Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Walstra

Expand Messages
 • ken.veldhuis@lrcc.on.ca
  Beste medesneupers, Hierbij herhaal ik een eerdere vraag van Mevr. M. Kist. De kennis ben ik. Inmiddels hebben wij de gegevens van Sjoertje Jans Hollander,
  Message 1 of 14 , Jun 29 2:28 PM
  • 0 Attachment
   Beste medesneupers,

   Hierbij herhaal ik een eerdere vraag van Mevr. M. Kist. De kennis ben ik.
   Inmiddels hebben wij de gegevens van Sjoertje Jans Hollander, dank zij
   J.J.Geestman, maar de anderen ontbreken noch:

   Voor een kennis in Canada ben ik bezig zijn kwartierstaat te
   completeren. Nu heeft hij drie 19-de eeuwers in zijn kwartieren waarvan
   ik tot mijn grote verbazing het overlijden niet kan vinden in het
   Ryksargyf. Wie kan ons helpen?
   Het gaat om:

   Herke Hendriks Cuperus, geboren Irnsum 20.12.1802, zoon van Hendrik
   Sjoerds Cuperus/Kuperus en Antje Ruurds.

   Hij huwde Wymbritseradeel 2.5.1840 met:

   Antje Jans Mulder, geboren Oudega (W.) op 16.7.1808, dochter van Jan
   Arjens Mulder en Baukjen Sierts/Sierds van der Wal.

   Van beide echtelieden hebben we het overlijden niet kunnen vinden. Dan
   missen we ook nog:

   Sjoertje Jans Hollander, geboren Gorredijk 27.4.1820, dochter van Jan
   Andries Hollander en Hiltje Wiebes Brouwer.
   Zij was gehuwd met Go(o)itzen Durks Zwanenburg (1817-1884), maar haar
   overlijden is niet bekend.

   Dan, nog iets:

   Een voormoeder van mij, Femke Gooitsens Zwanenburg, moeder van Gooitzen
   Durkshierboven, was eerst/eerder gehuwd met Otte Wiebes Walstra (Zij trouwde
   1818 met de oudere weduwnaar Durk Wiebes Walstra,vermoedelijk Otte's broer).
   Bij de naam aangeving 1811 (Opsterland, Mairie Gorredijk) was Otte al overleden
   en werden (onder andere) een tweeling, Otte en Goitsen genoemd (beiden 1/2 jaar
   oud, geboren posthumously, 3 Sep 1811, Mairie Beetsterzwaag) . Deze overleden
   echter resp op 17 juni en 3 juni 1812, oud 9 maanden. De laatst genoemde "in
   het hospitaal te Minimes". Dit allemaal van het Ryksargyf Website. Onder Friese
   plaatsnamen is deze plaats niet te vinden. Wellicht is het een typfout. Wie
   heeft een oplossing? De familie woonde te Terwispel.

   Bij voorbaat bedankt voor de aandacht en eventuele hulp.

   Keimpe Veldhuis
  • Roelof Varkevisser
   Keimpe, een deel opgelost, van www.ryksargyf.org Overlijdensakte Sneek, 1859 Aangiftedatum 3 juni 1859, blad nr. 30 Herke Kuperus, overleden 2 juni 1859, oud
   Message 2 of 14 , Jun 29 5:05 PM
   • 0 Attachment
    Keimpe,

    een deel opgelost, van www.ryksargyf.org

    Overlijdensakte Sneek, 1859
    Aangiftedatum 3 juni 1859, blad nr. 30
    Herke Kuperus, overleden 2 juni 1859, oud 57 jaar, gehuwd

    Overlijdensakte Schoterland, 1890
    Aangiftedatum 22 december 1890, akte nr. 326
    Sjuttje Jans Hollander, overleden 22 december 1890, oud 71 jaar,
    weduwe

    Met vriendelijke groet,
    Roelof

    Friesland rond 1860 : http://www.varkevisser.org
    voor mijn genealogie: http://www.varkevisser.org
    Wonseradeel: de Boer, Roedema
    Idaarderadeel: Zuidema, Deelstra
    Ferwerderadeel: Swart, Buursma, Braak, Papma
    Katwijk-Scheveningen: Varkevisser
    Hoekse Waard: Goud
    Zeeland: Enters

    -----Oorspronkelijk bericht-----
    Van: ken.veldhuis@... <ken.veldhuis@...>
    Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    Datum: vrijdag 29 juni 2001 23:35
    Onderwerp: [Friesland-genealogy] Walstra
    Beste medesneupers,

