Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd

Expand Messages
 • sonja neyen
  Het is mijn vastloper Ik zoek de ouders van Pieter Menno Heebel geboren 24-06-1674 Leeuwarden Pieter was gehuwd met Uijlckien Velda dochter van Jacob Veldea of
  Message 1 of 30 , Apr 29, 2010
   Het is mijn vastloper
   Ik zoek de ouders van
   Pieter Menno Heebel geboren 24-06-1674 Leeuwarden
   Pieter was gehuwd met Uijlckien Velda dochter van Jacob Veldea of Vilda te
   Leeuwarden 6-2-1701 Jacobijnerkerk
   ondertrouw 21-01-1701
   gestorven 27-04-1726 begraven Leeuwarden op 7-5-1726.
   Hij kon waarschijnlijk lezen en schrijven want zijn kinderen huwde met
   Kutsch en waren of Apotker of predikant of Notaris
   in ieder geval zat deze familie op belangrijke posten in Friesland
   Maar wie zijn nu toch de ouders
   vr.gr Sonja
   ----- Original Message -----
   From: "reyacta" <mhuisman2@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Thursday, April 29, 2010 6:59 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd over Sjerp Tjepkes


   Dag,

   kun je hier even een aparte vraag van maken?
   Ik zie die persoon niet bij Tresoar, althans niet in dtb of BS.

   groet Margreet   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@...>
   wrote:
   >
   > Goeden Avond,
   > Hoe zit het dan met Pieter Menno Heebel
   > Zit daar vernoeming van een van de ouders in?
   > en hoe zat het precies met de vernoemingen in Friesland rond 1600 1700
   > vr.gr Sonja
   > ----- Original Message -----
   > From: "reyacta" <mvh@...>
   > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   > Sent: Thursday, April 29, 2010 6:17 PM
   > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd over Sjerp Tjepkes
   >
   >
   > Hoi,
   >
   > Misschien had hij bij 14 kinderen wel een Meinert gekregen, maar nu niet.
   > Mensen met bv. 7 dochters en geen zonen vernoemen ook niet altijd de
   > (groot)vaders.
   >
   > Getrouwd Witmarsum zal wel Bolsward gedoopt hebben, maar Martinus begint
   > pas
   > 1710 en Franciscus 1724.
   > Sietske kun je er wel bijvoegen, ze kreeg een Ietje en Seerp Tjepkes
   > petert,
   > meter Antje leek me ook een zusje.
   >
   > Hoe zoek jij?
   > Ik had al weer een doorgeef-reactie, (hieronder) maar als ik alleen kijk
   > met
   > [pieter seerps] rollen er idd zo 9 kinderen uit.
   > Eventueel kan er nog Antje bij. Gehuwde vrouwen krijgen vaak hun mans
   > naam,
   > dus die Iemes laat ik dan voor de zekerheid eerst maar weg.
   > Ik zoek ook met gestandariseerde namen, op te zoeken bij Hulpbronnen >
   > Namenthesaurus, dan hoef je niet zelf al de schrijfwijzen te bedenken.
   >
   > groet Margreet
   >
   > Pieter Seerps, zn. van Seerp Tjepkes en Dieuwke Pieters,
   > geb. te Idsegahuizum,
   > ged. RK te Makkum op 1 feb 1732 (getuige: Rigt Pieters ipv Pieter
   > Pieters),
   > afkomstig van Greonterp op 20 okt 1766.
   > tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 22 jaar oud) te Workum (Gerecht) op 20
   > okt 1766,
   > kerk.huw. (RK) te Blauwhuis op 21 okt 1766
   > met Antje Ymes, dr. van Yme Jentjes en Doetje Jentjes Ritsma,
   > ged. RK te Workum op 7 jul 1744 (getuige: haar tante Lolkje Jentjes),
   > afkomstig van Sandfirden op 20 okt 1766.
   >
   > Uit dit huwelijk 9 kinderen:
   >
   >
   >
   > 1. Yme Pieters,
   > ged. RK te Blauwhuis op 13 mei 1768 (getuige: zijn grootmoeder Doetje
   > Jentjes Ritsma),
   > ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 2 nov 1769.
   >
   > 2. Yme Pieters Pietersma,
   > ged. RK te Blauwhuis op 2 nov 1769 (getuige: Durkjen Yemmes),
   > afkomstig van Greonterp op 25 apr 1800,
   > woont te Tjerkwerd in 1811,
   > ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Wonseradeel op 12 jan 1826,
   > tr. (ongeveer 30 jaar oud) te Blauwhuis op 25 mei 1800,
   > kerk.huw. (RK) te Blauwhuis op 25 apr 1800
   > met Sieuwke Douwes,
   > afkomstig van Dedgum op 25 apr 1800. Uit dit huwelijk 4 kinderen.
   >
   > 3. Dieuwke Pieters,
   > ged. RK te Blauwhuis op 24 feb 1771 (getuige: haar tante Ytje Seerps).
   >
   > 4. Doetje Pieters,
   > ged. RK te Blauwhuis op 9 mrt 1772 (getuige: haar grootmoeder Doetje
   > Jentjes
   > Ritsma),
   > afkomstig van Greonterp op 18 mei 1793,
   > ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Idzega op 29 apr 1812,
   > tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 26 jaar oud) te Wonseradeel (Gerecht)
   > op
   > 18 mei 1793,
   > kerk.huw. (RK) te Blauwhuis op 18 mei 1793
   > met Sjoerd Jentjes Kingma, zn. van Jentje Sjoerds en Aukje Johannes,
   > geb. te Oudega,
   > ged. RK te Blauwhuis op 2 aug 1766 (getuige: zijn aangetrouwd tante Feykje
   > Hylkes),
   > boer,
   > afkomstig van Idzega op 18 mei 1793,
   > boer te Idzega in 1811,
   > ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Wymbritseradeel op 7 nov 1846. Uit dit
   > huwelijk 7 kinderen.
   >
   > 5. Seerp Pieters Pietersma,
   > ged. RK te Blauwhuis op 21 jun 1775 (getuige: Gerben Sierps),
   > woont te Dedgum in 1811,
   > ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Wonseradeel op 5 jun 1839,
   > tr.
   > met Jetske Hessels van der Meer, dr. van Hessel Jarigs en Trijntje Lolles
   > van der Meulen,
   > ged. RK te Blauwhuis op 22 feb 1774 (getuige: Ietske Jarigs),
   > ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Wonseradeel op 22 feb 1838. Uit dit
   > huwelijk
   > 8 kinderen.
   >
   > 6. Gerben Pieters,
   > ged. RK te Blauwhuis op 19 apr 1777 (getuige: zijn oom Tjepke Seerps),
   > ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 5 mei 1778.
   >
   > 7. Gerben Pieters,
   > ged. RK te Blauwhuis op 5 mei 1778 (getuige: Gerben Sierps),
   > ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 4 feb 1781.
   >
   > 8. Sjoeke Pieters Pietersma,
   > ged. RK te Blauwhuis op 21 okt 1779 (getuige: Ulke Eelkes),
   > afkomstig van Greonterp op 15 mei 1808,
   > woont te Greonterp op 20 dec 1811,
   > ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Wonseradeel op 8 jul 1840,
   > kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 17 jaar oud) (RK) te Blauwhuis op
   > 15 mei 1808
   > met Hinke Tietes Tromp, dr. van Tiete Hylkes Tromp en Trijntje Klases,
   > ged. RK te Blauwhuis op 22 jan 1791 (getuige: haar tante Baukje Hylkes
   > Tromp, (zus vader)),
   > afkomstig van Dedgum op 15 mei 1808. Uit dit huwelijk 3 zonen.
   >
   > 9. Gerben Pieters,
   > ged. RK te Blauwhuis op 4 feb 1781 (getuige: zijn oom Tjepke Seerps).
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Walter Schwabe" <w.schwabe@>
   > wrote:
   > >
   > > Margreet nogmaals bedankt
   > > Je hebt me redelijk weten te overtuigen ,ondanks dat ik het nog steeds
   > > raar vind dat de naam Meinert niet terug komt
   > > Maar in de Vernoemingstaferelen in Friesland ben ik totaal niet thuis,
   > > en
   > > de namen van de peters en meters geven dan toch de doorslag.
   > >
   > > Ik heb nog 2 vraagjes
   > > Je schrijft bij de Pieter Seerps van 1732 ,dat hij trouwt met Antie
   > > Iemes
   > > en 9 kinderen krijgt.
   > > Ik heb er maar 4 kunnen vinden , kun je me die info geven ?
   > >
   > > En dan nog een keer naar het gezin van Tjepke Meinerts en Ytje Gerbens.
   > > Heb je enig idee waar zei hun kinderen lieten dopen ?
   > > Ik heb namelijk nog 2 personen gevonden die misschien zusters zijn van
   > > Seerp en Bouwe.
   > > Heb nog een Sietske die trouwt 14-4-1723 Bolsward met Alef Heres.
   > > En ik heb nog een Antje Tjepkes ,maar nog geenhuwelijk gevonden.
   > >
   > > Met vriendelijke groet
   > > Walter
   >
   >
   >
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   > Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
   >
   > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   > juli 1999 geposte berichten staat op
   > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > Yahoo! Groups Links
   >
   ------------------------------------

   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   Yahoo! Groups Links
  • sonja neyen
   Nog even een aanvulling Pieter Menno Heebel is zich Brouwer gaan noemen als achternaam groetjes Sonja ... From: sonja neyen To:
   Message 2 of 30 , Apr 29, 2010
    Nog even een aanvulling
    Pieter Menno Heebel is zich Brouwer gaan noemen als achternaam
    groetjes Sonja
    ----- Original Message -----
    From: "sonja neyen" <samneyen@...>
    To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    Sent: Thursday, April 29, 2010 7:28 PM
    Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd


    > Het is mijn vastloper
    > Ik zoek de ouders van
    > Pieter Menno Heebel geboren 24-06-1674 Leeuwarden
    > Pieter was gehuwd met Uijlckien Velda dochter van Jacob Veldea of Vilda te
    > Leeuwarden 6-2-1701 Jacobijnerkerk
    > ondertrouw 21-01-1701
    > gestorven 27-04-1726 begraven Leeuwarden op 7-5-1726.
    > Hij kon waarschijnlijk lezen en schrijven want zijn kinderen huwde met
    > Kutsch en waren of Apotker of predikant of Notaris
    > in ieder geval zat deze familie op belangrijke posten in Friesland
    > Maar wie zijn nu toch de ouders
    > vr.gr Sonja
    > ----- Original Message -----
    > From: "reyacta" <mhuisman2@...>
    > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    > Sent: Thursday, April 29, 2010 6:59 PM
    > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd over Sjerp Tjepkes
    >
    >
    > Dag,
    >
    > kun je hier even een aparte vraag van maken?
    > Ik zie die persoon niet bij Tresoar, althans niet in dtb of BS.
    >
    > groet Margreet
    >
    >
    >
    > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@...>
    > wrote:
    >>
    >> Goeden Avond,
    >> Hoe zit het dan met Pieter Menno Heebel
    >> Zit daar vernoeming van een van de ouders in?
    >> en hoe zat het precies met de vernoemingen in Friesland rond 1600 1700
    >> vr.gr Sonja
    >> ----- Original Message -----
    >> From: "reyacta" <mvh@...>
    >> To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    >> Sent: Thursday, April 29, 2010 6:17 PM
    >> Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd over Sjerp Tjepkes
    >>
    >>
    >> Hoi,
    >>
    >> Misschien had hij bij 14 kinderen wel een Meinert gekregen, maar nu niet.
    >> Mensen met bv. 7 dochters en geen zonen vernoemen ook niet altijd de
    >> (groot)vaders.
    >>
    >> Getrouwd Witmarsum zal wel Bolsward gedoopt hebben, maar Martinus begint
    >> pas
    >> 1710 en Franciscus 1724.
    >> Sietske kun je er wel bijvoegen, ze kreeg een Ietje en Seerp Tjepkes
    >> petert,
    >> meter Antje leek me ook een zusje.
    >>
    >> Hoe zoek jij?
    >> Ik had al weer een doorgeef-reactie, (hieronder) maar als ik alleen kijk
    >> met
    >> [pieter seerps] rollen er idd zo 9 kinderen uit.
    >> Eventueel kan er nog Antje bij. Gehuwde vrouwen krijgen vaak hun mans
    >> naam,
    >> dus die Iemes laat ik dan voor de zekerheid eerst maar weg.
    >> Ik zoek ook met gestandariseerde namen, op te zoeken bij Hulpbronnen >
    >> Namenthesaurus, dan hoef je niet zelf al de schrijfwijzen te bedenken.
    >>
    >> groet Margreet
    >>
    >> Pieter Seerps, zn. van Seerp Tjepkes en Dieuwke Pieters,
    >> geb. te Idsegahuizum,
    >> ged. RK te Makkum op 1 feb 1732 (getuige: Rigt Pieters ipv Pieter
    >> Pieters),
    >> afkomstig van Greonterp op 20 okt 1766.
    >> tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 22 jaar oud) te Workum (Gerecht) op 20
    >> okt 1766,
    >> kerk.huw. (RK) te Blauwhuis op 21 okt 1766
    >> met Antje Ymes, dr. van Yme Jentjes en Doetje Jentjes Ritsma,
    >> ged. RK te Workum op 7 jul 1744 (getuige: haar tante Lolkje Jentjes),
    >> afkomstig van Sandfirden op 20 okt 1766.
    >>
    >> Uit dit huwelijk 9 kinderen:
    >>
    >>
    >>
    >> 1. Yme Pieters,
    >> ged. RK te Blauwhuis op 13 mei 1768 (getuige: zijn grootmoeder Doetje
    >> Jentjes Ritsma),
    >> ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 2 nov 1769.
    >>
    >> 2. Yme Pieters Pietersma,
    >> ged. RK te Blauwhuis op 2 nov 1769 (getuige: Durkjen Yemmes),
    >> afkomstig van Greonterp op 25 apr 1800,
    >> woont te Tjerkwerd in 1811,
    >> ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Wonseradeel op 12 jan 1826,
    >> tr. (ongeveer 30 jaar oud) te Blauwhuis op 25 mei 1800,
    >> kerk.huw. (RK) te Blauwhuis op 25 apr 1800
    >> met Sieuwke Douwes,
    >> afkomstig van Dedgum op 25 apr 1800. Uit dit huwelijk 4 kinderen.
    >>
    >> 3. Dieuwke Pieters,
    >> ged. RK te Blauwhuis op 24 feb 1771 (getuige: haar tante Ytje Seerps).
    >>
    >> 4. Doetje Pieters,
    >> ged. RK te Blauwhuis op 9 mrt 1772 (getuige: haar grootmoeder Doetje
    >> Jentjes
    >> Ritsma),
    >> afkomstig van Greonterp op 18 mei 1793,
    >> ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Idzega op 29 apr 1812,
    >> tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 26 jaar oud) te Wonseradeel (Gerecht)
    >> op
    >> 18 mei 1793,
    >> kerk.huw. (RK) te Blauwhuis op 18 mei 1793
    >> met Sjoerd Jentjes Kingma, zn. van Jentje Sjoerds en Aukje Johannes,
    >> geb. te Oudega,
    >> ged. RK te Blauwhuis op 2 aug 1766 (getuige: zijn aangetrouwd tante
    >> Feykje
    >> Hylkes),
    >> boer,
    >> afkomstig van Idzega op 18 mei 1793,
    >> boer te Idzega in 1811,
    >> ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Wymbritseradeel op 7 nov 1846. Uit dit
    >> huwelijk 7 kinderen.
    >>
    >> 5. Seerp Pieters Pietersma,
    >> ged. RK te Blauwhuis op 21 jun 1775 (getuige: Gerben Sierps),
    >> woont te Dedgum in 1811,
    >> ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Wonseradeel op 5 jun 1839,
    >> tr.
    >> met Jetske Hessels van der Meer, dr. van Hessel Jarigs en Trijntje Lolles
    >> van der Meulen,
    >> ged. RK te Blauwhuis op 22 feb 1774 (getuige: Ietske Jarigs),
    >> ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Wonseradeel op 22 feb 1838. Uit dit
    >> huwelijk
    >> 8 kinderen.
    >>
    >> 6. Gerben Pieters,
    >> ged. RK te Blauwhuis op 19 apr 1777 (getuige: zijn oom Tjepke Seerps),
    >> ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 5 mei 1778.
    >>
    >> 7. Gerben Pieters,
    >> ged. RK te Blauwhuis op 5 mei 1778 (getuige: Gerben Sierps),
    >> ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 4 feb 1781.
    >>
    >> 8. Sjoeke Pieters Pietersma,
    >> ged. RK te Blauwhuis op 21 okt 1779 (getuige: Ulke Eelkes),
    >> afkomstig van Greonterp op 15 mei 1808,
    >> woont te Greonterp op 20 dec 1811,
    >> ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Wonseradeel op 8 jul 1840,
    >> kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 17 jaar oud) (RK) te Blauwhuis
    >> op
    >> 15 mei 1808
    >> met Hinke Tietes Tromp, dr. van Tiete Hylkes Tromp en Trijntje Klases,
    >> ged. RK te Blauwhuis op 22 jan 1791 (getuige: haar tante Baukje Hylkes
    >> Tromp, (zus vader)),
    >> afkomstig van Dedgum op 15 mei 1808. Uit dit huwelijk 3 zonen.
    >>
    >> 9. Gerben Pieters,
    >> ged. RK te Blauwhuis op 4 feb 1781 (getuige: zijn oom Tjepke Seerps).
    >>
    >>
    >>
    >>
    >>
    >>
    >>
    >>
    >> --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Walter Schwabe" <w.schwabe@>
    >> wrote:
    >> >
    >> > Margreet nogmaals bedankt
    >> > Je hebt me redelijk weten te overtuigen ,ondanks dat ik het nog steeds
    >> > raar vind dat de naam Meinert niet terug komt
    >> > Maar in de Vernoemingstaferelen in Friesland ben ik totaal niet thuis,
    >> > en
    >> > de namen van de peters en meters geven dan toch de doorslag.
    >> >
    >> > Ik heb nog 2 vraagjes
    >> > Je schrijft bij de Pieter Seerps van 1732 ,dat hij trouwt met Antie
    >> > Iemes
    >> > en 9 kinderen krijgt.
    >> > Ik heb er maar 4 kunnen vinden , kun je me die info geven ?
    >> >
    >> > En dan nog een keer naar het gezin van Tjepke Meinerts en Ytje Gerbens.
    >> > Heb je enig idee waar zei hun kinderen lieten dopen ?
    >> > Ik heb namelijk nog 2 personen gevonden die misschien zusters zijn van
    >> > Seerp en Bouwe.
    >> > Heb nog een Sietske die trouwt 14-4-1723 Bolsward met Alef Heres.
    >> > En ik heb nog een Antje Tjepkes ,maar nog geenhuwelijk gevonden.
    >> >
    >> > Met vriendelijke groet
    >> > Walter
    >>
    >>
    >>
    >>
    >>
    >> ------------------------------------
    >>
    >> Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
    >>
    >> Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
    >> juli 1999 geposte berichten staat op
    >> http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
    >>
    >> Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
    >> Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
    >> Yahoo! Groups Links
    >>
    >
    >
    >
    >
    > ------------------------------------
    >
    > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
    >
    > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
    > juli 1999 geposte berichten staat op
    > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
    >
    > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
    > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
    > Yahoo! Groups Links
    >
    >
    >
    >
    >
    > ------------------------------------
    >
    > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
    >
    > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
    > juli 1999 geposte berichten staat op
    > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
    >
    > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
    > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
    > Yahoo! Groups Links
    >
    >
    >
   • reyacta
    Waar heb je die geboorte vandaan? in 1674 wordt er niet een Pieter met iets wat er op lijkt gedoopt in Leeuwarden. februari van een Siemen, die dan niet april
    Message 3 of 30 , Apr 29, 2010
     Waar heb je die geboorte vandaan? in 1674 wordt er niet een Pieter met iets wat er op lijkt gedoopt in Leeuwarden.
     februari van een Siemen, die dan niet april gb kan zijn.

     Is dit hem? Ze schreven wel vaker in rond hun huwelijk
     M227, p. 377
     1701/09/13
     Petrus Brouwer
     Geboorteplaats: Gerkesklooster
     Betaalt: 6 g.g.

     De jouwes ben ik nergens met die 3 namen tegengekomen:
     Trouwt en doopt als Pyter of Petrus Brouwer,
     heet alleen in 1718 Pieter Heebel Brouwer.
     Amma 1703
     Hebelius 1705 x Winsemius
     Symon Petrus 1707
     Catharina 1708 x Kutsch
     Jacobus 1710
     Menne 1712
     Petrus 1714 x Kutsch
     Nicolaus 1715
     Juliana 1718 x Kutsch

     groet Margreet     --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@...> wrote:
     >
     > Het is mijn vastloper
     > Ik zoek de ouders van
     > Pieter Menno Heebel geboren 24-06-1674 Leeuwarden
     > Pieter was gehuwd met Uijlckien Velda dochter van Jacob Veldea of Vilda te
     > Leeuwarden 6-2-1701 Jacobijnerkerk
     > ondertrouw 21-01-1701
     > gestorven 27-04-1726 begraven Leeuwarden op 7-5-1726.
     > Hij kon waarschijnlijk lezen en schrijven want zijn kinderen huwde met
     > Kutsch en waren of Apotker of predikant of Notaris
     > in ieder geval zat deze familie op belangrijke posten in Friesland
     > Maar wie zijn nu toch de ouders
     > vr.gr Sonja
     > ----- Original Message -----
     > From: "reyacta" <mhuisman2@...>
     > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
     > Sent: Thursday, April 29, 2010 6:59 PM
     > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd over Sjerp Tjepkes
     >
     >
     > Dag,
     >
     > kun je hier even een aparte vraag van maken?
     > Ik zie die persoon niet bij Tresoar, althans niet in dtb of BS.
     >
     > groet Margreet
     >
     >
     >
     > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@>
     > wrote:
     > >
     > > Goeden Avond,
     > > Hoe zit het dan met Pieter Menno Heebel
     > > Zit daar vernoeming van een van de ouders in?
     > > en hoe zat het precies met de vernoemingen in Friesland rond 1600 1700
     > > vr.gr Sonja
     > > ----- Original Message -----
     > > From: "reyacta" <mvh@>
     > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
     > > Sent: Thursday, April 29, 2010 6:17 PM
     > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd over Sjerp Tjepkes
     > >
     > >
     > > Hoi,
     > >
     > > Misschien had hij bij 14 kinderen wel een Meinert gekregen, maar nu niet.
     > > Mensen met bv. 7 dochters en geen zonen vernoemen ook niet altijd de
     > > (groot)vaders.
     > >
     > > Getrouwd Witmarsum zal wel Bolsward gedoopt hebben, maar Martinus begint
     > > pas
     > > 1710 en Franciscus 1724.
     > > Sietske kun je er wel bijvoegen, ze kreeg een Ietje en Seerp Tjepkes
     > > petert,
     > > meter Antje leek me ook een zusje.
     > >
     > > Hoe zoek jij?
     > > Ik had al weer een doorgeef-reactie, (hieronder) maar als ik alleen kijk
     > > met
     > > [pieter seerps] rollen er idd zo 9 kinderen uit.
     > > Eventueel kan er nog Antje bij. Gehuwde vrouwen krijgen vaak hun mans
     > > naam,
     > > dus die Iemes laat ik dan voor de zekerheid eerst maar weg.
     > > Ik zoek ook met gestandariseerde namen, op te zoeken bij Hulpbronnen >
     > > Namenthesaurus, dan hoef je niet zelf al de schrijfwijzen te bedenken.
     > >
     > > groet Margreet
     > >
     > > Pieter Seerps, zn. van Seerp Tjepkes en Dieuwke Pieters,
     > > geb. te Idsegahuizum,
     > > ged. RK te Makkum op 1 feb 1732 (getuige: Rigt Pieters ipv Pieter
     > > Pieters),
     > > afkomstig van Greonterp op 20 okt 1766.
     > > tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 22 jaar oud) te Workum (Gerecht) op 20
     > > okt 1766,
     > > kerk.huw. (RK) te Blauwhuis op 21 okt 1766
     > > met Antje Ymes, dr. van Yme Jentjes en Doetje Jentjes Ritsma,
     > > ged. RK te Workum op 7 jul 1744 (getuige: haar tante Lolkje Jentjes),
     > > afkomstig van Sandfirden op 20 okt 1766.
     > >
     > > Uit dit huwelijk 9 kinderen:
     > >
     > >
     > >
     > > 1. Yme Pieters,
     > > ged. RK te Blauwhuis op 13 mei 1768 (getuige: zijn grootmoeder Doetje
     > > Jentjes Ritsma),
     > > ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 2 nov 1769.
     > >
     > > 2. Yme Pieters Pietersma,
     > > ged. RK te Blauwhuis op 2 nov 1769 (getuige: Durkjen Yemmes),
     > > afkomstig van Greonterp op 25 apr 1800,
     > > woont te Tjerkwerd in 1811,
     > > ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Wonseradeel op 12 jan 1826,
     > > tr. (ongeveer 30 jaar oud) te Blauwhuis op 25 mei 1800,
     > > kerk.huw. (RK) te Blauwhuis op 25 apr 1800
     > > met Sieuwke Douwes,
     > > afkomstig van Dedgum op 25 apr 1800. Uit dit huwelijk 4 kinderen.
     > >
     > > 3. Dieuwke Pieters,
     > > ged. RK te Blauwhuis op 24 feb 1771 (getuige: haar tante Ytje Seerps).
     > >
     > > 4. Doetje Pieters,
     > > ged. RK te Blauwhuis op 9 mrt 1772 (getuige: haar grootmoeder Doetje
     > > Jentjes
     > > Ritsma),
     > > afkomstig van Greonterp op 18 mei 1793,
     > > ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Idzega op 29 apr 1812,
     > > tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 26 jaar oud) te Wonseradeel (Gerecht)
     > > op
     > > 18 mei 1793,
     > > kerk.huw. (RK) te Blauwhuis op 18 mei 1793
     > > met Sjoerd Jentjes Kingma, zn. van Jentje Sjoerds en Aukje Johannes,
     > > geb. te Oudega,
     > > ged. RK te Blauwhuis op 2 aug 1766 (getuige: zijn aangetrouwd tante Feykje
     > > Hylkes),
     > > boer,
     > > afkomstig van Idzega op 18 mei 1793,
     > > boer te Idzega in 1811,
     > > ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Wymbritseradeel op 7 nov 1846. Uit dit
     > > huwelijk 7 kinderen.
     > >
     > > 5. Seerp Pieters Pietersma,
     > > ged. RK te Blauwhuis op 21 jun 1775 (getuige: Gerben Sierps),
     > > woont te Dedgum in 1811,
     > > ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Wonseradeel op 5 jun 1839,
     > > tr.
     > > met Jetske Hessels van der Meer, dr. van Hessel Jarigs en Trijntje Lolles
     > > van der Meulen,
     > > ged. RK te Blauwhuis op 22 feb 1774 (getuige: Ietske Jarigs),
     > > ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Wonseradeel op 22 feb 1838. Uit dit
     > > huwelijk
     > > 8 kinderen.
     > >
     > > 6. Gerben Pieters,
     > > ged. RK te Blauwhuis op 19 apr 1777 (getuige: zijn oom Tjepke Seerps),
     > > ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 5 mei 1778.
     > >
     > > 7. Gerben Pieters,
     > > ged. RK te Blauwhuis op 5 mei 1778 (getuige: Gerben Sierps),
     > > ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 4 feb 1781.
     > >
     > > 8. Sjoeke Pieters Pietersma,
     > > ged. RK te Blauwhuis op 21 okt 1779 (getuige: Ulke Eelkes),
     > > afkomstig van Greonterp op 15 mei 1808,
     > > woont te Greonterp op 20 dec 1811,
     > > ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Wonseradeel op 8 jul 1840,
     > > kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 17 jaar oud) (RK) te Blauwhuis op
     > > 15 mei 1808
     > > met Hinke Tietes Tromp, dr. van Tiete Hylkes Tromp en Trijntje Klases,
     > > ged. RK te Blauwhuis op 22 jan 1791 (getuige: haar tante Baukje Hylkes
     > > Tromp, (zus vader)),
     > > afkomstig van Dedgum op 15 mei 1808. Uit dit huwelijk 3 zonen.
     > >
     > > 9. Gerben Pieters,
     > > ged. RK te Blauwhuis op 4 feb 1781 (getuige: zijn oom Tjepke Seerps).
     > >
     > >
     > >
     > >
     > >
     > >
     > >
     > >
     > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Walter Schwabe" <w.schwabe@>
     > > wrote:
     > > >
     > > > Margreet nogmaals bedankt
     > > > Je hebt me redelijk weten te overtuigen ,ondanks dat ik het nog steeds
     > > > raar vind dat de naam Meinert niet terug komt
     > > > Maar in de Vernoemingstaferelen in Friesland ben ik totaal niet thuis,
     > > > en
     > > > de namen van de peters en meters geven dan toch de doorslag.
     > > >
     > > > Ik heb nog 2 vraagjes
     > > > Je schrijft bij de Pieter Seerps van 1732 ,dat hij trouwt met Antie
     > > > Iemes
     > > > en 9 kinderen krijgt.
     > > > Ik heb er maar 4 kunnen vinden , kun je me die info geven ?
     > > >
     > > > En dan nog een keer naar het gezin van Tjepke Meinerts en Ytje Gerbens.
     > > > Heb je enig idee waar zei hun kinderen lieten dopen ?
     > > > Ik heb namelijk nog 2 personen gevonden die misschien zusters zijn van
     > > > Seerp en Bouwe.
     > > > Heb nog een Sietske die trouwt 14-4-1723 Bolsward met Alef Heres.
     > > > En ik heb nog een Antje Tjepkes ,maar nog geenhuwelijk gevonden.
     > > >
     > > > Met vriendelijke groet
     > > > Walter
     > >
     > >
     > >
     > >
     > >
     > > ------------------------------------
     > >
     > > Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
     > >
     > > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
     > > juli 1999 geposte berichten staat op
     > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
     > >
     > > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
     > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
     > > Yahoo! Groups Links
     > >
     >
     >
     >
     >
     > ------------------------------------
     >
     > Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
     >
     > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
     > juli 1999 geposte berichten staat op
     > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
     >
     > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
     > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
     > Yahoo! Groups Links
     >
    • sonja neyen
     Stond op internet geboortedatum, maar ik zag geen enkel bewijs hiervan Dat is mijn {yter of Petrus Brouwer, de kinderen kloppen. Denk je dat het die uit
     Message 4 of 30 , Apr 29, 2010
      Stond op internet geboortedatum, maar ik zag geen enkel bewijs hiervan
      Dat is mijn {yter of Petrus Brouwer, de kinderen kloppen.
      Denk je dat het die uit Gerkesklooster is?
      Ben al heeeel lang op zoek.
      groet Sonja
      ----- Original Message -----
      From: "reyacta" <mhuisman2@...>
      To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
      Sent: Thursday, April 29, 2010 10:33 PM
      Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno Heebel


      Waar heb je die geboorte vandaan? in 1674 wordt er niet een Pieter met iets
      wat er op lijkt gedoopt in Leeuwarden.
      februari van een Siemen, die dan niet april gb kan zijn.

