Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

betekenis toevoeging sma

Expand Messages
 • Johan Zwart
  Medespeurders, Even het volgende, vooral in friesland komt het voor dat mensen de naam dragen zoals rinsma, zwaagsma, jongsma, reitsma, nu kun je door de
  Message 1 of 4 , Mar 3, 2011
   Medespeurders,

   Even het volgende, vooral in friesland komt het voor dat mensen de naam dragen zoals rinsma, zwaagsma, jongsma, reitsma, nu kun je door de naamgeving redelijk goed achterhalen waar het eerste gedeelte van de achternaam weg komt, maar waar komt die .....sma vandaan ? of heeft het een bepaalde betekenis, is er iemand die dat weet? bvd, vriendelijke groet Johan Zwart

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Rita Veeken - Ritsma
   Hallo Johan, Ze hebben mij verteld dat dat zoon van beteknd. Groetjes, Rita ... Van: Johan Zwart Aan:
   Message 2 of 4 , Mar 3, 2011
    Hallo Johan,

    Ze hebben mij verteld dat dat zoon van beteknd.

    Groetjes, Rita

    ----- Oorspronkelijk bericht -----
    Van: "Johan Zwart" <jzwart@...>
    Aan: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    Verzonden: donderdag 3 maart 2011 17:47
    Onderwerp: [Friesland-genealogy] betekenis toevoeging sma


    Medespeurders,

    Even het volgende, vooral in friesland komt het voor dat mensen de naam
    dragen zoals rinsma, zwaagsma, jongsma, reitsma, nu kun je door de
    naamgeving redelijk goed achterhalen waar het eerste gedeelte van de
    achternaam weg komt, maar waar komt die .....sma vandaan ? of heeft het een
    bepaalde betekenis, is er iemand die dat weet? bvd, vriendelijke groet Johan
    Zwart

    [Non-text portions of this message have been removed]    ------------------------------------

    Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl

    Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
    juli 1999 geposte berichten staat op
    http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

    Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
    Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
    Yahoo! Groups Links
   • Rogier Visser
    Vanuit de achternamendatabase (http://www.meertens.knaw.nl): Het is nog steeds onduidelijk hoe dit suffix is ontstaan. Volgens de hypothese die momenteel de
    Message 3 of 4 , Mar 3, 2011
     Vanuit de achternamendatabase (http://www.meertens.knaw.nl):

     Het is nog steeds onduidelijk hoe dit suffix is ontstaan. Volgens de
     hypothese die momenteel de meeste voorkeur heeft komt -ma voort uit -monna,
     de Oudfriese tweede naamval meervoud van 'man' (vgl. het lemma -a). De naam
     Bauka Siurdisma in een oorkonde uit 1397 betekent dan 'Bauka van de mensen
     van Siurd (= Sjoerd)'. Aanvankelijk werd -ma uitsluitend aan een voornaam
     gekoppeld, waarbij de voornaam veelal sterk (met een -s) werd verbogen.
     Nadat de -a flexie grammaticaal in het Fries niet meer werd toegepast en -ma
     louter een familienaamvormende functie had gekregen, werd het suffix ook aan
     toponiemen en andere woorden, zoals beroepsaanduidingen, gekoppeld. Vooral
     in 1811, toen degenen die nog geen familienaam hadden verplicht werden om er
     een aan te nemen, werden namen gevormd als Brolsma bij de boederijnaam Brol
     te Hallum, Calkema door de eigenaar van kalkovens te Hoogezand (aan de
     Kalkwijk), Boersma o.a. door een boer te Ferwerd, Houtsma door een timmerman
     en Jongsma door de jongste van zeven kinderen. Een aantal
     oorspronkelijke-ma-namen waren eertijds op de huizen van de betreffende
     families overgegaan. Latere bewoners kunnen hun naam weer aan deze huizen
     ontleend hebben. Een van hen was Douwe Sybrens Mellema die omstreeks 1800
     gebruiker van de Mellema sate te Oostrum was. Bij enkele van dergelijke
     gevallen is het voorzetsel van toegevoegd (Van Asma, Van Halsema).
     In 1947 waren er in Nederland ongeveer 1550 verschillende namen met het
     suffix -ma, verdeeld over 200.000 personen (= 2,136% van de Nederlandse
     bevolking). Hiervan verbleven 84.000 personen in Friesland, waar zij 18,55%
     van de Friese bevolking uitmaakten. Deze provincie werd in aantal gevolgd
     door Groningen, waar 39.000 personen (8,77%) een -ma-naam hadden. De
     Groningers onderscheidden zich enigszins van de Friezen met het type
     -ema-naam, waarmee ruim 27.000 van de -ma-naamdragers werden geregistreerd
     (6,14% van de Groningse bevolking). In Friesland waren het er 23.500
     (5,18%), in vergelijking met Groningen een relatief veel kleiner deel van de
     -ma-naamdragers.

