Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Fw: re Deinum: Frans Tjebbes

Expand Messages
 • van 't Zet
  Het is nu donderdagmorgen 10.45 en ik zie mijn bericht niet in de groep, daarom nogmaals Carla ... From: van t Zet To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
  Message 1 of 2 , Dec 9, 2010
  • 0 Attachment
   Het is nu donderdagmorgen 10.45 en ik zie mijn bericht niet in de groep, daarom nogmaals
   Carla
   ----- Original Message -----
   From: van 't Zet
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Wednesday, December 08, 2010 9:05 PM
   Subject: re Deinum: Frans Tjebbes


   Hier alle voorouders met zussen en broers,
   Carla.

   Ouders en verdere broers en zussen zijn:

   Tjebbe Pyters Deinum, zoon van Pijtter Tjebbes en Jouckje Sipkes. Hij is gedoopt op 30-04-1730 in Workum. Tjebbe is overleden op 17-06-1808 in Workum, 78 jaar oud.
   Getuige bij:
   05-10-1788 huwelijk Ate Tjallings van Deinum (ovl. vóór 1802) en Fokeltje Tjebbes Deinum (geb. 1768) [vader bruid]
   24-01-1796 huwelijk Eeuwe Ennes de Vries en Rigtje Tjebbes Deinum (1771-vóór 1802) [vader bruid]
   19-02-1797 doop Grietje Eeuwes de Vries (1797-1849) [grootvader moederszijde]

   Tjebbe trouwde, 35 jaar oud, op 02-02-1766 in Workum met Maike Stinna Franses de Boer, 23 jaar oud. Maike is een dochter van Frans Rinkes de Boer en Fokeltje Eeuwes Glastra. Zij is gedoopt op 18-03-1742 in Workum. Maike is overleden op 10-08-1815 in Workum, 73 jaar oud.
   Kinderen van Tjebbe en Maike:
   1 Joukje Tjebbes Deinum. Zij is gedoopt op 23-08-1767 in Workum. Joukje is overleden op 26-07-1834 in Workum, 66 jaar oud. Joukje trouwde, 30 jaar oud, op 20-05-1798 in Workum met Jan Feddes van der Stag. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 20-05-1798 in Workum. Jan is overleden vóór 1834.
   2 Fokeltje Tjebbes Deinum. Zij is gedoopt op 27-11-1768 in Workum. Fokeltje:
   (1) trouwde, 19 jaar oud, op 05-10-1788 in Workum met Ate Tjallings van Deinum. Bij het burgerlijk huwelijk van Fokeltje en Ate waren de volgende getuigen aanwezig: Tjalling Ates en Tjebbe Pyters Deinum (1730-1808) [vader bruid]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 05-10-1788 in Workum. Ate is overleden vóór 1802.
   (2) trouwde, 33 jaar oud, op 21-02-1802 in Workum met Eeuwe Ennes de Vries, nadat zij op 21-02-1802 in Workum in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21-02-1802 in Workum. Eeuwe is weduwnaar van Rigtje Tjebbes Deinum (1771-vóór 1802), met wie hij trouwde op 24-01-1796, zie (3).
   3 Rigtje Tjebbes Deinum. Zij is gedoopt op 17-07-1771 in Workum. Rigtje is overleden vóór 1802, ten hoogste 31 jaar oud. Rigtje trouwde, 24 jaar oud, op 24-01-1796 met Eeuwe Ennes de Vries. Bij het burgerlijk huwelijk van Rigtje en Eeuwe was de volgende getuige aanwezig: Tjebbe Pyters Deinum (1730-1808) [vader bruid]. Eeuwe trouwde later op 21-02-1802 in Workum met Fokeltje Tjebbes Deinum (geb. 1768), zie (2).
   4 Pieter Tjebbes Deinum, geboren op 18-10-1775 in Workum. Hij is gedoopt op 19-11-1775 in Workum. Pieter is overleden vóór 1779, ten hoogste 4 jaar oud.
   5 Pieter Tjebbes Deinum, geboren op 09-06-1779 in Workum. Hij is gedoopt op 11-06-1779 in Workum. Pieter is overleden op 07-08-1818 in Workum, 39 jaar oud. Pieter:
   (1) trouwde, 26 jaar oud, op 13-10-1805 in Workum met Nantje Ysbrands, 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 13-10-1805 in Workum. Nantje is geboren op 05-08-1778 in Workum, dochter van IJsbrand Klases en Hipke Sikkes. Zij is gedoopt op 16-09-1778 in Workum. Nantje is overleden in 1810 in Workum, 31 of 32 jaar oud.
   (2) trouwde, 32 jaar oud, op 23-08-1811 in Bolsward met Wypkje Simons de Haas, 26 jaar oud. Wypkje is geboren op 25-10-1784 in Bolsward, dochter van Simon Ages de Haas en Imkje Cornelis Heineman. Zij is gedoopt op 18-11-1784 in Bolsward. Wypkje is overleden op 02-08-1847 in Workum, 62 jaar oud. Wypkje trouwde voorheen op 12-05-1804 in Bolsward met Jochem Willems Muurling (geb. 1782).
   6 Frans Tjebbes Deinum, geboren op 30-01-1783 in Workum. Hij is gedoopt op 16-02-1783 in Workum. Frans is overleden op 04-07-1837 in Workum, 54 jaar oud. Frans:
   (1) trouwde, 22 jaar oud, op 13-10-1805 in Workum met Lolkje Lolles de Boer, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 13-10-1805 in Workum. Lolkje is geboren op 29-06-1783 in Ferwoude, dochter van Lolle Klases en Peerk Ynzes. Zij is gedoopt op 06-07-1783 in Ferwoude/Gaast. Lolkje is overleden op 08-09-1810 in Gaast, 27 jaar oud.
   (2) trouwde, 31 jaar oud, op 27-04-1814 in Workum met Trijntje Jacobs Zwart, 27 jaar oud. Trijntje is geboren op 22-12-1786 in Sloten, dochter van Jacob Wigles Zwart en Geerje Eises. Zij is gedoopt op 07-01-1787 in Sloten. Trijntje is overleden op 08-04-1858 in Workum, 71 jaar oud.


