KNIL, Begraven Nederlands
    Ereveld Candi te Semarang (Indonesië, vak D, nr 18). Hans Charles Coen is
    bekend met deze persoon. Hij woonde in Tondano, was ziek, kon niet in
    Tondano worden geholpen, werd naar Makassar (Ujung Pandang) overgebracht en
    is daar overleden.

    3.3

    Fransz Joseph Coen

    *25-8-1917 Krawang, zoon van Henri Charles Julian Coen en Doortje Laseduw

    3.4

    Jansen Coen

    *26-12-1919 Tasikmalaya, zoon van Henri Charles Julian Coen en Doortje
    Laseduw, getrouwd met Johanna Adriaan.

    Kinderen: Jules Augustina Coen, geboren te Menado, getrouwd met Benjamin
    (Bouke) Pechler.

    3.5

    Wimpie Coen

    *21-11-1921 Magelang, zoon van Henri Charles Julian Coen en Doortje Laseduw.
    Volgens Hans Charles Coen jong overleden.

    3.6

    Hans Charles Coen

    geboren 26-03-1924 in Manado, Sulawesi, zoon van Henri Charles Julian Coen
    en Doortje Laseduw. Hij trouwt 21-12-1952 in Balikpapan met Soey Lian Nio
    Oen, geb 14-2-1931 te
    Balikpapan.

    Kinderen: Evelijn, Lily, Raul, Rosanna, Maurits, Josephine en Susanna, geb
    van 1953 tot 1966. Kennelijk maakte moeder Doortje Laseduw ook deel uit van
    het gezelschap en mogelijk ook broer Fransz Joseph en diens gezin.




    ----- Original Message -----
    From: "Esther van Rems-Dijkstra" <esthervanrems@...>
    To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    Sent: Sunday, March 06, 2011 11:25 PM
    Subject: Re: [Friesland-genealogy] Coen


