Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

RE: [Friesland-genealogy] Jacob Bakker x Geertje Walings Bakhuis

Expand Messages
 • Nynke van den Hooven
  Leo, Eerst heb ik Tresoar.nl gezocht en vervolgens heb ik de gevonden aktes bij Allefriezen.nl ingezien om te kijken of er nog additionele informatie in stond
  Message 1 of 5 , May 13, 2010
   Leo,   Eerst heb ik Tresoar.nl gezocht en vervolgens heb ik de gevonden aktes bij
   Allefriezen.nl ingezien om te kijken of er nog additionele informatie in
   stond die van belang was.

   Het feit dat Geertje echtgenoot c.q. weduwe van Jacob Bakker wordt genoemd
   is geen garantie voor een eventuele huwelijkse staat ;-) Ze waren vanaf ca
   1828 bij elkaar en zijn tot Jacobs dood (1845) bij elkaar gebleven. Van
   lieverlee zal de omgeving hen als "echtelieden" gezien hebben en zo zagen
   Jacob en Geertje dat misschien ook..   Met vriendelijke groet

   Nynke van den Hooven (vanuit het Zuidwesten van dit kouwe land..)   _____

   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens L.A.Bakker
   Verzonden: donderdag 13 mei 2010 0:13
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Jacob Bakker x Geertje Walings Bakhuis

   Dag Nynke en Ina,

   Mijn dank voor het toesturen van de bij mij ontbrekende gegevens. Jullie
   informatie komt vrijwel naadloos overeen, dus neem ik aan dat jullie uit
   bepaalde bronnen hebben kunnen putten, die ik in het Zuiden van ons land
   niet aankan...
   Over de opmerking van Nynke betreffende de "erkennende vader" bij de
   aangiften van de geboorten van de kinderen van Jacobn Martens Bakker en
   Geertje Walings Bakhuis: ik heb via "Alle Friezen" de akten nog eens
   bekeken, en inderdaad wordt bij de geboorte van Grietje (1829), Antje (1832)
   en Marten (1835) Jacob vermeld als aangever en "erkennende vader". Echter in
   de akten van Waling (1838) en Pieter (1841, waar moeder ineens weer de
   achternaam Post heeft)wordt melding gemaakt van een kind van Jacob en >>zijn
   echtgenoot<< Geertje.
   Ook in de overlijdensakte van Geertje wordt ze vermeld als zijnde de weduwe
   van Jacob Bakker.
   Het lijkt me dan logisch dat ze ergens tussen 1835-1838 getrouwd zouden
   moeten zijn??

   Overigens is ook Jacob een keer eerder gehuwd geweest, heb ik ontdekt:
   Op 16-05-1824 trouwt Jacob Martens Bakker met de 19-jarige Neeltje Sjoukes,
   geb. voor mei 1805 in St. Annaparochie, d.v. Sjouke Dirks en Trijntje NN.
   Helaas duurde ook dat huwelijk niet echt lang (net als het 1e huwelijk van
   Geertje), want Neeltje overlijdt al op 02-03-1825 in St. Jacobiparochie.

   Met vriendelijke groet,
   Leo Bakker
   Bezig met opbouwen database Bakker, Van Wouwen en Linnenbank (incl.
   variaties) in Nederland.

   -----Oorspronkelijk bericht-----
   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens Nynke van den Hooven
   Verzonden: woensdag 12 mei 2010 0:27
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   <mailto:Friesland-genealogy%40yahoogroups.com>
   Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Jacob Bakker x Geertje Walings Bakhuis

   Leo,

   Geertje en Marten krijgen 1 kind dat kort na haar geboorte overlijdt:

   <<KNIP>>
   Uit de geboorteaktes van de diverse kinderen van Geertje en Jacob blijkt dat
   ze niet getrouwd waren. In alle geboorteaktes erkent Jacob de vader van het
   kind te zijn, maar Geertje is niet "zijn huisvrouw".
   <<KNIP>>

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.