   en de grootouders met gezin:

   Pijtter Tjebbes is geboren op 17-08-1692 in Deinum, zoon van Tjebbe Gerbens en Fetje (Tetje) Jans. Hij is gedoopt op 21-08-1692 in Deinum. Pijtter is overleden vóór 1749, ten hoogste 57 jaar oud. Pijtter trouwde, 23 jaar oud, op 23-02-1716 in Workum met Jouckje Sipkes, nadat zij op 09-02-1716 in Hindeloopen in ondertrouw zijn gegaan.
   Kinderen van Pijtter en Jouckje:
   1 Andries Pijters. Hij is gedoopt op 05-12-1718 in Workum.
   2 Setske Pijtters. Zij is gedoopt op 05-03-1721 in Workum. Setske is overleden vóór 1727, ten hoogste 6 jaar oud.
   3 Sipke Pyters Deinum. Hij is gedoopt op 01-11-1722 in Workum. Sipke is overleden vóór 1782, ten hoogste 60 jaar oud. Sipke trouwde in Workum met Eelk Martens, nadat zij op 11-10-1755 in Workum in ondertrouw zijn gegaan. Eelk is overleden vóór 1782.
   4 Niet genoemd Tjebbes. Zij is gedoopt op 08-12-1724 in Workum.
   5 Setske Pijtters. Zij is gedoopt op 29-06-1727 in Workum.
   6 Tjebbe Pyters Deinum. Hij is gedoopt op 30-04-1730 in Workum. Tjebbe is overleden op 17-06-1808 in Workum, 78 jaar oud.
   Getuige bij:
   05-10-1788 huwelijk Ate Tjallings van Deinum (ovl. vóór 1802) en Fokeltje Tjebbes Deinum (geb. 1768) [vader bruid]
   24-01-1796 huwelijk Eeuwe Ennes de Vries en Rigtje Tjebbes Deinum (1771-vóór 1802) [vader bruid]
   19-02-1797 doop Grietje Eeuwes de Vries (1797-1849) [grootvader moederszijde]