    > Er staat in het dossier ook een stukje, getypt met zelfde typemachine
    >
    > COEN, Fransz Joseph, woont Menadom is WN geworden 2 zoons
    > COEN, Henri Charles Julien gehuwd woont Menado
    > COEN, Jansen is WN woont Menado gehuwd
    >
    > Ik weet niet wat ze bedoelen met WN geworden, weduwnaar?
    >
    > Groeten
    >
    > Esther
    >
    >
    > Logopediepraktijk Bolsward LET OP NIEUW ADRES!
    > Franekerstraat 3
    > 8701 GB Bolsward
    > tel. 06-14993516
    > www.logopediebolsward.nl
    > Signature powered by
    > <http://www.wisestamp.com/email-install?utm_source=extension&utm_medium=email&utm_campaign=footer>
    > WiseStamp<http://www.wisestamp.com/email-install?utm_source=extension&utm_medium=email&utm_campaign=footer>
    >
    >
    >
    > Op 6 maart 2011 06:57 schreef Douwe Stellinga <douwe@...> het
    > volgende:
    >
    >>
    >>
    >> Dag Nynke,
    >>
    >> Het is leuk om te vermelden, dat Hans Coen zich nu verhalen over zijn
    >> oudere broer Leopold Henri Coen herinnert, die een zoon is van H.Ch.J.
    >> Coen
    >> en Carolina Mina. Jozef Willem de Coen geboren in 1899 in Magelang kent
    >> hij
    >> niet... De toevalligheid/ overeenkomst H.CH.J.Coen x Carolina Mina
    >> 14-6-1897
    >> Magelang en de geboorte van Jozef Willem de Coen 21-1-1899 Magelang is
    >> wel
    >> heeeeeeel erg groot.
    >>
    >> met vriendelijke groet,
    >>
    >> Douwe
    >> ----- Original Message -----
    >> From: Nynke van den Hooven
    >> To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    >> Sent: Sunday, March 06, 2011 1:29 AM
    >> Subject: RE: [Friesland-genealogy] Coen
    >>
    >> Douwe,
    >>
    >> Omdat het allemaal inderdaad wat warrig leek, had ik die (heel korte)
    >> kwartierstaat van "jouw" Hans Coen gemaakt.
    >>
    >> En blijk ik het dus gesnapt te hebben :-)
    >>
    >> Inderdaad intrigerend!
    >>
    >> Als bij de huwelijken van H.Ch.J. als achternaam "Frederiksz zich
    >> noemende
    >> Coen" wordt vermeld, dan lijkt mij dat óf zijn wettige vader óf zijn
    >> biologische moeder die Frederiksz moet hebben geheten.
    >>
    >> Met vriendelijke groet
    >>
    >> Nynke van den Hooven
    >>
    >> _____
    >>
    >> Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    >> [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Douwe Stellinga
    >> Verzonden: zaterdag 5 maart 2011 14:59
    >> Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    >> Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Coen
    >>
    >> Dag Nynke,
    >>
    >> Uit de gesprekken met Hans (Charles) Coen blijkt, dat hij met zijn vader
    >> vaak sprak over zijn familie. Onder 1 genoemd Hans Charles Coen is degene
    >> waar ik mee overwinter op Bali en waarvoor ik zoek. Onder 2 genoemd is de
    >> vader van "mijn" Hans Coen (87 jaar), onder 3 genoemd is de moeder van
    >> "mijn" Hans Coen. De kinderen van Henri Charles Julian en Doortje zijn
    >> zijn
    >> broers. Die kent hij allemaal, Wimpie Coen is jong overleden. Hij kent
    >> niet
    >> zijn grootouders; zijn vader (Henri Ch. J. Coen) groeide op in een
    >> katholiek
    >> weeshuis in Semarang, gescheiden van zijn zus...
    >> Hans Coen en diens vader Henri Coen kenden daarom zijn resp. grootvader
    >> en
    >> vader niet, mij lijkt daarvoor in aanmerking te komen die in 1876 in
    >> Semarang overleden Herphancili Leopold Coen, waarvan niet duidelijk is of
    >> hij wettig getrouwd is geweest met ?? Fredericks...
    >> Snap je het nog??
    >> Dit vind ik nou interessant!
    >> met vriendelijke groet
    >> Douwe
    >>
    >> ----- Original Message -----
    >> From: Nynke van den Hooven
    >> To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    >> <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
    >> Sent: Saturday, March 05, 2011 7:39 PM
    >> Subject: RE: [Friesland-genealogy] Coen
    >>
    >> Douwe,
    >>
    >> Als je de groepen waar je de vraag hebt neergelegd met enige regelmaat
    >> inlicht omtrent de voortgang van het onderzoek, dan lijkt het me geen
    >> enkel
    >> probleem. Tenzij een "zoeker" exclusief "zoekrecht" denkt te kunnen
    >> claimen. Maar dat zou toch een beetje merkwaardig zijn, nietwaar :-)?
    >> Want
    >> hoe meer zielen, hoe meer mogelijkheden tot resultaat, lijkt me.
    >>
    >> Onderstaand het overzicht van de zoekresultaten (m.i.!) tot dusver zoals
    >> ik
    >> die van beide fora heb "geplukt", met dank aan Ben Wegman en Esther Rems.
    >>