      Is dit hem? Ze schreven wel vaker in rond hun huwelijk
      M227, p. 377
      1701/09/13
      Petrus Brouwer
      Geboorteplaats: Gerkesklooster
      Betaalt: 6 g.g.

      De jouwes ben ik nergens met die 3 namen tegengekomen:
      Trouwt en doopt als Pyter of Petrus Brouwer,
      heet alleen in 1718 Pieter Heebel Brouwer.
      Amma 1703
      Hebelius 1705 x Winsemius
      Symon Petrus 1707
      Catharina 1708 x Kutsch
      Jacobus 1710
      Menne 1712
      Petrus 1714 x Kutsch
      Nicolaus 1715
      Juliana 1718 x Kutsch

      groet Margreet      --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@...>
      wrote:
      >
      > Het is mijn vastloper
      > Ik zoek de ouders van
      > Pieter Menno Heebel geboren 24-06-1674 Leeuwarden
      > Pieter was gehuwd met Uijlckien Velda dochter van Jacob Veldea of Vilda te
      > Leeuwarden 6-2-1701 Jacobijnerkerk
      > ondertrouw 21-01-1701
      > gestorven 27-04-1726 begraven Leeuwarden op 7-5-1726.
      > Hij kon waarschijnlijk lezen en schrijven want zijn kinderen huwde met
      > Kutsch en waren of Apotker of predikant of Notaris
      > in ieder geval zat deze familie op belangrijke posten in Friesland
      > Maar wie zijn nu toch de ouders
      > vr.gr Sonja
      > ----- Original Message -----
      > From: "reyacta" <mhuisman2@...>
      > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
      > Sent: Thursday, April 29, 2010 6:59 PM
      > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd over Sjerp Tjepkes
      >
      >
      > Dag,
      >
      > kun je hier even een aparte vraag van maken?
      > Ik zie die persoon niet bij Tresoar, althans niet in dtb of BS.
      >
      > groet Margreet
      >
      >
      >
      > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@>
      > wrote:
      > >
      > > Goeden Avond,
      > > Hoe zit het dan met Pieter Menno Heebel
      > > Zit daar vernoeming van een van de ouders in?
      > > en hoe zat het precies met de vernoemingen in Friesland rond 1600 1700
      > > vr.gr Sonja
      > > ----- Original Message -----
      > > From: "reyacta" <mvh@>
      > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
      > > Sent: Thursday, April 29, 2010 6:17 PM
      > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd over Sjerp Tjepkes
      > >
      > >
      > > Hoi,
      > >
      > > Misschien had hij bij 14 kinderen wel een Meinert gekregen, maar nu
      > > niet.
      > > Mensen met bv. 7 dochters en geen zonen vernoemen ook niet altijd de
      > > (groot)vaders.
      > >
      > > Getrouwd Witmarsum zal wel Bolsward gedoopt hebben, maar Martinus begint
      > > pas
      > > 1710 en Franciscus 1724.
      > > Sietske kun je er wel bijvoegen, ze kreeg een Ietje en Seerp Tjepkes
      > > petert,
      > > meter Antje leek me ook een zusje.
      > >
      > > Hoe zoek jij?
      > > Ik had al weer een doorgeef-reactie, (hieronder) maar als ik alleen kijk
      > > met
      > > [pieter seerps] rollen er idd zo 9 kinderen uit.
      > > Eventueel kan er nog Antje bij. Gehuwde vrouwen krijgen vaak hun mans
      > > naam,
      > > dus die Iemes laat ik dan voor de zekerheid eerst maar weg.
      > > Ik zoek ook met gestandariseerde namen, op te zoeken bij Hulpbronnen >
      > > Namenthesaurus, dan hoef je niet zelf al de schrijfwijzen te bedenken.
      > >
      > > groet Margreet
      > >
      > > Pieter Seerps, zn. van Seerp Tjepkes en Dieuwke Pieters,
      > > geb. te Idsegahuizum,
      > > ged. RK te Makkum op 1 feb 1732 (getuige: Rigt Pieters ipv Pieter
      > > Pieters),
      > > afkomstig van Greonterp op 20 okt 1766.
      > > tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 22 jaar oud) te Workum (Gerecht) op
      > > 20
      > > okt 1766,
      > > kerk.huw. (RK) te Blauwhuis op 21 okt 1766
      > > met Antje Ymes, dr. van Yme Jentjes en Doetje Jentjes Ritsma,
      > > ged. RK te Workum op 7 jul 1744 (getuige: haar tante Lolkje Jentjes),
      > > afkomstig van Sandfirden op 20 okt 1766.
      > >
      > > Uit dit huwelijk 9 kinderen:
      > >
      > >
      > >
      > > 1. Yme Pieters,
      > > ged. RK te Blauwhuis op 13 mei 1768 (getuige: zijn grootmoeder Doetje
      > > Jentjes Ritsma),
      > > ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 2 nov 1769.
      > >
      > > 2. Yme Pieters Pietersma,
      > > ged. RK te Blauwhuis op 2 nov 1769 (getuige: Durkjen Yemmes),
      > > afkomstig van Greonterp op 25 apr 1800,
      > > woont te Tjerkwerd in 1811,
      > > ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Wonseradeel op 12 jan 1826,
      > > tr. (ongeveer 30 jaar oud) te Blauwhuis op 25 mei 1800,
      > > kerk.huw. (RK) te Blauwhuis op 25 apr 1800
      > > met Sieuwke Douwes,
      > > afkomstig van Dedgum op 25 apr 1800. Uit dit huwelijk 4 kinderen.
      > >
      > > 3. Dieuwke Pieters,
      > > ged. RK te Blauwhuis op 24 feb 1771 (getuige: haar tante Ytje Seerps).
      > >
      > > 4. Doetje Pieters,
      > > ged. RK te Blauwhuis op 9 mrt 1772 (getuige: haar grootmoeder Doetje
      > > Jentjes
      > > Ritsma),
      > > afkomstig van Greonterp op 18 mei 1793,
      > > ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Idzega op 29 apr 1812,
      > > tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 26 jaar oud) te Wonseradeel (Gerecht)
      > > op
      > > 18 mei 1793,
      > > kerk.huw. (RK) te Blauwhuis op 18 mei 1793
      > > met Sjoerd Jentjes Kingma, zn. van Jentje Sjoerds en Aukje Johannes,
      > > geb. te Oudega,
      > > ged. RK te Blauwhuis op 2 aug 1766 (getuige: zijn aangetrouwd tante
      > > Feykje
      > > Hylkes),
      > > boer,
      > > afkomstig van Idzega op 18 mei 1793,
      > > boer te Idzega in 1811,
      > > ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Wymbritseradeel op 7 nov 1846. Uit dit
      > > huwelijk 7 kinderen.
      > >
      > > 5. Seerp Pieters Pietersma,
      > > ged. RK te Blauwhuis op 21 jun 1775 (getuige: Gerben Sierps),
      > > woont te Dedgum in 1811,
      > > ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Wonseradeel op 5 jun 1839,
      > > tr.
      > > met Jetske Hessels van der Meer, dr. van Hessel Jarigs en Trijntje
      > > Lolles
      > > van der Meulen,
      > > ged. RK te Blauwhuis op 22 feb 1774 (getuige: Ietske Jarigs),
      > > ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Wonseradeel op 22 feb 1838. Uit dit
      > > huwelijk
      > > 8 kinderen.
      > >
      > > 6. Gerben Pieters,
      > > ged. RK te Blauwhuis op 19 apr 1777 (getuige: zijn oom Tjepke Seerps),
      > > ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 5 mei 1778.
      > >
      > > 7. Gerben Pieters,
      > > ged. RK te Blauwhuis op 5 mei 1778 (getuige: Gerben Sierps),
      > > ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 4 feb 1781.
      > >
      > > 8. Sjoeke Pieters Pietersma,
      > > ged. RK te Blauwhuis op 21 okt 1779 (getuige: Ulke Eelkes),
      > > afkomstig van Greonterp op 15 mei 1808,
      > > woont te Greonterp op 20 dec 1811,
      > > ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Wonseradeel op 8 jul 1840,
      > > kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 17 jaar oud) (RK) te Blauwhuis
      > > op
      > > 15 mei 1808
      > > met Hinke Tietes Tromp, dr. van Tiete Hylkes Tromp en Trijntje Klases,
      > > ged. RK te Blauwhuis op 22 jan 1791 (getuige: haar tante Baukje Hylkes
      > > Tromp, (zus vader)),
      > > afkomstig van Dedgum op 15 mei 1808. Uit dit huwelijk 3 zonen.
      > >
      > > 9. Gerben Pieters,
      > > ged. RK te Blauwhuis op 4 feb 1781 (getuige: zijn oom Tjepke Seerps).
      > >
      > >
      > >
      > >
      > >
      > >
      > >
      > >
      > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Walter Schwabe"
      > > <w.schwabe@>
      > > wrote:
      > > >
      > > > Margreet nogmaals bedankt
      > > > Je hebt me redelijk weten te overtuigen ,ondanks dat ik het nog steeds
      > > > raar vind dat de naam Meinert niet terug komt
      > > > Maar in de Vernoemingstaferelen in Friesland ben ik totaal niet thuis,
      > > > en
      > > > de namen van de peters en meters geven dan toch de doorslag.
      > > >
      > > > Ik heb nog 2 vraagjes
      > > > Je schrijft bij de Pieter Seerps van 1732 ,dat hij trouwt met Antie
      > > > Iemes
      > > > en 9 kinderen krijgt.
      > > > Ik heb er maar 4 kunnen vinden , kun je me die info geven ?
      > > >
      > > > En dan nog een keer naar het gezin van Tjepke Meinerts en Ytje
      > > > Gerbens.
      > > > Heb je enig idee waar zei hun kinderen lieten dopen ?
      > > > Ik heb namelijk nog 2 personen gevonden die misschien zusters zijn van
      > > > Seerp en Bouwe.
      > > > Heb nog een Sietske die trouwt 14-4-1723 Bolsward met Alef Heres.
      > > > En ik heb nog een Antje Tjepkes ,maar nog geenhuwelijk gevonden.
      > > >
      > > > Met vriendelijke groet
      > > > Walter
      > >
      > >
      > >
      > >
      > >
      > > ------------------------------------
      > >
      > > Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
      > >
      > > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
      > > 8
      > > juli 1999 geposte berichten staat op
      > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
      > >
      > > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
      > > Yahoo! Groups Links
      > >
      >
      >
      >
      >
      > ------------------------------------
      >
      > Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
      >
      > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
      > juli 1999 geposte berichten staat op
      > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
      >
      > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
      > Yahoo! Groups Links
      >
      ------------------------------------

      Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl

      Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
      juli 1999 geposte berichten staat op
      http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

      Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
      Yahoo! Groups Links
     • reyacta
      Hoi, Het is wel wat een rommeltje zo, ik zag een oud bericht met ca. geboren, naam niet zeker, ontvanger Rauwerderhem? Enfin, het slingert op internet ja, een
      Message 5 of 30 , Apr 30, 2010
       Hoi,

       Het is wel wat een rommeltje zo,
       ik zag een oud bericht met ca. geboren,
       naam niet zeker, ontvanger Rauwerderhem?

       Enfin, het slingert op internet ja,
       een stuk of 6 die het blijkbaar van elkaar overgenomen hebben.
       Bij Nieuwland, wat ergens gesuggereerd wordt, kan ik hem vooralsnog niet vinden.

       Kees Mollema is het uitgebreidst, met ook nog broers en zussen,
       die is hier lid meen ik.
       http://genealogie.molvis.nl/individual.php?pid=I001764&ged=beperkt.ged

       Ouders Minne Hebbes ovl 1680 en Antje Pieters,
       met ook nog een verlovingsdatum.
       Dat kan ik allemaal online niet vinden,
       dus is er iemand naar andere bronnen in het archief geweest,
       ook omdat ze soms 2 datums hebben voor ovl en begraven.

       Op zich kun je met al die site-mensen contact opnemen
       en vragen hoe ze eraan komen.
       Ik heb bij HCL wat voogdij geprobeerd en de boedelinventarissen,
       maar dat levert niet veel op,
       alleen deze van een mogelijke zoon of kleinzoon:
       Nummer: 3347
       Signatuur: y93; 134
       Datum: 1781/01/24
       Inventarisant: Petrus Brouwer
       Beroep inventarisant: Ontvanger en Timmerman
       Opmerking: Brouwer overleden 10-1-1781. Beroep (Timmerman) n.a.v. posten.

       Het is verder een vrij algemene naam Pieter en brouwers,
       dus BurgerBoek weet ik niet zeker,
       en als de Lwd ouders kloppen is hij het niet,
       maar dat is met het ovl ook zo.

       Leeuwarden overlijden/begraven 1726
       Begraven: Pytter, brouwer
       Datum : 7 mei 1726
       Begraven bij de Oldehoofsterkerk

       Er trouwen echter rond 1695 nog 2 Pieter, brouwer -
       Feikes en Djurres, die niet onder die namen overlijden,
       dus dat kan zomaar een ander zijn.
       De sites hebben echter nog een ovl-datum 27-4-1726,
       misschien staat het daar anders beschreven.

       groet Margreet
       nb. sommige mensen hebben het zo druk dat ze alleen de interessantste titels lezen,
       'opzoek gevraagd' slaan ze dan over.
       Je moet dus wel namen in de titel zetten om op te vallen.

       NB2- dit is de welkombladzij,
       Onderaan kun je contact opnemen door op zijn naam te klikken.
       http://genealogie.molvis.nl/index.php?command=gedcom

       --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@...> wrote:
       >
       > Stond op internet geboortedatum, maar ik zag geen enkel bewijs hiervan
       > Dat is mijn {yter of Petrus Brouwer, de kinderen kloppen.
       > Denk je dat het die uit Gerkesklooster is?
       > Ben al heeeel lang op zoek.
       > groet Sonja
       > ----- Original Message -----
       > From: "reyacta" <mhuisman2@...>
       > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
       > Sent: Thursday, April 29, 2010 10:33 PM
       > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno Heebel
       >
       >
       > Waar heb je die geboorte vandaan? in 1674 wordt er niet een Pieter met iets
       > wat er op lijkt gedoopt in Leeuwarden.
       > februari van een Siemen, die dan niet april gb kan zijn.
       >
       > Is dit hem? Ze schreven wel vaker in rond hun huwelijk
       > M227, p. 377
       > 1701/09/13
       > Petrus Brouwer
       > Geboorteplaats: Gerkesklooster
       > Betaalt: 6 g.g.
       >
       > De jouwes ben ik nergens met die 3 namen tegengekomen:
       > Trouwt en doopt als Pyter of Petrus Brouwer,
       > heet alleen in 1718 Pieter Heebel Brouwer.
       > Amma 1703
       > Hebelius 1705 x Winsemius
       > Symon Petrus 1707
       > Catharina 1708 x Kutsch
       > Jacobus 1710
       > Menne 1712
       > Petrus 1714 x Kutsch
       > Nicolaus 1715
       > Juliana 1718 x Kutsch
       >
       > groet Margreet
       >
       >
       >
       > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@>
       > wrote:
       > >
       > > Het is mijn vastloper
       > > Ik zoek de ouders van
       > > Pieter Menno Heebel geboren 24-06-1674 Leeuwarden
       > > Pieter was gehuwd met Uijlckien Velda dochter van Jacob Veldea of Vilda te
       > > Leeuwarden 6-2-1701 Jacobijnerkerk
       > > ondertrouw 21-01-1701
       > > gestorven 27-04-1726 begraven Leeuwarden op 7-5-1726.
       > > Hij kon waarschijnlijk lezen en schrijven want zijn kinderen huwde met
       > > Kutsch en waren of Apotker of predikant of Notaris
       > > in ieder geval zat deze familie op belangrijke posten in Friesland
       > > Maar wie zijn nu toch de ouders
       > > vr.gr Sonja
       > > ----- Original Message -----
       > > From: "reyacta" <mhuisman2@>
       > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
       > > Sent: Thursday, April 29, 2010 6:59 PM
       > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd over Sjerp Tjepkes
       > >

       KNIPKNIP
      • sonja neyen
       Die 10-01-1781 overleden Petrus Brouwer was gehuwd te Welsrijp met Allegonda Koumans Hieruit is de tak Koumans Brouwer ontstaan. Alle nazaten van deze Pieter
       Message 6 of 30 , Apr 30, 2010
        Die 10-01-1781 overleden Petrus Brouwer was gehuwd te Welsrijp met Allegonda
        Koumans
        Hieruit is de tak Koumans Brouwer ontstaan.
        Alle nazaten van deze Pieter met ouders Hebbe Mennes heb ik allemaal
        uitgezocht.
        Ik zit echt muurvast met Hebbe Mennes en Antje Pieters.
        Bedankt voor het meezoeken.
        vr.gr Sonja
        ----- Original Message -----
        From: "reyacta" <mhuisman2@...>
        To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
        Sent: Friday, April 30, 2010 10:34 AM
        Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno Heebel


        Hoi,

        Het is wel wat een rommeltje zo,
        ik zag een oud bericht met ca. geboren,
        naam niet zeker, ontvanger Rauwerderhem?

        Enfin, het slingert op internet ja,
        een stuk of 6 die het blijkbaar van elkaar overgenomen hebben.
        Bij Nieuwland, wat ergens gesuggereerd wordt, kan ik hem vooralsnog niet
        vinden.

        Kees Mollema is het uitgebreidst, met ook nog broers en zussen,
        die is hier lid meen ik.
        http://genealogie.molvis.nl/individual.php?pid=I001764&ged=beperkt.ged

        Ouders Minne Hebbes ovl 1680 en Antje Pieters,
        met ook nog een verlovingsdatum.
        Dat kan ik allemaal online niet vinden,
        dus is er iemand naar andere bronnen in het archief geweest,
        ook omdat ze soms 2 datums hebben voor ovl en begraven.

        Op zich kun je met al die site-mensen contact opnemen
        en vragen hoe ze eraan komen.
        Ik heb bij HCL wat voogdij geprobeerd en de boedelinventarissen,
        maar dat levert niet veel op,
        alleen deze van een mogelijke zoon of kleinzoon:
        Nummer: 3347
        Signatuur: y93; 134
        Datum: 1781/01/24
        Inventarisant: Petrus Brouwer
        Beroep inventarisant: Ontvanger en Timmerman
        Opmerking: Brouwer overleden 10-1-1781. Beroep (Timmerman) n.a.v. posten.

        Het is verder een vrij algemene naam Pieter en brouwers,
        dus BurgerBoek weet ik niet zeker,
        en als de Lwd ouders kloppen is hij het niet,
        maar dat is met het ovl ook zo.

        Leeuwarden overlijden/begraven 1726
        Begraven: Pytter, brouwer
        Datum : 7 mei 1726
        Begraven bij de Oldehoofsterkerk

        Er trouwen echter rond 1695 nog 2 Pieter, brouwer -
        Feikes en Djurres, die niet onder die namen overlijden,
        dus dat kan zomaar een ander zijn.
        De sites hebben echter nog een ovl-datum 27-4-1726,
        misschien staat het daar anders beschreven.

        groet Margreet
        nb. sommige mensen hebben het zo druk dat ze alleen de interessantste titels
        lezen,
        'opzoek gevraagd' slaan ze dan over.
        Je moet dus wel namen in de titel zetten om op te vallen.

        NB2- dit is de welkombladzij,
        Onderaan kun je contact opnemen door op zijn naam te klikken.
        http://genealogie.molvis.nl/index.php?command=gedcom

        --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@...>
        wrote:
        >
        > Stond op internet geboortedatum, maar ik zag geen enkel bewijs hiervan
        > Dat is mijn {yter of Petrus Brouwer, de kinderen kloppen.
        > Denk je dat het die uit Gerkesklooster is?
        > Ben al heeeel lang op zoek.
        > groet Sonja
        > ----- Original Message -----
        > From: "reyacta" <mhuisman2@...>
        > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
        > Sent: Thursday, April 29, 2010 10:33 PM
        > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno Heebel
        >
        >
        > Waar heb je die geboorte vandaan? in 1674 wordt er niet een Pieter met
        > iets
        > wat er op lijkt gedoopt in Leeuwarden.
        > februari van een Siemen, die dan niet april gb kan zijn.
        >
        > Is dit hem? Ze schreven wel vaker in rond hun huwelijk
        > M227, p. 377
        > 1701/09/13
        > Petrus Brouwer
        > Geboorteplaats: Gerkesklooster
        > Betaalt: 6 g.g.
        >
        > De jouwes ben ik nergens met die 3 namen tegengekomen:
        > Trouwt en doopt als Pyter of Petrus Brouwer,
        > heet alleen in 1718 Pieter Heebel Brouwer.
        > Amma 1703
        > Hebelius 1705 x Winsemius
        > Symon Petrus 1707
        > Catharina 1708 x Kutsch
        > Jacobus 1710
        > Menne 1712
        > Petrus 1714 x Kutsch
        > Nicolaus 1715
        > Juliana 1718 x Kutsch
        >
        > groet Margreet
        >
        >
        >
        > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@>
        > wrote:
        > >
        > > Het is mijn vastloper
        > > Ik zoek de ouders van
        > > Pieter Menno Heebel geboren 24-06-1674 Leeuwarden
        > > Pieter was gehuwd met Uijlckien Velda dochter van Jacob Veldea of Vilda
        > > te
        > > Leeuwarden 6-2-1701 Jacobijnerkerk
        > > ondertrouw 21-01-1701
        > > gestorven 27-04-1726 begraven Leeuwarden op 7-5-1726.
        > > Hij kon waarschijnlijk lezen en schrijven want zijn kinderen huwde met
        > > Kutsch en waren of Apotker of predikant of Notaris
        > > in ieder geval zat deze familie op belangrijke posten in Friesland
        > > Maar wie zijn nu toch de ouders
        > > vr.gr Sonja
        > > ----- Original Message -----
        > > From: "reyacta" <mhuisman2@>
        > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
        > > Sent: Thursday, April 29, 2010 6:59 PM
        > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd over Sjerp Tjepkes
        > >

        KNIPKNIP        ------------------------------------

        Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl

        Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
        juli 1999 geposte berichten staat op
        http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

        Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
        Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
        Yahoo! Groups Links
       • reyacta
        Hoi, (nav priveberichtje) Dan moet je dus rondvragen naar dit boek: 4020 Vorstermans van Oyen, A.A., Stam- en Wapenboek van Aanzienlijke Nederlandsche
        Message 7 of 30 , Apr 30, 2010
         Hoi,

         (nav priveberichtje)
         Dan moet je dus rondvragen naar dit boek:

         4020 Vorstermans van Oyen, A.A.,
         'Stam- en Wapenboek van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën,
         met genealogische en heraldische aanteekeningen, tweede deel' , (1888).

         Deel 1 gaat over Joost van Vondel.
         Blijkbaar komt Brouwer daar ter sprake,
         en mogelijk staan daar bronnen in?

         Het ligt wel in de Achterhoek,
         bieb van Streekarchief Voorne-Putten,Rozenburg
         maar mogelijk heeft iemand het ook thuis en wil het voor je inzien.

