Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

RE: [Friesland-genealogy] Datering goudsmit Bolman Leeuwarden

Expand Messages
 • dijkstrahenk@kpnmail.nl
  uit het NNBW: BOLMAN (Claas Wybe), geb. te Leeuwarden 26 Dec. 1856 en aldaar overl. 26 Mei 1910, goudsmid van beroep, en bekend philanthroop, wien de positie
  Message 1 of 5 , Nov 29, 2010
   uit het NNBW:   BOLMAN (Claas Wybe), geb. te Leeuwarden 26 Dec. 1856 en aldaar overl. 26 Mei 1910, goudsmid van beroep, en bekend philanthroop, wien de positie der 'kleine luyden' in velerlei opzichten ter harte ging. Van hem ging oorspronkelijk de eerste stoot uit tot het vormen van een algemeene vakorganisatie, waarvoor hij aanraking zocht met de voormannen der friesche Volkspartij, zooals O. Stellingwerf. Zijn Gereformeerde gezindheid maakte dat hij later meer in het bijzonder zijn krachten gaf aan de Christel. vakorganisatie. Zoo werd hij de ziel van Patrimonium in het Noorden. Deze organisatie benoemde hem tot lid der commissie van advies. Als voorzitter van de vereeniging voor Christelijk Nat. Schoolonderwijs in Frieslands hoofdstad kwam onder zijn bestuur de school voor M.U.L.O. in de Margaretha de Heerstraat tot stand. Op het gebied van de Middernachtzending heeft hij zich in den strijd tegen de bordeelen krachtig laten gelden. In de geschiedenis van het kerkelijk-godsdienstig Leeuwarden van de laatste decenniën der 19e eeuw is hij met W.C. van Munster een figuur van beteekenis. Zijn handschriften berusten op de Prov. Bibliotheek van Friesland.

   Zie: mijn Bodders yn de Fryske Striid (Boalsert 1926), 635, en mijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland (Leeuwarden 1932) II, Register. Verder: Aanwinsten der Prov. Bibliotheek van Friesland 1930; Leeuwarder Courant 31 Mei 1910.

   Wumkes


   mvg
   Henk Dijkstra

   ________________________________

   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com namens Onno Elgersma
   Verzonden: ma 11/29/2010 12:50
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] Datering goudsmit Bolman Leeuwarden
   Beste (mede)sneupers,

   Wij proberen de geschiedenis van een geboortelepel vast te leggen. De geboortelepel was ooit verpakt in een doos met het opschrift:
   P&S Bolman & Co
   Goud en Zilversmeden
   Leeuwarden
   Nieuwstad
   Kan iemand aangeven in welke tijdsperiode deze doos thuishoort?

   Bij voorbaar dank,

   Onno Elgersma

   [Non-text portions of this message have been removed]


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.