    >> 1. Hans Charles Coen, geboren 26-03-1924 in Manado, Sulawesi.
    >>
    >> trouwt 21-12-1952 in Balikpapan met Soey Lian Nio Oen, geb 14-2-1931 te
    >> Balikpapan.
    >>
    >> Het echtpaar komt op 20-03-1967 naar Nederland met hun kinderen Louis,
    >> Evelijn, Lily, Raul, Rosanna, Maurits,
    >> Josephine en Susanna, geb van 1953 tot 1966.
    >>
    >> Kennelijk maakte moeder Doortje Laseduw ook deel uit van het gezelschap
    >> en
    >> mogelijk ook broer Fransz Joseph en diens gezin.
    >>
    >> 2. Henri Charles Julian Fredericks zich noemende Coen, geb 13-8-1874 te
    >> Ambarawa te Semarang, + 1959 in Indonesië
    >>
    >> trouwt (1) 14-6-1897 of 1899 in Magelang (Kedoe) met de inlandse
    >> christenvrouw (Carolina) Mina
    >>
    >> trouwt (2) 18-4-1914 te Cheribon
    >>
    >> 3. Doortje Laseduw, geb 11-4-1894 te Menado, overl 28-06-1973 te
    >> Amsterdam (?)
    >>
    >> In 1910 woont Henri met zijn echtgenote Carolina Mina in Menado (?). Zij
    >> is
    >> vermoedelijk vóór 1914 (het jaar dat Henri en Doortje trouwden)
    >> overleden.
    >>
    >> In 1920 is Henri stationsklerk in Poerwakarta en getrouwd met D. Laseduw.
    >>
    >> In 1930 en 1938 is Henri particulier (gepensioneerd sergeant?) en woont
    >> in
    >> Menado met echtgenote Doortje.
    >>
    >> Kinderen van Henri en Doortje:
    >>
    >> Fransz Joseph Coen, *25-08-1917 Krawang, + 29-09-1997 te Amsterdam (?),
    >> was
    >> gehuwd met A. Siby (*24-05-1916 - +02-05-1980 te Amsterdam [?])
    >>
    >> ? Jansen Coen, *26-12-1919 Tasikmalaja
    >>
    >> ? Wimpie Coen, *21-11-1921 Magelang
    >>
    >> Hans Charles Coen, * 26-03-1924 in Manado, Sulawesi.
    >>
    >> 4. ? Herphancili Leopold Coen, geb. ?, overleden in Semarang op
    >> 23-7-1876.
    >>
    >> Had een relatie met
    >>
    >> 5. ?Meisje Fredericks/Frederiksz
    >>
    >> Kinderen
    >>
    >> Hans Charles Julian Fredericks/Frederiksz, * 13-8-1874 te Ambarawa,
    >> Semarang, + 1959 in Indonesië
    >>
    >> Meisje Fredericks/Frederiksz, * ca 1876 (?) te Semarang (?)
    >>
    >> Met vriendelijke groet
    >>
    >> Nynke van den Hooven
    >>
    >> _____
    >>
    >> Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    >> <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
    >> [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    >> <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens Douwe Stellinga
    >> Verzonden: zaterdag 5 maart 2011 9:06
    >> Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    >> <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
    >> Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Coen
    >>
    >> Dag allemaal,
    >>
    >> Omdat ik in eerste instantie de vraag bij Frieslandgenealogie had
    >> neergelegd, doe ik nu nog eens, hoofzakelijk ter kennisname...
    >> Iemand bij genealogieonline.nl was een beetje boos op mij, omdat ik op 2
    >> fora (nl. Frieslandgenealogie en genealogieonline.nl de zelfde vraag had
    >> gesteld. Ik heb gemeld, dat ik dat zonder enige verkeerde bedoeling heb
    >> gedaan, niet wetende of beseffende, dat mensen zich daaraan zouden kunnen
    >> storen. Op Friesland-genealogie werd mij zelfs gevraagd of ik de vraag al
    >> op
    >>
    >> genealogieonline had gesteld... Ik heb beloofd dat ik "dubbele" vragen in
    >> voorkomende gevallen zou aangeven. Ik ga dat nu weer op beide fora doen.
    >> Na thuiskomst in Nederland ga ik enige archieven (CBG en IGV-archieven)
    >> bezoeken.
    >> Ik heb met Hans Charles Coen (geboren in 1924, dus 87 jaar) het volgende
    >> besproken:
    >> Hans Coen: Mijn vader is gescheiden van zijn zus in een katholiek
    >> weeshuis
    >> in Semarang opgegroeid, omdat zijn ouders beiden zijn overleden na zijn
    >> geboorte (bij een epidemie?). Dat moet dan kort na 1874 zijn. Is er iets
    >> terug te vinden van een meisje Fredericks in een weeshuis in Semarang?
    >> Feit: Herphancili Leopold Coen is overleden in Semarang op 23-7-1876.
    >> Deze
    >> komt in mijn ogen zeer prominent in aanmerking om H. Ch. J Coen's vader
    >> te
    >> zijn. Een buitengewoon vreemde voornaam trouwens. Nooit eerder gehoord.
    >> Weet
    >>
    >> iemand hier iets naders over te vertellen?
    >> Hans Coen: Er is veel "touwtrekken" geweest over de familienaam van zijn
    >> vader, omdat er geen bewijzen en getuigen waren om aan te tonen, dat de
    >> ouders van Henri Charles Julian wettig getrouwd geweest waren.