         Tresoar-bieb heeft wel Vorsterman zonder S van Oyen en Oijen
         maar dat lijken andere familieleden.
         Ik vraag wel even op het forum daarzo.

         mvg Margreet         --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@...> wrote:
         >
         > Die 10-01-1781 overleden Petrus Brouwer was gehuwd te Welsrijp met Allegonda
         > Koumans
         > Hieruit is de tak Koumans Brouwer ontstaan.
         > Alle nazaten van deze Pieter met ouders Hebbe Mennes heb ik allemaal
         > uitgezocht.
         > Ik zit echt muurvast met Hebbe Mennes en Antje Pieters.
         > Bedankt voor het meezoeken.
         > vr.gr Sonja
         > ----- Original Message -----
         > From: "reyacta" <mhuisman2@...>
         > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
         > Sent: Friday, April 30, 2010 10:34 AM
         > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno Heebel
         >
         >
         > Hoi,
         >
         > Het is wel wat een rommeltje zo,
         > ik zag een oud bericht met ca. geboren,
         > naam niet zeker, ontvanger Rauwerderhem?
         >
         > Enfin, het slingert op internet ja,
         > een stuk of 6 die het blijkbaar van elkaar overgenomen hebben.
         > Bij Nieuwland, wat ergens gesuggereerd wordt, kan ik hem vooralsnog niet
         > vinden.
         >
         > Kees Mollema is het uitgebreidst, met ook nog broers en zussen,
         > die is hier lid meen ik.
         > http://genealogie.molvis.nl/individual.php?pid=I001764&ged=beperkt.ged
         >
         > Ouders Minne Hebbes ovl 1680 en Antje Pieters,
         > met ook nog een verlovingsdatum.
         > Dat kan ik allemaal online niet vinden,
         > dus is er iemand naar andere bronnen in het archief geweest,
         > ook omdat ze soms 2 datums hebben voor ovl en begraven.
         >
         > Op zich kun je met al die site-mensen contact opnemen
         > en vragen hoe ze eraan komen.
         > Ik heb bij HCL wat voogdij geprobeerd en de boedelinventarissen,
         > maar dat levert niet veel op,
         > alleen deze van een mogelijke zoon of kleinzoon:
         > Nummer: 3347
         > Signatuur: y93; 134
         > Datum: 1781/01/24
         > Inventarisant: Petrus Brouwer
         > Beroep inventarisant: Ontvanger en Timmerman
         > Opmerking: Brouwer overleden 10-1-1781. Beroep (Timmerman) n.a.v. posten.
         >
         > Het is verder een vrij algemene naam Pieter en brouwers,
         > dus BurgerBoek weet ik niet zeker,
         > en als de Lwd ouders kloppen is hij het niet,
         > maar dat is met het ovl ook zo.
         >
         > Leeuwarden overlijden/begraven 1726
         > Begraven: Pytter, brouwer
         > Datum : 7 mei 1726
         > Begraven bij de Oldehoofsterkerk
         >
         > Er trouwen echter rond 1695 nog 2 Pieter, brouwer -
         > Feikes en Djurres, die niet onder die namen overlijden,
         > dus dat kan zomaar een ander zijn.
         > De sites hebben echter nog een ovl-datum 27-4-1726,
         > misschien staat het daar anders beschreven.
         >
         > groet Margreet
         > nb. sommige mensen hebben het zo druk dat ze alleen de interessantste titels
         > lezen,
         > 'opzoek gevraagd' slaan ze dan over.
         > Je moet dus wel namen in de titel zetten om op te vallen.
         >
         > NB2- dit is de welkombladzij,
         > Onderaan kun je contact opnemen door op zijn naam te klikken.
         > http://genealogie.molvis.nl/index.php?command=gedcom
         >
         >
         >
         >
         >
         > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@>
         > wrote:
         > >
         > > Stond op internet geboortedatum, maar ik zag geen enkel bewijs hiervan
         > > Dat is mijn {yter of Petrus Brouwer, de kinderen kloppen.
         > > Denk je dat het die uit Gerkesklooster is?
         > > Ben al heeeel lang op zoek.
         > > groet Sonja
         > > ----- Original Message -----
         > > From: "reyacta" <mhuisman2@>
         > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
         > > Sent: Thursday, April 29, 2010 10:33 PM
         > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno Heebel
         > >
         > >
         > > Waar heb je die geboorte vandaan? in 1674 wordt er niet een Pieter met
         > > iets
         > > wat er op lijkt gedoopt in Leeuwarden.
         > > februari van een Siemen, die dan niet april gb kan zijn.
         > >
         > > Is dit hem? Ze schreven wel vaker in rond hun huwelijk
         > > M227, p. 377
         > > 1701/09/13
         > > Petrus Brouwer
         > > Geboorteplaats: Gerkesklooster
         > > Betaalt: 6 g.g.
         > >
         > > De jouwes ben ik nergens met die 3 namen tegengekomen:
         > > Trouwt en doopt als Pyter of Petrus Brouwer,
         > > heet alleen in 1718 Pieter Heebel Brouwer.
         > > Amma 1703
         > > Hebelius 1705 x Winsemius
         > > Symon Petrus 1707
         > > Catharina 1708 x Kutsch
         > > Jacobus 1710
         > > Menne 1712
         > > Petrus 1714 x Kutsch
         > > Nicolaus 1715
         > > Juliana 1718 x Kutsch
         > >
         > > groet Margreet
         > >
         > >
         > >
         > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@>
         > > wrote:
         > > >
         > > > Het is mijn vastloper
         > > > Ik zoek de ouders van
         > > > Pieter Menno Heebel geboren 24-06-1674 Leeuwarden
         > > > Pieter was gehuwd met Uijlckien Velda dochter van Jacob Veldea of Vilda
         > > > te
         > > > Leeuwarden 6-2-1701 Jacobijnerkerk
         > > > ondertrouw 21-01-1701
         > > > gestorven 27-04-1726 begraven Leeuwarden op 7-5-1726.
         > > > Hij kon waarschijnlijk lezen en schrijven want zijn kinderen huwde met
         > > > Kutsch en waren of Apotker of predikant of Notaris
         > > > in ieder geval zat deze familie op belangrijke posten in Friesland
         > > > Maar wie zijn nu toch de ouders
         > > > vr.gr Sonja
         > > > ----- Original Message -----
         > > > From: "reyacta" <mhuisman2@>
         > > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
         > > > Sent: Thursday, April 29, 2010 6:59 PM
         > > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd over Sjerp Tjepkes
         > > >
         >
         > KNIPKNIP
         >
         >
         >
         > ------------------------------------
         >
         > Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
         >
         > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
         > juli 1999 geposte berichten staat op
         > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
         >
         > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
         > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
         > Yahoo! Groups Links
         >
        • sonja neyen
         Hoi Ik heb de CD gekocht van dit boek maar daar staat niets meer in dan al tot nu toe bekend is. Stam en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandse Familien van
         Message 8 of 30 , Apr 30, 2010
          Hoi
          Ik heb de CD gekocht van dit boek maar daar staat niets meer in dan al tot
          nu toe bekend is.
          Stam en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandse Familien van A.A.Vorsterman
          van Oijen.
          Wat daar in staat klopt bijna exact op een paar kleine foutjes na.
          Ik kom er geen stap verder mee.
          Heb wel eens gehoord via via dat er een boek over Brouwer moet bestaan in
          Leeuwarden
          maar of dat waar is, in ieder geval niets gevonden op internet hierover.
          groetjes Sonja
          ----- Original Message -----
          From: "reyacta" <mhuisman2@...>
          To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
          Sent: Friday, April 30, 2010 1:25 PM
          Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno Heebel


          Hoi,

          (nav priveberichtje)
          Dan moet je dus rondvragen naar dit boek:

          4020 Vorstermans van Oyen, A.A.,
          'Stam- en Wapenboek van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën,
          met genealogische en heraldische aanteekeningen, tweede deel' , (1888).

          Deel 1 gaat over Joost van Vondel.
          Blijkbaar komt Brouwer daar ter sprake,
          en mogelijk staan daar bronnen in?

          Het ligt wel in de Achterhoek,
          bieb van Streekarchief Voorne-Putten,Rozenburg
          maar mogelijk heeft iemand het ook thuis en wil het voor je inzien.

          Tresoar-bieb heeft wel Vorsterman zonder S van Oyen en Oijen
          maar dat lijken andere familieleden.
          Ik vraag wel even op het forum daarzo.

          mvg Margreet          --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@...>
          wrote:
          >
          > Die 10-01-1781 overleden Petrus Brouwer was gehuwd te Welsrijp met
          > Allegonda
          > Koumans
          > Hieruit is de tak Koumans Brouwer ontstaan.
          > Alle nazaten van deze Pieter met ouders Hebbe Mennes heb ik allemaal
          > uitgezocht.
          > Ik zit echt muurvast met Hebbe Mennes en Antje Pieters.
          > Bedankt voor het meezoeken.
          > vr.gr Sonja
          > ----- Original Message -----
          > From: "reyacta" <mhuisman2@...>
          > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
          > Sent: Friday, April 30, 2010 10:34 AM
          > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno Heebel
          >
          >
          > Hoi,
          >
          > Het is wel wat een rommeltje zo,
          > ik zag een oud bericht met ca. geboren,
          > naam niet zeker, ontvanger Rauwerderhem?
          >
          > Enfin, het slingert op internet ja,
          > een stuk of 6 die het blijkbaar van elkaar overgenomen hebben.
          > Bij Nieuwland, wat ergens gesuggereerd wordt, kan ik hem vooralsnog niet
          > vinden.
          >
          > Kees Mollema is het uitgebreidst, met ook nog broers en zussen,
          > die is hier lid meen ik.
          > http://genealogie.molvis.nl/individual.php?pid=I001764&ged=beperkt.ged
          >
          > Ouders Minne Hebbes ovl 1680 en Antje Pieters,
          > met ook nog een verlovingsdatum.
          > Dat kan ik allemaal online niet vinden,
          > dus is er iemand naar andere bronnen in het archief geweest,
          > ook omdat ze soms 2 datums hebben voor ovl en begraven.
          >
          > Op zich kun je met al die site-mensen contact opnemen
          > en vragen hoe ze eraan komen.
          > Ik heb bij HCL wat voogdij geprobeerd en de boedelinventarissen,
          > maar dat levert niet veel op,
          > alleen deze van een mogelijke zoon of kleinzoon:
          > Nummer: 3347
          > Signatuur: y93; 134
          > Datum: 1781/01/24
          > Inventarisant: Petrus Brouwer
          > Beroep inventarisant: Ontvanger en Timmerman
          > Opmerking: Brouwer overleden 10-1-1781. Beroep (Timmerman) n.a.v. posten.
          >
          > Het is verder een vrij algemene naam Pieter en brouwers,
          > dus BurgerBoek weet ik niet zeker,
          > en als de Lwd ouders kloppen is hij het niet,
          > maar dat is met het ovl ook zo.
          >
          > Leeuwarden overlijden/begraven 1726
          > Begraven: Pytter, brouwer
          > Datum : 7 mei 1726
          > Begraven bij de Oldehoofsterkerk
          >
          > Er trouwen echter rond 1695 nog 2 Pieter, brouwer -
          > Feikes en Djurres, die niet onder die namen overlijden,
          > dus dat kan zomaar een ander zijn.
          > De sites hebben echter nog een ovl-datum 27-4-1726,
          > misschien staat het daar anders beschreven.
          >
          > groet Margreet
          > nb. sommige mensen hebben het zo druk dat ze alleen de interessantste
          > titels
          > lezen,
          > 'opzoek gevraagd' slaan ze dan over.
          > Je moet dus wel namen in de titel zetten om op te vallen.
          >
          > NB2- dit is de welkombladzij,
          > Onderaan kun je contact opnemen door op zijn naam te klikken.
          > http://genealogie.molvis.nl/index.php?command=gedcom
          >
          >
          >
          >
          >
          > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@>
          > wrote:
          > >
          > > Stond op internet geboortedatum, maar ik zag geen enkel bewijs hiervan
          > > Dat is mijn {yter of Petrus Brouwer, de kinderen kloppen.
          > > Denk je dat het die uit Gerkesklooster is?
          > > Ben al heeeel lang op zoek.
          > > groet Sonja
          > > ----- Original Message -----
          > > From: "reyacta" <mhuisman2@>
          > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
          > > Sent: Thursday, April 29, 2010 10:33 PM
          > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno Heebel
          > >
          > >
          > > Waar heb je die geboorte vandaan? in 1674 wordt er niet een Pieter met
          > > iets
          > > wat er op lijkt gedoopt in Leeuwarden.
          > > februari van een Siemen, die dan niet april gb kan zijn.
          > >
          > > Is dit hem? Ze schreven wel vaker in rond hun huwelijk
          > > M227, p. 377
          > > 1701/09/13
          > > Petrus Brouwer
          > > Geboorteplaats: Gerkesklooster
          > > Betaalt: 6 g.g.
          > >
          > > De jouwes ben ik nergens met die 3 namen tegengekomen:
          > > Trouwt en doopt als Pyter of Petrus Brouwer,
          > > heet alleen in 1718 Pieter Heebel Brouwer.
          > > Amma 1703
          > > Hebelius 1705 x Winsemius
          > > Symon Petrus 1707
          > > Catharina 1708 x Kutsch
          > > Jacobus 1710
          > > Menne 1712
          > > Petrus 1714 x Kutsch
          > > Nicolaus 1715
          > > Juliana 1718 x Kutsch
          > >
          > > groet Margreet
          > >
          > >
          > >
          > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@>
          > > wrote:
          > > >
          > > > Het is mijn vastloper
          > > > Ik zoek de ouders van
          > > > Pieter Menno Heebel geboren 24-06-1674 Leeuwarden
          > > > Pieter was gehuwd met Uijlckien Velda dochter van Jacob Veldea of
          > > > Vilda
          > > > te
          > > > Leeuwarden 6-2-1701 Jacobijnerkerk
          > > > ondertrouw 21-01-1701
          > > > gestorven 27-04-1726 begraven Leeuwarden op 7-5-1726.
          > > > Hij kon waarschijnlijk lezen en schrijven want zijn kinderen huwde met
          > > > Kutsch en waren of Apotker of predikant of Notaris
          > > > in ieder geval zat deze familie op belangrijke posten in Friesland
          > > > Maar wie zijn nu toch de ouders
          > > > vr.gr Sonja
          > > > ----- Original Message -----
          > > > From: "reyacta" <mhuisman2@>
          > > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
          > > > Sent: Thursday, April 29, 2010 6:59 PM
          > > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd over Sjerp Tjepkes
          > > >
          >
          > KNIPKNIP
          >
          >
          >
          > ------------------------------------
          >
          > Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
          >
          > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
          > juli 1999 geposte berichten staat op
          > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
          >
          > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
          > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
          > Yahoo! Groups Links
          >
          ------------------------------------

          Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl

          Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
          juli 1999 geposte berichten staat op
          http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

          Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
          Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
          Yahoo! Groups Links
         • reyacta
          Hoi, Tresoar heeft het toch - gezocht met Vorsterman Oyen - blz 2 vd resultaten - 3 delen, deel 1 is A-H.
          Message 9 of 30 , Apr 30, 2010
           Hoi,

           Tresoar heeft het toch -
           gezocht met Vorsterman Oyen - blz 2 vd resultaten
           - 3 delen, deel 1 is A-H.

           http://katalogus.tresoar.nl/DB=1/SET=4/TTL=11/SHW?FRST=13
           Aanvraagnummer: ALGE 15.22 vors
           Noot: Fotokopie
           Aanvraaginfo: Ter inzage
           Beschikbaar in open opstelling op studiezaal.
           En anders kun je het daar aanvragen.

           En een index op de namen
           en een boek van hem over oude kerkregisters in Nederland,
           en nog veel meer genealogieboeken.

           Op het HCL ligt verder een familiedossier Brouwer,
           maar ik kan daar zo niet aan aflezen of het jouw familie befreft.

           groet Margreet
           --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "reyacta" <mhuisman2@...> wrote:
           >
           > Hoi,
           >
           > (nav priveberichtje)
           > Dan moet je dus rondvragen naar dit boek:
           >
           > 4020 Vorstermans van Oyen, A.A.,
           > 'Stam- en Wapenboek van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën,
           > met genealogische en heraldische aanteekeningen, tweede deel' , (1888).
           >
           > Deel 1 gaat over Joost van Vondel.
           > Blijkbaar komt Brouwer daar ter sprake,
           > en mogelijk staan daar bronnen in?
           >
           > Het ligt wel in de Achterhoek,
           > bieb van Streekarchief Voorne-Putten,Rozenburg
           > maar mogelijk heeft iemand het ook thuis en wil het voor je inzien.
           >
           > Tresoar-bieb heeft wel Vorsterman zonder S van Oyen en Oijen
           > maar dat lijken andere familieleden.
           > Ik vraag wel even op het forum daarzo.
           >
           > mvg Margreet
           >
           >
           >
           > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@> wrote:
           > >
           > > Die 10-01-1781 overleden Petrus Brouwer was gehuwd te Welsrijp met Allegonda
           > > Koumans
           > > Hieruit is de tak Koumans Brouwer ontstaan.
           > > Alle nazaten van deze Pieter met ouders Hebbe Mennes heb ik allemaal
           > > uitgezocht.
           > > Ik zit echt muurvast met Hebbe Mennes en Antje Pieters.
           > > Bedankt voor het meezoeken.
           > > vr.gr Sonja
           > > ----- Original Message -----
           > > From: "reyacta" <mhuisman2@>
           > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
           > > Sent: Friday, April 30, 2010 10:34 AM
           > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno Heebel
           > >
           > >
           > > Hoi,
           > >
           > > Het is wel wat een rommeltje zo,
           > > ik zag een oud bericht met ca. geboren,
           > > naam niet zeker, ontvanger Rauwerderhem?
           > >
           > > Enfin, het slingert op internet ja,
           > > een stuk of 6 die het blijkbaar van elkaar overgenomen hebben.
           > > Bij Nieuwland, wat ergens gesuggereerd wordt, kan ik hem vooralsnog niet
           > > vinden.
           > >
           > > Kees Mollema is het uitgebreidst, met ook nog broers en zussen,
           > > die is hier lid meen ik.
           > > http://genealogie.molvis.nl/individual.php?pid=I001764&ged=beperkt.ged
           > >
           > > Ouders Minne Hebbes ovl 1680 en Antje Pieters,
           > > met ook nog een verlovingsdatum.
           > > Dat kan ik allemaal online niet vinden,
           > > dus is er iemand naar andere bronnen in het archief geweest,
           > > ook omdat ze soms 2 datums hebben voor ovl en begraven.
           > >
           > > Op zich kun je met al die site-mensen contact opnemen
           > > en vragen hoe ze eraan komen.
           > > Ik heb bij HCL wat voogdij geprobeerd en de boedelinventarissen,
           > > maar dat levert niet veel op,
           > > alleen deze van een mogelijke zoon of kleinzoon:
           > > Nummer: 3347
           > > Signatuur: y93; 134
           > > Datum: 1781/01/24
           > > Inventarisant: Petrus Brouwer
           > > Beroep inventarisant: Ontvanger en Timmerman
           > > Opmerking: Brouwer overleden 10-1-1781. Beroep (Timmerman) n.a.v. posten.
           > >
           > > Het is verder een vrij algemene naam Pieter en brouwers,
           > > dus BurgerBoek weet ik niet zeker,
           > > en als de Lwd ouders kloppen is hij het niet,
           > > maar dat is met het ovl ook zo.
           > >
           > > Leeuwarden overlijden/begraven 1726
           > > Begraven: Pytter, brouwer
           > > Datum : 7 mei 1726
           > > Begraven bij de Oldehoofsterkerk
           > >
           > > Er trouwen echter rond 1695 nog 2 Pieter, brouwer -
           > > Feikes en Djurres, die niet onder die namen overlijden,
           > > dus dat kan zomaar een ander zijn.
           > > De sites hebben echter nog een ovl-datum 27-4-1726,
           > > misschien staat het daar anders beschreven.
           > >
           > > groet Margreet
           > > nb. sommige mensen hebben het zo druk dat ze alleen de interessantste titels
           > > lezen,
           > > 'opzoek gevraagd' slaan ze dan over.
           > > Je moet dus wel namen in de titel zetten om op te vallen.
           > >
           > > NB2- dit is de welkombladzij,
           > > Onderaan kun je contact opnemen door op zijn naam te klikken.
           > > http://genealogie.molvis.nl/index.php?command=gedcom
           > >
           > >
           > >
           > >
           > >
           > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@>
           > > wrote:
           > > >
           > > > Stond op internet geboortedatum, maar ik zag geen enkel bewijs hiervan
           > > > Dat is mijn {yter of Petrus Brouwer, de kinderen kloppen.
           > > > Denk je dat het die uit Gerkesklooster is?
           > > > Ben al heeeel lang op zoek.
           > > > groet Sonja
           > > > ----- Original Message -----
           > > > From: "reyacta" <mhuisman2@>
           > > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
           > > > Sent: Thursday, April 29, 2010 10:33 PM
           > > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno Heebel
           > > >
           > > >
           > > > Waar heb je die geboorte vandaan? in 1674 wordt er niet een Pieter met
           > > > iets
           > > > wat er op lijkt gedoopt in Leeuwarden.
           > > > februari van een Siemen, die dan niet april gb kan zijn.
           > > >
           > > > Is dit hem? Ze schreven wel vaker in rond hun huwelijk
           > > > M227, p. 377
           > > > 1701/09/13
           > > > Petrus Brouwer
           > > > Geboorteplaats: Gerkesklooster
           > > > Betaalt: 6 g.g.
           > > >
           > > > De jouwes ben ik nergens met die 3 namen tegengekomen:
           > > > Trouwt en doopt als Pyter of Petrus Brouwer,
           > > > heet alleen in 1718 Pieter Heebel Brouwer.
           > > > Amma 1703
           > > > Hebelius 1705 x Winsemius
           > > > Symon Petrus 1707
           > > > Catharina 1708 x Kutsch
           > > > Jacobus 1710
           > > > Menne 1712
           > > > Petrus 1714 x Kutsch
           > > > Nicolaus 1715
           > > > Juliana 1718 x Kutsch
           > > >
           > > > groet Margreet
           > > >
           > > >
           > > >
           > > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@>
           > > > wrote:
           > > > >
           > > > > Het is mijn vastloper
           > > > > Ik zoek de ouders van
           > > > > Pieter Menno Heebel geboren 24-06-1674 Leeuwarden
           > > > > Pieter was gehuwd met Uijlckien Velda dochter van Jacob Veldea of Vilda
           > > > > te
           > > > > Leeuwarden 6-2-1701 Jacobijnerkerk
           > > > > ondertrouw 21-01-1701
           > > > > gestorven 27-04-1726 begraven Leeuwarden op 7-5-1726.
           > > > > Hij kon waarschijnlijk lezen en schrijven want zijn kinderen huwde met
           > > > > Kutsch en waren of Apotker of predikant of Notaris
           > > > > in ieder geval zat deze familie op belangrijke posten in Friesland
           > > > > Maar wie zijn nu toch de ouders
           > > > > vr.gr Sonja
           > > > > ----- Original Message -----
           > > > > From: "reyacta" <mhuisman2@>
           > > > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
           > > > > Sent: Thursday, April 29, 2010 6:59 PM
           > > > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd over Sjerp Tjepkes
           > > > >
           > >
           > > KNIPKNIP
           > >
           > >
           > >
           > > ------------------------------------
           > >
           > > Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
           > >
           > > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
           > > juli 1999 geposte berichten staat op
           > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
           > >
           > > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
           > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
           > > Yahoo! Groups Links
           > >
           >
          • reyacta
           Hoi, Ik meende dat die ouders ook van Lwd waren en daar overleden, maar die hele tekst staat online:
           Message 10 of 30 , Apr 30, 2010
            Hoi,

            Ik meende dat die ouders ook van Lwd waren en daar overleden,
            maar die hele tekst staat online:
            http://www.wazamar.org/Familiewapens-in-de-Nederlanden/Familiewapens/Famwpns-NL/Brouwer.htm

            "Volgens overlevering woonde omstreeks 1640 te Gerkesklooster in de grietenij Kollumerland een leifdepredikant of vermaner der doopsgezinden, die tevens bierbrouwer was. Hij heette Menno of Minno en was volgens beweren een afstammeling in rechte lijn van Menno Simons, de stichter van de secte der mennonieten.
            Van de kinderen van Menno of Minno is slechts bekend Hibbe Minnes, deze zou zijn vader in het beroep van bierbrouwer opgevolgd zijn en daarom later den naam van Brouwer hebben aangenomen.
            Hij, gestorven 9 Mei 1680, was op palmzondag 1667 gehuwd met Antje Pieters, die 2 Juni 1723 stierf, meer dan 90 jaren oud.
            Zij lieten zes kinderen na, waarvan alleen het vierde Pieter Menno Brouwer afstammelingen naliet. Hij, geboren 24 Juni 1674, werd ontvanger-generaal van de grietenij Rauwerderhem en ging tot de gereformeerde godsdienst over, hij stierf 27 April 1726 en huwde 6 Febr. 1701 Uilkje Vilda, dochter van Jacob en Antje Simons.
            Tien kinderen werden uit dit huwelijk geboren, waarvan volgen :"

            en dan eerst een Broer, predikant Dronrijp en ovl Amsterdam.

            Op de lijst Ontvangers etc. van Mpaginae staat Pieter Brouwer niet,
            wel dus Petrus.
            Gerkesklooster dtb begint pas 1703, kerkboeken nog later.
            Nabijgelegen Augustinusga 1772.
            Van het heel oude (Gerkes-)klooster ca. 1200 tot 1617 is wel van alles bewaard, maar daar heb je vooralsnog weinig aan.

            Wel, misschien wordt het toch nog wat met het BurgerBoek.
            Overgang DG naar herv. kan in het lidmatenboek staan, bij HCl online maar nog niet gevonden.

            Hier die extra zoon:
            Leeuwarden, dopen, doopjaar 1701
            Dopeling: Broer
            Gedoopt op 20 november 1701 in Leeuwarden
            Kind van Pytter Heebes Bouwer en niet genoemde moeder.

            Er moet meer in het boek staan, want Mollema zal de 6 kinders niet maar zelf namen hebben toebedacht.

            groet Margreet


            --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@...> wrote:
            >
            > Hoi
            > Ik heb de CD gekocht van dit boek maar daar staat niets meer in dan al tot
            > nu toe bekend is.
            > Stam en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandse Familien van A.A.Vorsterman
            > van Oijen.
            > Wat daar in staat klopt bijna exact op een paar kleine foutjes na.
            > Ik kom er geen stap verder mee.
            > Heb wel eens gehoord via via dat er een boek over Brouwer moet bestaan in
            > Leeuwarden
            > maar of dat waar is, in ieder geval niets gevonden op internet hierover.
            > groetjes Sonja
            > ----- Original Message -----
            > From: "reyacta" <mhuisman2@...>
            > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
            > Sent: Friday, April 30, 2010 1:25 PM
            > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno Heebel
            >
            >
            > Hoi,
            >
            > (nav priveberichtje)
            > Dan moet je dus rondvragen naar dit boek:
            >
            > 4020 Vorstermans van Oyen, A.A.,
            > 'Stam- en Wapenboek van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën,
            > met genealogische en heraldische aanteekeningen, tweede deel' , (1888).
            >
            > Deel 1 gaat over Joost van Vondel.
            > Blijkbaar komt Brouwer daar ter sprake,
            > en mogelijk staan daar bronnen in?
            >
            > Het ligt wel in de Achterhoek,
            > bieb van Streekarchief Voorne-Putten,Rozenburg
            > maar mogelijk heeft iemand het ook thuis en wil het voor je inzien.
            >
            > Tresoar-bieb heeft wel Vorsterman zonder S van Oyen en Oijen
            > maar dat lijken andere familieleden.
            > Ik vraag wel even op het forum daarzo.
            >
            > mvg Margreet
            >
            >
            >
            > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@>
            > wrote:
            > >
            > > Die 10-01-1781 overleden Petrus Brouwer was gehuwd te Welsrijp met
            > > Allegonda
            > > Koumans
            > > Hieruit is de tak Koumans Brouwer ontstaan.
            > > Alle nazaten van deze Pieter met ouders Hebbe Mennes heb ik allemaal
            > > uitgezocht.
            > > Ik zit echt muurvast met Hebbe Mennes en Antje Pieters.
            > > Bedankt voor het meezoeken.
            > > vr.gr Sonja
            > > ----- Original Message -----
            > > From: "reyacta" <mhuisman2@>
            > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
            > > Sent: Friday, April 30, 2010 10:34 AM
            > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno Heebel
            > >
            > >
            > > Hoi,
            > >
            > > Het is wel wat een rommeltje zo,
            > > ik zag een oud bericht met ca. geboren,
            > > naam niet zeker, ontvanger Rauwerderhem?
            > >
            > > Enfin, het slingert op internet ja,
            > > een stuk of 6 die het blijkbaar van elkaar overgenomen hebben.
            > > Bij Nieuwland, wat ergens gesuggereerd wordt, kan ik hem vooralsnog niet
            > > vinden.
            > >
            > > Kees Mollema is het uitgebreidst, met ook nog broers en zussen,
            > > die is hier lid meen ik.
            > > http://genealogie.molvis.nl/individual.php?pid=I001764&ged=beperkt.ged
            > >
            > > Ouders Minne Hebbes ovl 1680 en Antje Pieters,
            > > met ook nog een verlovingsdatum.
            > > Dat kan ik allemaal online niet vinden,
            > > dus is er iemand naar andere bronnen in het archief geweest,
            > > ook omdat ze soms 2 datums hebben voor ovl en begraven.
            > >
            > > Op zich kun je met al die site-mensen contact opnemen
            > > en vragen hoe ze eraan komen.
            > > Ik heb bij HCL wat voogdij geprobeerd en de boedelinventarissen,
            > > maar dat levert niet veel op,
            > > alleen deze van een mogelijke zoon of kleinzoon:
            > > Nummer: 3347
            > > Signatuur: y93; 134
            > > Datum: 1781/01/24
            > > Inventarisant: Petrus Brouwer
            > > Beroep inventarisant: Ontvanger en Timmerman
            > > Opmerking: Brouwer overleden 10-1-1781. Beroep (Timmerman) n.a.v. posten.
            > >
            > > Het is verder een vrij algemene naam Pieter en brouwers,
            > > dus BurgerBoek weet ik niet zeker,
            > > en als de Lwd ouders kloppen is hij het niet,
            > > maar dat is met het ovl ook zo.
            > >
            > > Leeuwarden overlijden/begraven 1726
            > > Begraven: Pytter, brouwer
            > > Datum : 7 mei 1726
            > > Begraven bij de Oldehoofsterkerk
            > >
            > > Er trouwen echter rond 1695 nog 2 Pieter, brouwer -
            > > Feikes en Djurres, die niet onder die namen overlijden,
            > > dus dat kan zomaar een ander zijn.
            > > De sites hebben echter nog een ovl-datum 27-4-1726,
            > > misschien staat het daar anders beschreven.
            > >
            > > groet Margreet
            > > nb. sommige mensen hebben het zo druk dat ze alleen de interessantste
            > > titels
            > > lezen,
            > > 'opzoek gevraagd' slaan ze dan over.
            > > Je moet dus wel namen in de titel zetten om op te vallen.
            > >
            > > NB2- dit is de welkombladzij,
            > > Onderaan kun je contact opnemen door op zijn naam te klikken.
            > > http://genealogie.molvis.nl/index.php?command=gedcom
            > >
            > >
            > >
            > >
            > >
            > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@>
            > > wrote:
            > > >
            > > > Stond op internet geboortedatum, maar ik zag geen enkel bewijs hiervan
            > > > Dat is mijn {yter of Petrus Brouwer, de kinderen kloppen.
            > > > Denk je dat het die uit Gerkesklooster is?
            > > > Ben al heeeel lang op zoek.
            > > > groet Sonja
            > > > ----- Original Message -----
            > > > From: "reyacta" <mhuisman2@>
            > > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
            > > > Sent: Thursday, April 29, 2010 10:33 PM
            > > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno Heebel
            > > >
            > > >
            > > > Waar heb je die geboorte vandaan? in 1674 wordt er niet een Pieter met
            > > > iets
            > > > wat er op lijkt gedoopt in Leeuwarden.
            > > > februari van een Siemen, die dan niet april gb kan zijn.
            > > >
            > > > Is dit hem? Ze schreven wel vaker in rond hun huwelijk
            > > > M227, p. 377
            > > > 1701/09/13
            > > > Petrus Brouwer
            > > > Geboorteplaats: Gerkesklooster
            > > > Betaalt: 6 g.g.
            > > >
            > > > De jouwes ben ik nergens met die 3 namen tegengekomen:
            > > > Trouwt en doopt als Pyter of Petrus Brouwer,
            > > > heet alleen in 1718 Pieter Heebel Brouwer.
            > > > Amma 1703
            > > > Hebelius 1705 x Winsemius
            > > > Symon Petrus 1707
            > > > Catharina 1708 x Kutsch
            > > > Jacobus 1710
            > > > Menne 1712
            > > > Petrus 1714 x Kutsch
            > > > Nicolaus 1715
            > > > Juliana 1718 x Kutsch
            > > >
            > > > groet Margreet
            > > >
            > > >
            > > >
            > > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@>
            > > > wrote:
            > > > >
            > > > > Het is mijn vastloper
            > > > > Ik zoek de ouders van
            > > > > Pieter Menno Heebel geboren 24-06-1674 Leeuwarden
            > > > > Pieter was gehuwd met Uijlckien Velda dochter van Jacob Veldea of
            > > > > Vilda
            > > > > te
            > > > > Leeuwarden 6-2-1701 Jacobijnerkerk
            > > > > ondertrouw 21-01-1701
            > > > > gestorven 27-04-1726 begraven Leeuwarden op 7-5-1726.
            > > > > Hij kon waarschijnlijk lezen en schrijven want zijn kinderen huwde met
            > > > > Kutsch en waren of Apotker of predikant of Notaris
            > > > > in ieder geval zat deze familie op belangrijke posten in Friesland
            > > > > Maar wie zijn nu toch de ouders
            > > > > vr.gr Sonja
            > > > > ----- Original Message -----
            > > > > From: "reyacta" <mhuisman2@>
            > > > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
            > > > > Sent: Thursday, April 29, 2010 6:59 PM
            > > > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd over Sjerp Tjepkes
            > > > >
            > >
            > > KNIPKNIP
            > >
            > >
            > >
            > > ------------------------------------
            > >
            > > Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
            > >
            > > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
            > > juli 1999 geposte berichten staat op
            > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
            > >
            > > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
            > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
            > > Yahoo! Groups Links
            > >
            >
            >
            >
            >
            > ------------------------------------
            >
            > Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
            >
            > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
            > juli 1999 geposte berichten staat op
            > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
            >
            > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
            > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
            > Yahoo! Groups Links
            >
           • sonja neyen
            Hoi Ik hoop toch zo dat er wat in dat burgerboek staat. ER staat van alles op internet maar ik heb nog geen bewijs gezien ervan Ik stam af van Broer Brouwer,
            Message 11 of 30 , Apr 30, 2010
             Hoi
             Ik hoop toch zo dat er wat in dat burgerboek staat.
             ER staat van alles op internet maar ik heb nog geen bewijs gezien ervan
             Ik stam af van Broer Brouwer, die predikant te Amsterdam werd, en huwde met
             Wilhelmina Boonen haar oom was Jan van Galen de bekende admiraal, haar Oma
             was Belia van Galen, de zus van Jan van Galen, die met de predikant Boonen
             huwde en in Rotterdam gingen wonen.
             Broer Brouwer huwde een tweede maal met Clara Constantia v.d.Burch(t)
             Broer Brouwer ondertekend ook met Brouerius en met Broerius Brouwer
             Heel harteliijk bedankt voor je hulp
             groeten Sonja
             ----- Original Message -----
             From: "reyacta" <mhuisman2@...>
             To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
             Sent: Friday, April 30, 2010 8:27 PM
             Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno Heebel