   Tjebbe trouwde, 35 jaar oud, op 02-02-1766 in Workum met Maike Stinna Franses de Boer, 23 jaar oud. Maike is een dochter van Frans Rinkes de Boer en Fokeltje Eeuwes Glastra. Zij is gedoopt op 18-03-1742 in Workum. Maike is overleden op 10-08-1815 in Workum, 73 jaar oud.
   7 Kornelis Pieters Deinum. Hij is gedoopt op 17-04-1735 in Workum. Kornelis is overleden op 09-06-1806 in Workum, 71 jaar oud. Kornelis trouwde, 29 jaar oud, op 18-06-1764 in Workum met Ietje Harmens.

   en de overgrootouders:

   Tjebbe Gerbens. Tjebbe is overleden vóór 1732. Tjebbe:
   (1) trouwde op 12-04-1684 in Leeuwarden met Fetje (Tetje) Jans, nadat zij op 12-04-1684 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan. Fetje is overleden vóór 1723.
   (2) trouwde op 17-01-1723 in Pingjum met Setske Pijters. Setske ging later in ondertrouw op 31-08-1732 in Pingjum/Zurich met Hein Rimmerts.
   Kinderen van Tjebbe en Fetje:
   1 Gerben Tjebbes, geboren vóór 1686. Gerben trouwde, minstens 24 jaar oud, op 02-11-1710 in Workum met Doetje Sjoerds, nadat zij op 19-10-1710 in Hindeloopen in ondertrouw zijn gegaan.
   2 Jan Tjebbes, geboren vóór 1686. Jan ging in ondertrouw, minstens 27 jaar oud, op 01-01-1713 in Hindeloopen met Jel Feites.
   3 Trijntje Tjebbes, geboren op 08-04-1688. Zij is gedoopt op 13-04-1688 in Deinum. Trijntje is overleden vóór 1694, ten hoogste 6 jaar oud.
   4 Pijtter Tjebbes, geboren op 17-08-1692 in Deinum. Hij is gedoopt op 21-08-1692 in Deinum. Pijtter is overleden vóór 1749, ten hoogste 57 jaar oud. Pijtter trouwde, 23 jaar oud, op 23-02-1716 in Workum met Jouckje Sipkes, nadat zij op 09-02-1716 in Hindeloopen in ondertrouw zijn gegaan.
   5 Trijntje Tjebbes, geboren op 03-08-1694 in Deinum. Zij is gedoopt op 05-08-1694 in Deinum.
   Kinderen van Tjebbe en Setske:
   6 Trijntje Tjebbes. Zij is gedoopt op 14-10-1725 in Witmarsum.
   7 Claas Tjebbes. Hij is gedoopt op 19-01-1727 in Pingjum. Claas is overleden vóór 1729, ten hoogste 2 jaar oud.
   8 Claas Tjebbes. Hij is gedoopt op 11-09-1729 in Pingjum.


   __________ Informatie van ESET Smart Security, versie van database viruskenmerken 5686 (20101208) __________

   Het bericht is gecontroleerd door ESET Smart Security.

   http://www.eset.com   __________ Informatie van ESET Smart Security, versie van database viruskenmerken 5686 (20101208) __________

   Het bericht is gecontroleerd door ESET Smart Security.

   http://www.eset.com   [Non-text portions of this message have been removed]
  • ijsvogel54
   Hoi Carla, Je bericht is twee keer binnen gekomen hoor. En bedankt voor alle informatie. Ik had lang niet alles. Ik kan het nu allemaal aanvullen. Groetjes van
   Message 2 of 2 , Dec 9, 2010
   • 0 Attachment
    Hoi Carla,