    Hierbij herhaal ik een eerdere vraag van Mevr. M. Kist. De kennis ben ik.
    Inmiddels hebben wij de gegevens van Sjoertje Jans Hollander, dank zij
    J.J.Geestman, maar de anderen ontbreken noch:

    Voor een kennis in Canada ben ik bezig zijn kwartierstaat te
    completeren. Nu heeft hij drie 19-de eeuwers in zijn kwartieren waarvan
    ik tot mijn grote verbazing het overlijden niet kan vinden in het
    Ryksargyf. Wie kan ons helpen?
    Het gaat om:

    Herke Hendriks Cuperus, geboren Irnsum 20.12.1802, zoon van Hendrik
    Sjoerds Cuperus/Kuperus en Antje Ruurds.

    Hij huwde Wymbritseradeel 2.5.1840 met:

    Antje Jans Mulder, geboren Oudega (W.) op 16.7.1808, dochter van Jan
    Arjens Mulder en Baukjen Sierts/Sierds van der Wal.

    Van beide echtelieden hebben we het overlijden niet kunnen vinden. Dan
    missen we ook nog:

    Sjoertje Jans Hollander, geboren Gorredijk 27.4.1820, dochter van Jan
    Andries Hollander en Hiltje Wiebes Brouwer.
    Zij was gehuwd met Go(o)itzen Durks Zwanenburg (1817-1884), maar haar
    overlijden is niet bekend.

    Dan, nog iets:

    Een voormoeder van mij, Femke Gooitsens Zwanenburg, moeder van Gooitzen
    Durkshierboven, was eerst/eerder gehuwd met Otte Wiebes Walstra (Zij
    trouwde
    1818 met de oudere weduwnaar Durk Wiebes Walstra,vermoedelijk Otte's broer).
    Bij de naam aangeving 1811 (Opsterland, Mairie Gorredijk) was Otte al
    overleden
    en werden (onder andere) een tweeling, Otte en Goitsen genoemd (beiden 1/2
    jaar
    oud, geboren posthumously, 3 Sep 1811, Mairie Beetsterzwaag) . Deze
    overleden
    echter resp op 17 juni en 3 juni 1812, oud 9 maanden. De laatst genoemde
    "in
    het hospitaal te Minimes". Dit allemaal van het Ryksargyf Website. Onder
    Friese
    plaatsnamen is deze plaats niet te vinden. Wellicht is het een typfout. Wie
    heeft een oplossing? De familie woonde te Terwispel.

    Bij voorbaat bedankt voor de aandacht en eventuele hulp.

    Keimpe Veldhuis    Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
    of: http://go.to/frgen .

    Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
    geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

    Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
    Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


    Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
   • Godwin Zwanenburg
    ... Zij is overleden 22 Dec 1890, Jubbega, Heerenveen deze gegevens komen van Froukje Miller die ook van Sjoedje afstamt. ... Dit is zeker dat ze broers waren.
    Message 3 of 14 , Jun 30 1:34 AM
    • 0 Attachment
     At 11:28 PM 29-06-01, ken.veldhuis@... wrote:


     >Beste medesneupers,
     >
     >
     >Van beide echtelieden hebben we het overlijden niet kunnen vinden. Dan
     >missen we ook nog:
     >
     >Sjoertje Jans Hollander, geboren Gorredijk 27.4.1820, dochter van Jan
     >Andries Hollander en Hiltje Wiebes Brouwer.
     >Zij was gehuwd met Go(o)itzen Durks Zwanenburg (1817-1884), maar haar
     >overlijden is niet bekend.

     Zij is overleden 22 Dec 1890, Jubbega, Heerenveen deze gegevens komen van
     Froukje Miller die ook van Sjoedje afstamt.


     >Dan, nog iets:
     >
     >Een voormoeder van mij, Femke Gooitsens Zwanenburg, moeder van Gooitzen
     >Durkshierboven, was eerst/eerder gehuwd met Otte Wiebes Walstra (Zij trouwde
     >1818 met de oudere weduwnaar Durk Wiebes Walstra,vermoedelijk Otte's broer).

     Dit is zeker dat ze broers waren.


