Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Faillisementen

Expand Messages
 • Jannie
  Dank je wel Tjerk, Ik ben je raad opgevolgd en ben op zoek gegaan. Ik heb het voorwerk verricht en een aantal nummers genoteerd. Heel benieuwd wat ik ga
  Message 1 of 3 , Mar 2, 2011
   Dank je wel Tjerk,

   Ik ben je raad opgevolgd en ben op zoek gegaan. Ik heb het voorwerk verricht en een aantal nummers genoteerd. Heel benieuwd wat ik ga vinden!

   Met vriendelijke groet,
   Jannie van Oostrum.

   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Tjerk Tigchelaar" <tjerk@...> wrote:
   >
   > Hallo Jannie,
   >
   > Op de studiezaal staat Toegang 18 met daarin een inventaris van de stukken
   > van de arrondissementsrechtbank Leeuwarden. Die toegang is ook on-line te
   > doorzoeken zodat je misschein wat voorwerk kunt doen.
   >
   > Linksbovenin op de site van Tresoar kun je zoeken met de aquabrowser. Daar
   > vul je in arrondissementsrechtbank leeuwarden. Er opent dan een nieuw scherm
   > waarin je de inventaris van de rechtbank tegenkomt. Die open je en
   > vervolgens zoek je daarbinnen op 1.2.2.2.02. Daaronder staan alle
   > inventarisnummers die betrekking hebben op faillissementen.
   >
   > Met vriendelijke groet,
   > Tjerk Tigchelaar
   >
   > ----- Original Message -----
   > From: "Jannie" <jannie.van.oostrum@...>
   > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   > Sent: Wednesday, March 02, 2011 8:52 PM
   > Subject: [Friesland-genealogy] Faillisementen
   >
   >
   > Hallo genealogen met meer ervaring dan ik......
   >
   > Volgens een advertentie in de Leeuwarder Courant 21-03-1884 werd mijn
   > overgrootvader Eelke van Oostrum, Bakker te Folsgare, "Bij vonnis der
   > Arrondissements-Regtbank te Leeuwarden, van 17 maart 1884, verklaard te zijn
   > in staat van faillissement". Er werd o.a. een curator aangesteld. De namen
   > staan in de advertentie.
   >
   > Volgens een advertentie in diezelfde krant op 7 april 1884 werden alle
   > schuldeisers opgeroepen zich 18 april 1884 te melden bij de
   > Arrondissements-Rechtbank te Leeuwarden om hun schuldvorderingen te
   > bevestigen.
   >
   > Volgende week zijn wij enkele dagen in Friesland. Ik zou graag van de
   > gelegenheid gebruik maken om hier meer over te weten te komen.
   >
   > Zou iemand mij kunnen vertellen waar ik dit vonnis en de schuldvorderingen
   > in kan zien? En via welke ingangen ik de betreffende papieren kan vinden?
   >
   > Alvast bedankt,
   >
   > met vriendelijke groet,
   > Jannie.
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.