             Hoi,

             Ik meende dat die ouders ook van Lwd waren en daar overleden,
             maar die hele tekst staat online:
             http://www.wazamar.org/Familiewapens-in-de-Nederlanden/Familiewapens/Famwpns-NL/Brouwer.htm

             "Volgens overlevering woonde omstreeks 1640 te Gerkesklooster in de
             grietenij Kollumerland een leifdepredikant of vermaner der doopsgezinden,
             die tevens bierbrouwer was. Hij heette Menno of Minno en was volgens beweren
             een afstammeling in rechte lijn van Menno Simons, de stichter van de secte
             der mennonieten.
             Van de kinderen van Menno of Minno is slechts bekend Hibbe Minnes, deze zou
             zijn vader in het beroep van bierbrouwer opgevolgd zijn en daarom later den
             naam van Brouwer hebben aangenomen.
             Hij, gestorven 9 Mei 1680, was op palmzondag 1667 gehuwd met Antje Pieters,
             die 2 Juni 1723 stierf, meer dan 90 jaren oud.
             Zij lieten zes kinderen na, waarvan alleen het vierde Pieter Menno Brouwer
             afstammelingen naliet. Hij, geboren 24 Juni 1674, werd ontvanger-generaal
             van de grietenij Rauwerderhem en ging tot de gereformeerde godsdienst over,
             hij stierf 27 April 1726 en huwde 6 Febr. 1701 Uilkje Vilda, dochter van
             Jacob en Antje Simons.
             Tien kinderen werden uit dit huwelijk geboren, waarvan volgen :"

             en dan eerst een Broer, predikant Dronrijp en ovl Amsterdam.

             Op de lijst Ontvangers etc. van Mpaginae staat Pieter Brouwer niet,
             wel dus Petrus.
             Gerkesklooster dtb begint pas 1703, kerkboeken nog later.
             Nabijgelegen Augustinusga 1772.
             Van het heel oude (Gerkes-)klooster ca. 1200 tot 1617 is wel van alles
             bewaard, maar daar heb je vooralsnog weinig aan.

             Wel, misschien wordt het toch nog wat met het BurgerBoek.
             Overgang DG naar herv. kan in het lidmatenboek staan, bij HCl online maar
             nog niet gevonden.

             Hier die extra zoon:
             Leeuwarden, dopen, doopjaar 1701
             Dopeling: Broer
             Gedoopt op 20 november 1701 in Leeuwarden
             Kind van Pytter Heebes Bouwer en niet genoemde moeder.

             Er moet meer in het boek staan, want Mollema zal de 6 kinders niet maar zelf
             namen hebben toebedacht.

             groet Margreet


             --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@...>
             wrote:
             >
             > Hoi
             > Ik heb de CD gekocht van dit boek maar daar staat niets meer in dan al tot
             > nu toe bekend is.
             > Stam en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandse Familien van A.A.Vorsterman
             > van Oijen.
             > Wat daar in staat klopt bijna exact op een paar kleine foutjes na.
             > Ik kom er geen stap verder mee.
             > Heb wel eens gehoord via via dat er een boek over Brouwer moet bestaan in
             > Leeuwarden
             > maar of dat waar is, in ieder geval niets gevonden op internet hierover.
             > groetjes Sonja
             > ----- Original Message -----
             > From: "reyacta" <mhuisman2@...>
             > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
             > Sent: Friday, April 30, 2010 1:25 PM
             > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno Heebel
             >
             >
             > Hoi,
             >
             > (nav priveberichtje)
             > Dan moet je dus rondvragen naar dit boek:
             >
             > 4020 Vorstermans van Oyen, A.A.,
             > 'Stam- en Wapenboek van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën,
             > met genealogische en heraldische aanteekeningen, tweede deel' , (1888).
             >
             > Deel 1 gaat over Joost van Vondel.
             > Blijkbaar komt Brouwer daar ter sprake,
             > en mogelijk staan daar bronnen in?
             >
             > Het ligt wel in de Achterhoek,
             > bieb van Streekarchief Voorne-Putten,Rozenburg
             > maar mogelijk heeft iemand het ook thuis en wil het voor je inzien.
             >
             > Tresoar-bieb heeft wel Vorsterman zonder S van Oyen en Oijen
             > maar dat lijken andere familieleden.
             > Ik vraag wel even op het forum daarzo.
             >
             > mvg Margreet
             >
             >
             >
             > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@>
             > wrote:
             > >
             > > Die 10-01-1781 overleden Petrus Brouwer was gehuwd te Welsrijp met
             > > Allegonda
             > > Koumans
             > > Hieruit is de tak Koumans Brouwer ontstaan.
             > > Alle nazaten van deze Pieter met ouders Hebbe Mennes heb ik allemaal
             > > uitgezocht.
             > > Ik zit echt muurvast met Hebbe Mennes en Antje Pieters.
             > > Bedankt voor het meezoeken.
             > > vr.gr Sonja
             > > ----- Original Message -----
             > > From: "reyacta" <mhuisman2@>
             > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
             > > Sent: Friday, April 30, 2010 10:34 AM
             > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno Heebel
             > >
             > >
             > > Hoi,
             > >
             > > Het is wel wat een rommeltje zo,
             > > ik zag een oud bericht met ca. geboren,
             > > naam niet zeker, ontvanger Rauwerderhem?
             > >
             > > Enfin, het slingert op internet ja,
             > > een stuk of 6 die het blijkbaar van elkaar overgenomen hebben.
             > > Bij Nieuwland, wat ergens gesuggereerd wordt, kan ik hem vooralsnog niet
             > > vinden.
             > >
             > > Kees Mollema is het uitgebreidst, met ook nog broers en zussen,
             > > die is hier lid meen ik.
             > > http://genealogie.molvis.nl/individual.php?pid=I001764&ged=beperkt.ged
             > >
             > > Ouders Minne Hebbes ovl 1680 en Antje Pieters,
             > > met ook nog een verlovingsdatum.
             > > Dat kan ik allemaal online niet vinden,
             > > dus is er iemand naar andere bronnen in het archief geweest,
             > > ook omdat ze soms 2 datums hebben voor ovl en begraven.
             > >
             > > Op zich kun je met al die site-mensen contact opnemen
             > > en vragen hoe ze eraan komen.
             > > Ik heb bij HCL wat voogdij geprobeerd en de boedelinventarissen,
             > > maar dat levert niet veel op,
             > > alleen deze van een mogelijke zoon of kleinzoon:
             > > Nummer: 3347
             > > Signatuur: y93; 134
             > > Datum: 1781/01/24
             > > Inventarisant: Petrus Brouwer
             > > Beroep inventarisant: Ontvanger en Timmerman
             > > Opmerking: Brouwer overleden 10-1-1781. Beroep (Timmerman) n.a.v.
             > > posten.
             > >
             > > Het is verder een vrij algemene naam Pieter en brouwers,
             > > dus BurgerBoek weet ik niet zeker,
             > > en als de Lwd ouders kloppen is hij het niet,
             > > maar dat is met het ovl ook zo.
             > >
             > > Leeuwarden overlijden/begraven 1726
             > > Begraven: Pytter, brouwer
             > > Datum : 7 mei 1726
             > > Begraven bij de Oldehoofsterkerk
             > >
             > > Er trouwen echter rond 1695 nog 2 Pieter, brouwer -
             > > Feikes en Djurres, die niet onder die namen overlijden,
             > > dus dat kan zomaar een ander zijn.
             > > De sites hebben echter nog een ovl-datum 27-4-1726,
             > > misschien staat het daar anders beschreven.
             > >
             > > groet Margreet
             > > nb. sommige mensen hebben het zo druk dat ze alleen de interessantste
             > > titels
             > > lezen,
             > > 'opzoek gevraagd' slaan ze dan over.
             > > Je moet dus wel namen in de titel zetten om op te vallen.
             > >
             > > NB2- dit is de welkombladzij,
             > > Onderaan kun je contact opnemen door op zijn naam te klikken.
             > > http://genealogie.molvis.nl/index.php?command=gedcom
             > >
             > >
             > >
             > >
             > >
             > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@>
             > > wrote:
             > > >
             > > > Stond op internet geboortedatum, maar ik zag geen enkel bewijs hiervan
             > > > Dat is mijn {yter of Petrus Brouwer, de kinderen kloppen.
             > > > Denk je dat het die uit Gerkesklooster is?
             > > > Ben al heeeel lang op zoek.
             > > > groet Sonja
             > > > ----- Original Message -----
             > > > From: "reyacta" <mhuisman2@>
             > > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
             > > > Sent: Thursday, April 29, 2010 10:33 PM
             > > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno
             > > > Heebel
             > > >
             > > >
             > > > Waar heb je die geboorte vandaan? in 1674 wordt er niet een Pieter met
             > > > iets
             > > > wat er op lijkt gedoopt in Leeuwarden.
             > > > februari van een Siemen, die dan niet april gb kan zijn.
             > > >
             > > > Is dit hem? Ze schreven wel vaker in rond hun huwelijk
             > > > M227, p. 377
             > > > 1701/09/13
             > > > Petrus Brouwer
             > > > Geboorteplaats: Gerkesklooster
             > > > Betaalt: 6 g.g.
             > > >
             > > > De jouwes ben ik nergens met die 3 namen tegengekomen:
             > > > Trouwt en doopt als Pyter of Petrus Brouwer,
             > > > heet alleen in 1718 Pieter Heebel Brouwer.
             > > > Amma 1703
             > > > Hebelius 1705 x Winsemius
             > > > Symon Petrus 1707
             > > > Catharina 1708 x Kutsch
             > > > Jacobus 1710
             > > > Menne 1712
             > > > Petrus 1714 x Kutsch
             > > > Nicolaus 1715
             > > > Juliana 1718 x Kutsch
             > > >
             > > > groet Margreet
             > > >
             > > >
             > > >
             > > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@>
             > > > wrote:
             > > > >
             > > > > Het is mijn vastloper
             > > > > Ik zoek de ouders van
             > > > > Pieter Menno Heebel geboren 24-06-1674 Leeuwarden
             > > > > Pieter was gehuwd met Uijlckien Velda dochter van Jacob Veldea of
             > > > > Vilda
             > > > > te
             > > > > Leeuwarden 6-2-1701 Jacobijnerkerk
             > > > > ondertrouw 21-01-1701
             > > > > gestorven 27-04-1726 begraven Leeuwarden op 7-5-1726.
             > > > > Hij kon waarschijnlijk lezen en schrijven want zijn kinderen huwde
             > > > > met
             > > > > Kutsch en waren of Apotker of predikant of Notaris
             > > > > in ieder geval zat deze familie op belangrijke posten in Friesland
             > > > > Maar wie zijn nu toch de ouders
             > > > > vr.gr Sonja
             > > > > ----- Original Message -----
             > > > > From: "reyacta" <mhuisman2@>
             > > > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
             > > > > Sent: Thursday, April 29, 2010 6:59 PM
             > > > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd over Sjerp
             > > > > Tjepkes
             > > > >
             > >
             > > KNIPKNIP
             > >
             > >
             > >
             > > ------------------------------------
             > >
             > > Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
             > >
             > > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
             > > 8
             > > juli 1999 geposte berichten staat op
             > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
             > >
             > > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
             > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
             > > Yahoo! Groups Links
             > >
             >
             >
             >
             >
             > ------------------------------------
             >
             > Genealogy yn Frysl�n: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
             >
             > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
             > juli 1999 geposte berichten staat op
             > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
             >
             > Om uw abonnement te be�indigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
             > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
             > Yahoo! Groups Links
             >
             ------------------------------------

             Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl

             Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
             juli 1999 geposte berichten staat op
             http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

             Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
             Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
             Yahoo! Groups Links
            • reyacta
             Hoi, Iemand wees me op eerdere discussies hierover: http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/message/45326?var=1
             Message 12 of 30 , Apr 30, 2010
              Hoi,

              Iemand wees me op eerdere discussies hierover:

              http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/message/45326?var=1
              http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/message/45335


              In het burgerboek staat niet meer dan die korte notitie,
              maar ik vind het nu wel heeeeeeeeeeeeeel toevallig dat hij uit Gerkesklooster komt.
              Het ligt alleen niet in Kollumerland, zoals het boek zegt, maar in Achtkarspelen, daar wel vlak bij.
              Mogelijk kwamen ze daarvoor uit Kollumerland?

              Eerst even bijlezen, beetje onduidelijk wat de vraag nu is.

              Wat betreft vernoemingen:
              de helft van mijn ruim 50.000 mensen houdt zich niet aan de "officiele" regel:
              eerste zoon naar de vader van de vader,
              eerste dochter naar de moeder van de moeder.
              2e zoon vamoe/ 2e dochter moeva
              en dan de overgrootouders.
              Dus die regel is niet zo strak.
              Recent overleden ouders of geliefde grootouders kregen voorrang op de regel,
              bij ruzie werd er even niet vernoemd,
              ze vernoemen overleden broers en zussen,
              introuwen bij schoonouders krijgt voorrang
              namen die dreigen te verdwijnen of namen waar hun eigen ouders niet aan toekwamen
              in geval van enkel zonen bv. vernoemen die eerst de oma - waar hun moeder niet aan toekwam, de dochter die ze niet gehad heeft,
              dat soort overwegingen, en alles wat er maar meer menselijk is.

              groet Margreet


              --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@...> wrote:
              >
              > Hoi
              > Ik hoop toch zo dat er wat in dat burgerboek staat.
              > ER staat van alles op internet maar ik heb nog geen bewijs gezien ervan
              > Ik stam af van Broer Brouwer, die predikant te Amsterdam werd, en huwde met
              > Wilhelmina Boonen haar oom was Jan van Galen de bekende admiraal, haar Oma
              > was Belia van Galen, de zus van Jan van Galen, die met de predikant Boonen
              > huwde en in Rotterdam gingen wonen.
              > Broer Brouwer huwde een tweede maal met Clara Constantia v.d.Burch(t)
              > Broer Brouwer ondertekend ook met Brouerius en met Broerius Brouwer
              > Heel harteliijk bedankt voor je hulp
              > groeten Sonja
              > ----- Original Message -----
              > From: "reyacta" <mhuisman2@...>
              > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
              > Sent: Friday, April 30, 2010 8:27 PM
              > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno Heebel
              >
              >
              > Hoi,
              >
              > Ik meende dat die ouders ook van Lwd waren en daar overleden,
              > maar die hele tekst staat online:
              > http://www.wazamar.org/Familiewapens-in-de-Nederlanden/Familiewapens/Famwpns-NL/Brouwer.htm
              >
              KNIPKNIP
             • reyacta
              Hoi, Men kan zeggen: ik zie geen bewijs, dus is het niet zo, weg ermee of men kan kijken of er een grond van waarheid in zit, hoe aannemelijk iets is. Hoe
              Message 13 of 30 , May 1, 2010
               Hoi,

               Men kan zeggen: ik zie geen bewijs, dus is het niet zo, weg ermee
               of men kan kijken of er een grond van waarheid in zit,
               hoe aannemelijk iets is.
               Hoe groot is de kans dat een nazaat elders in Nederland uitgerekend Gerkesklooster noemt, van alle dorpen die er zijn?
               Is dat toeval, is dat klok en klepel, is dat wishful thinking, is dat interessant doen, is het dan waar? wat is het?


               DG Gerkesklooster viel waarschijnlijk onder Surhuisterveen,
               wat zelf begin 1600 door mennisten ontgonnen en aangelegd is.
               (bron: van der Aa).

               Uit lidmaten boek Feanster mennisten:

               740 Minne N.
               [bron: `Surhuisterveen, een dorpsstudie' door A. Tjoeker (1947), pagina 23:
               Was Gabbe Paulus in 1643 te Surhuisterveen begraven, zijn opvolger is misschien een zekere Minne geweest, die in die dagen te Gerkesklooster preekte."


               http://www.doopsgezindsurhuisterveen.nl/naamlijst_leden_1570___1730.htm


               Is die Minne nu via overlevering (=doorvertelde familiegeschiedenis) bij een nazaat terecht gekomen, die het Vorsterman vertelde?
               (Ik neem tenminste aan dat hij een nazaat/nazaten gesproken heeft. Hij heeft het niet uit de krant, denk ik.
               Is hij daarbij naar Friesland gereist, voor de meest betrouwbare,
               of heeft hij een 'emigrant', want ze zwermen half nederland door - gesproken?.

               of hadden de diverse nazaten tijdens hun studies DG bestudeerd,
               wat ik me bij de dominees nog wel voor kan stellen,
               ik heb het niet nagekeken op wie er zelf weer DG werd,
               en is hij door hun eigen verhalen heengeweven?
               Of heeft Vorsterman zelf, die allerlei bronnen op een rijtje zette gezien zijn andere boeken, en die de DG geschiedenis dus zal kennen, hem eraan geknoopt?
               Hoeveel DG geschiedenis was er destijds in omloop,
               hoe bekend/beroemd was Surhuisterveen/Gerkesklooster,
               en hoe groot is de kans dat je 1 naam onthoudt?


               De precieze data kunnen trouwens uit een familiebijbel of -boekje komen,
               er zijn meer families waar de 5e generatie eens alles op is gaan schrijven en getracht heeft van alles te achterhalen.
               Soms zijn die boekjes bewaard, in archieven of nog steeds bij nazaten,
               en soms zijn ze toch gesneuveld.

               O, nog uit een eerdere discussie:
               "hij was geen arme boer, die worden geen priester".
               We hadden hier laatst 500 jaar Geertruids-leen,
               dat is een soort fonds ingesteld om arme mensen te kunnen laten studeren.
               Er zijn 50 van zulke lenen/fondsen in Friesland, de een wat ouder dan de ander,
               soms algemeen en soms idd specifiek voor priester/dominee opleidingen.
               Kerken hadden zelf ook wel potjes geld achter de hand, om nieuwe aanwas te kunnen bekostigen.

               groet Margreet               --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "reyacta" <mhuisman2@...> wrote:
               >
               > Hoi,
               >
               > Iemand wees me op eerdere discussies hierover:
               >
               > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/message/45326?var=1
               > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/message/45335
               >
               >
               > In het burgerboek staat niet meer dan die korte notitie,
               > maar ik vind het nu wel heeeeeeeeeeeeeel toevallig dat hij uit Gerkesklooster komt.
               > Het ligt alleen niet in Kollumerland, zoals het boek zegt, maar in Achtkarspelen, daar wel vlak bij.
               > Mogelijk kwamen ze daarvoor uit Kollumerland?
               >
               KNIPKNIP
              • sonja neyen
               Hoi Nou zo was het niet helemaal hoor Na lang zoeken en niets vinden deed ik een stap terug in de zoektocht Dat heeft mij wel eens eerder geholpen. Heb mij
               Message 14 of 30 , May 1, 2010
                Hoi
                Nou zo was het niet helemaal hoor
                Na lang zoeken en niets vinden deed ik een stap terug in de zoektocht
                Dat heeft mij wel eens eerder geholpen.
                Heb mij eerst heel lang vastgehouden aan Vorstermans en van Oijen.
                Ik weet alleen niet hoe die aan hun info kwamen vandaar.
                Ben ook wat verder in de fam.Velda gedoken en Kutsch in de hoop een
                aanwijzing te vinden.
                Ben niet zo goed in zoeken te Friesland als jij.
                Jij geeft mij nu info dat Surhuisterveen door Mennonisten is aangelegd ca
                1600, daarvan had ik geen idee.
                Dat er een zekere Minne preekte in Gerkesklooster is al een hele stap
                vooruit.
                Als jij ooit eens wat hier in de omgeving zoekt meld je dan maar, daar ben
                ik beter in dan Friesland.
                Wat is DG?
                Dat er een potje geld was om iemand Priester te laten worden was mij ook
                onbekend.
                Het enige dat ik weet dat is dat hij in Utrecht als Priester is gewijd.
                Ik nam dat aan omdat al de nazaten die ik had gevonden nu niet echt
                onbemiddeld waren en allemaal huwden met
                belangrijke mensen en vroeger huwde ze volgens mij niet met de tuinman of ik
                moet mij weer vergissen.
                Het is echter alleen maar gissen, voor het zelfde geld was Menno wel een
                kind van een arme boer uit Witmarsum
                In 1520 was hij 24 jaar dat is alles wat ik heb gevonden over een datum
                omdat hij toen te Pinjum ging werken.
                Heb gevonden dat dat ca 2 km van Witmarsum ligt.
                Hij verstopte zich later in het huis van Herman en Gerrit Jansz. dat lag 1
                km Zuid Oost van Witmarsum.
                Kon ook niet vinden welk dorp dat dan moet zijn geweest destijds. Daar huwde
                hij destijds Geertruyd Hoyer.
                groet Sonja

                ----- Original Message -----
                From: "reyacta" <mhuisman2@...>
                To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                Sent: Saturday, May 01, 2010 1:00 PM
                Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno Heebel -
                Brouwer


                Hoi,

                Men kan zeggen: ik zie geen bewijs, dus is het niet zo, weg ermee
                of men kan kijken of er een grond van waarheid in zit,
                hoe aannemelijk iets is.
                Hoe groot is de kans dat een nazaat elders in Nederland uitgerekend
                Gerkesklooster noemt, van alle dorpen die er zijn?
                Is dat toeval, is dat klok en klepel, is dat wishful thinking, is dat
                interessant doen, is het dan waar? wat is het?


                DG Gerkesklooster viel waarschijnlijk onder Surhuisterveen,
                wat zelf begin 1600 door mennisten ontgonnen en aangelegd is.
                (bron: van der Aa).

                Uit lidmaten boek Feanster mennisten:

                740 Minne N.
                [bron: `Surhuisterveen, een dorpsstudie' door A. Tjoeker (1947), pagina
                23:
                Was Gabbe Paulus in 1643 te Surhuisterveen begraven, zijn opvolger is
                misschien een zekere Minne geweest, die in die dagen te Gerkesklooster
                preekte."


                http://www.doopsgezindsurhuisterveen.nl/naamlijst_leden_1570___1730.htm


                Is die Minne nu via overlevering (=doorvertelde familiegeschiedenis) bij een
                nazaat terecht gekomen, die het Vorsterman vertelde?
                (Ik neem tenminste aan dat hij een nazaat/nazaten gesproken heeft. Hij heeft
                het niet uit de krant, denk ik.
                Is hij daarbij naar Friesland gereist, voor de meest betrouwbare,
                of heeft hij een 'emigrant', want ze zwermen half nederland door -
                gesproken?.

                of hadden de diverse nazaten tijdens hun studies DG bestudeerd,
                wat ik me bij de dominees nog wel voor kan stellen,
                ik heb het niet nagekeken op wie er zelf weer DG werd,
                en is hij door hun eigen verhalen heengeweven?
                Of heeft Vorsterman zelf, die allerlei bronnen op een rijtje zette gezien
                zijn andere boeken, en die de DG geschiedenis dus zal kennen, hem eraan
                geknoopt?
                Hoeveel DG geschiedenis was er destijds in omloop,
                hoe bekend/beroemd was Surhuisterveen/Gerkesklooster,
                en hoe groot is de kans dat je 1 naam onthoudt?


                De precieze data kunnen trouwens uit een familiebijbel of -boekje komen,
                er zijn meer families waar de 5e generatie eens alles op is gaan schrijven
                en getracht heeft van alles te achterhalen.
                Soms zijn die boekjes bewaard, in archieven of nog steeds bij nazaten,
                en soms zijn ze toch gesneuveld.

                O, nog uit een eerdere discussie:
                "hij was geen arme boer, die worden geen priester".
                We hadden hier laatst 500 jaar Geertruids-leen,
                dat is een soort fonds ingesteld om arme mensen te kunnen laten studeren.
                Er zijn 50 van zulke lenen/fondsen in Friesland, de een wat ouder dan de
                ander,
                soms algemeen en soms idd specifiek voor priester/dominee opleidingen.
                Kerken hadden zelf ook wel potjes geld achter de hand, om nieuwe aanwas te
                kunnen bekostigen.

                groet Margreet                --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "reyacta" <mhuisman2@...> wrote:
                >
                > Hoi,
                >
                > Iemand wees me op eerdere discussies hierover:
                >
                > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/message/45326?var=1
                > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/message/45335
                >
                >
                > In het burgerboek staat niet meer dan die korte notitie,
                > maar ik vind het nu wel heeeeeeeeeeeeeel toevallig dat hij uit
                > Gerkesklooster komt.
                > Het ligt alleen niet in Kollumerland, zoals het boek zegt, maar in
                > Achtkarspelen, daar wel vlak bij.
                > Mogelijk kwamen ze daarvoor uit Kollumerland?
                >
                KNIPKNIP

                ------------------------------------

                Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl

                Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
                juli 1999 geposte berichten staat op
                http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

                Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
                Yahoo! Groups Links
               • Ad Rienks
                Sonja, DG betekent doopsgezind, oftewel Men(no)nisten. ... From: sonja neyen To: Sent: Saturday,
                Message 15 of 30 , May 1, 2010
                 Sonja,

                 DG betekent doopsgezind, oftewel Men(no)nisten.