     >Bij de naam aangeving 1811 (Opsterland, Mairie Gorredijk) was Otte al
     >overleden
     >en werden (onder andere) een tweeling, Otte en Goitsen genoemd (beiden 1/2
     >jaar
     >oud, geboren posthumously, 3 Sep 1811, Mairie Beetsterzwaag) . Deze overleden
     >echter resp op 17 juni en 3 juni 1812, oud 9 maanden. De laatst genoemde "in
     >het hospitaal te Minimes". Dit allemaal van het Ryksargyf Website. Onder
     >Friese
     >plaatsnamen is deze plaats niet te vinden. Wellicht is het een typfout. Wie
     >heeft een oplossing? De familie woonde te Terwispel.

     Deze twee kinderen heb ik geen andere gegevens en Froukje ook niet.

     Ik heb wel nadere informatie over de Zwanenburgen....

     Met vriendelijke groeten,

     Godwin


     --
     ****************************************************************
     Godwin Zwanenburg
     Pijlkruid 14
     7909 HK Hoogeveen
     The Netherlands
    • j.j. geestman
     Keimpe, Herke Kuperus en zijn vrouw Antje Mulder zijn beide te Sneek overleden. Herke 2 juni 1859 en Antje kort daarop, nl. 18 november van dat zelfde jaar.
     Message 4 of 14 , Jul 5, 2001
     • 0 Attachment
      Keimpe,

      Herke Kuperus en zijn vrouw Antje Mulder zijn beide te Sneek overleden.
      Herke 2 juni 1859 en Antje kort daarop, nl. 18 november van dat zelfde jaar.

      Van de tweeling Gooitzen en Otte heb ik de overlijdensakte bekeken. In beide
      akten staat precies de zelfde omschrijving, nl. zoon van wijlen Otte Wiebes
      Walstra en F(V)imke Zwanenburg, wonende te Terwispel en als plaats van
      overlijden "ten huize van deszelfs moeder". Niets van een hospitaal of iets
      dergelijks.

      Hans G.

      Herke Hendriks Cuperus, geboren Irnsum 20.12.1802, zoon van Hendrik
      Sjoerds Cuperus/Kuperus en Antje Ruurds.

      Hij huwde Wymbritseradeel 2.5.1840 met:

      Antje Jans Mulder, geboren Oudega (W.) op 16.7.1808, dochter van Jan
      Arjens Mulder en Baukjen Sierts/Sierds van der Wal.

      Van beide echtelieden hebben we het overlijden niet kunnen vinden. Dan, nog
      iets:

      Een voormoeder van mij, Femke Gooitsens Zwanenburg, moeder van Gooitzen
      Durkshierboven, was eerst/eerder gehuwd met Otte Wiebes Walstra (Zij
      trouwde
      1818 met de oudere weduwnaar Durk Wiebes Walstra,vermoedelijk Otte's broer).
      Bij de naam aangeving 1811 (Opsterland, Mairie Gorredijk) was Otte al
      overleden
      en werden (onder andere) een tweeling, Otte en Goitsen genoemd (beiden 1/2
      jaar
      oud, geboren posthumously, 3 Sep 1811, Mairie Beetsterzwaag) . Deze
      overleden
      echter resp op 17 juni en 3 juni 1812, oud 9 maanden. De laatst genoemde
      "in
      het hospitaal te Minimes". Dit allemaal van het Ryksargyf Website. Onder
      Friese
      plaatsnamen is deze plaats niet te vinden. Wellicht is het een typfout. Wie
      heeft een oplossing? De familie woonde te Terwispel.

      Bij voorbaat bedankt voor de aandacht en eventuele hulp.

      Keimpe Veldhuis
     • ken.veldhuis@lrcc.on.ca
      Hans et al, Bedankt voor de laatst gemelde gegevens. Zou de verwijzing naar het hospitaal te Minimes een transcriptie fout zijn geweest, bv van een
      Message 5 of 14 , Jul 5, 2001
      • 0 Attachment
       Hans et al,

       Bedankt voor de laatst gemelde gegevens.

       Zou de verwijzing naar "het hospitaal te Minimes" een transcriptie fout zijn
       geweest, bv van een aansluitende akte?
       En wat zou met Minimes worden bedoeld - was er destijds een Hospitaal in een
       plaats dat als 'Minimes' door de kopieist zou kunnen zijn overgeschreven?

       Keimpe
      • ken.veldhuis@lrcc.on.ca
       Beste Hans, Nu hebben we dan alle (tot nu toe) gevraagde gegevens ivm mijn (moeder s) kwartierstaat . Daar voor hartelijk dank. Ik heb ze aan M. Kist
       Message 6 of 14 , Jul 6, 2001
       • 0 Attachment
        Beste Hans,

        Nu hebben we dan alle (tot nu toe) gevraagde gegevens ivm mijn (moeder's)
        kwartierstaat . Daar voor hartelijk dank. Ik heb ze aan M. Kist doorgestuurt.

