Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Sneuper blog update

Expand Messages
 • hzijlstra
  L.S. Een update van de artikelen van de afgelopen weken op het Sneuper blog: - Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online - Gouden stinsring uit Ferwerd en
  Message 1 of 22 , Mar 2, 2011
  • 0 Attachment
   L.S.

   Een update van de artikelen van de afgelopen weken op het Sneuper blog:
   - Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online
   - Gouden stinsring uit Ferwerd en dobbelsteen uit derde eeuw op vondstendag
   - De Vrije Fries 2010 met interessant verhaal over Rembrandt
   - 109-jarige Friezin Geertruida Draaisma oudste van Nederland
   - De oorlog een gezicht gegeven, deel 2
   - Op walvisjacht naar Spitsbergen
   - Geschiedkundige aantekeningen Hallum door D. Cannegieter
   - Hidde de Vries in gevecht met kaperkapitein Jean Bart, 1694
   - Hoe Van der Woud in Fanderwud veranderde
   - De Sneuper als social magazine op de iPad
   - Lidmatenboeken Noordoost Friesland weer online
   - Friezen in het leger van Napoleon
   - Symposium Watersport in Nederland goed bezocht

   Zie http://sneuperdokkum.blogspot.com voor details.

   Groetnis, Hans
  • hzijlstra
   L.S. Nieuwe artikelen op Sneuper blog van afgelopen weken: - Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich - Dwaande in Noordoost Friesland - Collectie
   Message 2 of 22 , Jun 9, 2011
   • 0 Attachment
    L.S.

    Nieuwe artikelen op Sneuper blog van afgelopen weken:
    - Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich
    - Dwaande in Noordoost Friesland
    - Collectie Beetstra als bron voor schippers
    - Muntschatten in collectie Fries Museum
    - Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
    - Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
    - Maritieme historici actief bijeen
    - Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
    - 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
    - Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
    - Oude kaart Noordoost Friesland
    - Rijdende en varende historie in Dokkum

    http://sneuperdokkum.blogspot.com voor details

    Groetnis, Hans
    http://sneuperdokkum.blogspot.com
   • hzijlstra
    L.S. Voor geïnteresseerden in genealogie, culturele en maritieme geschiedenis van Friesland, met focus op regio Noordoost, hierbij een update van de
    Message 3 of 22 , Nov 27, 2012
    • 0 Attachment
     L.S.

     Voor geïnteresseerden in genealogie, culturele en maritieme geschiedenis van Friesland, met focus op regio Noordoost, hierbij een update van de blogartikelen van de afgelopen weken:
     - Waterschapsarchieven en Tresoar
     - Fryslan special over Friese Zeevaart
     - Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door Sont
     - Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
     - Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
     - Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum
     - Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
     - Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
     - Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
     - Gezichtsherkenning portretten met Picasa
     - Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
     - Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer museum
     - Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
     - Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
     - Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop
     - Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
     - Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
     - Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
     - Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels

     Details op http://sneuperdokkum.blogspot.nl

     Groetnis,
     Hans
     http://www.HVNF.nl
    • hzijlstra
     L.S. Voor geïnteresseerden in genealogie, culturele en maritieme geschiedenis van Friesland, met focus op regio Noordoost, hierbij een update van de
     Message 4 of 22 , Jan 16, 2013
     • 0 Attachment
      L.S.

      Voor geïnteresseerden in genealogie, culturele en maritieme geschiedenis van Friesland, met focus op regio Noordoost, hierbij een update van de blogartikelen van de afgelopen weken:
      - Samen staan we sterk, zeker op zee (Sonttolkonvooi 1713)
      - Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
      - Historia Doccumensis boort in het verleden
      - Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
      - Reizen door Friesland in vroegere tijden
      - 11en30 over Mobiele Friezen
      - Sneupen in de kerstvakantie
      - Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen
      - Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108
      - Blad Genealogie van CBG december 2012
      - Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote
      - Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
      - Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
      - Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St. Michel

      Details op http://sneuperdokkum.blogspot.nl

      Groetnis,
      Hans
      http://www.HVNF.nl
     • hzijlstra
      L.S. Voor geïnteresseerden in genealogie, culturele en maritieme geschiedenis van Friesland, met focus op regio Noordoost, hierbij een update van de
      Message 5 of 22 , Mar 18, 2013
      • 0 Attachment
       L.S.