     � [Bach-1952, I-1, p 169].
     � [NRF-Gr, p 6].
     � [H. Feenstra, 'De ontfriesing van Groningerland nogmaals bekeken', in: DMB
     43 (1991), p 25].
     � [Ebeling-1993, p 100].
     � Voor nasaal werd Westgermaans a eerst genasaliseerd en daarna, via
     velarisatie, gerond tot o: bijv. *man- werd Oudfries mon, maar bleef
     Oudnederfrankisch man [Rolf H. Bremmer Jr., 'Het ontstaan van het Fries en
     het Hollands', in: Negen eeuwen Friesland-Holland. Geschiedenis van een
     haat-liefdeverhouding, Leeuwarden/Zutphen 1997, p 70].     Gr

     Rogier


     2011/3/3 Rita Veeken - Ritsma <rritsma@...>

     >
     >
     > Hallo Johan,
     >
     > Ze hebben mij verteld dat dat zoon van beteknd.
     >
     > Groetjes, Rita
     >
     > ----- Oorspronkelijk bericht -----
     > Van: "Johan Zwart" <jzwart@...>
     > Aan: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
     > Verzonden: donderdag 3 maart 2011 17:47
     > Onderwerp: [Friesland-genealogy] betekenis toevoeging sma
     >
     >
     > Medespeurders,
     >
     > Even het volgende, vooral in friesland komt het voor dat mensen de naam
     > dragen zoals rinsma, zwaagsma, jongsma, reitsma, nu kun je door de
     > naamgeving redelijk goed achterhalen waar het eerste gedeelte van de
     > achternaam weg komt, maar waar komt die .....sma vandaan ? of heeft het een
     >
     > bepaalde betekenis, is er iemand die dat weet? bvd, vriendelijke groet
     > Johan
     > Zwart
     >
     > [Non-text portions of this message have been removed]
     >
     > ------------------------------------
     >
     >
     > Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl.
     >
     > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
     > juli 1999 geposte berichten staat op
     > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
     >
     > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
     > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
     > Yahoo! Groups Links
     >
     >
     >


     [Non-text portions of this message have been removed]
    • Johan Zwart
     Rogier, bedankt voor de uitgebreide info, vriendelijke groet Johan ... From: Rogier Visser To:
     Message 4 of 4 , Mar 3, 2011
      Rogier, bedankt voor de uitgebreide info, vriendelijke groet Johan

      ----- Original Message -----
      From: "Rogier Visser" <rogier.visser@...>
      To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
      Sent: Thursday, March 03, 2011 6:57 PM
      Subject: Re: [Friesland-genealogy] betekenis toevoeging sma


      Vanuit de achternamendatabase (http://www.meertens.knaw.nl):