        Ik ben trouwens nog steeds niewsgierig over waar dat "Hospitaal te 'Minimes' "
        in 1812 zou kunnen zijn. Was het u en/ of Onno Elgersma die de namen van het
        Ellis Island website zo knap onthulde?

        Have a nice week-end!

        Keimpe
       • nynkevandenhooven@hotmail.com
        Medegenealogen, Enige tijd geleden kwam ik de volgende opmerking van Ken Veldhuis tegen op deze pagina s. Deze overleden echter resp op 17 juni en 3
        Message 7 of 14 , Jul 11, 2001
        • 0 Attachment
         Medegenealogen,
         Enige tijd geleden kwam ik de volgende opmerking van Ken Veldhuis
         tegen op deze pagina's.
         <knip>
         Deze overleden echter resp op 17 juni en 3 juni 1812, oud 9 maanden.
         De laatst genoemde "in het hospitaal te Minimes". <knip>
         Zeer onlangs zag ik een brochure van een hotel in Lille dat gevestigd
         was in het "Couvent des Minimes". Enig speurwerk leerde dat
         de "Miniemen" leden van een zeer strenge franciscanen-orde waren (zij
         onderhielden een levenslange vasten). Zou er met het hospitaal te
         Minimes misschien een hospitaal van (dergelijke)
         minderbroeders bedoeld kunnen zijn? Het lijkt me toch
         onwaarschijnlijk dat een baby van 9 maanden overlijdt in een Frans
         hospitaal.

         M.vr. gr.
         Nynke van den Hooven.
        • ken.veldhuis@lrcc.on.ca
         Beste Godwin, Bedankt voor je reactie. Dus verbeelding - geen tweeling, maar wel broers?( Otte s overlijden heb ik van Durk en Femke Zwanenburg s Trouwakte
         Message 8 of 14 , Jul 11, 2001
         • 0 Attachment
          Beste Godwin,

          Bedankt voor je reactie. Dus verbeelding - geen tweeling, maar wel broers?( Otte
          's overlijden heb ik van Durk en Femke Zwanenburg's Trouwakte (OPS 26 Nov 1818,
          akte nr 43, bijlage), namelijk 30 April 1811, oud 45 jaar. Dat zou (bijna)
          overeenkomstig zijn met de doop van 5-8-1764.

          Godwin, heb je voorouders van Go(o)itsen Binnes Zwanenburg (ovl 28 Aug 1826 (
          AEngwirden 29 Aug 1826, akte nr 60) oud 77 jaar, en Engeltje Lijkles (ouders
          van Femke) in jou bestand? Ik heb alleen kunnen vinden (op Ryksargyf site)
          huwelijk van Goitsen Cierds en Wijtske Binnes (26 Oct 1749, DTB nr 567,
          1747-1811, Herv Gem Lippenhuizen-Terwispel-Hemrik). Zijn dezen de ouders van
          Binne (Goitsens) en dus grootouders van Goitsen Binnes voornoemd?

          Keimpe
         • ken.veldhuis@lrcc.on.ca
          Beste Medesneupers, Ik zit hier on call en zodoende voor mijn scherm. Toen kwam Nynke s email binnen. Bedankt voor de mogelijke oplossing van de naam
          Message 9 of 14 , Jul 11, 2001
          • 0 Attachment
           Beste Medesneupers,

           Ik zit hier "on call" en zodoende voor mijn scherm. Toen kwam Nynke's email
           binnen. Bedankt voor de mogelijke oplossing van de naam Minimes. En zo kom je
           met deze hobby wel eens terug bij het/je begin. Ik ben namelijk in het huis "de
           Stadt Rijssel" te Ternaard geboren. Daar is ook nog een raadsel (niet mijn
           geboorte! maar de naam, naar een Bas-relief gezicht op Rijssel, van het huis.

           Keimpe
          • ken.veldhuis@lrcc.on.ca
           Beste Medesneupers, Ik zit hier on call en zodoende voor mijn scherm. Toen kwam Nynke s email binnen. Bedankt voor de mogelijke oplossing van de naam
           Message 10 of 14 , Jul 11, 2001
           • 0 Attachment
            Beste Medesneupers,

            Ik zit hier "on call" en zodoende voor mijn scherm. Toen kwam Nynke's email
            binnen. Bedankt voor de mogelijke oplossing van de naam Minimes. En zo kom je
            met deze hobby wel eens terug bij het/je begin. Ik ben namelijk in het huis "de
            Stadt Rijssel" te Ternaard geboren. Daar is ook nog een raadsel (niet mijn
            geboorte! maar de naam, naar een Bas-relief gezicht op Rijssel, van het huis.

