Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Kerkarchief van Dongjum 1671- 1970

Expand Messages
 • Anton Musquetier
  Hallo Medeondezoekers Vandaag 8 december 2010 geplaatst het complete kerkarchief van Dongjum 1671- 1970 (incl. een klein stukje te Boer) ook een register van
  Message 1 of 1 , Dec 8, 2010
   Hallo Medeondezoekers


   Vandaag 8 december 2010 geplaatst het complete kerkarchief van Dongjum 1671- 1970 (incl. een klein stukje te Boer) ook een register van eigenaren van graven op het kerkhof van Dongjum van o.a. het jaar 1725 en 1773 op http://altijdstrijdvaardig.nl totaal 5263 bladzijden.

   Midlum is in bewerking en volgt op kort termijn.
   .
   Totaal aantal gefotografeerde bladzijden zoals Dopen, Trouwen, Lidmaten, Begraven, Rekeningboeken, Armvoogdij, Diaconieboeken, Ingekomen en Uitgaande stukken, Kasboeken Kerk en Diaconie bezittingen, enz. van onderstaande kerkelijke gemeenten zijn nu ca. 114.263 stuks zie http://altijdstrijdvaardig.nl


   Achlum-Hitzum-1656-1934
   Birdaard-1645-1796
   Blija en Hogebeintum 1611-1980
   Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude-1697-1898
   Dongjum-1671-1970
   Donkerbroek en Haule-1701-1946
   Ferwerd-1654-1958
   Hallum-1532-1934
   Heeg-1610-1655
   Herbaijum-1730-1903
   Hijum Doopsgezind 1654-1670, 1701-1708, 1730, 1761-1810, 1848
   Joure-1802-1856
   Makkinga-Elsloo-Langedijke-1732-1897
   Marrum-Westernijkerk-1619-1962
   Olde en Nijeberkoop-1714-1812
   Oosterwolde-Appelscha en Fochteloo-1708-1812
   Reitsum-Genum-Lichtaard-1717-1980
   Sloten 1594-1934
   Tjerkgaast-1772-1812
   Wanswerd en Jislum 1686-1977
   Wolvega-Nijelamer-Nijeholtwolde-Sonnega-1633-1934

   Met vriendelijke groet
   Anton Musquetier

   http://altijdstrijdvaardig.nl
   Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief
   van Friesland met ca. 175.740 familienamen,
   ook uit andere Provincies,
   En ca. 114.263 gefotografeerde pagina's van kerkarchieven.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.