                 ----- Original Message -----
                 From: "sonja neyen" <samneyen@...>
                 To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                 Sent: Saturday, May 01, 2010 3:20 PM
                 Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno
                 Heebel - Brouwer


                 > Hoi
                 > Nou zo was het niet helemaal hoor
                 > Na lang zoeken en niets vinden deed ik een stap terug in de zoektocht
                 > Dat heeft mij wel eens eerder geholpen.
                 > Heb mij eerst heel lang vastgehouden aan Vorstermans en van Oijen.
                 > Ik weet alleen niet hoe die aan hun info kwamen vandaar.
                 > Ben ook wat verder in de fam.Velda gedoken en Kutsch in de hoop een
                 > aanwijzing te vinden.
                 > Ben niet zo goed in zoeken te Friesland als jij.
                 > Jij geeft mij nu info dat Surhuisterveen door Mennonisten is aangelegd ca
                 > 1600, daarvan had ik geen idee.
                 > Dat er een zekere Minne preekte in Gerkesklooster is al een hele stap
                 > vooruit.
                 > Als jij ooit eens wat hier in de omgeving zoekt meld je dan maar, daar ben
                 > ik beter in dan Friesland.
                 > Wat is DG?
                 > Dat er een potje geld was om iemand Priester te laten worden was mij ook
                 > onbekend.
                 > Het enige dat ik weet dat is dat hij in Utrecht als Priester is gewijd.
                 > Ik nam dat aan omdat al de nazaten die ik had gevonden nu niet echt
                 > onbemiddeld waren en allemaal huwden met
                 > belangrijke mensen en vroeger huwde ze volgens mij niet met de tuinman of
                 > ik
                 > moet mij weer vergissen.
                 > Het is echter alleen maar gissen, voor het zelfde geld was Menno wel een
                 > kind van een arme boer uit Witmarsum
                 > In 1520 was hij 24 jaar dat is alles wat ik heb gevonden over een datum
                 > omdat hij toen te Pinjum ging werken.
                 > Heb gevonden dat dat ca 2 km van Witmarsum ligt.
                 > Hij verstopte zich later in het huis van Herman en Gerrit Jansz. dat lag 1
                 > km Zuid Oost van Witmarsum.
                 > Kon ook niet vinden welk dorp dat dan moet zijn geweest destijds. Daar
                 > huwde
                 > hij destijds Geertruyd Hoyer.
                 > groet Sonja
                 >
                 > ----- Original Message -----
                 > From: "reyacta" <mhuisman2@...>
                 > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                 > Sent: Saturday, May 01, 2010 1:00 PM
                 > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno Heebel -
                 > Brouwer
                 >
                 >
                 > Hoi,
                 >
                 > Men kan zeggen: ik zie geen bewijs, dus is het niet zo, weg ermee
                 > of men kan kijken of er een grond van waarheid in zit,
                 > hoe aannemelijk iets is.
                 > Hoe groot is de kans dat een nazaat elders in Nederland uitgerekend
                 > Gerkesklooster noemt, van alle dorpen die er zijn?
                 > Is dat toeval, is dat klok en klepel, is dat wishful thinking, is dat
                 > interessant doen, is het dan waar? wat is het?
                 >
                 >
                 > DG Gerkesklooster viel waarschijnlijk onder Surhuisterveen,
                 > wat zelf begin 1600 door mennisten ontgonnen en aangelegd is.
                 > (bron: van der Aa).
                 >
                 > Uit lidmaten boek Feanster mennisten:
                 >
                 > 740 Minne N.
                 > [bron: `Surhuisterveen, een dorpsstudie' door A. Tjoeker (1947), pagina
                 > 23:
                 > Was Gabbe Paulus in 1643 te Surhuisterveen begraven, zijn opvolger is
                 > misschien een zekere Minne geweest, die in die dagen te Gerkesklooster
                 > preekte."
                 >
                 >
                 > http://www.doopsgezindsurhuisterveen.nl/naamlijst_leden_1570___1730.htm
                 >
                 >
                 > Is die Minne nu via overlevering (=doorvertelde familiegeschiedenis) bij
                 > een
                 > nazaat terecht gekomen, die het Vorsterman vertelde?
                 > (Ik neem tenminste aan dat hij een nazaat/nazaten gesproken heeft. Hij
                 > heeft
                 > het niet uit de krant, denk ik.
                 > Is hij daarbij naar Friesland gereist, voor de meest betrouwbare,
                 > of heeft hij een 'emigrant', want ze zwermen half nederland door -
                 > gesproken?.
                 >
                 > of hadden de diverse nazaten tijdens hun studies DG bestudeerd,
                 > wat ik me bij de dominees nog wel voor kan stellen,
                 > ik heb het niet nagekeken op wie er zelf weer DG werd,
                 > en is hij door hun eigen verhalen heengeweven?
                 > Of heeft Vorsterman zelf, die allerlei bronnen op een rijtje zette gezien
                 > zijn andere boeken, en die de DG geschiedenis dus zal kennen, hem eraan
                 > geknoopt?
                 > Hoeveel DG geschiedenis was er destijds in omloop,
                 > hoe bekend/beroemd was Surhuisterveen/Gerkesklooster,
                 > en hoe groot is de kans dat je 1 naam onthoudt?
                 >
                 >
                 > De precieze data kunnen trouwens uit een familiebijbel of -boekje komen,
                 > er zijn meer families waar de 5e generatie eens alles op is gaan schrijven
                 > en getracht heeft van alles te achterhalen.
                 > Soms zijn die boekjes bewaard, in archieven of nog steeds bij nazaten,
                 > en soms zijn ze toch gesneuveld.
                 >
                 > O, nog uit een eerdere discussie:
                 > "hij was geen arme boer, die worden geen priester".
                 > We hadden hier laatst 500 jaar Geertruids-leen,
                 > dat is een soort fonds ingesteld om arme mensen te kunnen laten studeren.
                 > Er zijn 50 van zulke lenen/fondsen in Friesland, de een wat ouder dan de
                 > ander,
                 > soms algemeen en soms idd specifiek voor priester/dominee opleidingen.
                 > Kerken hadden zelf ook wel potjes geld achter de hand, om nieuwe aanwas te
                 > kunnen bekostigen.
                 >
                 > groet Margreet
                 >
                 >
                 >
                 > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "reyacta" <mhuisman2@...>
                 > wrote:
                 >>
                 >> Hoi,
                 >>
                 >> Iemand wees me op eerdere discussies hierover:
                 >>
                 >> http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/message/45326?var=1
                 >> http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/message/45335
                 >>
                 >>
                 >> In het burgerboek staat niet meer dan die korte notitie,
                 >> maar ik vind het nu wel heeeeeeeeeeeeeel toevallig dat hij uit
                 >> Gerkesklooster komt.
                 >> Het ligt alleen niet in Kollumerland, zoals het boek zegt, maar in
                 >> Achtkarspelen, daar wel vlak bij.
                 >> Mogelijk kwamen ze daarvoor uit Kollumerland?
                 >>
                 > KNIPKNIP
                 >
                 >
                 >
                 >
                 >
                 > ------------------------------------
                 >
                 > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
                 >
                 > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
                 > juli 1999 geposte berichten staat op
                 > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
                 >
                 > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                 > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
                 > Yahoo! Groups Links
                 >
                 >
                 >
                 >
                 >
                 > ------------------------------------
                 >
                 > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
                 >
                 > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
                 > juli 1999 geposte berichten staat op
                 > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
                 >
                 > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                 > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
                 > Yahoo! Groups Links
                 >
                 >
                 >
                • sonja neyen
                 Bedankt Ad groet Sonja ... From: Ad Rienks To: Sent: Saturday, May 01, 2010 9:57 PM Subject: Re:
                 Message 16 of 30 , May 1, 2010
                  Bedankt Ad
                  groet Sonja
                  ----- Original Message -----
                  From: "Ad Rienks" <kwibus@...>
                  To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                  Sent: Saturday, May 01, 2010 9:57 PM
                  Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno
                  Heebel - Brouwer


                  > Sonja,
                  >
                  > DG betekent doopsgezind, oftewel Men(no)nisten.
                  >
                  > ----- Original Message -----
                  > From: "sonja neyen" <samneyen@...>
                  > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                  > Sent: Saturday, May 01, 2010 3:20 PM
                  > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno
                  > Heebel - Brouwer
                  >
                  >
                  >> Hoi
                  >> Nou zo was het niet helemaal hoor
                  >> Na lang zoeken en niets vinden deed ik een stap terug in de zoektocht
                  >> Dat heeft mij wel eens eerder geholpen.
                  >> Heb mij eerst heel lang vastgehouden aan Vorstermans en van Oijen.
                  >> Ik weet alleen niet hoe die aan hun info kwamen vandaar.
                  >> Ben ook wat verder in de fam.Velda gedoken en Kutsch in de hoop een
                  >> aanwijzing te vinden.
                  >> Ben niet zo goed in zoeken te Friesland als jij.
                  >> Jij geeft mij nu info dat Surhuisterveen door Mennonisten is aangelegd ca
                  >> 1600, daarvan had ik geen idee.
                  >> Dat er een zekere Minne preekte in Gerkesklooster is al een hele stap
                  >> vooruit.
                  >> Als jij ooit eens wat hier in de omgeving zoekt meld je dan maar, daar
                  >> ben
                  >> ik beter in dan Friesland.
                  >> Wat is DG?
                  >> Dat er een potje geld was om iemand Priester te laten worden was mij ook
                  >> onbekend.
                  >> Het enige dat ik weet dat is dat hij in Utrecht als Priester is gewijd.
                  >> Ik nam dat aan omdat al de nazaten die ik had gevonden nu niet echt
                  >> onbemiddeld waren en allemaal huwden met
                  >> belangrijke mensen en vroeger huwde ze volgens mij niet met de tuinman of
                  >> ik
                  >> moet mij weer vergissen.
                  >> Het is echter alleen maar gissen, voor het zelfde geld was Menno wel een
                  >> kind van een arme boer uit Witmarsum
                  >> In 1520 was hij 24 jaar dat is alles wat ik heb gevonden over een datum
                  >> omdat hij toen te Pinjum ging werken.
                  >> Heb gevonden dat dat ca 2 km van Witmarsum ligt.
                  >> Hij verstopte zich later in het huis van Herman en Gerrit Jansz. dat lag
                  >> 1
                  >> km Zuid Oost van Witmarsum.
                  >> Kon ook niet vinden welk dorp dat dan moet zijn geweest destijds. Daar
                  >> huwde
                  >> hij destijds Geertruyd Hoyer.
                  >> groet Sonja
                  >>
                  >> ----- Original Message -----
                  >> From: "reyacta" <mhuisman2@...>
                  >> To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                  >> Sent: Saturday, May 01, 2010 1:00 PM
                  >> Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno
                  >> Heebel -
                  >> Brouwer
                  >>
                  >>
                  >> Hoi,
                  >>
                  >> Men kan zeggen: ik zie geen bewijs, dus is het niet zo, weg ermee
                  >> of men kan kijken of er een grond van waarheid in zit,
                  >> hoe aannemelijk iets is.
                  >> Hoe groot is de kans dat een nazaat elders in Nederland uitgerekend
                  >> Gerkesklooster noemt, van alle dorpen die er zijn?
                  >> Is dat toeval, is dat klok en klepel, is dat wishful thinking, is dat
                  >> interessant doen, is het dan waar? wat is het?
                  >>
                  >>
                  >> DG Gerkesklooster viel waarschijnlijk onder Surhuisterveen,
                  >> wat zelf begin 1600 door mennisten ontgonnen en aangelegd is.
                  >> (bron: van der Aa).
                  >>
                  >> Uit lidmaten boek Feanster mennisten:
                  >>
                  >> 740 Minne N.
                  >> [bron: `Surhuisterveen, een dorpsstudie' door A. Tjoeker (1947),
                  >> pagina
                  >> 23:
                  >> Was Gabbe Paulus in 1643 te Surhuisterveen begraven, zijn opvolger is
                  >> misschien een zekere Minne geweest, die in die dagen te Gerkesklooster
                  >> preekte."
                  >>
                  >>
                  >> http://www.doopsgezindsurhuisterveen.nl/naamlijst_leden_1570___1730.htm
                  >>
                  >>
                  >> Is die Minne nu via overlevering (=doorvertelde familiegeschiedenis) bij
                  >> een
                  >> nazaat terecht gekomen, die het Vorsterman vertelde?
                  >> (Ik neem tenminste aan dat hij een nazaat/nazaten gesproken heeft. Hij
                  >> heeft
                  >> het niet uit de krant, denk ik.
                  >> Is hij daarbij naar Friesland gereist, voor de meest betrouwbare,
                  >> of heeft hij een 'emigrant', want ze zwermen half nederland door -
                  >> gesproken?.
                  >>
                  >> of hadden de diverse nazaten tijdens hun studies DG bestudeerd,
                  >> wat ik me bij de dominees nog wel voor kan stellen,
                  >> ik heb het niet nagekeken op wie er zelf weer DG werd,
                  >> en is hij door hun eigen verhalen heengeweven?
                  >> Of heeft Vorsterman zelf, die allerlei bronnen op een rijtje zette gezien
                  >> zijn andere boeken, en die de DG geschiedenis dus zal kennen, hem eraan
                  >> geknoopt?
                  >> Hoeveel DG geschiedenis was er destijds in omloop,
                  >> hoe bekend/beroemd was Surhuisterveen/Gerkesklooster,
                  >> en hoe groot is de kans dat je 1 naam onthoudt?
                  >>
                  >>
                  >> De precieze data kunnen trouwens uit een familiebijbel of -boekje komen,
                  >> er zijn meer families waar de 5e generatie eens alles op is gaan
                  >> schrijven
                  >> en getracht heeft van alles te achterhalen.
                  >> Soms zijn die boekjes bewaard, in archieven of nog steeds bij nazaten,
                  >> en soms zijn ze toch gesneuveld.
                  >>
                  >> O, nog uit een eerdere discussie:
                  >> "hij was geen arme boer, die worden geen priester".
                  >> We hadden hier laatst 500 jaar Geertruids-leen,
                  >> dat is een soort fonds ingesteld om arme mensen te kunnen laten studeren.
                  >> Er zijn 50 van zulke lenen/fondsen in Friesland, de een wat ouder dan de
                  >> ander,
                  >> soms algemeen en soms idd specifiek voor priester/dominee opleidingen.
                  >> Kerken hadden zelf ook wel potjes geld achter de hand, om nieuwe aanwas
                  >> te
                  >> kunnen bekostigen.
                  >>
                  >> groet Margreet
                  >>
                  >>
                  >>
                  >> --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "reyacta" <mhuisman2@...>
                  >> wrote:
                  >>>
                  >>> Hoi,
                  >>>
                  >>> Iemand wees me op eerdere discussies hierover:
                  >>>
                  >>> http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/message/45326?var=1
                  >>> http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/message/45335
                  >>>
                  >>>
                  >>> In het burgerboek staat niet meer dan die korte notitie,
                  >>> maar ik vind het nu wel heeeeeeeeeeeeeel toevallig dat hij uit
                  >>> Gerkesklooster komt.
                  >>> Het ligt alleen niet in Kollumerland, zoals het boek zegt, maar in
                  >>> Achtkarspelen, daar wel vlak bij.
                  >>> Mogelijk kwamen ze daarvoor uit Kollumerland?
                  >>>
                  >> KNIPKNIP
                  >>
                  >>
                  >>
                  >>
                  >>
                  >> ------------------------------------
                  >>
                  >> Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
                  >>
                  >> Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
                  >> juli 1999 geposte berichten staat op
                  >> http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
                  >>
                  >> Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                  >> Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
                  >> Yahoo! Groups Links
                  >>
                  >>
                  >>
                  >>
                  >>
                  >> ------------------------------------
                  >>
                  >> Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
                  >>
                  >> Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
                  >> juli 1999 geposte berichten staat op
                  >> http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
                  >>
                  >> Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                  >> Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
                  >> Yahoo! Groups Links
                  >>
                  >>
                  >>
                  >
                  >
                  >
                  > ------------------------------------
                  >
                  > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
                  >
                  > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
                  > juli 1999 geposte berichten staat op
                  > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
                  >
                  > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                  > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
                  > Yahoo! Groups Links
                  >
                  >
                  >
                 • reyacta
                  Hoi, wat betreft Vorsterman(s) en zijn bronnen: deels verzamelde hij zelf, deels nam hij over uit de collectie van J.H. Scheffer in 1884. In dat jaar
                  Message 17 of 30 , May 2, 2010
                   Hoi,

                   wat betreft Vorsterman(s) en zijn bronnen:
                   deels verzamelde hij zelf,
                   deels nam hij over uit de collectie van J.H. Scheffer in 1884.

                   In dat jaar publiceerde hij ook zijn Dictionnaire nobiliaire. Répertoire des généalogies et des documents généalogiques qui se trouvent dans la bibliothèque, les collections et les archives de A.A. Vorsterman van Oyen ; vijf jaar later gevolgd door een Supplement .
                   Beide delen bevatten lijsten met zo'n 72.000 namen van families waarover hij gegevens bezat.
                   (Ook bij Tresoar in de bieb).

                   Na zijn dood:
                   "A: Delen van het familiearchief-Vorsterman van Oyen berusten bij het Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage en bij A.G van der Steur te Haarlem."

                   "P: Onvolledige bibliografie tot 1904 in:
                   A.A. Vorsterman van Oyen, Genealogische, heraldische of geschiedkundige werken geschreven door A.A. Vorsterman van Oyen of onder zijne leiding uitgevoerd van 1871-1904 (Rijswijk, 1904).

                   Overzichten van zijn voornaamste publikaties ook in:
                   A.A. Vorsterman van Oyen, Genealogie van het geslacht Van Oyen, Cock van Oyen, Van Oyen zu Fürstenstein en Vorsterman van Oyen (Groningen, 1888) 10-11,
                   en in het onder L genoemde levensbericht van G. Fuldauer."

                   Zo'n eigen familiearchief kan ook zijn aantekeningen bevatten.
                   Beetje lastig zoeken, vrees ik, hij had die collectie van 72.000 namen,
                   en daarnaast waren delen van zijn archief al eerder geveild wegens faillissementen.

                   Bron voor dit alles:
                   http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn4/vorster
                   Artikel heeft voors en tegens, zodat we misschien een beetje beter kunnen beoordelen hoe betrouwbaar het is - of waar het allemaal vandaan kwam.

                   Ik heb verder geprobeerd te achterhalen wie het wapen geregistreerd heeft,
                   en waar, en waar diegene dan zelf woonde,
                   maar dat heb ik nog niet kunnen vinden.
                   Staat dat wel op ergens in dat hele artikel op die CD????????????
                   Mogelijk heeft die namelijk gelijk een stamboom ingeleverd, en ligt die dan ook ergens in een provinciaal archief.

                   Heb je CBG en NGV al helemaal uitgespit?
                   De meeste families die een boek uitgeven leggen ook een exemplaar daar neer,
                   en in hun eigen provincie-archief, en in het archief waar de familie begon.
                   De meeste archieven kun je online doorzoeken op wat ze in hun bibliotheken hebben.
                   Er zijn bij mijn weten echter meerdere families Brouwers in/van Leeuwarden.
                   (1808 13 namen, niet allemaal familie bij mijn weten - en 1811 8).


                   groet Margreet                   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@...> wrote:
                   >
                   > Hoi
                   > Nou zo was het niet helemaal hoor
                   > Na lang zoeken en niets vinden deed ik een stap terug in de zoektocht
                   > Dat heeft mij wel eens eerder geholpen.
                   > Heb mij eerst heel lang vastgehouden aan Vorstermans en van Oijen.
                   > Ik weet alleen niet hoe die aan hun info kwamen vandaar.


                   > Ben ook wat verder in de fam.Velda gedoken en Kutsch in de hoop een
                   > aanwijzing te vinden.
                   > Ben niet zo goed in zoeken te Friesland als jij.
                   > Jij geeft mij nu info dat Surhuisterveen door Mennonisten is aangelegd ca
                   > 1600, daarvan had ik geen idee.
                   > Dat er een zekere Minne preekte in Gerkesklooster is al een hele stap
                   > vooruit.
                   > Als jij ooit eens wat hier in de omgeving zoekt meld je dan maar, daar ben
                   > ik beter in dan Friesland.
                   > Wat is DG?
                   > Dat er een potje geld was om iemand Priester te laten worden was mij ook
                   > onbekend.
                   > Het enige dat ik weet dat is dat hij in Utrecht als Priester is gewijd.
                   > Ik nam dat aan omdat al de nazaten die ik had gevonden nu niet echt
                   > onbemiddeld waren en allemaal huwden met
                   > belangrijke mensen en vroeger huwde ze volgens mij niet met de tuinman of ik
                   > moet mij weer vergissen.
                   > Het is echter alleen maar gissen, voor het zelfde geld was Menno wel een
                   > kind van een arme boer uit Witmarsum
                   > In 1520 was hij 24 jaar dat is alles wat ik heb gevonden over een datum
                   > omdat hij toen te Pinjum ging werken.
                   > Heb gevonden dat dat ca 2 km van Witmarsum ligt.
                   > Hij verstopte zich later in het huis van Herman en Gerrit Jansz. dat lag 1
                   > km Zuid Oost van Witmarsum.
                   > Kon ook niet vinden welk dorp dat dan moet zijn geweest destijds. Daar huwde
                   > hij destijds Geertruyd Hoyer.
                   > groet Sonja
                   >
                   KNIPKNIP
                  • sonja neyen
                   Hoi, Er zijn volgens mij ook meerdere families Brouwer, eentje heeft mijn interesse buiten die van mij omdat het mennonisten waren in Aalsmeer rond 1600 Ik heb
                   Message 18 of 30 , May 2, 2010
                    Hoi,
                    Er zijn volgens mij ook meerdere families Brouwer, eentje heeft mijn
                    interesse buiten die van mij omdat het mennonisten waren in Aalsmeer rond
                    1600
                    Ik heb daar echter geen aansluiting kunnen vinden tot nu toe omdat daar de
                    oudste bekende ook niet een geheel zekere zaak is.
                    Ik zeg dat omdat de dochter van menno zich aansloot bij de Waterlanders, die
                    kom ik echter ook in jouw Gerkesklooster tegen die Waterlanders.
                    Velen die het beroep Brouwer hadden kozen dat ook als achternaam, maar bij
                    die van mij kom ik de achternaam toch al iets vroeger tegen dacht ik. Ik zag
                    op Ameland ook al vroeg de naam Brouwer opduiken. Maar dat heb ik nog niet
                    echt uitgezocht. Het is nu niet een gemakkelijk te vinden naam, net als
                    Jansen.
                    Ik heb nog niet alles op het CBG nageplozen, moet er hoog nodig weer eens
                    naar toe.
                    Zit momenteel door de thuis situatie (man been geamputeerd) even aan de PC
                    gebakken.
                    IK zal ook eens kijken of ik kan achterhalen wie het wapen van Brouwer heeft
                    laten registreren.
                    Je hebt echt veel uitgeplozen van Vorsterman en van Oyen , hartstikke goed.
                    Zag in Gerkesklooster wel vaak de naam Halbe en Hebel staan.
                    groetjes Sonja

                    ----- Original Message -----
                    From: "reyacta" <mhuisman2@...>
                    To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                    Sent: Sunday, May 02, 2010 3:19 PM
                    Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno Heebel -
                    Brouwer


                    Hoi,

                    wat betreft Vorsterman(s) en zijn bronnen:
                    deels verzamelde hij zelf,
                    deels nam hij over uit de collectie van J.H. Scheffer in 1884.

                    In dat jaar publiceerde hij ook zijn Dictionnaire nobiliaire. Répertoire des
                    généalogies et des documents généalogiques qui se trouvent dans la
                    bibliothèque, les collections et les archives de A.A. Vorsterman van Oyen ;
                    vijf jaar later gevolgd door een Supplement .
                    Beide delen bevatten lijsten met zo'n 72.000 namen van families waarover hij
                    gegevens bezat.
                    (Ook bij Tresoar in de bieb).

                    Na zijn dood:
                    "A: Delen van het familiearchief-Vorsterman van Oyen berusten bij het
                    Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage en bij A.G van der Steur te
                    Haarlem."

                    "P: Onvolledige bibliografie tot 1904 in:
                    A.A. Vorsterman van Oyen, Genealogische, heraldische of geschiedkundige
                    werken geschreven door A.A. Vorsterman van Oyen of onder zijne leiding
                    uitgevoerd van 1871-1904 (Rijswijk, 1904).

                    Overzichten van zijn voornaamste publikaties ook in:
                    A.A. Vorsterman van Oyen, Genealogie van het geslacht Van Oyen, Cock van
                    Oyen, Van Oyen zu Fürstenstein en Vorsterman van Oyen (Groningen, 1888)
                    10-11,
                    en in het onder L genoemde levensbericht van G. Fuldauer."

                    Zo'n eigen familiearchief kan ook zijn aantekeningen bevatten.
                    Beetje lastig zoeken, vrees ik, hij had die collectie van 72.000 namen,
                    en daarnaast waren delen van zijn archief al eerder geveild wegens
                    faillissementen.

                    Bron voor dit alles:
                    http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn4/vorster
                    Artikel heeft voors en tegens, zodat we misschien een beetje beter kunnen
                    beoordelen hoe betrouwbaar het is - of waar het allemaal vandaan kwam.

                    Ik heb verder geprobeerd te achterhalen wie het wapen geregistreerd heeft,
                    en waar, en waar diegene dan zelf woonde,
                    maar dat heb ik nog niet kunnen vinden.
                    Staat dat wel op ergens in dat hele artikel op die CD????????????
                    Mogelijk heeft die namelijk gelijk een stamboom ingeleverd, en ligt die dan
                    ook ergens in een provinciaal archief.

                    Heb je CBG en NGV al helemaal uitgespit?
                    De meeste families die een boek uitgeven leggen ook een exemplaar daar neer,
                    en in hun eigen provincie-archief, en in het archief waar de familie begon.
                    De meeste archieven kun je online doorzoeken op wat ze in hun bibliotheken
                    hebben.
                    Er zijn bij mijn weten echter meerdere families Brouwers in/van Leeuwarden.
                    (1808 13 namen, niet allemaal familie bij mijn weten - en 1811 8).


                    groet Margreet                    --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@...>
                    wrote:
                    >
                    > Hoi
                    > Nou zo was het niet helemaal hoor
                    > Na lang zoeken en niets vinden deed ik een stap terug in de zoektocht
                    > Dat heeft mij wel eens eerder geholpen.
                    > Heb mij eerst heel lang vastgehouden aan Vorstermans en van Oijen.
                    > Ik weet alleen niet hoe die aan hun info kwamen vandaar.


                    > Ben ook wat verder in de fam.Velda gedoken en Kutsch in de hoop een
                    > aanwijzing te vinden.
                    > Ben niet zo goed in zoeken te Friesland als jij.
                    > Jij geeft mij nu info dat Surhuisterveen door Mennonisten is aangelegd ca
                    > 1600, daarvan had ik geen idee.
                    > Dat er een zekere Minne preekte in Gerkesklooster is al een hele stap
                    > vooruit.
                    > Als jij ooit eens wat hier in de omgeving zoekt meld je dan maar, daar ben
                    > ik beter in dan Friesland.
                    > Wat is DG?
                    > Dat er een potje geld was om iemand Priester te laten worden was mij ook
                    > onbekend.
                    > Het enige dat ik weet dat is dat hij in Utrecht als Priester is gewijd.
                    > Ik nam dat aan omdat al de nazaten die ik had gevonden nu niet echt
                    > onbemiddeld waren en allemaal huwden met
                    > belangrijke mensen en vroeger huwde ze volgens mij niet met de tuinman of
                    > ik
                    > moet mij weer vergissen.
                    > Het is echter alleen maar gissen, voor het zelfde geld was Menno wel een
                    > kind van een arme boer uit Witmarsum
                    > In 1520 was hij 24 jaar dat is alles wat ik heb gevonden over een datum
                    > omdat hij toen te Pinjum ging werken.
                    > Heb gevonden dat dat ca 2 km van Witmarsum ligt.
                    > Hij verstopte zich later in het huis van Herman en Gerrit Jansz. dat lag 1
                    > km Zuid Oost van Witmarsum.
                    > Kon ook niet vinden welk dorp dat dan moet zijn geweest destijds. Daar
                    > huwde
                    > hij destijds Geertruyd Hoyer.
                    > groet Sonja
                    >
                    KNIPKNIP
                    ------------------------------------

                    Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl

                    Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
                    juli 1999 geposte berichten staat op
                    http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

                    Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                    Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
                    Yahoo! Groups Links
                   • reyacta
                    Hoi, Ik bedoelde meer online - CBG en NGV, hun collecties en wie er meer onderzoek doen zijn doorzoekbaar. Maar, lastige naam inderdaad. Vorsterman stamboom
                    Message 19 of 30 , May 2, 2010
                     Hoi,

                     Ik bedoelde meer online - CBG en NGV,
                     hun collecties en wie er meer onderzoek doen zijn doorzoekbaar.
                     Maar, lastige naam inderdaad.

