Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

aanvullingen gevraagd

Expand Messages
 • Gerhard Oostindie
  Hallo lijstgenoten, Het zoeken gaat immer voort en ik zou graag een ieder willen vragen om te zien naar aanvullingen van de onderstaande familiestaat. Zoals te
  Message 1 of 2 , May 30, 2001
   Hallo lijstgenoten,
   Het zoeken gaat immer voort en ik zou graag een ieder willen vragen om te
   zien naar aanvullingen van de onderstaande familiestaat.
   Zoals te lezen is ontbreken veel data, wie kan of wil mij helpen deze
   leemtes in te vullen ?
   I Kornelis Andries, tr. Duurswoude/Wijnjeterp, Jebbigje Remmelts, 1735
   kinderen:
   1. Andries Kornelis, volgt II.1

   II.1 Andries Kornelis, geb. Duurswoude 28 mei 1737, doop Duurswoude, REFN
   1952 21 juli 1737, zoon van Kornelis Andries en Jebbigje Remmelts, tr.
   Duurswoude 10 mei 1767, Hiltje Teyes, geb. Donkerbroek
   kinderen:
   1. Kornelis Andries van der Velde, volgt III.1

   III.1 Kornelis Andries van der Velde, geb. Duurswoude/Wijnjeterp, doop 11
   februari 1770, overl. Duurswoude, REFN 1950 4 februari 1843, zoon van
   Andries Kornelis en Hiltje Teyes, tr. Lutske Jurjens Pool, geb.
   22-05-1773 Ureterp, doop 12-12-1784 Ureterp, overl. 23-06-1825 Ureterp
   kinderen:
   1. Andries Kornelis van der Velde, volgt IV.1

   IV.1 Andries Kornelis van der Velde, geb. Ureterp 2 maart 1801, doop
   Wijnjeterp 12 april 1801, overl. Ureterp, REFN 1953 12 oktober 1854,
   zoon van Kornelis Andries van der Velde en Lutske Jurjens Pool, tr.
   Opsterland 18 mei 1826, Antje Dyderts (Diederiks) Cats, geb. 19-07-1794
   Duurswoude, doop 3-08-1794 Wijnjewoude
   kinderen:
   1. Kornelis ( Andries) van der Velde, geb. 26 mei 1827, REFN 1955
   2. Dydert van der Velde, geb. 21 april 1830, REFN 1956
   3. Lutske van der Velde, geb. 21 oktober 1832, REFN 1957
   4. Durk Andries van der Velde, volgt V.1

   V.1 Durk Andries van der Velde, geb. Ureterp, REFN 837 12 april 1835,
   zoon van Andries Kornelis van der Velde en Antje Dyderts (Diederiks)
   Cats,
   tr. Opsterland 9 mei 1862, Aaltje Salomons (Sales) de Jong, geb.
   28-01-1838
   Siegerswoude, overl. , dochter van Salomon (Sale) Jitzes de Jong en
   Gelske
   Johannes van den Brug
   kinderen:
   1. Andries van der Velde, volgt VI.1

   VI.1 Andries van der Velde, geb. Ureterp 18 augustus 1865, overl. Niezijl,
   REFN 99 8 juli 1930, zoon van Durk Andries van der Velde en Aaltje
   Salomons (Sales) de Jong, tr. Hoogkerk 21 mei 1887, Trientje Huberts,
   geb.
   8-06-1862 Midwolde, overl. Niezijl, dochter van Stoffer Huberts en
   Derkien Hagenauw
   kinderen:
   1. Stoffer van der Velde, volgt VII.1
   2. Dekien van der Velde, geb. .. 16 mei 1894, overl. Birdaard, REFN 839
   28
   december 1989, tr. Pieter Roeters, geb. 27-02-1894 .., overl.
   9-01-1964 ..
   3. Jacobus van der Velde, volgt VII.2
   4. Sale van der Velde, volgt VII.3
   5. Durk van der Velde, REFN 841
   6. Kornelis van der Velde, volgt VII.4
   7. Marchien van der Velde, tr. Metske Westra
   8. Antje van der Velde, tr. Jan Broersma
   9. Gelske van der Velde, tr. Meint van der Leest

   Alvast bedankt en tot wederdienst bereid, Gerhard Oostindie
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.