Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: Haskerlan

Expand Messages
 • Nanny Verheijen
  Hallo Onno, Ik ben nieuwsgierig naar het boek Haskerlan. Kun je vertellen welke onderwerpen erin behandeld worden en/of welke periodes? Mijn interesse gaat uit
  Message 1 of 2 , Jun 11, 2001
  • 0 Attachment
   Hallo Onno,

   Ik ben nieuwsgierig naar het boek Haskerlan. Kun je vertellen welke
   onderwerpen erin behandeld worden en/of welke periodes? Mijn interesse
   gaat uit naar Joure eind 18e, begin 19e eeuw.

   Vriendelijke groet,
   Nanny Verheijen

   > Date: Sun, 10 Jun 2001 12:59:38 +0200
   > From: "Onno Elgersma" <o.elgersma@...>
   > Subject: Re: Newcomer
   <knip>
   > In het boek Haskerlan (Fryske Akademy 1990) is een heel hoofdstuk gewijd aan
   > de familie Vegelin van Claerbergen, waarvan ongeveer 10 pagina's gaan over
   > Pieter Benjamin Johan. Een zin daaruit: "Na bijna negen jaar grietman van
   > Haskerland te zijn geweest diende Vegilin in 1843 zijn ontslag in, dat hem
   > door de Koning eervol werd verleend."
   <knip>


   Nanny Verheijen
   Loon op Zand
   email: verheijen@...
  • Onno Elgersma
   Nanny, Haskerlân, in tal bydragen ta de skiednis (Fryske Akademy 1990) is samengesteld onder redactie van K.F. Gildemacher, L.G. Jansma en H. Spanninga. Om
   Message 2 of 2 , Jun 11, 2001
   • 0 Attachment
    Nanny,

    "Haskerlân, in tal bydragen ta de skiednis" (Fryske Akademy 1990) is
    samengesteld onder redactie van K.F. Gildemacher, L.G. Jansma en H.
    Spanninga. Om een indruk te geven van het boek kan ik, denk ik, het beste de
    inhoudsopgave geven:

    Skiednis fan Haskerlân oant likernôch 1800 (H. Spanninga)
    Nammen fan Haskerlân (K.F. Gildemacher)
    Heremastate en de familie Vegilin van Claerbergen (H. Spanninga)
    Haskerlân sosjaal-ekonomysk 1800-1934 (J. Frieswijk)
    Arbeiderslibben en arbeidersstriid yn Haskerlân (1850-1925) (H. Frieswijk)
    Douwe Egeberts en de Vlecke Joure (P.R. van der Zee)
    Haskerlân: Ekonomyske skiednis sûnt 1930 yn fûgelflecht (C.H.A. Verhaar)
    De demografyske en romtlike ûntjouwing fan Haskerlân fan 1934 oant 1984
    (J.H.D. van der Vaart)
    Net elkenien hie likefolle, earmesoarch yn Haskerlân (J. Berger)
    De tweede wereldoorlog (J. Melein)
    De Roomske Tsjerke nei de reformaasje (H. Oldenhof)
    De Hervormde Kerk van Joure, Westermeer en Snikzwaag tijdens de republiek
    (H. Spanninga)
    Geschiedenis Hervormde Kerk te Joure in de 19e en de eerste helft van de
    20ste eeuw (F.J. Ringnalda)
    De Doopsgezinden te Joure (F.M. Ringnalda sr.)

    Het is uiteraard moeilijk om over Haskerland te schrijven zonder Joure, dus
    Joure kom je overal in het boek tegen.
    Mocht je nog specifieke vragen hebben laat ze me dan weten.
    Groeten,

    Onno Elgersma
    ----- Original Message -----
    From: Nanny Verheijen <verheijen@...>
    To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    Sent: Monday, June 11, 2001 2:58 PM
    Subject: [Friesland-genealogy] Re: Haskerlan


    Hallo Onno,

    Ik ben nieuwsgierig naar het boek Haskerlan. Kun je vertellen welke
    onderwerpen erin behandeld worden en/of welke periodes? Mijn interesse
    gaat uit naar Joure eind 18e, begin 19e eeuw.

    Vriendelijke groet,
    Nanny Verheijen

    > Date: Sun, 10 Jun 2001 12:59:38 +0200
    > From: "Onno Elgersma" <o.elgersma@...>
    > Subject: Re: Newcomer
    <knip>
    > In het boek Haskerlan (Fryske Akademy 1990) is een heel hoofdstuk gewijd
    aan
    > de familie Vegelin van Claerbergen, waarvan ongeveer 10 pagina's gaan over
    > Pieter Benjamin Johan. Een zin daaruit: "Na bijna negen jaar grietman van
    > Haskerland te zijn geweest diende Vegilin in 1843 zijn ontslag in, dat hem
    > door de Koning eervol werd verleend."
    <knip>


    Nanny Verheijen
    Loon op Zand
    email: verheijen@...

    Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
    of: http://go.to/frgen .

    Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
    geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

    Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
    Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


    Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.