Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: *** SPAM *** RE: [Friesland-genealogy] DTBL inventaris

Expand Messages
 • René Duba
  Anton, dankjewel! René
  Message 1 of 2 , Jan 15, 2011
   Anton,

   dankjewel!

   René   On 15 Jan 2011 at 1:12, musquetier@... wrote:

   > René
   >
   > Denk er wel aan dat er hiaten inzitten van boeken die niet bewaard zijn gebleven zoals
   >
   > Makkum Hervormd
   > dopen 1617-1631 en 1636-1650 zijn er niet
   > trouwen 1624-1629 en 1632-1657zijn er niet
   >
   > Makkum R.K. dopen zijn er voor 1724 niet
   > Huwelijken wel weer aanwezig van 1594-1811
   >
   > Makkum Doopsgezind
   > Geboorte 1740-1811
   > huwelijken 1668, 1669 en 1796-1810
   > Dit alles volgens toegang 28
   >
   > Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief
   > van Friesland met ca. 186.460 familienamen,
   > ook uit andere Provincies,
   > En ca. 120.806 gefotografeerde pagina's van kerkarchieven.
   > http://altijdstrijdvaardig.nl
   > Met vriendelijke groet
   > Anton Musquetier
   >
   > ----- Original Message -----
   > From: Nynke van den Hooven
   > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > Sent: Saturday, January 15, 2011 12:56 AM
   > Subject: *** SPAM *** RE: [Friesland-genealogy] DTBL inventaris
   >
   >
   >
   > René,
   >
   > Helemaal onderaan de pagina "Zoeken vóór 1811"
   > (http://www.tresoar.nl/mmtresoar/main/ask_sam_doop.jsp?lang=nl
   > <http://www.tresoar.nl/mmtresoar/main/ask_sam_doop.jsp?lang=nl&pagina=zoeken
   > voor1811&stylesheet=onderzoek.css>
   > &pagina=zoekenvoor1811&stylesheet=onderzoek.css ) vind je een link naar het
   > overzicht van de doopbestanden, een PDF met een overzicht van de Stand van
   > zaken m.b.t. het publiceren van de dopen van voor 1812.
   >
   > Daaruit blijkt m.i. dat alle doopbestanden inmiddels digitaal beschikbaar
   > zijn.
   >
   > Met vriendelijke groet
   >
   > Nynke van den Hooven
   >
   > _____
   >
   > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens René Duba
   > Verzonden: zaterdag 15 januari 2011 0:32
   > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > Onderwerp: [Friesland-genealogy] DTBL inventaris
   >
   > Ik zit met een beetje een technische vraag:
   >
   > Online zoekend op Tresoar naar bewoners van het
   > gehucht Altena (bij Makkum) kwamen alle gegevens voor
   > 1811 uit de RK dtb's. Dat kan natuurlijk best, dat ze daar
   > overwegend katholiek waren. Of zou de DTBL van de
   > hervormde kerk nog niet helemaal online staan?
   >
   > Dat riep de vraag op: van welke kerken staan de DTBL
   > gegevens nu online?
   > Als ik nu zoek in de DTBL inventaris onder Makkum, zie
   > ik dat de boeken op zich wel bewaard zijn gebleven. Ik
   > lees ook dat men in 2001 is begonnen om het online te
   > zetten. Maar hoever is dat nu?
   >
   > Hoe kan ik bijvoorbeeld opzoeken of de "Doopboeken
   > van Makkum, 1650-1811, Hervormde Gemeente"
   > doorzocht worden met een zoekopdracht via "Voorouders
   > - Zoeken voor 1811" op Tresoar.nl?
   >
   > Alvast bedankt,
   > René
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   >
   > ------------------------------------------------------------------------------
   >
   > Geen virus gevonden in dit bericht.
   > Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
   > Versie: 10.0.1191 / Virusdatabase: 1435/3379 - datum van uitgifte: 01/14/11
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
   >
   > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.