                     Vorsterman stamboom staat ook op internet, geen Brouwer in de voorouders, voor zover ik kan zien
                     (dus niet aan hem zelf overgeleverd van een grootmoeder of zo).
                     Niet alle broers en zussen staan er ook met huwelijken,
                     dus misschien zit er nog wel iets aangetrouwds.
                     En anders heeft hij (of een medewerker) toch zelf in de friese archieven gesprokkeld.

                     groet Margreet
                     NB1 De Ommelanden liggen om de stad Groningen heen, oorspronkelijk fries zelfs. (wikipedia)
                     Met een groot klooster Aduard.
                     NB2 - ik heb in Witmarsum gewoond, ik denk dat 1 km zuidoost ervan nog gewoon bij Witmarsum hoort.
                     Hier is het oude preekhuis ingetekend - op een kaart uit 1718.
                     http://www2.tresoar.nl/digicollectie/object.php?object=234&menu=1&zveld=Wonseradeel
                     De kaart van 1664 verschilt daar niet veel van, qua dorpen.                     --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@...> wrote:
                     >
                     > Hoi,
                     > Er zijn volgens mij ook meerdere families Brouwer, eentje heeft mijn
                     > interesse buiten die van mij omdat het mennonisten waren in Aalsmeer rond
                     > 1600
                     > Ik heb daar echter geen aansluiting kunnen vinden tot nu toe omdat daar de
                     > oudste bekende ook niet een geheel zekere zaak is.
                     > Ik zeg dat omdat de dochter van menno zich aansloot bij de Waterlanders, die
                     > kom ik echter ook in jouw Gerkesklooster tegen die Waterlanders.
                     > Velen die het beroep Brouwer hadden kozen dat ook als achternaam, maar bij
                     > die van mij kom ik de achternaam toch al iets vroeger tegen dacht ik. Ik zag
                     > op Ameland ook al vroeg de naam Brouwer opduiken. Maar dat heb ik nog niet
                     > echt uitgezocht. Het is nu niet een gemakkelijk te vinden naam, net als
                     > Jansen.
                     > Ik heb nog niet alles op het CBG nageplozen, moet er hoog nodig weer eens
                     > naar toe.
                     > Zit momenteel door de thuis situatie (man been geamputeerd) even aan de PC
                     > gebakken.
                     > IK zal ook eens kijken of ik kan achterhalen wie het wapen van Brouwer heeft
                     > laten registreren.
                     > Je hebt echt veel uitgeplozen van Vorsterman en van Oyen , hartstikke goed.
                     > Zag in Gerkesklooster wel vaak de naam Halbe en Hebel staan.
                     > groetjes Sonja
                     >
                     KNNIPKNIP
                    • sonja neyen
                     Hoi Bij het CBG staat dat de bron Vorsterman en van Oyen is van het wapen lakzegel is Brouwer Koumans van Limburg en van Meeteren (is allemaal Brouwer met
                     Message 20 of 30 , May 2, 2010
                      Hoi
                      Bij het CBG staat dat de bron Vorsterman en van Oyen is van het wapen
                      lakzegel is Brouwer Koumans van Limburg en van Meeteren (is allemaal Brouwer
                      met aangeplate namen van aangetrouwde)
                      op de CD geen verdere info.
                      Leuk dat je Witmarsum kent, moet er t.z.t. toch echt ens een kijkje gaan
                      nemen.
                      Was 3 jaar geleden in EE maar geen tijd om een ommetje te maken. Wel jammer.
                      Sonja
                      ----- Original Message -----
                      From: "reyacta" <mhuisman2@...>
                      To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                      Sent: Sunday, May 02, 2010 10:27 PM
                      Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno Heebel -
                      Brouwer


                      Hoi,

                      Ik bedoelde meer online - CBG en NGV,
                      hun collecties en wie er meer onderzoek doen zijn doorzoekbaar.
                      Maar, lastige naam inderdaad.

                      Vorsterman stamboom staat ook op internet, geen Brouwer in de voorouders,
                      voor zover ik kan zien
                      (dus niet aan hem zelf overgeleverd van een grootmoeder of zo).
                      Niet alle broers en zussen staan er ook met huwelijken,
                      dus misschien zit er nog wel iets aangetrouwds.
                      En anders heeft hij (of een medewerker) toch zelf in de friese archieven
                      gesprokkeld.

                      groet Margreet
                      NB1 De Ommelanden liggen om de stad Groningen heen, oorspronkelijk fries
                      zelfs. (wikipedia)
                      Met een groot klooster Aduard.
                      NB2 - ik heb in Witmarsum gewoond, ik denk dat 1 km zuidoost ervan nog
                      gewoon bij Witmarsum hoort.
                      Hier is het oude preekhuis ingetekend - op een kaart uit 1718.
                      http://www2.tresoar.nl/digicollectie/object.php?object=234&menu=1&zveld=Wonseradeel
                      De kaart van 1664 verschilt daar niet veel van, qua dorpen.                      --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@...>
                      wrote:
                      >
                      > Hoi,
                      > Er zijn volgens mij ook meerdere families Brouwer, eentje heeft mijn
                      > interesse buiten die van mij omdat het mennonisten waren in Aalsmeer rond
                      > 1600
                      > Ik heb daar echter geen aansluiting kunnen vinden tot nu toe omdat daar de
                      > oudste bekende ook niet een geheel zekere zaak is.
                      > Ik zeg dat omdat de dochter van menno zich aansloot bij de Waterlanders,
                      > die
                      > kom ik echter ook in jouw Gerkesklooster tegen die Waterlanders.
                      > Velen die het beroep Brouwer hadden kozen dat ook als achternaam, maar bij
                      > die van mij kom ik de achternaam toch al iets vroeger tegen dacht ik. Ik
                      > zag
                      > op Ameland ook al vroeg de naam Brouwer opduiken. Maar dat heb ik nog niet
                      > echt uitgezocht. Het is nu niet een gemakkelijk te vinden naam, net als
                      > Jansen.
                      > Ik heb nog niet alles op het CBG nageplozen, moet er hoog nodig weer eens
                      > naar toe.
                      > Zit momenteel door de thuis situatie (man been geamputeerd) even aan de PC
                      > gebakken.
                      > IK zal ook eens kijken of ik kan achterhalen wie het wapen van Brouwer
                      > heeft
                      > laten registreren.
                      > Je hebt echt veel uitgeplozen van Vorsterman en van Oyen , hartstikke
                      > goed.
                      > Zag in Gerkesklooster wel vaak de naam Halbe en Hebel staan.
                      > groetjes Sonja
                      >
                      KNNIPKNIP                      ------------------------------------

                      Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl

                      Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
                      juli 1999 geposte berichten staat op
                      http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

                      Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                      Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
                      Yahoo! Groups Links
                     • Douwe
                      Dag Sonja, In de familie Wierdeman/ Wijrdeman/ Wyrdeman komt rond 1800 een aantal keer de naam Meinderd en Hebels/ Ebeltje voor: (1)Ebeltje Meinders Wierdeman
                      Message 21 of 30 , May 2, 2010
                       Dag Sonja,

                       In de familie Wierdeman/ Wijrdeman/ Wyrdeman komt rond 1800 een aantal keer de naam Meinderd en Hebels/ Ebeltje voor: (1)Ebeltje Meinders Wierdeman (circa 1800), getr met Derk Klaassens Bolt, en (2) Sieke Hebels getr met Meinderd Klaassens (Wierdeman) circa 1770 en (3)Ebeltje Hindriks Smit getr met Albert Wierdeman in Tjamsweer, Opwierde (Appingedam).
                       Misschien heeft het niets te betekenen voor jouw speurtocht, maar ik dacht het toch maar even aan je te melden... Je weet ten slotte maar nooit!

                       groet

                       Douwe                       ----- Original Message -----
                       From: sonja neyen
                       To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
                       Sent: Sunday, May 02, 2010 11:12 PM
                       Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno Heebel - Brouwer                       Hoi
                       Bij het CBG staat dat de bron Vorsterman en van Oyen is van het wapen
                       lakzegel is Brouwer Koumans van Limburg en van Meeteren (is allemaal Brouwer
                       met aangeplate namen van aangetrouwde)
                       op de CD geen verdere info.
                       Leuk dat je Witmarsum kent, moet er t.z.t. toch echt ens een kijkje gaan
                       nemen.
                       Was 3 jaar geleden in EE maar geen tijd om een ommetje te maken. Wel jammer.
                       Sonja
                       ----- Original Message -----
                       From: "reyacta" <mhuisman2@...>
                       To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                       Sent: Sunday, May 02, 2010 10:27 PM
                       Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno Heebel -
                       Brouwer

                       Hoi,

                       Ik bedoelde meer online - CBG en NGV,
                       hun collecties en wie er meer onderzoek doen zijn doorzoekbaar.
                       Maar, lastige naam inderdaad.

                       Vorsterman stamboom staat ook op internet, geen Brouwer in de voorouders,
                       voor zover ik kan zien
                       (dus niet aan hem zelf overgeleverd van een grootmoeder of zo).
                       Niet alle broers en zussen staan er ook met huwelijken,
                       dus misschien zit er nog wel iets aangetrouwds.
                       En anders heeft hij (of een medewerker) toch zelf in de friese archieven
                       gesprokkeld.

                       groet Margreet
                       NB1 De Ommelanden liggen om de stad Groningen heen, oorspronkelijk fries
                       zelfs. (wikipedia)
                       Met een groot klooster Aduard.
                       NB2 - ik heb in Witmarsum gewoond, ik denk dat 1 km zuidoost ervan nog
                       gewoon bij Witmarsum hoort.
                       Hier is het oude preekhuis ingetekend - op een kaart uit 1718.
                       http://www2.tresoar.nl/digicollectie/object.php?object=234&menu=1&zveld=Wonseradeel
                       De kaart van 1664 verschilt daar niet veel van, qua dorpen.

                       --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@...>
                       wrote:
                       >
                       > Hoi,
                       > Er zijn volgens mij ook meerdere families Brouwer, eentje heeft mijn
                       > interesse buiten die van mij omdat het mennonisten waren in Aalsmeer rond
                       > 1600
                       > Ik heb daar echter geen aansluiting kunnen vinden tot nu toe omdat daar de
                       > oudste bekende ook niet een geheel zekere zaak is.
                       > Ik zeg dat omdat de dochter van menno zich aansloot bij de Waterlanders,
                       > die
                       > kom ik echter ook in jouw Gerkesklooster tegen die Waterlanders.
                       > Velen die het beroep Brouwer hadden kozen dat ook als achternaam, maar bij
                       > die van mij kom ik de achternaam toch al iets vroeger tegen dacht ik. Ik
                       > zag
                       > op Ameland ook al vroeg de naam Brouwer opduiken. Maar dat heb ik nog niet
                       > echt uitgezocht. Het is nu niet een gemakkelijk te vinden naam, net als
                       > Jansen.
                       > Ik heb nog niet alles op het CBG nageplozen, moet er hoog nodig weer eens
                       > naar toe.
                       > Zit momenteel door de thuis situatie (man been geamputeerd) even aan de PC
                       > gebakken.
                       > IK zal ook eens kijken of ik kan achterhalen wie het wapen van Brouwer
                       > heeft
                       > laten registreren.
                       > Je hebt echt veel uitgeplozen van Vorsterman en van Oyen , hartstikke
                       > goed.
                       > Zag in Gerkesklooster wel vaak de naam Halbe en Hebel staan.
                       > groetjes Sonja
                       >
                       KNNIPKNIP

                       ------------------------------------

                       Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl

                       Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
                       juli 1999 geposte berichten staat op
                       http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

                       Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                       Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
                       Yahoo! Groups Links

                       [Non-text portions of this message have been removed]
                      • sonja neyen
                       Ha die Douwe Eerst maar eens hoe gaat ie? Zag dat je de Keldermannen nu compleet had of bijna compleet Twee is dat ik nog geen Wierdeman of varianten ben tegen
                       Message 22 of 30 , May 2, 2010
                        Ha die Douwe
                        Eerst maar eens hoe gaat ie?
                        Zag dat je de Keldermannen nu compleet had of bijna compleet
                        Twee is dat ik nog geen Wierdeman of varianten ben tegen gekomen, ik hou het
                        in gedachten
                        Ik denk nu toch ook dat ik in Gerkesklooster moet zoeken.
                        Ik ben nu eerst aan het uit vlooien wie het wapen Brouwer heeft laten
                        registreren.
                        Ik denk Broerius Brouwer maar weet het niet zeker.
                        Zag wel dat er in Burgers van Amsterdam iets stond.
                        groet Sonja
                        ----- Original Message -----
                        From: "Douwe" <douwe@...>
                        To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                        Sent: Monday, May 03, 2010 12:00 AM
                        Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno
                        Heebel - Brouwer


                        Dag Sonja,

                        In de familie Wierdeman/ Wijrdeman/ Wyrdeman komt rond 1800 een aantal keer
                        de naam Meinderd en Hebels/ Ebeltje voor: (1)Ebeltje Meinders Wierdeman
                        (circa 1800), getr met Derk Klaassens Bolt, en (2) Sieke Hebels getr met
                        Meinderd Klaassens (Wierdeman) circa 1770 en (3)Ebeltje Hindriks Smit getr
                        met Albert Wierdeman in Tjamsweer, Opwierde (Appingedam).
                        Misschien heeft het niets te betekenen voor jouw speurtocht, maar ik dacht
                        het toch maar even aan je te melden... Je weet ten slotte maar nooit!

                        groet

                        Douwe                        ----- Original Message -----
                        From: sonja neyen
                        To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
                        Sent: Sunday, May 02, 2010 11:12 PM
                        Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno
                        Heebel - Brouwer                        Hoi
                        Bij het CBG staat dat de bron Vorsterman en van Oyen is van het wapen
                        lakzegel is Brouwer Koumans van Limburg en van Meeteren (is allemaal
                        Brouwer
                        met aangeplate namen van aangetrouwde)
                        op de CD geen verdere info.
                        Leuk dat je Witmarsum kent, moet er t.z.t. toch echt ens een kijkje gaan
                        nemen.
                        Was 3 jaar geleden in EE maar geen tijd om een ommetje te maken. Wel
                        jammer.
                        Sonja
                        ----- Original Message -----
                        From: "reyacta" <mhuisman2@...>
                        To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                        Sent: Sunday, May 02, 2010 10:27 PM
                        Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno Heebel -
                        Brouwer

                        Hoi,

                        Ik bedoelde meer online - CBG en NGV,
                        hun collecties en wie er meer onderzoek doen zijn doorzoekbaar.
                        Maar, lastige naam inderdaad.

                        Vorsterman stamboom staat ook op internet, geen Brouwer in de voorouders,
                        voor zover ik kan zien
                        (dus niet aan hem zelf overgeleverd van een grootmoeder of zo).
                        Niet alle broers en zussen staan er ook met huwelijken,
                        dus misschien zit er nog wel iets aangetrouwds.
                        En anders heeft hij (of een medewerker) toch zelf in de friese archieven
                        gesprokkeld.

                        groet Margreet
                        NB1 De Ommelanden liggen om de stad Groningen heen, oorspronkelijk fries
                        zelfs. (wikipedia)
                        Met een groot klooster Aduard.
                        NB2 - ik heb in Witmarsum gewoond, ik denk dat 1 km zuidoost ervan nog
                        gewoon bij Witmarsum hoort.
                        Hier is het oude preekhuis ingetekend - op een kaart uit 1718.
                        http://www2.tresoar.nl/digicollectie/object.php?object=234&menu=1&zveld=Wonseradeel
                        De kaart van 1664 verschilt daar niet veel van, qua dorpen.

                        --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@...>
                        wrote:
                        >
                        > Hoi,
                        > Er zijn volgens mij ook meerdere families Brouwer, eentje heeft mijn
                        > interesse buiten die van mij omdat het mennonisten waren in Aalsmeer
                        rond
                        > 1600
                        > Ik heb daar echter geen aansluiting kunnen vinden tot nu toe omdat daar
                        de
                        > oudste bekende ook niet een geheel zekere zaak is.
                        > Ik zeg dat omdat de dochter van menno zich aansloot bij de Waterlanders,
                        > die
                        > kom ik echter ook in jouw Gerkesklooster tegen die Waterlanders.
                        > Velen die het beroep Brouwer hadden kozen dat ook als achternaam, maar
                        bij
                        > die van mij kom ik de achternaam toch al iets vroeger tegen dacht ik. Ik
                        > zag
                        > op Ameland ook al vroeg de naam Brouwer opduiken. Maar dat heb ik nog
                        niet
                        > echt uitgezocht. Het is nu niet een gemakkelijk te vinden naam, net als
                        > Jansen.
                        > Ik heb nog niet alles op het CBG nageplozen, moet er hoog nodig weer
                        eens
                        > naar toe.
                        > Zit momenteel door de thuis situatie (man been geamputeerd) even aan de
                        PC
                        > gebakken.
                        > IK zal ook eens kijken of ik kan achterhalen wie het wapen van Brouwer
                        > heeft
                        > laten registreren.
                        > Je hebt echt veel uitgeplozen van Vorsterman en van Oyen , hartstikke
                        > goed.
                        > Zag in Gerkesklooster wel vaak de naam Halbe en Hebel staan.
                        > groetjes Sonja
                        >
                        KNNIPKNIP

                        ------------------------------------

                        Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl

                        Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
                        juli 1999 geposte berichten staat op
                        http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

                        Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                        Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
                        Yahoo! Groups Links

                        [Non-text portions of this message have been removed]                        ------------------------------------

                        Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl

                        Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
                        juli 1999 geposte berichten staat op
                        http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

                        Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                        Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
                        Yahoo! Groups Links
                       • reyacta
                        Hoi, dat hele boek staat online: S. Blaupot ten Cate 1839 De geschiedenis van de Doopsgezinden in Friesland uit oorspronkelijke stukken en echte berigten.
                        Message 23 of 30 , May 3, 2010
                         Hoi,

                         dat hele boek staat online:
                         S. Blaupot ten Cate 1839
                         "De geschiedenis van de Doopsgezinden in Friesland"
                         uit oorspronkelijke stukken en echte berigten.
                         Lijkt me wel wat voor Vorsterman om dat gelezen te hebben.
                         http://www.wumkes.nl/index.php?volg=1&id=57
                         Met kaartje van Friesland waar ze zich ophielden
                         (nav Waterlanders ook in Gerkesklooster).

                         voor ons misschien interessant omdat er ook overleveringen in staan.

                         Klooster Aduard in de Ommelanden was meer een univ/hogeschool,
                         studiecentrum - dan een bid-klooster zeg maar,
                         met ook nog een soort vluchthuis in Groningen.
                         Misschien dat ze daarom vermoeden dat hij daarheen ging.

                         groet margreet
                         --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@...> wrote:
                         >
                         >
                         > Ha die Douwe
                         > Eerst maar eens hoe gaat ie?
                         > Zag dat je de Keldermannen nu compleet had of bijna compleet
                         > Twee is dat ik nog geen Wierdeman of varianten ben tegen gekomen, ik hou het
                         > in gedachten
                         > Ik denk nu toch ook dat ik in Gerkesklooster moet zoeken.
                         > Ik ben nu eerst aan het uit vlooien wie het wapen Brouwer heeft laten
                         > registreren.
                         > Ik denk Broerius Brouwer maar weet het niet zeker.
                         > Zag wel dat er in Burgers van Amsterdam iets stond.
                         > groet Sonja
                         > ----- Original Message -----
                         > From: "Douwe" <douwe@...>
                         > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                         > Sent: Monday, May 03, 2010 12:00 AM
                         > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno
                         > Heebel - Brouwer
                         >
                         >
                         > Dag Sonja,
                         >
                         > In de familie Wierdeman/ Wijrdeman/ Wyrdeman komt rond 1800 een aantal keer
                         > de naam Meinderd en Hebels/ Ebeltje voor: (1)Ebeltje Meinders Wierdeman
                         > (circa 1800), getr met Derk Klaassens Bolt, en (2) Sieke Hebels getr met
                         > Meinderd Klaassens (Wierdeman) circa 1770 en (3)Ebeltje Hindriks Smit getr
                         > met Albert Wierdeman in Tjamsweer, Opwierde (Appingedam).
                         > Misschien heeft het niets te betekenen voor jouw speurtocht, maar ik dacht
                         > het toch maar even aan je te melden... Je weet ten slotte maar nooit!
                         >
                         > groet
                         >
                         > Douwe
                         >
                         >
                         >
                         > ----- Original Message -----
                         > From: sonja neyen
                         > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
                         > Sent: Sunday, May 02, 2010 11:12 PM
                         > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno
                         > Heebel - Brouwer
                         >
                         >
                         >
                         > Hoi
                         > Bij het CBG staat dat de bron Vorsterman en van Oyen is van het wapen
                         > lakzegel is Brouwer Koumans van Limburg en van Meeteren (is allemaal
                         > Brouwer
                         > met aangeplate namen van aangetrouwde)
                         > op de CD geen verdere info.
                         > Leuk dat je Witmarsum kent, moet er t.z.t. toch echt ens een kijkje gaan
                         > nemen.
                         > Was 3 jaar geleden in EE maar geen tijd om een ommetje te maken. Wel
                         > jammer.
                         > Sonja
                         > ----- Original Message -----
                         > From: "reyacta" <mhuisman2@...>
                         > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                         > Sent: Sunday, May 02, 2010 10:27 PM
                         > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno Heebel -
                         > Brouwer
                         >
                         > Hoi,
                         >
                         > Ik bedoelde meer online - CBG en NGV,
                         > hun collecties en wie er meer onderzoek doen zijn doorzoekbaar.
                         > Maar, lastige naam inderdaad.
                         >
                         > Vorsterman stamboom staat ook op internet, geen Brouwer in de voorouders,
                         > voor zover ik kan zien
                         > (dus niet aan hem zelf overgeleverd van een grootmoeder of zo).
                         > Niet alle broers en zussen staan er ook met huwelijken,
                         > dus misschien zit er nog wel iets aangetrouwds.
                         > En anders heeft hij (of een medewerker) toch zelf in de friese archieven
                         > gesprokkeld.
                         >
                         > groet Margreet
                         > NB1 De Ommelanden liggen om de stad Groningen heen, oorspronkelijk fries
                         > zelfs. (wikipedia)
                         > Met een groot klooster Aduard.
                         > NB2 - ik heb in Witmarsum gewoond, ik denk dat 1 km zuidoost ervan nog
                         > gewoon bij Witmarsum hoort.
                         > Hier is het oude preekhuis ingetekend - op een kaart uit 1718.
                         > http://www2.tresoar.nl/digicollectie/object.php?object=234&menu=1&zveld=Wonseradeel
                         > De kaart van 1664 verschilt daar niet veel van, qua dorpen.
                         >
                         > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@>
                         > wrote:
                         > >
                         > > Hoi,
                         > > Er zijn volgens mij ook meerdere families Brouwer, eentje heeft mijn
                         > > interesse buiten die van mij omdat het mennonisten waren in Aalsmeer
                         > rond
                         > > 1600
                         > > Ik heb daar echter geen aansluiting kunnen vinden tot nu toe omdat daar
                         > de
                         > > oudste bekende ook niet een geheel zekere zaak is.
                         > > Ik zeg dat omdat de dochter van menno zich aansloot bij de Waterlanders,
                         > > die
                         > > kom ik echter ook in jouw Gerkesklooster tegen die Waterlanders.
                         > > Velen die het beroep Brouwer hadden kozen dat ook als achternaam, maar
                         > bij
                         > > die van mij kom ik de achternaam toch al iets vroeger tegen dacht ik. Ik
                         > > zag
                         > > op Ameland ook al vroeg de naam Brouwer opduiken. Maar dat heb ik nog
                         > niet
                         > > echt uitgezocht. Het is nu niet een gemakkelijk te vinden naam, net als
                         > > Jansen.
                         > > Ik heb nog niet alles op het CBG nageplozen, moet er hoog nodig weer
                         > eens
                         > > naar toe.
                         > > Zit momenteel door de thuis situatie (man been geamputeerd) even aan de
                         > PC
                         > > gebakken.
                         > > IK zal ook eens kijken of ik kan achterhalen wie het wapen van Brouwer
                         > > heeft
                         > > laten registreren.
                         > > Je hebt echt veel uitgeplozen van Vorsterman en van Oyen , hartstikke
                         > > goed.
                         > > Zag in Gerkesklooster wel vaak de naam Halbe en Hebel staan.
                         > > groetjes Sonja
                         > >
                         > KNNIPKNIP
                         >
                         > ------------------------------------
                         >
                         > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
                         >
                         > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
                         > juli 1999 geposte berichten staat op
                         > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
                         >
                         > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                         > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
                         > Yahoo! Groups Links
                         >
                         >
                         >
                         >
                         >
                         > [Non-text portions of this message have been removed]
                         >
                         >
                         >
                         > ------------------------------------
                         >
                         > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
                         >
                         > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
                         > juli 1999 geposte berichten staat op
                         > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
                         >
                         > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                         > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
                         > Yahoo! Groups Links
                         >
                        • reyacta
                         Op blz 102 bij noot 89 wordt geschreven: dat een van zijn dochters een bierbrouwer in Dockum trouwde kan ik evenmin bevestigen als dhr. ten Cate. Maar ik heb
                         Message 24 of 30 , May 5, 2010
                          Op blz 102 bij noot 89 wordt geschreven:
                          " dat een van zijn dochters een bierbrouwer in Dockum trouwde kan ik evenmin bevestigen als dhr. ten Cate.
                          Maar ik heb ene geslachtslijst voor mij
                          van dhr. J.W. Brouwer boekhandelaar te Leeuwarden"
                          .... en dan volgt ongeveer hetzelfde verhaaltje als Vorsterman,
                          met de familie-overlevering.

                          JW is de 6e generatie van Menne Hibbes en zou dus 8e van Menno zijn.

                          Blaupot heeft niet kunnen vinden dat er een menniste gemeenschap te Gerkesklooster was,
                          en denkt dat ze Surhuisterveen bedoelen.
                          Verder meldt hij dat JW de 6e generatie van Menne Hibbes is, en 8e van mennos Simons zou zijn.

                          JW zal Johan Willem zijn, geboren 1782, zn Brouwer en Koumans.

                          Ik was even wat door de tekst gesprongen met zoek Brouwer.
                          In de noten ook Eerw. J. Brouwer, P. Brouwer
                          samen met W. Eekhoff,
                          de laatste had ik gister net bij HCL gelezen eerste archivaris van Nederland,
                          die het hele gemeentearchief Leeuwarden geordend heeft.