            Keimpe
           • ken.veldhuis@lrcc.on.ca
            Beste Medesneupers, Ik zit hier on call en zodoende voor mijn scherm. Toen kwam Nynke s email binnen. Bedankt voor de mogelijke oplossing van de naam
            Message 11 of 14 , Jul 11, 2001
            • 0 Attachment
             Beste Medesneupers,

             Ik zit hier "on call" en zodoende voor mijn scherm. Toen kwam Nynke's email
             binnen. Bedankt voor de mogelijke oplossing van de naam Minimes. En zo kom je
             met deze hobby wel eens terug bij het/je begin. Ik ben namelijk in het huis "de
             Stadt Rijssel" te Ternaard geboren. Daar is ook nog een raadsel (niet mijn
             geboorte! maar de naam, naar een Bas-relief gezicht op Rijssel, van het huis.

             Keimpe
            • j.j. geestman
             Zou de verwijzing naar het hospitaal te Minimes een transcriptie fout zijn geweest, bv van een aansluitende akte? En wat zou met Minimes worden bedoeld -
             Message 12 of 14 , Jul 12, 2001
             • 0 Attachment
              Zou de verwijzing naar "het hospitaal te Minimes" een transcriptie fout
              zijn
              geweest, bv van een aansluitende akte?
              En wat zou met Minimes worden bedoeld - was er destijds een Hospitaal in een
              plaats dat als 'Minimes' door de kopieist zou kunnen zijn overgeschreven?


              Keimpe,

              Omdat ik vandaag toch in het archief was heb ik nog even gezocht en de
              oplossing gevonden.
              "N.B. Overleden in het hospitaal te Minimes" staat bij een akte eerder dan
              van Gooitsen Ottes.

              Ovl. Opsterland (mairie Gorredijk) 1812
              Aangifte 22 mei 1812, blad nr. 5
              Ontvangen eenn extract uit het register van de aangaven van overlijden in de
              Mairie Antwerpen
              Pierre Jelmers, oud 22 jaar, overleden 4-4-1812
              Plaats van overlijden: " L'hopital de Minimes ", volgens mijn woordenboek:
              ziekenhuis der Minnebroeders

              Dus niet alleen bij de verkeerde akte geplaatst, maar ook fout vertaald.

              Hans.
             • Hans Zijlstra
              Geachte lezers, Op de website van de Fryske Akademy las ik dat de Kadastrale en prekadastrale atlas van Ferwerderadeel klaar zijn en te koop. (www.fa.knaw.nl)
              Message 13 of 14 , Jul 18, 2001
              • 0 Attachment
               Geachte lezers,

               Op de website van de Fryske Akademy las ik dat de
               Kadastrale en prekadastrale atlas van Ferwerderadeel
               klaar zijn en te koop. (www.fa.knaw.nl)
               Wellicht interessant voor mensen die onderzoek in dit
               gebied doen.

               Groet, Hans

               __________________________________________________
               Do You Yahoo!?
               Get personalized email addresses from Yahoo! Mail
               http://personal.mail.yahoo.com/
              • ken veldhuis
               Beste Harry,   Durl Wybes Walstra is (bijna zeker) een voorvader van mij. Hij huwde als weduwnaar met Femke Goitzens Zwanenburg (weduwe van zijn broer Otte)
               Message 14 of 14 , Jan 14, 2010
               • 0 Attachment
                Beste Harry,
                 
                Durl Wybes Walstra is (bijna zeker) een voorvader van mij. Hij huwde als weduwnaar met Femke Goitzens Zwanenburg (weduwe van zijn broer Otte) in 1818. Tegelijkertijd echten/erkenden zij voorkind Goitzen Durks (aldus aangegeven bij geboorte) van wie ik afstam. Zij kregen ook nog een dochter, Femke Durks Walstra. Alle was dus een half-broer/volle neef. Dit geval komt ook voor in mijn vaders famile en wel mijn overgrootmoeder die gehuwd was met twee achtervolgende broers.
                 
