Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Voorouders Sytske Eelkes (& Sytze Tjeerds Stel)

Expand Messages
 • Evert de Jonge
  Hallo, Lange tijd kwam ik niet verder met de moeder van Tjeerd Sytzes Stel (* Eestrum 1790 - + Harkema 1865): Sytske Eelkes. Zij huwde Tjeerds vader te Eestrum
  Message 1 of 1 , May 21 1:35 AM
   Hallo,

   Lange tijd kwam ik niet verder met de moeder van Tjeerd Sytzes Stel (* Eestrum 1790 - + Harkema 1865): Sytske Eelkes.
   Zij huwde Tjeerds vader te Eestrum 3-12-1780. Dat was het aanvankelijk.

   Wat ik recentelijk vond (Haar kwartierstaat, waarop ik graag commentaar verneem of aanvullingen krijg):

   1.
   Sytske Eelkens (soms Joukes), ~Oudega 4-4-1756, + Lekkum (Leeuwarderadeel) 22-10-1835 (als Sytske Eeltjes, huisnr. 60).

   Haar kinderen met Sytze Stjeers Stel:

   (~Eestrum): Sjoerdtje, 1781, + Achtkarspelen 21-12-1853, (& Taede Uites Westra), Berber, 1784, Eelkjen 1787 (& Tietjerkstradeel 30-6-1827 Tjipke Folkerts Fennema), Tjeerd, 1790 (& Achtskarspelen 3-10-1811, Antje Martens van der Meer), Tjitske, 1796 (& Tietjerkstradeel 22-5-1830, Wiebren Doeyes Bloemhof)   2.

   Eeltje Klazes, ~Oudega 21-7-1726, wagenmaker, & Oudega 6-5-1753

   3.

   Sjoerdje Reinders (bij huw. Wiebes), *Opeinde

   Kinderen: * Nieuwehorne/ ~Oudehorne: Seykke en Vroukje, 1756, Klaas, 1758, Tjeijtske, 1761.   4.

   Klaas Eelkes, * Oudega, + na 1749, wagenmaker, & Oudega 25-2-1725,

   5.

   Sietske Jans, ~Nijega 5-4-1706

   Kinderen: ~Oudega: Eeltje, 1726, Sytze, 1734, Antie, 1738 + 1739, Jan, 1742, Jouke, 1745, Sjouke, 1749

   Quotisatiekohieren 1749 : Claas Eeltjes, Smallingerland, Plaats: Oudega, waegenmaker, Gezin volw: 5 en kind: 3, Aanslag: 52-19-8 Bron: Smallingerland, fol. 11.   10.

   Jan Annes, ~Nijega 4-2-1677, + ca. 1714, & 2) Trijntje Annes (& 2) Heine Sipckes)

   11.

   Wytske Wilts, ~Opeinde 22-10-1682, + ca. 1708.

   Kinderen: (~Oudega) Auckje, 1702, Anne, 1705, Sietske, 1706, Wyts, 1708 (en uit 2 huw: Antje, 1711, Aath, 1712 en Jancke, 1714)   20.

   Anne Wybes, * Opeinde ca 1635, ~Nijega mei 1687, + Nijega 1694-98, landbouwer, dorpsrechter, ontvanger en gortmaker, & Opeinde 31-3-1661,

   21.

   Sytse Wisses, * ca. 1630, ~Opeinde 17-9-1648, + na 1705, & 1) Oudega 24-12-1654, Liebe Eintjes

   22.

   Wilt Jouckes, &

   23.

   Auckje Eintes.   vr. gr.

   Evert de Jonge   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.