    Je bericht is twee keer binnen gekomen hoor. En bedankt voor alle informatie. Ik had lang niet alles. Ik kan het nu allemaal aanvullen.
    Groetjes van een verre verwante,
    Afke Aardema
    >
    > Het is nu donderdagmorgen 10.45 en ik zie mijn bericht niet in de groep, daarom nogmaals
    > Carla
    > ----- Original Message -----
    > From: van 't Zet
    > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
    > Sent: Wednesday, December 08, 2010 9:05 PM
    > Subject: re Deinum: Frans Tjebbes
    >
    >
    > Hier alle voorouders met zussen en broers,
    > Carla.
    >
    > Ouders en verdere broers en zussen zijn:
    >
    > Tjebbe Pyters Deinum, zoon van Pijtter Tjebbes en Jouckje Sipkes. Hij is gedoopt op 30-04-1730 in Workum. Tjebbe is overleden op 17-06-1808 in Workum, 78 jaar oud.
    > Getuige bij:
    > 05-10-1788 huwelijk Ate Tjallings van Deinum (ovl. vóór 1802) en Fokeltje Tjebbes Deinum (geb. 1768) [vader bruid]
    > 24-01-1796 huwelijk Eeuwe Ennes de Vries en Rigtje Tjebbes Deinum (1771-vóór 1802) [vader bruid]
    > 19-02-1797 doop Grietje Eeuwes de Vries (1797-1849) [grootvader moederszijde]
    >
    > Tjebbe trouwde, 35 jaar oud, op 02-02-1766 in Workum met Maike Stinna Franses de Boer, 23 jaar oud. Maike is een dochter van Frans Rinkes de Boer en Fokeltje Eeuwes Glastra. Zij is gedoopt op 18-03-1742 in Workum. Maike is overleden op 10-08-1815 in Workum, 73 jaar oud.
    > Kinderen van Tjebbe en Maike:
    > 1 Joukje Tjebbes Deinum. Zij is gedoopt op 23-08-1767 in Workum. Joukje is overleden op 26-07-1834 in Workum, 66 jaar oud. Joukje trouwde, 30 jaar oud, op 20-05-1798 in Workum met Jan Feddes van der Stag. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 20-05-1798 in Workum. Jan is overleden vóór 1834.
    > 2 Fokeltje Tjebbes Deinum. Zij is gedoopt op 27-11-1768 in Workum. Fokeltje:
    > (1) trouwde, 19 jaar oud, op 05-10-1788 in Workum met Ate Tjallings van Deinum. Bij het burgerlijk huwelijk van Fokeltje en Ate waren de volgende getuigen aanwezig: Tjalling Ates en Tjebbe Pyters Deinum (1730-1808) [vader bruid]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 05-10-1788 in Workum. Ate is overleden vóór 1802.
    > (2) trouwde, 33 jaar oud, op 21-02-1802 in Workum met Eeuwe Ennes de Vries, nadat zij op 21-02-1802 in Workum in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21-02-1802 in Workum. Eeuwe is weduwnaar van Rigtje Tjebbes Deinum (1771-vóór 1802), met wie hij trouwde op 24-01-1796, zie (3).
    > 3 Rigtje Tjebbes Deinum. Zij is gedoopt op 17-07-1771 in Workum. Rigtje is overleden vóór 1802, ten hoogste 31 jaar oud. Rigtje trouwde, 24 jaar oud, op 24-01-1796 met Eeuwe Ennes de Vries. Bij het burgerlijk huwelijk van Rigtje en Eeuwe was de volgende getuige aanwezig: Tjebbe Pyters Deinum (1730-1808) [vader bruid]. Eeuwe trouwde later op 21-02-1802 in Workum met Fokeltje Tjebbes Deinum (geb. 1768), zie (2).