                28. Durk Wiebes WALSTRA, Boer, geb. Terwispel 21 Dec 1760, doop[i] aldaar 28 December 1760, zn. van Wybe/Wiebe Sytses en Ykjen/Yttje Hendriks (ovl. Terwispel 15 Feb 1807[ii]), ovl. 25 Sep 1822 (Opsterland, 27 Sep 1822, blad nr. 31) ). Hij huwde[iii] (1) Janke Alles, ovl. na 1798. Te Gorredijk 1811 liet hij 6 kinderen inschrijven, oud 13 tot 20.  Hij huwde[iv] (2) Gorredijk 26 Nov 1818 (Opsterland, akte nr. 43),
                 
                29. Femke Gooitsens ZWANENBURG, winkeliersche, later arbeidster, geb. de Hemrik 11Aug 1778 doop[v] aldaar 6 Sep 1778, ovl. 02 Jan 1849 (Opsterland, 03 Jan 1849, blad nr. 2), oud 70 jr. weduwe, dr. van Go(o)itzen Binnes ZWANENBURG en Engeltje Lijkles (Zij was eerder gehuwd[vi] in 1795 met Otte Wiebes, ovl. Terwispel 30 April 1811, oud 45 jr. Zij hadden 6 kinderen). Femkes vader tekent Goitsen binnes Swanenburg.
                 
                Uit dit huwelijk :  voorkind Goitsen Durks (zie 14), later Zwanenburg (geb 3 sep 1817),  en Femke Walstra[vii] (geb 4 apr1820) en gehuwd[viii] met Jan Hendriks Zeilstra.

                [i] Extract Register der gedoopten , Herv. Gem. Terwispel

                [ii] Extract Register der overledenen, Opsterland
                [iii] Opsterland, huwelijken 1790
                Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 mei 1790 in Terwispel
                Man       : Durk Wibes
                Vrouw     : Janke Alles afkomstig van Terwispel
                 
                Gestandaardiseerde namen: DIRK WIEBES en JANKE ALLES
                 
                Bron:
                Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
                Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen Terwispel
                Hemrik 1747-1811
                Inventarisnr.: 567
                 
                [iv] Huwelijksakte Opsterland, 1818
                Man   : Dirk Wiebes Walstra, oud 57 jaar, geboren te Terwispel
                Ouders: Wybe Sytses en Yttje Hendriks
                Vrouw : Femke Gooitsens Zwanenburg, oud 40 jaar, geboren te Hemrik
                Ouders: Goitzen Binnes en Engeltje Lykles
                Datum : 26 november 1818, akte nr. 43
                 
                Opm.  : Met legitimatie van een kind; bruid ondertekent met Swanenburg
                 
                 
                 
                [v] Opsterland, dopen, geboortejaar 1778, doopjaar 1778
                Dopeling: Femke
                Geboren op 11 augustus 1778 in Hemrik
                Gedoopt op 6 september 1778 in Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik
                Dochter van Gooitsen Binnes en Engeltje Lykels
                Bron: DTBL Herv. gem. Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik, doop 1747-1811
                Inventarisnr. : DTB 566
                 
                [vi] Opsterland, huwelijken 1795
                Vermelding: Bevestiging huwelijk op 11 oktober 1795 in
                Gorredijk
                Man       : Otte Wybes afkomstig van Terwispel
                Vrouw     : Fimke Goitzens afkomstig van Terwispel
                Bron: DTBL Trouwregister Hervormde gemeente Gorredijk 1699-1811
                Inventarisnr.: 559
                 
                [vii] Geboorteakte Opsterland, 1820
                Aangiftedatum 5 april 1820, blad nr. 40
                Femke Walstra, geboren 4 april 1820
                Dochter van Durk Wiebes Walstra en Femke Goitzens Zwanenburg
                [viii] Huwelijksakte Opsterland, 1845
                Man   : Jan Hendriks Zeilstra
                Vrouw : Femke Durks Walstra
                Datum : 26 mei 1845, akte nr. 58
                 
                 
                Ik heb mij lang afgevraagd waarom Goitzen Durks toch door het leven is gegaan met de familie naam Zwanenburg - zou er ruzie zijn geweest met zijn half-broers en zusters Walstra over de erfenis of zo?
                Ik kon niet laten even te reageren.
                met vr groet,
                Keimpe


                __________________________________________________________________
                Get a sneak peak at messages with a handy reading pane with All new Yahoo! Mail: http://ca.promos.yahoo.com/newmail/overview2/

                [Non-text portions of this message have been removed]
               Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.