                          groet Margreet                          --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "reyacta" <mhuisman2@...> wrote:
                          >
                          > Hoi,
                          >
                          > dat hele boek staat online:
                          > S. Blaupot ten Cate 1839
                          > "De geschiedenis van de Doopsgezinden in Friesland"
                          > uit oorspronkelijke stukken en echte berigten.
                          > Lijkt me wel wat voor Vorsterman om dat gelezen te hebben.
                          > http://www.wumkes.nl/index.php?volg=1&id=57
                          > Met kaartje van Friesland waar ze zich ophielden
                          > (nav Waterlanders ook in Gerkesklooster).
                          >
                          > voor ons misschien interessant omdat er ook overleveringen in staan.
                          >
                          > Klooster Aduard in de Ommelanden was meer een univ/hogeschool,
                          > studiecentrum - dan een bid-klooster zeg maar,
                          > met ook nog een soort vluchthuis in Groningen.
                          > Misschien dat ze daarom vermoeden dat hij daarheen ging.
                          >
                          > groet margreet
                          >
                          >
                          >
                          >
                          > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@> wrote:
                          > >
                          > >
                          > > Ha die Douwe
                          > > Eerst maar eens hoe gaat ie?
                          > > Zag dat je de Keldermannen nu compleet had of bijna compleet
                          > > Twee is dat ik nog geen Wierdeman of varianten ben tegen gekomen, ik hou het
                          > > in gedachten
                          > > Ik denk nu toch ook dat ik in Gerkesklooster moet zoeken.
                          > > Ik ben nu eerst aan het uit vlooien wie het wapen Brouwer heeft laten
                          > > registreren.
                          > > Ik denk Broerius Brouwer maar weet het niet zeker.
                          > > Zag wel dat er in Burgers van Amsterdam iets stond.
                          > > groet Sonja
                          > > ----- Original Message -----
                          > > From: "Douwe" <douwe@>
                          > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                          > > Sent: Monday, May 03, 2010 12:00 AM
                          > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno
                          > > Heebel - Brouwer
                          > >
                          > >
                          > > Dag Sonja,
                          > >
                          > > In de familie Wierdeman/ Wijrdeman/ Wyrdeman komt rond 1800 een aantal keer
                          > > de naam Meinderd en Hebels/ Ebeltje voor: (1)Ebeltje Meinders Wierdeman
                          > > (circa 1800), getr met Derk Klaassens Bolt, en (2) Sieke Hebels getr met
                          > > Meinderd Klaassens (Wierdeman) circa 1770 en (3)Ebeltje Hindriks Smit getr
                          > > met Albert Wierdeman in Tjamsweer, Opwierde (Appingedam).
                          > > Misschien heeft het niets te betekenen voor jouw speurtocht, maar ik dacht
                          > > het toch maar even aan je te melden... Je weet ten slotte maar nooit!
                          > >
                          > > groet
                          > >
                          > > Douwe
                          > >
                          > >
                          > >
                          > > ----- Original Message -----
                          > > From: sonja neyen
                          > > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
                          > > Sent: Sunday, May 02, 2010 11:12 PM
                          > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno
                          > > Heebel - Brouwer
                          > >
                          > >
                          > >
                          > > Hoi
                          > > Bij het CBG staat dat de bron Vorsterman en van Oyen is van het wapen
                          > > lakzegel is Brouwer Koumans van Limburg en van Meeteren (is allemaal
                          > > Brouwer
                          > > met aangeplate namen van aangetrouwde)
                          > > op de CD geen verdere info.
                          > > Leuk dat je Witmarsum kent, moet er t.z.t. toch echt ens een kijkje gaan
                          > > nemen.
                          > > Was 3 jaar geleden in EE maar geen tijd om een ommetje te maken. Wel
                          > > jammer.
                          > > Sonja
                          > > ----- Original Message -----
                          > > From: "reyacta" <mhuisman2@>
                          > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                          > > Sent: Sunday, May 02, 2010 10:27 PM
                          > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno Heebel -
                          > > Brouwer
                          > >
                          > > Hoi,
                          > >
                          > > Ik bedoelde meer online - CBG en NGV,
                          > > hun collecties en wie er meer onderzoek doen zijn doorzoekbaar.
                          > > Maar, lastige naam inderdaad.
                          > >
                          > > Vorsterman stamboom staat ook op internet, geen Brouwer in de voorouders,
                          > > voor zover ik kan zien
                          > > (dus niet aan hem zelf overgeleverd van een grootmoeder of zo).
                          > > Niet alle broers en zussen staan er ook met huwelijken,
                          > > dus misschien zit er nog wel iets aangetrouwds.
                          > > En anders heeft hij (of een medewerker) toch zelf in de friese archieven
                          > > gesprokkeld.
                          > >
                          > > groet Margreet
                          > > NB1 De Ommelanden liggen om de stad Groningen heen, oorspronkelijk fries
                          > > zelfs. (wikipedia)
                          > > Met een groot klooster Aduard.
                          > > NB2 - ik heb in Witmarsum gewoond, ik denk dat 1 km zuidoost ervan nog
                          > > gewoon bij Witmarsum hoort.
                          > > Hier is het oude preekhuis ingetekend - op een kaart uit 1718.
                          > > http://www2.tresoar.nl/digicollectie/object.php?object=234&menu=1&zveld=Wonseradeel
                          > > De kaart van 1664 verschilt daar niet veel van, qua dorpen.
                          > >
                          > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@>
                          > > wrote:
                          > > >
                          > > > Hoi,
                          > > > Er zijn volgens mij ook meerdere families Brouwer, eentje heeft mijn
                          > > > interesse buiten die van mij omdat het mennonisten waren in Aalsmeer
                          > > rond
                          > > > 1600
                          > > > Ik heb daar echter geen aansluiting kunnen vinden tot nu toe omdat daar
                          > > de
                          > > > oudste bekende ook niet een geheel zekere zaak is.
                          > > > Ik zeg dat omdat de dochter van menno zich aansloot bij de Waterlanders,
                          > > > die
                          > > > kom ik echter ook in jouw Gerkesklooster tegen die Waterlanders.
                          > > > Velen die het beroep Brouwer hadden kozen dat ook als achternaam, maar
                          > > bij
                          > > > die van mij kom ik de achternaam toch al iets vroeger tegen dacht ik. Ik
                          > > > zag
                          > > > op Ameland ook al vroeg de naam Brouwer opduiken. Maar dat heb ik nog
                          > > niet
                          > > > echt uitgezocht. Het is nu niet een gemakkelijk te vinden naam, net als
                          > > > Jansen.
                          > > > Ik heb nog niet alles op het CBG nageplozen, moet er hoog nodig weer
                          > > eens
                          > > > naar toe.
                          > > > Zit momenteel door de thuis situatie (man been geamputeerd) even aan de
                          > > PC
                          > > > gebakken.
                          > > > IK zal ook eens kijken of ik kan achterhalen wie het wapen van Brouwer
                          > > > heeft
                          > > > laten registreren.
                          > > > Je hebt echt veel uitgeplozen van Vorsterman en van Oyen , hartstikke
                          > > > goed.
                          > > > Zag in Gerkesklooster wel vaak de naam Halbe en Hebel staan.
                          > > > groetjes Sonja
                          > > >
                          > > KNNIPKNIP
                          > >
                          > > ------------------------------------
                          > >
                          > > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
                          > >
                          > > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
                          > > juli 1999 geposte berichten staat op
                          > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
                          > >
                          > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                          > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
                          > > Yahoo! Groups Links
                          > >
                          > >
                          > >
                          > >
                          > >
                          > > [Non-text portions of this message have been removed]
                          > >
                          > >
                          > >
                          > > ------------------------------------
                          > >
                          > > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
                          > >
                          > > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
                          > > juli 1999 geposte berichten staat op
                          > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
                          > >
                          > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                          > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
                          > > Yahoo! Groups Links
                          > >
                          >
                         • sonja neyen
                          J.W. de boekhandelaar is Johan Willem 20-06-1782 geboren te Leeuwarden 12-07 gedoopt en gestorven 08-1-1859 Leeuwarden gehuwd Westerkerk 18-05-1806 Jellina
                          Message 25 of 30 , May 5, 2010
                           J.W. de boekhandelaar is Johan Willem 20-06-1782 geboren te Leeuwarden 12-07
                           gedoopt en gestorven 08-1-1859 Leeuwarden
                           gehuwd Westerkerk 18-05-1806 Jellina Agatha Grou(w)stra
                           2 e huwelijk met Elisabeth Catharina de Roock weduwe van Martinus van der
                           Veen op 7-6-1815 te Sneek
                           Zijn Pa was Hendricus brouwer met Koumans oud schepen van Leeuwarden, lid
                           vroedschap en solliciteur militair enz.
                           Henricus verkoopt 30 april 1798 een stuk greidland onder Huizum als
                           excect.testament. in de boedel van Douwe Tebbitman die onder Huizum woonde.
                           Elisabeth Tebbitman was Hendrik zijn moeder (koper Salvus Posthumus
                           Leeuwarden Grietje de Vrij echtgenoten)
                           Als ik tel dan Hibbe Minnes, Pytter Hebellus, Jacobus,schrijver compagnie
                           Leeuwarden, Hendricus, Johan Wilhelm boekverkoper dan zijn er maar 5
                           Enig idee welke dochter een bier brouwer in Dockum huwde, ik heb ook niets
                           en van wie was die dochter?
                           groeten Sonja

                           ----- Original Message -----
                           From: "reyacta" <mhuisman2@...>
                           To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                           Sent: Wednesday, May 05, 2010 4:15 PM
                           Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno Heebel -
                           Brouwer


                           Op blz 102 bij noot 89 wordt geschreven:
                           " dat een van zijn dochters een bierbrouwer in Dockum trouwde kan ik evenmin
                           bevestigen als dhr. ten Cate.
                           Maar ik heb ene geslachtslijst voor mij
                           van dhr. J.W. Brouwer boekhandelaar te Leeuwarden"
                           .... en dan volgt ongeveer hetzelfde verhaaltje als Vorsterman,
                           met de familie-overlevering.

                           JW is de 6e generatie van Menne Hibbes en zou dus 8e van Menno zijn.

                           Blaupot heeft niet kunnen vinden dat er een menniste gemeenschap te
                           Gerkesklooster was,
                           en denkt dat ze Surhuisterveen bedoelen.
                           Verder meldt hij dat JW de 6e generatie van Menne Hibbes is, en 8e van
                           mennos Simons zou zijn.

                           JW zal Johan Willem zijn, geboren 1782, zn Brouwer en Koumans.

                           Ik was even wat door de tekst gesprongen met zoek Brouwer.
                           In de noten ook Eerw. J. Brouwer, P. Brouwer
                           samen met W. Eekhoff,
                           de laatste had ik gister net bij HCL gelezen eerste archivaris van
                           Nederland,
                           die het hele gemeentearchief Leeuwarden geordend heeft.

                           groet Margreet                           --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "reyacta" <mhuisman2@...> wrote:
                           >
                           > Hoi,
                           >
                           > dat hele boek staat online:
                           > S. Blaupot ten Cate 1839
                           > "De geschiedenis van de Doopsgezinden in Friesland"
                           > uit oorspronkelijke stukken en echte berigten.
                           > Lijkt me wel wat voor Vorsterman om dat gelezen te hebben.
                           > http://www.wumkes.nl/index.php?volg=1&id=57
                           > Met kaartje van Friesland waar ze zich ophielden
                           > (nav Waterlanders ook in Gerkesklooster).
                           >
                           > voor ons misschien interessant omdat er ook overleveringen in staan.
                           >
                           > Klooster Aduard in de Ommelanden was meer een univ/hogeschool,
                           > studiecentrum - dan een bid-klooster zeg maar,
                           > met ook nog een soort vluchthuis in Groningen.
                           > Misschien dat ze daarom vermoeden dat hij daarheen ging.
                           >
                           > groet margreet
                           >
                           >
                           >
                           >
                           > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@>
                           > wrote:
                           > >
                           > >
                           > > Ha die Douwe
                           > > Eerst maar eens hoe gaat ie?
                           > > Zag dat je de Keldermannen nu compleet had of bijna compleet
                           > > Twee is dat ik nog geen Wierdeman of varianten ben tegen gekomen, ik hou
                           > > het
                           > > in gedachten
                           > > Ik denk nu toch ook dat ik in Gerkesklooster moet zoeken.
                           > > Ik ben nu eerst aan het uit vlooien wie het wapen Brouwer heeft laten
                           > > registreren.
                           > > Ik denk Broerius Brouwer maar weet het niet zeker.
                           > > Zag wel dat er in Burgers van Amsterdam iets stond.
                           > > groet Sonja
                           > > ----- Original Message -----
                           > > From: "Douwe" <douwe@>
                           > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                           > > Sent: Monday, May 03, 2010 12:00 AM
                           > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno
                           > > Heebel - Brouwer
                           > >
                           > >
                           > > Dag Sonja,
                           > >
                           > > In de familie Wierdeman/ Wijrdeman/ Wyrdeman komt rond 1800 een aantal
                           > > keer
                           > > de naam Meinderd en Hebels/ Ebeltje voor: (1)Ebeltje Meinders Wierdeman
                           > > (circa 1800), getr met Derk Klaassens Bolt, en (2) Sieke Hebels getr met
                           > > Meinderd Klaassens (Wierdeman) circa 1770 en (3)Ebeltje Hindriks Smit
                           > > getr
                           > > met Albert Wierdeman in Tjamsweer, Opwierde (Appingedam).
                           > > Misschien heeft het niets te betekenen voor jouw speurtocht, maar ik
                           > > dacht
                           > > het toch maar even aan je te melden... Je weet ten slotte maar nooit!
                           > >
                           > > groet
                           > >
                           > > Douwe
                           > >
                           > >
                           > >
                           > > ----- Original Message -----
                           > > From: sonja neyen
                           > > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
                           > > Sent: Sunday, May 02, 2010 11:12 PM
                           > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno
                           > > Heebel - Brouwer
                           > >
                           > >
                           > >
                           > > Hoi
                           > > Bij het CBG staat dat de bron Vorsterman en van Oyen is van het wapen
                           > > lakzegel is Brouwer Koumans van Limburg en van Meeteren (is allemaal
                           > > Brouwer
                           > > met aangeplate namen van aangetrouwde)
                           > > op de CD geen verdere info.
                           > > Leuk dat je Witmarsum kent, moet er t.z.t. toch echt ens een kijkje
                           > > gaan
                           > > nemen.
                           > > Was 3 jaar geleden in EE maar geen tijd om een ommetje te maken. Wel
                           > > jammer.
                           > > Sonja
                           > > ----- Original Message -----
                           > > From: "reyacta" <mhuisman2@>
                           > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                           > > Sent: Sunday, May 02, 2010 10:27 PM
                           > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno
                           > > Heebel -
                           > > Brouwer
                           > >
                           > > Hoi,
                           > >
                           > > Ik bedoelde meer online - CBG en NGV,
                           > > hun collecties en wie er meer onderzoek doen zijn doorzoekbaar.
                           > > Maar, lastige naam inderdaad.
                           > >
                           > > Vorsterman stamboom staat ook op internet, geen Brouwer in de
                           > > voorouders,
                           > > voor zover ik kan zien
                           > > (dus niet aan hem zelf overgeleverd van een grootmoeder of zo).
                           > > Niet alle broers en zussen staan er ook met huwelijken,
                           > > dus misschien zit er nog wel iets aangetrouwds.
                           > > En anders heeft hij (of een medewerker) toch zelf in de friese
                           > > archieven
                           > > gesprokkeld.
                           > >
                           > > groet Margreet
                           > > NB1 De Ommelanden liggen om de stad Groningen heen, oorspronkelijk
                           > > fries
                           > > zelfs. (wikipedia)
                           > > Met een groot klooster Aduard.
                           > > NB2 - ik heb in Witmarsum gewoond, ik denk dat 1 km zuidoost ervan nog
                           > > gewoon bij Witmarsum hoort.
                           > > Hier is het oude preekhuis ingetekend - op een kaart uit 1718.
                           > >
                           > > http://www2.tresoar.nl/digicollectie/object.php?object=234&menu=1&zveld=Wonseradeel
                           > > De kaart van 1664 verschilt daar niet veel van, qua dorpen.
                           > >
                           > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@>
                           > > wrote:
                           > > >
                           > > > Hoi,
                           > > > Er zijn volgens mij ook meerdere families Brouwer, eentje heeft mijn
                           > > > interesse buiten die van mij omdat het mennonisten waren in Aalsmeer
                           > > rond
                           > > > 1600
                           > > > Ik heb daar echter geen aansluiting kunnen vinden tot nu toe omdat
                           > > daar
                           > > de
                           > > > oudste bekende ook niet een geheel zekere zaak is.
                           > > > Ik zeg dat omdat de dochter van menno zich aansloot bij de
                           > > Waterlanders,
                           > > > die
                           > > > kom ik echter ook in jouw Gerkesklooster tegen die Waterlanders.
                           > > > Velen die het beroep Brouwer hadden kozen dat ook als achternaam,
                           > > maar
                           > > bij
                           > > > die van mij kom ik de achternaam toch al iets vroeger tegen dacht
                           > > ik. Ik
                           > > > zag
                           > > > op Ameland ook al vroeg de naam Brouwer opduiken. Maar dat heb ik
                           > > nog
                           > > niet
                           > > > echt uitgezocht. Het is nu niet een gemakkelijk te vinden naam, net
                           > > als
                           > > > Jansen.
                           > > > Ik heb nog niet alles op het CBG nageplozen, moet er hoog nodig weer
                           > > eens
                           > > > naar toe.
                           > > > Zit momenteel door de thuis situatie (man been geamputeerd) even aan
                           > > de
                           > > PC
                           > > > gebakken.
                           > > > IK zal ook eens kijken of ik kan achterhalen wie het wapen van
                           > > Brouwer
                           > > > heeft
                           > > > laten registreren.
                           > > > Je hebt echt veel uitgeplozen van Vorsterman en van Oyen ,
                           > > hartstikke
                           > > > goed.
                           > > > Zag in Gerkesklooster wel vaak de naam Halbe en Hebel staan.
                           > > > groetjes Sonja
                           > > >
                           > > KNNIPKNIP
                           > >
                           > > ------------------------------------
                           > >
                           > > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
                           > >
                           > > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle
                           > > sinds 8
                           > > juli 1999 geposte berichten staat op
                           > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
                           > >
                           > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                           > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
                           > > Yahoo! Groups Links
                           > >
                           > >
                           > >
                           > >
                           > >
                           > > [Non-text portions of this message have been removed]
                           > >
                           > >
                           > >
                           > > ------------------------------------
                           > >
                           > > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
                           > >
                           > > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
                           > > 8
                           > > juli 1999 geposte berichten staat op
                           > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
                           > >
                           > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                           > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
                           > > Yahoo! Groups Links
                           > >
                           >
                           ------------------------------------

                           Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl

                           Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
                           juli 1999 geposte berichten staat op
                           http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

                           Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                           Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
                           Yahoo! Groups Links
                          • reyacta
                           Hoi, Ik schreef het misschien wat verkeerd, 6e generatie van de preker Minne die een kleinzoon was van Menno Simons, via een dochter met een dokkumer brouwer.
                           Message 26 of 30 , May 5, 2010
                            Hoi,

                            Ik schreef het misschien wat verkeerd,
                            6e generatie van de preker Minne
                            die een kleinzoon was van Menno Simons, via een dochter met een dokkumer brouwer.

                            Waar het mij om gaat is dat er een geslachtslijst was - rond 1839
                            met een familie-overlevering
                            toen AA Vosterman nog of nog niet eens in de wieg lag.
                            Ik ben toch aan het natrekken waar die zijn info vandaan kan hebben?

                            Jij telt 5 tot Hibbe Minnes, dus daarvoor zat 6 Minne-weten-we-niet-hoe-verder.

                            groet Margreet

                            --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@...> wrote:
                            >
                            > J.W. de boekhandelaar is Johan Willem 20-06-1782 geboren te Leeuwarden 12-07
                            > gedoopt en gestorven 08-1-1859 Leeuwarden
                            > gehuwd Westerkerk 18-05-1806 Jellina Agatha Grou(w)stra
                            > 2 e huwelijk met Elisabeth Catharina de Roock weduwe van Martinus van der
                            > Veen op 7-6-1815 te Sneek
                            > Zijn Pa was Hendricus brouwer met Koumans oud schepen van Leeuwarden, lid
                            > vroedschap en solliciteur militair enz.
                            > Henricus verkoopt 30 april 1798 een stuk greidland onder Huizum als
                            > excect.testament. in de boedel van Douwe Tebbitman die onder Huizum woonde.
                            > Elisabeth Tebbitman was Hendrik zijn moeder (koper Salvus Posthumus
                            > Leeuwarden Grietje de Vrij echtgenoten)
                            > Als ik tel dan Hibbe Minnes, Pytter Hebellus, Jacobus,schrijver compagnie
                            > Leeuwarden, Hendricus, Johan Wilhelm boekverkoper dan zijn er maar 5
                            > Enig idee welke dochter een bier brouwer in Dockum huwde, ik heb ook niets
                            > en van wie was die dochter?
                            > groeten Sonja
                            >
                            > ----- Original Message -----
                            > From: "reyacta" <mhuisman2@...>
                            > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                            > Sent: Wednesday, May 05, 2010 4:15 PM
                            > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno Heebel -
                            > Brouwer
                            >
                            >
                            > Op blz 102 bij noot 89 wordt geschreven:
                            > " dat een van zijn dochters een bierbrouwer in Dockum trouwde kan ik evenmin
                            > bevestigen als dhr. ten Cate.
                            > Maar ik heb ene geslachtslijst voor mij
                            > van dhr. J.W. Brouwer boekhandelaar te Leeuwarden"
                            > .... en dan volgt ongeveer hetzelfde verhaaltje als Vorsterman,
                            > met de familie-overlevering.
                            >
                            > JW is de 6e generatie van Menne Hibbes en zou dus 8e van Menno zijn.
                            >
                            > Blaupot heeft niet kunnen vinden dat er een menniste gemeenschap te
                            > Gerkesklooster was,
                            > en denkt dat ze Surhuisterveen bedoelen.
                            > Verder meldt hij dat JW de 6e generatie van Menne Hibbes is, en 8e van
                            > mennos Simons zou zijn.
                            >
                            > JW zal Johan Willem zijn, geboren 1782, zn Brouwer en Koumans.
                            >
                            > Ik was even wat door de tekst gesprongen met zoek Brouwer.
                            > In de noten ook Eerw. J. Brouwer, P. Brouwer
                            > samen met W. Eekhoff,
                            > de laatste had ik gister net bij HCL gelezen eerste archivaris van
                            > Nederland,
                            > die het hele gemeentearchief Leeuwarden geordend heeft.
                            >
                            > groet Margreet
                            >
                            >
                            >
                            > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "reyacta" <mhuisman2@> wrote:
                            > >
                            > > Hoi,
                            > >
                            > > dat hele boek staat online:
                            > > S. Blaupot ten Cate 1839
                            > > "De geschiedenis van de Doopsgezinden in Friesland"
                            > > uit oorspronkelijke stukken en echte berigten.
                            > > Lijkt me wel wat voor Vorsterman om dat gelezen te hebben.
                            > > http://www.wumkes.nl/index.php?volg=1&id=57
                            > > Met kaartje van Friesland waar ze zich ophielden
                            > > (nav Waterlanders ook in Gerkesklooster).
                            > >
                            > > voor ons misschien interessant omdat er ook overleveringen in staan.
                            > >
                            > > Klooster Aduard in de Ommelanden was meer een univ/hogeschool,
                            > > studiecentrum - dan een bid-klooster zeg maar,
                            > > met ook nog een soort vluchthuis in Groningen.
                            > > Misschien dat ze daarom vermoeden dat hij daarheen ging.
                            > >
                            > > groet margreet
                            > >
                            > >
                            > >
                            > >
                            > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@>
                            > > wrote:
                            > > >
                            > > >
                            > > > Ha die Douwe
                            > > > Eerst maar eens hoe gaat ie?
                            > > > Zag dat je de Keldermannen nu compleet had of bijna compleet
                            > > > Twee is dat ik nog geen Wierdeman of varianten ben tegen gekomen, ik hou
                            > > > het
                            > > > in gedachten
                            > > > Ik denk nu toch ook dat ik in Gerkesklooster moet zoeken.
                            > > > Ik ben nu eerst aan het uit vlooien wie het wapen Brouwer heeft laten
                            > > > registreren.
                            > > > Ik denk Broerius Brouwer maar weet het niet zeker.
                            > > > Zag wel dat er in Burgers van Amsterdam iets stond.
                            > > > groet Sonja
                            > > > ----- Original Message -----
                            > > > From: "Douwe" <douwe@>
                            > > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                            > > > Sent: Monday, May 03, 2010 12:00 AM
                            > > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno
                            > > > Heebel - Brouwer
                            > > >
                            > > >
                            > > > Dag Sonja,
                            > > >
                            > > > In de familie Wierdeman/ Wijrdeman/ Wyrdeman komt rond 1800 een aantal
                            > > > keer
                            > > > de naam Meinderd en Hebels/ Ebeltje voor: (1)Ebeltje Meinders Wierdeman
                            > > > (circa 1800), getr met Derk Klaassens Bolt, en (2) Sieke Hebels getr met
                            > > > Meinderd Klaassens (Wierdeman) circa 1770 en (3)Ebeltje Hindriks Smit
                            > > > getr
                            > > > met Albert Wierdeman in Tjamsweer, Opwierde (Appingedam).
                            > > > Misschien heeft het niets te betekenen voor jouw speurtocht, maar ik
                            > > > dacht
                            > > > het toch maar even aan je te melden... Je weet ten slotte maar nooit!
                            > > >
                            > > > groet
                            > > >
                            > > > Douwe
                            > > >
                            > > >
                            > > >
                            > > > ----- Original Message -----
                            > > > From: sonja neyen
                            > > > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
                            > > > Sent: Sunday, May 02, 2010 11:12 PM
                            > > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno
                            > > > Heebel - Brouwer
                            > > >
                            > > >
                            > > >
                            > > > Hoi
                            > > > Bij het CBG staat dat de bron Vorsterman en van Oyen is van het wapen
                            > > > lakzegel is Brouwer Koumans van Limburg en van Meeteren (is allemaal
                            > > > Brouwer
                            > > > met aangeplate namen van aangetrouwde)
                            > > > op de CD geen verdere info.
                            > > > Leuk dat je Witmarsum kent, moet er t.z.t. toch echt ens een kijkje
                            > > > gaan
                            > > > nemen.
                            > > > Was 3 jaar geleden in EE maar geen tijd om een ommetje te maken. Wel
                            > > > jammer.
                            > > > Sonja
                            > > > ----- Original Message -----
                            > > > From: "reyacta" <mhuisman2@>
                            > > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                            > > > Sent: Sunday, May 02, 2010 10:27 PM
                            > > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno
                            > > > Heebel -
                            > > > Brouwer
                            > > >
                            > > > Hoi,
                            > > >
                            > > > Ik bedoelde meer online - CBG en NGV,
                            > > > hun collecties en wie er meer onderzoek doen zijn doorzoekbaar.
                            > > > Maar, lastige naam inderdaad.
                            > > >
                            > > > Vorsterman stamboom staat ook op internet, geen Brouwer in de
                            > > > voorouders,
                            > > > voor zover ik kan zien
                            > > > (dus niet aan hem zelf overgeleverd van een grootmoeder of zo).
                            > > > Niet alle broers en zussen staan er ook met huwelijken,
                            > > > dus misschien zit er nog wel iets aangetrouwds.
                            > > > En anders heeft hij (of een medewerker) toch zelf in de friese
                            > > > archieven
                            > > > gesprokkeld.
                            > > >
                            > > > groet Margreet
                            > > > NB1 De Ommelanden liggen om de stad Groningen heen, oorspronkelijk
                            > > > fries
                            > > > zelfs. (wikipedia)
                            > > > Met een groot klooster Aduard.
                            > > > NB2 - ik heb in Witmarsum gewoond, ik denk dat 1 km zuidoost ervan nog
                            > > > gewoon bij Witmarsum hoort.
                            > > > Hier is het oude preekhuis ingetekend - op een kaart uit 1718.
                            > > >
                            > > > http://www2.tresoar.nl/digicollectie/object.php?object=234&menu=1&zveld=Wonseradeel
                            > > > De kaart van 1664 verschilt daar niet veel van, qua dorpen.
                            > > >
                            > > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@>
                            > > > wrote:
                            > > > >
                            > > > > Hoi,
                            > > > > Er zijn volgens mij ook meerdere families Brouwer, eentje heeft mijn
                            > > > > interesse buiten die van mij omdat het mennonisten waren in Aalsmeer
                            > > > rond
                            > > > > 1600
                            > > > > Ik heb daar echter geen aansluiting kunnen vinden tot nu toe omdat
                            > > > daar
                            > > > de
                            > > > > oudste bekende ook niet een geheel zekere zaak is.
                            > > > > Ik zeg dat omdat de dochter van menno zich aansloot bij de
                            > > > Waterlanders,
                            > > > > die
                            > > > > kom ik echter ook in jouw Gerkesklooster tegen die Waterlanders.
                            > > > > Velen die het beroep Brouwer hadden kozen dat ook als achternaam,
                            > > > maar
                            > > > bij
                            > > > > die van mij kom ik de achternaam toch al iets vroeger tegen dacht
                            > > > ik. Ik
                            > > > > zag
                            > > > > op Ameland ook al vroeg de naam Brouwer opduiken. Maar dat heb ik
                            > > > nog
                            > > > niet
                            > > > > echt uitgezocht. Het is nu niet een gemakkelijk te vinden naam, net
                            > > > als
                            > > > > Jansen.
                            > > > > Ik heb nog niet alles op het CBG nageplozen, moet er hoog nodig weer
                            > > > eens
                            > > > > naar toe.
                            > > > > Zit momenteel door de thuis situatie (man been geamputeerd) even aan
                            > > > de
                            > > > PC
                            > > > > gebakken.
                            > > > > IK zal ook eens kijken of ik kan achterhalen wie het wapen van
                            > > > Brouwer
                            > > > > heeft
                            > > > > laten registreren.
                            > > > > Je hebt echt veel uitgeplozen van Vorsterman en van Oyen ,
                            > > > hartstikke
                            > > > > goed.
                            > > > > Zag in Gerkesklooster wel vaak de naam Halbe en Hebel staan.
                            > > > > groetjes Sonja
                            > > > >
                            > > > KNNIPKNIP
                            > > >
                            > > > ------------------------------------
                            > > >
                            > > > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
                            > > >
                            > > > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle
                            > > > sinds 8
                            > > > juli 1999 geposte berichten staat op
                            > > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
                            > > >
                            > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                            > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
                            > > > Yahoo! Groups Links
                            > > >
                            > > >
                            > > >
                            > > >
                            > > >
                            > > > [Non-text portions of this message have been removed]
                            > > >
                            > > >
                            > > >
                            > > > ------------------------------------
                            > > >
                            > > > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
                            > > >
                            > > > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds
                            > > > 8
                            > > > juli 1999 geposte berichten staat op
                            > > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
                            > > >
                            > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                            > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
                            > > > Yahoo! Groups Links
                            > > >
                            > >
                            >
                            >
                            >
                            >
                            > ------------------------------------
                            >
                            > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
                            >
                            > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
                            > juli 1999 geposte berichten staat op
                            > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
                            >
                            > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                            > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
                            > Yahoo! Groups Links
                            >
                           • sonja neyen
                            Hoi Waar heb je die geslachtlijst gevonden en kan ik daar een kopie van krijgen? groeten Sonja ... From: reyacta To:
                            Message 27 of 30 , May 5, 2010
                             Hoi
                             Waar heb je die geslachtlijst gevonden en kan ik daar een kopie van krijgen?
                             groeten Sonja
                             ----- Original Message -----
                             From: "reyacta" <mhuisman2@...>
                             To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                             Sent: Wednesday, May 05, 2010 6:15 PM
                             Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno Heebel -
                             Brouwer


                             Hoi,

                             Ik schreef het misschien wat verkeerd,
                             6e generatie van de preker Minne
                             die een kleinzoon was van Menno Simons, via een dochter met een dokkumer
                             brouwer.