    > 4 Pieter Tjebbes Deinum, geboren op 18-10-1775 in Workum. Hij is gedoopt op 19-11-1775 in Workum. Pieter is overleden vóór 1779, ten hoogste 4 jaar oud.
    > 5 Pieter Tjebbes Deinum, geboren op 09-06-1779 in Workum. Hij is gedoopt op 11-06-1779 in Workum. Pieter is overleden op 07-08-1818 in Workum, 39 jaar oud. Pieter:
    > (1) trouwde, 26 jaar oud, op 13-10-1805 in Workum met Nantje Ysbrands, 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 13-10-1805 in Workum. Nantje is geboren op 05-08-1778 in Workum, dochter van IJsbrand Klases en Hipke Sikkes. Zij is gedoopt op 16-09-1778 in Workum. Nantje is overleden in 1810 in Workum, 31 of 32 jaar oud.
    > (2) trouwde, 32 jaar oud, op 23-08-1811 in Bolsward met Wypkje Simons de Haas, 26 jaar oud. Wypkje is geboren op 25-10-1784 in Bolsward, dochter van Simon Ages de Haas en Imkje Cornelis Heineman. Zij is gedoopt op 18-11-1784 in Bolsward. Wypkje is overleden op 02-08-1847 in Workum, 62 jaar oud. Wypkje trouwde voorheen op 12-05-1804 in Bolsward met Jochem Willems Muurling (geb. 1782).
    > 6 Frans Tjebbes Deinum, geboren op 30-01-1783 in Workum. Hij is gedoopt op 16-02-1783 in Workum. Frans is overleden op 04-07-1837 in Workum, 54 jaar oud. Frans:
    > (1) trouwde, 22 jaar oud, op 13-10-1805 in Workum met Lolkje Lolles de Boer, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 13-10-1805 in Workum. Lolkje is geboren op 29-06-1783 in Ferwoude, dochter van Lolle Klases en Peerk Ynzes. Zij is gedoopt op 06-07-1783 in Ferwoude/Gaast. Lolkje is overleden op 08-09-1810 in Gaast, 27 jaar oud.
    > (2) trouwde, 31 jaar oud, op 27-04-1814 in Workum met Trijntje Jacobs Zwart, 27 jaar oud. Trijntje is geboren op 22-12-1786 in Sloten, dochter van Jacob Wigles Zwart en Geerje Eises. Zij is gedoopt op 07-01-1787 in Sloten. Trijntje is overleden op 08-04-1858 in Workum, 71 jaar oud.
    >
    >
    > en de grootouders met gezin:
    >
    > Pijtter Tjebbes is geboren op 17-08-1692 in Deinum, zoon van Tjebbe Gerbens en Fetje (Tetje) Jans. Hij is gedoopt op 21-08-1692 in Deinum. Pijtter is overleden vóór 1749, ten hoogste 57 jaar oud. Pijtter trouwde, 23 jaar oud, op 23-02-1716 in Workum met Jouckje Sipkes, nadat zij op 09-02-1716 in Hindeloopen in ondertrouw zijn gegaan.
    > Kinderen van Pijtter en Jouckje:
    > 1 Andries Pijters. Hij is gedoopt op 05-12-1718 in Workum.
    > 2 Setske Pijtters. Zij is gedoopt op 05-03-1721 in Workum. Setske is overleden vóór 1727, ten hoogste 6 jaar oud.
    > 3 Sipke Pyters Deinum. Hij is gedoopt op 01-11-1722 in Workum. Sipke is overleden vóór 1782, ten hoogste 60 jaar oud. Sipke trouwde in Workum met Eelk Martens, nadat zij op 11-10-1755 in Workum in ondertrouw zijn gegaan. Eelk is overleden vóór 1782.
    > 4 Niet genoemd Tjebbes. Zij is gedoopt op 08-12-1724 in Workum.
    > 5 Setske Pijtters. Zij is gedoopt op 29-06-1727 in Workum.
    > 6 Tjebbe Pyters Deinum. Hij is gedoopt op 30-04-1730 in Workum. Tjebbe is overleden op 17-06-1808 in Workum, 78 jaar oud.