       Voor geïnteresseerden in genealogie, culturele en maritieme geschiedenis van Friesland, met focus op regio Noordoost, hierbij een update van de blogartikelen van de afgelopen weken:

       - Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
       - Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes
       - Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
       - AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
       - Napoleons douane bureau te Dockum
       - Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
       - Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
       - Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
       - Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
       - Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
       - Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
       - Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
       - Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in kloo...
       - Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
       - De verrassende koffer van oudtante Mathilde
       - Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
       - Dokkumers voor de WIC in Brazilie

       Details op http://sneuperdokkum.blogspot.nl

       Groetnis,
       Hans
       http://www.HVNF.nl
      • hzijlstra
       L.S. Voor geïnteresseerden in genealogie, culturele en maritieme geschiedenis van Friesland, met focus op regio Noordoost, hierbij een update van de
       Message 6 of 22 , May 22 8:32 AM
       • 0 Attachment
        L.S.

        Voor geïnteresseerden in genealogie, culturele en maritieme geschiedenis van Friesland, met focus op regio Noordoost, hierbij een update van de blogartikelen van de afgelopen weken:

        - Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
        - Vele Handen of een enkele hand
        - De oudste kaart van Dokkum?
        - Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
        - Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
        - Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje Nassau
        - Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
        - Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
        - Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
        - ANBI-status. En dan?

        Details op http://sneuperdokkum.blogspot.nl

        Groetnis,
        Hans
        http://www.HVNF.nl
       • hzijlstra
        L.S. Voor geïnteresseerden in genealogie, culturele en maritieme geschiedenis van Friesland, met focus op regio Noordoost, hierbij een update van de
        Message 7 of 22 , Jun 29, 2013
        • 0 Attachment
         L.S.

         Voor geïnteresseerden in genealogie, culturele en maritieme geschiedenis van
         Friesland, met focus op regio Noordoost, hierbij een update van de blogartikelen
         van de afgelopen weken:

         - Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
         - 11en30 NGV Friesland juli 2013
         - Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
         - Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
         - De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
         - Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
         - Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
         - De vergeten tuinen van Vlaskamp
         - ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
         - Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
         - Familie van tien of meer generaties terug
         - Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
         - Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
         - Foto's van oud Dokkum op Facebook
         - Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
         - Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
         - Friese vissersvrouwen hadden de broek aan

         Details op http://sneuperdokkum.blogspot.nl

         Groetnis,
         Hans
         http://www.HVNF.nl
        • hzijlstra
         L.S. Nieuwe blogartikelen van de afgelopen weken: - Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij - De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets - De
         Message 8 of 22 , Mar 25, 2014
         • 0 Attachment
          L.S.

          Nieuwe blogartikelen van de afgelopen weken:

          - Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
          - De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
          - De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
          - Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
          - Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
          - Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
          - 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
          - De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks
          - Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
          - Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank
          - Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar tsaar Peter
          - Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
          - De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
          - Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga's
          - Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
          - Friezen in South-Africa's Stamouers
          - Bijzondere Friese en Groningse vondsten
          - Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk
          - Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
          - Een familieverhaal van een stoere voorvader
          - De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee

          Details op http://sneuperdokkum.blogspot.nl

          Groetnis,
          Hans
          http://www.HVNF.nl
         • hzijlstra
          L.S. Update van onderwerpen op Sneuper blog. Voor details: http://sneuperdokkum.blogspot.nl/ http://sneuperdokkum.blogspot.nl/ ▼ 2015
          Message 9 of 22 , Feb 1
          • 0 Attachment

           L.S.

           Update van onderwerpen op Sneuper blog. Voor details: http://sneuperdokkum.blogspot.nl/

           ▼  2014 (88)Groetnis,
           Hans


          Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.