    >> Douwe: Daarom ging H. Ch. J Coen in eerste instantie waarschijnlijk als
    >> Fredericks door het leven, "zich noemende en schrijvende Coen". Ik mag
    >> toch
    >>
    >> wel aannemen, dat de moeder dan Fredericks moet hebben geheten. Is van
    >> haar
    >>
    >> iets terug te vinden?? Zij is dan ook net voor of na 1874 overleden,
    >> anders
    >>
    >> gaan de kinderen toch niet naar een weeshuis....
    >> Douwe: Ik veronderstel, dat die problemen over zijn familienaam zich
    >> voordeden bij het 1e huwelijk van H. Ch. J Coen op 14-6-1897 in Magelang
    >> (Kedoe) met de inlandse christenvrouw Carolina Mina.
    >> Vraag: Is er iets naders te vinden van Carolina Mina?
    >> Hans Coen: Mijn vader is eerst sergeant en daarna stationschef geweest.
    >> Douwe: Ik ga zoeken in de archieven van KNIL. Of weet iemand daar nu al
    >> info
    >>
    >> uit te halen?
    >>
    >> Ik ben zeer benieuwd,
    >>
    >> Douwe Stellinga
    >>
    >> ----- Original Message -----
    >> From: "Esther van Rems-Dijkstra" <esthervanrems@...
    >> <mailto:esthervanrems%40gmail.com>
    >> <mailto:esthervanrems%40gmail.com> >
    >> To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    >> <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
    >> <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> >
    >> Sent: Friday, March 04, 2011 10:41 PM
    >> Subject: Re: [Friesland-genealogy] Coen
    >>
    >> > Dat is Stichting Indisch Familie Archief, best wel wat info te vinden,
    >> > niet
    >> > sluitend, maar delen van stambomen, familieadvertenties, adresboeken
    >> > etc.
    >> >
    >> > Groeten
    >> > Esther
    >> >
    >> >
    >> > Logopediepraktijk Bolsward LET OP NIEUW ADRES!
    >> > Franekerstraat 3
    >> > 8701 GB Bolsward
    >> > tel. 06-14993516
    >> > www.logopediebolsward.nl
    >> > Signature powered by
    >> > <http://www.wisestamp.com/email-install?utm_source=extension
    >> <http://www.wisestamp.com/email-install?utm_source=extension
    >> <
    >> http://www.wisestamp.com/email-install?utm_source=extension&utm_medium=emai
    >> > &utm_medium=emai
    >> l&utm_campaign=footer> &utm_medium=email&utm_campaign=footer>
    >> > WiseStamp<http://www.wisestamp.com/email-install?utm_source=extension
    >> <http://www.wisestamp.com/email-install?utm_source=extension
    >> <
    >> http://www.wisestamp.com/email-install?utm_source=extension&utm_medium=emai
    >> > &utm_medium=emai
    >> l&utm_campaign=footer> &utm_medium=email&utm_campaign=footer>
    >> >
    >> >
    >> >
    >> > Op 4 maart 2011 15:14 schreef Douwe Stellinga <douwe@...
    >> <mailto:douwe%40stellinga.net>
    >> <mailto:douwe%40stellinga.net> > het
    >> > volgende:
    >> >
    >> >>
    >> >>
    >> >> Dag Esther,
    >> >>
    >> >> Zeer bedankt voor je reactie. Geweldig bedankt. Wat is Sifa?
    >> >>
    >> >> groet,
    >> >>
    >> >> Douwe
    >> >>
    >> >>
    >> >>
    >> >
    >> >
    >> > [Non-text portions of this message have been removed]
    >> >
    >> >
    >> >
    >> > ------------------------------------
    >> >
    >> > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
    >> >
    >> > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
    >> > 8
    >>
    >> > juli 1999 geposte berichten staat op
    >> > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
    >> >
    >> > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
    >> > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
    >> <mailto:Friesland-genealogy-unsubscribe%40yahoogroups.com>
    >> <mailto:Friesland-genealogy-unsubscribe%40yahoogroups.com>
    >> > Yahoo! Groups Links
    >> >
    >> >
    >> >
    >> >
    >>
    >> [Non-text portions of this message have been removed]
    >>
    >> [Non-text portions of this message have been removed]
    >>
    >> [Non-text portions of this message have been removed]
    >>
    >> [Non-text portions of this message have been removed]
    >>
    >>
    >>
    >
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
    >
    >
    > ------------------------------------
    >
    > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
    >
    > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
    > juli 1999 geposte berichten staat op
    > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
    >
    > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
    > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
    > Yahoo! Groups Links
    >
    >
    >
    >
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.