Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Vandaag 18 september 2010 geplaatst 7520 gefotografeerde pagina’s van ....

Expand Messages
 • Anton Musquetier
  Hallo Medeondezoekers Vandaag 18 september 2010 op http://altijdstrijdvaardig.nl geplaatst 7520 gefotografeerde pagina s van de inventarisnummers 25 tot en met
  Message 1 of 1 , Sep 18, 2010
   Hallo Medeondezoekers

   Vandaag 18 september 2010 op http://altijdstrijdvaardig.nl geplaatst 7520 gefotografeerde pagina's van de inventarisnummers 25 tot en met 84 van Marrum en Wester-Nijkerk,
   Gemeente Ferwerderadeel.

   Aantal tot nu toe van Marrum en Wester-Nijkerk gefotografeerde pagina's zijn ca 9024.

   Totaal aantal gefotografeerde pagina's op http://altijdstrijdvaardig.nl zoals Dopen, Trouwen, Lidmaten, Rekeningboeken, Armvoogdij, Diaconieboeken, Ingekomen en Uitgaande stukken, Kasboeken Kerk en Diaconie bezittingen, enz. van onderstaande kerkelijke gemeenten zijn ca. 92.591

   Achlum-Hitzum-1656-1934
   Birdaard-1645-1796
   Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude-1697-1898
   Donkerbroek en Haule-1701-1946
   Ferwerd-1654-1958
   Hallum-1532-1934
   Heeg-1610-1655
   Herbaijum-1730-1903
   Joure-1802-1856
   Makkinga-Elsloo-Langedijke-1732-1897
   Marrum-Westernijkerk-1619-1962
   Olde en Nijeberkoop-1714-1812
   Oosterwolde-Appelscha en Fochteloo-1708-1812
   Reitsum-Genum-Lichtaard-1717-1980
   Sloten 1594-1934
   Tjerkgaast-1772-1812
   Wolvega-Nijelamer-Nijeholtwolde-Sonnega-1633-1934

   http://altijdstrijdvaardig.nl
   Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief
   van Friesland met ca. 165.157 familienamen,
   ook uit andere Provincies,
   En ca. 92.591 gefotografeerde pagina's van kerkarchieven.

   Met vriendelijke groet
   Anton Musquetier
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.