                             Waar het mij om gaat is dat er een geslachtslijst was - rond 1839
                             met een familie-overlevering
                             toen AA Vosterman nog of nog niet eens in de wieg lag.
                             Ik ben toch aan het natrekken waar die zijn info vandaan kan hebben?

                             Jij telt 5 tot Hibbe Minnes, dus daarvoor zat 6
                             Minne-weten-we-niet-hoe-verder.

                             groet Margreet

                             --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@...>
                             wrote:
                             >
                             > J.W. de boekhandelaar is Johan Willem 20-06-1782 geboren te Leeuwarden
                             > 12-07
                             > gedoopt en gestorven 08-1-1859 Leeuwarden
                             > gehuwd Westerkerk 18-05-1806 Jellina Agatha Grou(w)stra
                             > 2 e huwelijk met Elisabeth Catharina de Roock weduwe van Martinus van der
                             > Veen op 7-6-1815 te Sneek
                             > Zijn Pa was Hendricus brouwer met Koumans oud schepen van Leeuwarden, lid
                             > vroedschap en solliciteur militair enz.
                             > Henricus verkoopt 30 april 1798 een stuk greidland onder Huizum als
                             > excect.testament. in de boedel van Douwe Tebbitman die onder Huizum
                             > woonde.
                             > Elisabeth Tebbitman was Hendrik zijn moeder (koper Salvus Posthumus
                             > Leeuwarden Grietje de Vrij echtgenoten)
                             > Als ik tel dan Hibbe Minnes, Pytter Hebellus, Jacobus,schrijver compagnie
                             > Leeuwarden, Hendricus, Johan Wilhelm boekverkoper dan zijn er maar 5
                             > Enig idee welke dochter een bier brouwer in Dockum huwde, ik heb ook niets
                             > en van wie was die dochter?
                             > groeten Sonja
                             >
                             > ----- Original Message -----
                             > From: "reyacta" <mhuisman2@...>
                             > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                             > Sent: Wednesday, May 05, 2010 4:15 PM
                             > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno Heebel -
                             > Brouwer
                             >
                             >
                             > Op blz 102 bij noot 89 wordt geschreven:
                             > " dat een van zijn dochters een bierbrouwer in Dockum trouwde kan ik
                             > evenmin
                             > bevestigen als dhr. ten Cate.
                             > Maar ik heb ene geslachtslijst voor mij
                             > van dhr. J.W. Brouwer boekhandelaar te Leeuwarden"
                             > .... en dan volgt ongeveer hetzelfde verhaaltje als Vorsterman,
                             > met de familie-overlevering.
                             >
                             > JW is de 6e generatie van Menne Hibbes en zou dus 8e van Menno zijn.
                             >
                             > Blaupot heeft niet kunnen vinden dat er een menniste gemeenschap te
                             > Gerkesklooster was,
                             > en denkt dat ze Surhuisterveen bedoelen.
                             > Verder meldt hij dat JW de 6e generatie van Menne Hibbes is, en 8e van
                             > mennos Simons zou zijn.
                             >
                             > JW zal Johan Willem zijn, geboren 1782, zn Brouwer en Koumans.
                             >
                             > Ik was even wat door de tekst gesprongen met zoek Brouwer.
                             > In de noten ook Eerw. J. Brouwer, P. Brouwer
                             > samen met W. Eekhoff,
                             > de laatste had ik gister net bij HCL gelezen eerste archivaris van
                             > Nederland,
                             > die het hele gemeentearchief Leeuwarden geordend heeft.
                             >
                             > groet Margreet
                             >
                             >
                             >
                             > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "reyacta" <mhuisman2@> wrote:
                             > >
                             > > Hoi,
                             > >
                             > > dat hele boek staat online:
                             > > S. Blaupot ten Cate 1839
                             > > "De geschiedenis van de Doopsgezinden in Friesland"
                             > > uit oorspronkelijke stukken en echte berigten.
                             > > Lijkt me wel wat voor Vorsterman om dat gelezen te hebben.
                             > > http://www.wumkes.nl/index.php?volg=1&id=57
                             > > Met kaartje van Friesland waar ze zich ophielden
                             > > (nav Waterlanders ook in Gerkesklooster).
                             > >
                             > > voor ons misschien interessant omdat er ook overleveringen in staan.
                             > >
                             > > Klooster Aduard in de Ommelanden was meer een univ/hogeschool,
                             > > studiecentrum - dan een bid-klooster zeg maar,
                             > > met ook nog een soort vluchthuis in Groningen.
                             > > Misschien dat ze daarom vermoeden dat hij daarheen ging.
                             > >
                             > > groet margreet
                             > >
                             > >
                             > >
                             > >
                             > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@>
                             > > wrote:
                             > > >
                             > > >
                             > > > Ha die Douwe
                             > > > Eerst maar eens hoe gaat ie?
                             > > > Zag dat je de Keldermannen nu compleet had of bijna compleet
                             > > > Twee is dat ik nog geen Wierdeman of varianten ben tegen gekomen, ik
                             > > > hou
                             > > > het
                             > > > in gedachten
                             > > > Ik denk nu toch ook dat ik in Gerkesklooster moet zoeken.
                             > > > Ik ben nu eerst aan het uit vlooien wie het wapen Brouwer heeft laten
                             > > > registreren.
                             > > > Ik denk Broerius Brouwer maar weet het niet zeker.
                             > > > Zag wel dat er in Burgers van Amsterdam iets stond.
                             > > > groet Sonja
                             > > > ----- Original Message -----
                             > > > From: "Douwe" <douwe@>
                             > > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                             > > > Sent: Monday, May 03, 2010 12:00 AM
                             > > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno
                             > > > Heebel - Brouwer
                             > > >
                             > > >
                             > > > Dag Sonja,
                             > > >
                             > > > In de familie Wierdeman/ Wijrdeman/ Wyrdeman komt rond 1800 een aantal
                             > > > keer
                             > > > de naam Meinderd en Hebels/ Ebeltje voor: (1)Ebeltje Meinders
                             > > > Wierdeman
                             > > > (circa 1800), getr met Derk Klaassens Bolt, en (2) Sieke Hebels getr
                             > > > met
                             > > > Meinderd Klaassens (Wierdeman) circa 1770 en (3)Ebeltje Hindriks Smit
                             > > > getr
                             > > > met Albert Wierdeman in Tjamsweer, Opwierde (Appingedam).
                             > > > Misschien heeft het niets te betekenen voor jouw speurtocht, maar ik
                             > > > dacht
                             > > > het toch maar even aan je te melden... Je weet ten slotte maar nooit!
                             > > >
                             > > > groet
                             > > >
                             > > > Douwe
                             > > >
                             > > >
                             > > >
                             > > > ----- Original Message -----
                             > > > From: sonja neyen
                             > > > To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
                             > > > Sent: Sunday, May 02, 2010 11:12 PM
                             > > > Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter
                             > > > Menno
                             > > > Heebel - Brouwer
                             > > >
                             > > >
                             > > >
                             > > > Hoi
                             > > > Bij het CBG staat dat de bron Vorsterman en van Oyen is van het
                             > > > wapen
                             > > > lakzegel is Brouwer Koumans van Limburg en van Meeteren (is allemaal
                             > > > Brouwer
                             > > > met aangeplate namen van aangetrouwde)
                             > > > op de CD geen verdere info.
                             > > > Leuk dat je Witmarsum kent, moet er t.z.t. toch echt ens een kijkje
                             > > > gaan
                             > > > nemen.
                             > > > Was 3 jaar geleden in EE maar geen tijd om een ommetje te maken. Wel
                             > > > jammer.
                             > > > Sonja
                             > > > ----- Original Message -----
                             > > > From: "reyacta" <mhuisman2@>
                             > > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                             > > > Sent: Sunday, May 02, 2010 10:27 PM
                             > > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno
                             > > > Heebel -
                             > > > Brouwer
                             > > >
                             > > > Hoi,
                             > > >
                             > > > Ik bedoelde meer online - CBG en NGV,
                             > > > hun collecties en wie er meer onderzoek doen zijn doorzoekbaar.
                             > > > Maar, lastige naam inderdaad.
                             > > >
                             > > > Vorsterman stamboom staat ook op internet, geen Brouwer in de
                             > > > voorouders,
                             > > > voor zover ik kan zien
                             > > > (dus niet aan hem zelf overgeleverd van een grootmoeder of zo).
                             > > > Niet alle broers en zussen staan er ook met huwelijken,
                             > > > dus misschien zit er nog wel iets aangetrouwds.
                             > > > En anders heeft hij (of een medewerker) toch zelf in de friese
                             > > > archieven
                             > > > gesprokkeld.
                             > > >
                             > > > groet Margreet
                             > > > NB1 De Ommelanden liggen om de stad Groningen heen, oorspronkelijk
                             > > > fries
                             > > > zelfs. (wikipedia)
                             > > > Met een groot klooster Aduard.
                             > > > NB2 - ik heb in Witmarsum gewoond, ik denk dat 1 km zuidoost ervan
                             > > > nog
                             > > > gewoon bij Witmarsum hoort.
                             > > > Hier is het oude preekhuis ingetekend - op een kaart uit 1718.
                             > > >
                             > > > http://www2.tresoar.nl/digicollectie/object.php?object=234&menu=1&zveld=Wonseradeel
                             > > > De kaart van 1664 verschilt daar niet veel van, qua dorpen.
                             > > >
                             > > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen"
                             > > > <samneyen@>
                             > > > wrote:
                             > > > >
                             > > > > Hoi,
                             > > > > Er zijn volgens mij ook meerdere families Brouwer, eentje heeft
                             > > > mijn
                             > > > > interesse buiten die van mij omdat het mennonisten waren in
                             > > > Aalsmeer
                             > > > rond
                             > > > > 1600
                             > > > > Ik heb daar echter geen aansluiting kunnen vinden tot nu toe omdat
                             > > > daar
                             > > > de
                             > > > > oudste bekende ook niet een geheel zekere zaak is.
                             > > > > Ik zeg dat omdat de dochter van menno zich aansloot bij de
                             > > > Waterlanders,
                             > > > > die
                             > > > > kom ik echter ook in jouw Gerkesklooster tegen die Waterlanders.
                             > > > > Velen die het beroep Brouwer hadden kozen dat ook als achternaam,
                             > > > maar
                             > > > bij
                             > > > > die van mij kom ik de achternaam toch al iets vroeger tegen dacht
                             > > > ik. Ik
                             > > > > zag
                             > > > > op Ameland ook al vroeg de naam Brouwer opduiken. Maar dat heb ik
                             > > > nog
                             > > > niet
                             > > > > echt uitgezocht. Het is nu niet een gemakkelijk te vinden naam,
                             > > > net
                             > > > als
                             > > > > Jansen.
                             > > > > Ik heb nog niet alles op het CBG nageplozen, moet er hoog nodig
                             > > > weer
                             > > > eens
                             > > > > naar toe.
                             > > > > Zit momenteel door de thuis situatie (man been geamputeerd) even
                             > > > aan
                             > > > de
                             > > > PC
                             > > > > gebakken.
                             > > > > IK zal ook eens kijken of ik kan achterhalen wie het wapen van
                             > > > Brouwer
                             > > > > heeft
                             > > > > laten registreren.
                             > > > > Je hebt echt veel uitgeplozen van Vorsterman en van Oyen ,
                             > > > hartstikke
                             > > > > goed.
                             > > > > Zag in Gerkesklooster wel vaak de naam Halbe en Hebel staan.
                             > > > > groetjes Sonja
                             > > > >
                             > > > KNNIPKNIP
                             > > >
                             > > > ------------------------------------
                             > > >
                             > > > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
                             > > >
                             > > > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle
                             > > > sinds 8
                             > > > juli 1999 geposte berichten staat op
                             > > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
                             > > >
                             > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht
                             > > > naar:
                             > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
                             > > > Yahoo! Groups Links
                             > > >
                             > > >
                             > > >
                             > > >
                             > > >
                             > > > [Non-text portions of this message have been removed]
                             > > >
                             > > >
                             > > >
                             > > > ------------------------------------
                             > > >
                             > > > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
                             > > >
                             > > > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle
                             > > > sinds
                             > > > 8
                             > > > juli 1999 geposte berichten staat op
                             > > > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
                             > > >
                             > > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                             > > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
                             > > > Yahoo! Groups Links
                             > > >
                             > >
                             >
                             >
                             >
                             >
                             > ------------------------------------
                             >
                             > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
                             >
                             > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
                             > juli 1999 geposte berichten staat op
                             > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
                             >
                             > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                             > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
                             > Yahoo! Groups Links
                             >
                             ------------------------------------

                             Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl

                             Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
                             juli 1999 geposte berichten staat op
                             http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

                             Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                             Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
                             Yahoo! Groups Links
                            • reyacta
                             Hoi, zo eenvoudig gsat het natuurlijk niet. Hij wordt gemeld in Blaupot ten Cate - Geschiedenis van de Doopsgezinden in Freisland, online te lezen op die
                             Message 28 of 30 , May 5, 2010
                              Hoi,

                              zo eenvoudig gsat het natuurlijk niet.
                              Hij wordt gemeld in
                              Blaupot ten Cate - Geschiedenis van de Doopsgezinden in Freisland,
                              online te lezen op die Wumkes-link van gister.


                              Op blz 102
                              bij noot 89 [onderaan de bladzij]
                              wordt geschreven:

                              " dat een van zijn [= Menno Simons] dochters een bierbrouwer in Dockum trouwde kan ik evenmin bevestigen als dhr. ten Cate.

                              > Maar ik heb ene geslachtslijst voor mij ...... "


                              Tresoar heeft 55 resultaten op familiearchief,
                              maar geen van Brouwer, Kutsch of Coumans.
                              Mogelijk heeft een van JWs kinderen hem gekregen,
                              en weer verder doorgegeven.

                              Misschien waren er ook meerdere exemplaren van.

                              groet Margreet                              --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@...> wrote:
                              >
                              > Hoi
                              > Waar heb je die geslachtlijst gevonden en kan ik daar een kopie van krijgen?
                              > groeten Sonja
                              > ----- Original Message -----
                              > From: "reyacta" <mhuisman2@...>
                              > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                              > Sent: Wednesday, May 05, 2010 6:15 PM
                              > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno Heebel -
                              > Brouwer
                              >
                              >
                              > Hoi,
                              >
                              > Ik schreef het misschien wat verkeerd,
                              > 6e generatie van de preker Minne
                              > die een kleinzoon was van Menno Simons, via een dochter met een dokkumer
                              > brouwer.
                              >
                              > Waar het mij om gaat is dat er een geslachtslijst was - rond 1839
                              > met een familie-overlevering
                              > toen AA Vosterman nog of nog niet eens in de wieg lag.
                              > Ik ben toch aan het natrekken waar die zijn info vandaan kan hebben?
                              >
                              > Jij telt 5 tot Hibbe Minnes, dus daarvoor zat 6
                              > Minne-weten-we-niet-hoe-verder.
                              >
                              > groet Margreet
                              >
                              >
                              >
                              >
                              >
                              > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@>
                              > wrote:
                              > >
                              > > J.W. de boekhandelaar is Johan Willem 20-06-1782 geboren te Leeuwarden
                              > > 12-07
                              > > gedoopt en gestorven 08-1-1859 Leeuwarden
                              > > gehuwd Westerkerk 18-05-1806 Jellina Agatha Grou(w)stra
                              > > 2 e huwelijk met Elisabeth Catharina de Roock weduwe van Martinus van der
                              > > Veen op 7-6-1815 te Sneek
                              > > Zijn Pa was Hendricus brouwer met Koumans oud schepen van Leeuwarden, lid
                              > > vroedschap en solliciteur militair enz.
                              > > Henricus verkoopt 30 april 1798 een stuk greidland onder Huizum als
                              > > excect.testament. in de boedel van Douwe Tebbitman die onder Huizum
                              > > woonde.
                              > > Elisabeth Tebbitman was Hendrik zijn moeder (koper Salvus Posthumus
                              > > Leeuwarden Grietje de Vrij echtgenoten)
                              > > Als ik tel dan Hibbe Minnes, Pytter Hebellus, Jacobus,schrijver compagnie
                              > > Leeuwarden, Hendricus, Johan Wilhelm boekverkoper dan zijn er maar 5
                              > > Enig idee welke dochter een bier brouwer in Dockum huwde, ik heb ook niets
                              > > en van wie was die dochter?
                              > > groeten Sonja
                              > >
                              > > ----- Original Message -----
                              > > From: "reyacta" <mhuisman2@>
                              > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                              > > Sent: Wednesday, May 05, 2010 4:15 PM
                              > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno Heebel -
                              > > Brouwer
                              > >
                              > >
                              > > Op blz 102 bij noot 89 wordt geschreven:
                              > > " dat een van zijn dochters een bierbrouwer in Dockum trouwde kan ik
                              > > evenmin
                              > > bevestigen als dhr. ten Cate.
                              > > Maar ik heb ene geslachtslijst voor mij
                              > > van dhr. J.W. Brouwer boekhandelaar te Leeuwarden"
                              > > .... en dan volgt ongeveer hetzelfde verhaaltje als Vorsterman,
                              > > met de familie-overlevering.
                              > >
                              > > JW is de 6e generatie van Menne Hibbes en zou dus 8e van Menno zijn.
                              > >
                              > > Blaupot heeft niet kunnen vinden dat er een menniste gemeenschap te
                              > > Gerkesklooster was,
                              > > en denkt dat ze Surhuisterveen bedoelen.
                              > > Verder meldt hij dat JW de 6e generatie van Menne Hibbes is, en 8e van
                              > > mennos Simons zou zijn.
                              > >
                              > > JW zal Johan Willem zijn, geboren 1782, zn Brouwer en Koumans.
                              > >
                              > > Ik was even wat door de tekst gesprongen met zoek Brouwer.
                              > > In de noten ook Eerw. J. Brouwer, P. Brouwer
                              > > samen met W. Eekhoff,
                              > > de laatste had ik gister net bij HCL gelezen eerste archivaris van
                              > > Nederland,
                              > > die het hele gemeentearchief Leeuwarden geordend heeft.
                              > >
                              > > groet Margreet
                              > >
                              > >
                              > >
                              > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "reyacta" <mhuisman2@> wrote:
                              > > >
                              > > > Hoi,
                              > > >
                              > > > dat hele boek staat online:
                              > > > S. Blaupot ten Cate 1839
                              > > > "De geschiedenis van de Doopsgezinden in Friesland"
                              > > > uit oorspronkelijke stukken en echte berigten.
                              > > > Lijkt me wel wat voor Vorsterman om dat gelezen te hebben.
                              > > > http://www.wumkes.nl/index.php?volg=1&id=57
                              > > > Met kaartje van Friesland waar ze zich ophielden
                              > > > (nav Waterlanders ook in Gerkesklooster).
                              > > >
                              > > > voor ons misschien interessant omdat er ook overleveringen in staan.


                              KNIPKNIPKNIP> > >
                             • sonja neyen
                              Hoi Eigenlijk had ik het gelezen maar er ook over heen gelezen dat het een lijst van J.W.Brouwer was meer van he he daar heb je het zelfde verhaaltje weer.
                              Message 29 of 30 , May 6, 2010
                               Hoi
                               Eigenlijk had ik het gelezen maar er ook over heen gelezen dat het een lijst
                               van J.W.Brouwer was meer van he he daar heb je het zelfde verhaaltje weer.
                               Mooi stom van mij, volgende keer beter opletten.
                               Bedankt
                               Sonja
                               ----- Original Message -----
                               From: "reyacta" <mhuisman2@...>
                               To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                               Sent: Wednesday, May 05, 2010 8:15 PM
                               Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno Heebel -
                               Brouwer


                               Hoi,

                               zo eenvoudig gsat het natuurlijk niet.
                               Hij wordt gemeld in
                               Blaupot ten Cate - Geschiedenis van de Doopsgezinden in Freisland,
                               online te lezen op die Wumkes-link van gister.


                               Op blz 102
                               bij noot 89 [onderaan de bladzij]
                               wordt geschreven:

                               " dat een van zijn [= Menno Simons] dochters een bierbrouwer in Dockum
                               trouwde kan ik evenmin bevestigen als dhr. ten Cate.

                               > Maar ik heb ene geslachtslijst voor mij ...... "


                               Tresoar heeft 55 resultaten op familiearchief,
                               maar geen van Brouwer, Kutsch of Coumans.
                               Mogelijk heeft een van JWs kinderen hem gekregen,
                               en weer verder doorgegeven.

                               Misschien waren er ook meerdere exemplaren van.

                               groet Margreet                               --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@...>
                               wrote:
                               >
                               > Hoi
                               > Waar heb je die geslachtlijst gevonden en kan ik daar een kopie van
                               > krijgen?
                               > groeten Sonja
                               > ----- Original Message -----
                               > From: "reyacta" <mhuisman2@...>
                               > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                               > Sent: Wednesday, May 05, 2010 6:15 PM
                               > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno Heebel -
                               > Brouwer
                               >
                               >
                               > Hoi,
                               >
                               > Ik schreef het misschien wat verkeerd,
                               > 6e generatie van de preker Minne
                               > die een kleinzoon was van Menno Simons, via een dochter met een dokkumer
                               > brouwer.
                               >
                               > Waar het mij om gaat is dat er een geslachtslijst was - rond 1839
                               > met een familie-overlevering
                               > toen AA Vosterman nog of nog niet eens in de wieg lag.
                               > Ik ben toch aan het natrekken waar die zijn info vandaan kan hebben?
                               >
                               > Jij telt 5 tot Hibbe Minnes, dus daarvoor zat 6
                               > Minne-weten-we-niet-hoe-verder.
                               >
                               > groet Margreet
                               >
                               >
                               >
                               >
                               >
                               > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@>
                               > wrote:
                               > >
                               > > J.W. de boekhandelaar is Johan Willem 20-06-1782 geboren te Leeuwarden
                               > > 12-07
                               > > gedoopt en gestorven 08-1-1859 Leeuwarden
                               > > gehuwd Westerkerk 18-05-1806 Jellina Agatha Grou(w)stra
                               > > 2 e huwelijk met Elisabeth Catharina de Roock weduwe van Martinus van
                               > > der
                               > > Veen op 7-6-1815 te Sneek
                               > > Zijn Pa was Hendricus brouwer met Koumans oud schepen van Leeuwarden,
                               > > lid
                               > > vroedschap en solliciteur militair enz.
                               > > Henricus verkoopt 30 april 1798 een stuk greidland onder Huizum als
                               > > excect.testament. in de boedel van Douwe Tebbitman die onder Huizum
                               > > woonde.
                               > > Elisabeth Tebbitman was Hendrik zijn moeder (koper Salvus Posthumus
                               > > Leeuwarden Grietje de Vrij echtgenoten)
                               > > Als ik tel dan Hibbe Minnes, Pytter Hebellus, Jacobus,schrijver
                               > > compagnie
                               > > Leeuwarden, Hendricus, Johan Wilhelm boekverkoper dan zijn er maar 5
                               > > Enig idee welke dochter een bier brouwer in Dockum huwde, ik heb ook
                               > > niets
                               > > en van wie was die dochter?
                               > > groeten Sonja
                               > >
                               > > ----- Original Message -----
                               > > From: "reyacta" <mhuisman2@>
                               > > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                               > > Sent: Wednesday, May 05, 2010 4:15 PM
                               > > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno
                               > > Heebel -
                               > > Brouwer
                               > >
                               > >
                               > > Op blz 102 bij noot 89 wordt geschreven:
                               > > " dat een van zijn dochters een bierbrouwer in Dockum trouwde kan ik
                               > > evenmin
                               > > bevestigen als dhr. ten Cate.
                               > > Maar ik heb ene geslachtslijst voor mij
                               > > van dhr. J.W. Brouwer boekhandelaar te Leeuwarden"
                               > > .... en dan volgt ongeveer hetzelfde verhaaltje als Vorsterman,
                               > > met de familie-overlevering.
                               > >
                               > > JW is de 6e generatie van Menne Hibbes en zou dus 8e van Menno zijn.
                               > >
                               > > Blaupot heeft niet kunnen vinden dat er een menniste gemeenschap te
                               > > Gerkesklooster was,
                               > > en denkt dat ze Surhuisterveen bedoelen.
                               > > Verder meldt hij dat JW de 6e generatie van Menne Hibbes is, en 8e van
                               > > mennos Simons zou zijn.
                               > >
                               > > JW zal Johan Willem zijn, geboren 1782, zn Brouwer en Koumans.
                               > >
                               > > Ik was even wat door de tekst gesprongen met zoek Brouwer.
                               > > In de noten ook Eerw. J. Brouwer, P. Brouwer
                               > > samen met W. Eekhoff,
                               > > de laatste had ik gister net bij HCL gelezen eerste archivaris van
                               > > Nederland,
                               > > die het hele gemeentearchief Leeuwarden geordend heeft.
                               > >
                               > > groet Margreet
                               > >
                               > >
                               > >
                               > > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "reyacta" <mhuisman2@>
                               > > wrote:
                               > > >
                               > > > Hoi,
                               > > >
                               > > > dat hele boek staat online:
                               > > > S. Blaupot ten Cate 1839
                               > > > "De geschiedenis van de Doopsgezinden in Friesland"
                               > > > uit oorspronkelijke stukken en echte berigten.
                               > > > Lijkt me wel wat voor Vorsterman om dat gelezen te hebben.
                               > > > http://www.wumkes.nl/index.php?volg=1&id=57
                               > > > Met kaartje van Friesland waar ze zich ophielden
                               > > > (nav Waterlanders ook in Gerkesklooster).
                               > > >
                               > > > voor ons misschien interessant omdat er ook overleveringen in staan.


                               KNIPKNIPKNIP> > >
                               ------------------------------------

                               Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl

                               Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
                               juli 1999 geposte berichten staat op
                               http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

                               Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
                               Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
                               Yahoo! Groups Links
                              • reyacta
                               voor de belanghebbenden en andere ge-interesseerden, Ik had Sonja al even gemaild, voorheen GEN 330 - Geslachtlijst Brouwer 1640-ca 1900 door P.K. Brouwer Pzn
                               Message 30 of 30 , May 16, 2010
                                voor de belanghebbenden en andere ge-interesseerden,

                                Ik had Sonja al even gemaild,
                                voorheen GEN 330 - Geslachtlijst Brouwer 1640-ca 1900 door P.K. Brouwer Pzn

                                bevindt zich sinds de omnummering thans in Collectie Handschriften bij Tresoar.

                                Collectie is nog niet beschreven, dus je moet een afspraak maken om hem in te zien, zodat ze tijd hebben hem op te zoeken.
                                Lijkt me - of ik hoop althans - die oude-rond-1839-op-het-buro-van-Blaupot die later aangevuld is.

                                Nog een correctie, want ik schreef 'evenmin als ten Cate .."
                                moet zijn 'als Cramer blz 205'
                                en dan bedoelt hij "Leven en verrigtingen van Menno Simons"
                                uitgegeven 1837 Amsterdam
                                met een voorwoord uit 1836.

                                groet Margreet                                --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@...> wrote:
                                >
                                > Hoi
                                > Eigenlijk had ik het gelezen maar er ook over heen gelezen dat het een lijst
                                > van J.W.Brouwer was meer van he he daar heb je het zelfde verhaaltje weer.
                                > Mooi stom van mij, volgende keer beter opletten.
                                > Bedankt
                                > Sonja
                                > ----- Original Message -----
                                > From: "reyacta" <mhuisman2@...>
                                > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
                                > Sent: Wednesday, May 05, 2010 8:15 PM
                                > Subject: [Friesland-genealogy] Re: opzoek gevraagd - Pieter Menno Heebel -
                                > Brouwer
                                >
                                >
                                > Hoi,
                                >
                                > zo eenvoudig gsat het natuurlijk niet.
                                > Hij wordt gemeld in
                                > Blaupot ten Cate - Geschiedenis van de Doopsgezinden in Freisland,
                                > online te lezen op die Wumkes-link van gister.
                                >
                                >
                                > Op blz 102
                                > bij noot 89 [onderaan de bladzij]
                                > wordt geschreven:
                                >
                                > " dat een van zijn [= Menno Simons] dochters een bierbrouwer in Dockum
                                > trouwde kan ik evenmin bevestigen als dhr. ten Cate.
                                >
                                > > Maar ik heb ene geslachtslijst voor mij ...... "
                                >
                                >
                                > Tresoar heeft 55 resultaten op familiearchief,
                                > maar geen van Brouwer, Kutsch of Coumans.
                                > Mogelijk heeft een van JWs kinderen hem gekregen,
                                > en weer verder doorgegeven.
                                >
                                > Misschien waren er ook meerdere exemplaren van.
                                >
                                > groet Margreet
                                >
                                KNIPKNIPKNIP
                               Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.