Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: Voorouders Meinte Ruurds

Expand Messages
 • Rob
  Hallo Nynke, Heel hartelijk bedankt voor dit uit gebreide antwoord. Het ziet ernaar uit dat er nog niets bekend is wat betreft de voorouders van Meinte Ruurds.
  Message 1 of 3 , Mar 30, 2010
  • 0 Attachment
   Hallo Nynke,

   Heel hartelijk bedankt voor dit uit gebreide antwoord. Het ziet ernaar uit dat er nog niets bekend is wat betreft de voorouders van Meinte Ruurds. We zullen zelf daar een antwoord op moeten zien te vinden.

   De informatie over de boek bespreking was interessant. Ik heb mijn vriend gevraagd of we het voor haar in bezit moeten zien te krijgen.

   Nogmaals bedankt voor uw antwoord.

   Met vriendelijke groeten,

   Rob Rozema   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Nynke van den Hooven" <nynkevandenhooven@...> wrote:
   >
   > Rob,
   >
   >
   >
   > Friese doopgegevens zijn via Tresoar raadpleegbaar en als de doop van Meinte
   > daar niet in voorkomt, dan kloppen de aangeleverde gegevens kennelijk niet.
   >
   > Als je zoekt op de gegeven datum blijken er op die dag 3 dopen te hebben
   > plaatsgevonden, maar geen een daarvan is Meinte Ruurds.
   >
   >
   >
   > Maar je kunt uit de vernoemingen van de kinderen vaak opmaken wat de namen
   > van de ouders waren.
   >
   > Pleuntje's vader heette Jorrit en ik vond de volgende doop:
   >
   > Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1723
   >
   > Dopeling: Pleuntje
   >
   > Gedoopt op 28 november 1723 in Heeg
   >
   > Dochter van Jorryt Tjeerds en niet genoemde moeder
   >
   > Bron:
   >
   > Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
   >
   > Herv. gem. Heeg, doop 1605-1811
   >
   > Inventarisnr. : DTB 873
   >
   > Vader Jorrit liet zich een half jaar eerder op belijdenis dopen.
   >
   >
   >
   > Dan zou onderstaand huwelijk dat van Pleuntjes ouders geweest kunnen zijn:
   >
   > Wymbritseradeel, huwelijken 1721
   >
   > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 februari 1721
   >
   > Man : Jorryt Tierdts afkomstig van Heeg
   >
   > Vrouw : Sytske Willems afkomstig van Goënga
   >
   > Bron:
   >
   > Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
   >
   > Trouwregister Hervormde gemeente Heeg 1596-1811
   >
   > Inventarisnr.: DTB 874
   >
   >
   >
   > De eerste dochter van Meinte en Pleuntje lijkt dus keurig volgens de
   > vernoemingsregels naar haar oma van moederskant vernoemd te zijn. Dat maakt
   > het zeer aannemelijk dat Jetske naar haar oma van vaderskant werd vernoemd.
   > Als we nu een huwelijk van een Ruurd met een Jetske zouden kunnen vinden.
   > Misschien zelfs een Ruurd Dirks of Durks…
   >
   > Maar helaas, niet gevonden..
   >
   >
   >
   > Overigens blijkt er een genealogie van het echtpaar Meinte Ruurds en
   > Pleuntje Jorrits te bestaan:
   >
   > Informatie gevonden op de website van het CBH:
   >
   > "Auteur(s): Koetje-v.d. Berg, R.
   >
   > Familie Van den (der) Berg : nakomelingen van Meinte Ruurds en Pleuntje
   > Jorrits
   >
   >
   >
   > Uitgave: [eigen uitgave]
   >
   > Franeker 1992
   >
   > 512 p., ill., index
   >
   > signatuur: G/Berg
   >
   >
   >
   > Trefwoord(en): Berg, van den; Berg, van der
   >
   > Boekbespreking:
   >
   > Uit: Genealogie Kwartaalblad CBG 1996-02 R. Koetje-van der Berg. Familie Van
   > den (der) Berg. Nakomelingen van Meinte Ruurds en Pleuntje Jorrits.
   > Franeker, 1992. 512 blz., ill., index. (GBerg). Adres van de samenstelster:
   > De Broll 35, 9172 RD Ferwerd.
   >
   > In een fraai gebonden uitgave is de genealogie van de Friese familie Van den
   > (der) Berg gepresenteerd. De samenstelster heeft hiervoor diepgaand
   > (archief-)onderzoek verricht. Zij heeft zich niet beperkt tot de primaire
   > bronnen zoals DTBL-registers, maar heeft ook rechterlijke en notariële
   > archieven en belastingregisters geraadpleegd. Voorvader Meinte Ruurds leefde
   > als veehouder in Wolsum, Wymbritseradeel. Zijn kinderen namen in 1811-1812
   > voor een deel de naam Van den Berg aan, terwijl anderen zich naar de moeder
   > noemden (Jorritsma). Behalve aan de familie Van den Berg is veel aandacht
   > besteed aan de tak die de geslachtsnaam Jorritsma voerde. Aardig zijn de
   > genealogische "uitstapjes" naar diverse aangehuwde families (zoals Oppedijk,
   > Smit en Greidanus), waarvan kwartierstaatjes of fragment- genealogieën zijn
   > opgenomen."
   >
   >
   >
   > Met vriendelijke groet
   >
   > Nynke van den Hooven
   >
   >
   >
   > _____
   >
   > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Rob
   > Verzonden: maandag 29 maart 2010 9:45
   > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Voorouders Meinte Ruurds
   >
   >
   >
   >
   >
   > Hallo,
   >
   > Ik ben op zoek voor een vriend naar de voorouders van Meinte Ruurds. Zijn
   > huwelijk was op 28 Januari 1753 in Wymbritseradeel. De bruid was Pleuntje
   > Jorrits en beide kwamen van Wolsum.
   > Van hun kinderen zijn genoeg gegevens via Tresoar website:
   > Sytske, geb. 19 jan 1754
   > Jetske, geb. 06 dec 1755
   > Ruurd, geb. 08 apr 1758
   > Jorrit, geb. 02 maart 1760
   > Ytie, geb. 29 oktober 1762; died 12 Jan 1763 Durk, geb. 17 jan 1764 Willem,
   > geb. 30 nov 1766 Geertje, geb. 27 oktober 1769
   >
   > Van Meinte is een doop datum 22 April 1757 te Wolsum geregistreerd. Vrij
   > laat dus in zijn leven. Deze informatie komt van de volgende bron:
   > Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
   > Herv. gem. Westhem en Wolsum, doop 1715-1811
   > Inventarisnr. : 886
   >
   > Vragen:
   > a) Weet iemand meer over de ouders van Meinte Ruurds?
   > b) Zijn de gegevens over zijn doop ook op de Internet te bezien? Ik heb de
   > gegevens van de doop van iemand anders gekregen maar heb dat nog niet via de
   > Internet kunnen na checken? Is dat mogelijk of moet je daarvoor naar een
   > gemeentehuis of Tresoar instantie gaan? Ik woon zelf in Nieuw-Zeeland dus is
   > het een beetje ver weg om langs te komen.
   >
   > Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
   >
   > Vriendelijke groeten,
   >
   > Rob Rozema
   > Nieuw-Zeeland
   >
   >
   >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.