    > Getuige bij:
    > 05-10-1788 huwelijk Ate Tjallings van Deinum (ovl. vóór 1802) en Fokeltje Tjebbes Deinum (geb. 1768) [vader bruid]
    > 24-01-1796 huwelijk Eeuwe Ennes de Vries en Rigtje Tjebbes Deinum (1771-vóór 1802) [vader bruid]
    > 19-02-1797 doop Grietje Eeuwes de Vries (1797-1849) [grootvader moederszijde]
    >
    > Tjebbe trouwde, 35 jaar oud, op 02-02-1766 in Workum met Maike Stinna Franses de Boer, 23 jaar oud. Maike is een dochter van Frans Rinkes de Boer en Fokeltje Eeuwes Glastra. Zij is gedoopt op 18-03-1742 in Workum. Maike is overleden op 10-08-1815 in Workum, 73 jaar oud.
    > 7 Kornelis Pieters Deinum. Hij is gedoopt op 17-04-1735 in Workum. Kornelis is overleden op 09-06-1806 in Workum, 71 jaar oud. Kornelis trouwde, 29 jaar oud, op 18-06-1764 in Workum met Ietje Harmens.
    >
    > en de overgrootouders:
    >
    > Tjebbe Gerbens. Tjebbe is overleden vóór 1732. Tjebbe:
    > (1) trouwde op 12-04-1684 in Leeuwarden met Fetje (Tetje) Jans, nadat zij op 12-04-1684 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan. Fetje is overleden vóór 1723.
    > (2) trouwde op 17-01-1723 in Pingjum met Setske Pijters. Setske ging later in ondertrouw op 31-08-1732 in Pingjum/Zurich met Hein Rimmerts.
    > Kinderen van Tjebbe en Fetje:
    > 1 Gerben Tjebbes, geboren vóór 1686. Gerben trouwde, minstens 24 jaar oud, op 02-11-1710 in Workum met Doetje Sjoerds, nadat zij op 19-10-1710 in Hindeloopen in ondertrouw zijn gegaan.
    > 2 Jan Tjebbes, geboren vóór 1686. Jan ging in ondertrouw, minstens 27 jaar oud, op 01-01-1713 in Hindeloopen met Jel Feites.
    > 3 Trijntje Tjebbes, geboren op 08-04-1688. Zij is gedoopt op 13-04-1688 in Deinum. Trijntje is overleden vóór 1694, ten hoogste 6 jaar oud.
    > 4 Pijtter Tjebbes, geboren op 17-08-1692 in Deinum. Hij is gedoopt op 21-08-1692 in Deinum. Pijtter is overleden vóór 1749, ten hoogste 57 jaar oud. Pijtter trouwde, 23 jaar oud, op 23-02-1716 in Workum met Jouckje Sipkes, nadat zij op 09-02-1716 in Hindeloopen in ondertrouw zijn gegaan.
    > 5 Trijntje Tjebbes, geboren op 03-08-1694 in Deinum. Zij is gedoopt op 05-08-1694 in Deinum.
    > Kinderen van Tjebbe en Setske:
    > 6 Trijntje Tjebbes. Zij is gedoopt op 14-10-1725 in Witmarsum.
    > 7 Claas Tjebbes. Hij is gedoopt op 19-01-1727 in Pingjum. Claas is overleden vóór 1729, ten hoogste 2 jaar oud.
    > 8 Claas Tjebbes. Hij is gedoopt op 11-09-1729 in Pingjum.
    >
    >
    > __________ Informatie van ESET Smart Security, versie van database viruskenmerken 5686 (20101208) __________
    >
    > Het bericht is gecontroleerd door ESET Smart Security.
    >
    > http://www.eset.com
    >
    >
    >
    > __________ Informatie van ESET Smart Security, versie van database viruskenmerken 5686 (20101208) __________
    >
    > Het bericht is gecontroleerd door ESET Smart Security.
    >
    > http://www.eset.com
    >
    >
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.