      Het is nog steeds onduidelijk hoe dit suffix is ontstaan. Volgens de
      hypothese die momenteel de meeste voorkeur heeft komt -ma voort uit -monna,
      de Oudfriese tweede naamval meervoud van 'man' (vgl. het lemma -a). De naam
      Bauka Siurdisma in een oorkonde uit 1397 betekent dan 'Bauka van de mensen
      van Siurd (= Sjoerd)'. Aanvankelijk werd -ma uitsluitend aan een voornaam
      gekoppeld, waarbij de voornaam veelal sterk (met een -s) werd verbogen.
      Nadat de -a flexie grammaticaal in het Fries niet meer werd toegepast en -ma
      louter een familienaamvormende functie had gekregen, werd het suffix ook aan
      toponiemen en andere woorden, zoals beroepsaanduidingen, gekoppeld. Vooral
      in 1811, toen degenen die nog geen familienaam hadden verplicht werden om er
      een aan te nemen, werden namen gevormd als Brolsma bij de boederijnaam Brol
      te Hallum, Calkema door de eigenaar van kalkovens te Hoogezand (aan de
      Kalkwijk), Boersma o.a. door een boer te Ferwerd, Houtsma door een timmerman
      en Jongsma door de jongste van zeven kinderen. Een aantal
      oorspronkelijke-ma-namen waren eertijds op de huizen van de betreffende
      families overgegaan. Latere bewoners kunnen hun naam weer aan deze huizen
      ontleend hebben. Een van hen was Douwe Sybrens Mellema die omstreeks 1800
      gebruiker van de Mellema sate te Oostrum was. Bij enkele van dergelijke
      gevallen is het voorzetsel van toegevoegd (Van Asma, Van Halsema).
      In 1947 waren er in Nederland ongeveer 1550 verschillende namen met het
      suffix -ma, verdeeld over 200.000 personen (= 2,136% van de Nederlandse
      bevolking). Hiervan verbleven 84.000 personen in Friesland, waar zij 18,55%
      van de Friese bevolking uitmaakten. Deze provincie werd in aantal gevolgd
      door Groningen, waar 39.000 personen (8,77%) een -ma-naam hadden. De
      Groningers onderscheidden zich enigszins van de Friezen met het type
      -ema-naam, waarmee ruim 27.000 van de -ma-naamdragers werden geregistreerd
      (6,14% van de Groningse bevolking). In Friesland waren het er 23.500
      (5,18%), in vergelijking met Groningen een relatief veel kleiner deel van de
      -ma-naamdragers.

      . [Bach-1952, I-1, p 169].
      . [NRF-Gr, p 6].
      . [H. Feenstra, 'De ontfriesing van Groningerland nogmaals bekeken', in: DMB
      43 (1991), p 25].
      . [Ebeling-1993, p 100].
      . Voor nasaal werd Westgermaans a eerst genasaliseerd en daarna, via
      velarisatie, gerond tot o: bijv. *man- werd Oudfries mon, maar bleef
      Oudnederfrankisch man [Rolf H. Bremmer Jr., 'Het ontstaan van het Fries en
      het Hollands', in: Negen eeuwen Friesland-Holland. Geschiedenis van een
      haat-liefdeverhouding, Leeuwarden/Zutphen 1997, p 70].      Gr

      Rogier


      2011/3/3 Rita Veeken - Ritsma <rritsma@...>

      >
      >
      > Hallo Johan,
      >
      > Ze hebben mij verteld dat dat zoon van beteknd.
      >
      > Groetjes, Rita
      >
      > ----- Oorspronkelijk bericht -----
      > Van: "Johan Zwart" <jzwart@...>
      > Aan: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
      > Verzonden: donderdag 3 maart 2011 17:47
      > Onderwerp: [Friesland-genealogy] betekenis toevoeging sma
      >
      >
      > Medespeurders,
      >
      > Even het volgende, vooral in friesland komt het voor dat mensen de naam
      > dragen zoals rinsma, zwaagsma, jongsma, reitsma, nu kun je door de
      > naamgeving redelijk goed achterhalen waar het eerste gedeelte van de
      > achternaam weg komt, maar waar komt die .....sma vandaan ? of heeft het
      > een
      >
      > bepaalde betekenis, is er iemand die dat weet? bvd, vriendelijke groet
      > Johan
      > Zwart
      >
      > [Non-text portions of this message have been removed]
      >
      > ------------------------------------
      >
      >
      > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl.
      >
      > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
      > juli 1999 geposte berichten staat op
      > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
      >
      > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
      > Yahoo! Groups Links
      >
      >
      >


      [Non-text portions of this message have been removed]      ------------------------------------

      Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl.

      Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
      juli 1999 geposte berichten staat op
      http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

      Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
      Yahoo! Groups Links
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.