Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: wiewaswie

Expand Messages
 • Genea van Beveren
  Goedenavond, Gelukkig is er iemand die kennelijk weet wat er aan de hand is, en het lijkt dus op een storm in een glas water. Gelukkig maar. groet André van
  Message 1 of 1 , Mar 28, 2010
   Goedenavond,
   Gelukkig is er iemand die kennelijk weet wat er aan de hand is, en het lijkt
   dus op een storm in een glas water. Gelukkig maar.

   groet
   André van Beveren

   ----- Original Message -----
   From: "Hans van Felius" <hans.vanfelius@...>
   To: <NoordHolland-Genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Sunday, March 28, 2010 10:14 PM
   Subject: Re: [NoordHolland-Genealogy] Re: [gelderland-genealogy] Re:
   wiewaswie


   > Het zou jammer zijn als mensen zouden stoppen met een hobby voor andere
   > redenen dan dat ze die hobby niet meer leuk vinden om te doen. Het lijkt
   > me
   > dat zoiets voorop zou moeten staan bij het beoefenen van een hobby...
   >
   > Er is een wettelijke regeling in Nederland die stelt dat archiefstukken in
   > openbare archiefbewaarplaatsen gratis raadpleegbaar zijn. Dat is een
   > feitelijk gegeven, en dat staat geheel los van internet en het maken van
   > kopieën. Ik denk dat niemand het onredelijk vindt dat voor het maken van
   > een
   > kopie een bepaald bedrag wordt gevraagd, mits dat bedrag redelijk blijft.
   > Of die gratis raadpleegbaarheid ook automatisch moet inhouden dat
   > "originele" bestanden die via internet beschikbaar worden gesteld ook
   > gratis
   > beschikbaar zijn is iets dat onderwerp van discussie kan zijn.
   > Immers, het on-line beschikbaar stellen van archiefstukken gaat niet
   > gratis.
   > Een website maken en in de lucht houden kost geld, het scannen en on-line
   > beschikbaar stellen kost ook geld. De tendens van inmiddels al tientallen
   > jaren is dat de werkzaamheden van archiefdiensten niet geheel vergoed
   > worden
   > uit de publieke fondsen. Gebouw en personeelskosten over het algemeen wel,
   > en nog wat kosten. De kosten rond digitalisering niet, die moeten anders
   > verkregen worden. Soms zal dat een subsidie zijn, of een speciale pot van
   > de
   > overheid waar gebruik van kan worden gemaakt. En deels wordt een en ander
   > betaald doordat een deel van de kosten wordt betaald door mensen die een
   > digitale kopie willen. Op zich lijkt me daar niets mis mee, mits dat
   > inderdaad binnen redelijke grenzen blijft.
   > Dat staat in Nederland dan altijd nog los van de werking van commerciële
   > sites als de Amerikaanse. En tot nu toe heb ik geen aanwijzingen waaruit
   > zou
   > blijken dat het in Nederland met de aan de overheid gekoppelde sites die
   > kant op zou gaan. En WieWasWie is een overheidsinitiatief, dat in de
   > plaats
   > komt van Genlias. Er had ook gekozen kunnen worden voor Genlias2 als naam.
   > Maar gezien het feit dat er meer deelnemers zijn dan bij Genlias is daar
   > niet voor gekozen. Een tijdje ging de site onder de naam Mijnvoorouders.nl
   > door het leven, maar uiteindelijk werd gekozen voor de huidige naam. Een
   > van
   > de redenen om een nieuwe site te maken kwam doordat Genlias aan het einde
   > van het Latijn dreigde te komen. Bovendien konden bij Genlias geen
   > plaatjes
   > opgenomen worden, en dat kan bij de nieuwe site wel.
   > Een site als Geneanet is daarmee niet te vergelijken. Het is een
   > particuliere site, en staat op dezelfde hoogte als verenigingen als de
   > N.G.V. en Ons Voorgeslacht, en jawel, sites als Ancestry en Rootsweb. Ik
   > denk dat archiefdiensten hier een eigen rol moeten spelen, en dat zullen
   > ze
   > ook in toenemende mate gaan doen. Op de ene plaats gaat het sneller dan de
   > andere, en er zullen onderling steeds wel wat verschillen blijven.
   > Archivarissen hebben het nadeel dat het ook eigenwijze mensen zijn, net
   > als
   > gewone mensen. En overal alles hetzelfde regelen blijkt steeds weer een
   > illusie. WieWasWie wordt daarmee een gezamenlijke digitale "studiezaal"
   > van
   > de deelnemende archiefdiensten, en daarom ook niet te vergelijken met
   > andere
   > sites die gegevens vragen van genealogen. Integendeel, het biedt gegevens
   > aan genealogen. Een van de doelgroepen van archiefdiensten, dus gewoon een
   > andere, nieuwe invulling van de al bestaande taak van archiefdiensten.
   >
   > Hoe een en ander zich verder gaat ontwikkelen? Geen idee, dat is koffiedik
   > kijken, want allerlei ontwikkelingen gaan daarvoor veel te snel. Maar
   > vooralsnog is mij in elk geval rond sites van archiefdiensten, inclusief
   > WieWasWie niets bekend van Amerikaanse toestanden...
   >
   > Hans van Felius
   >
   > ----- Original Message -----
   > From: "Genea van Beveren" <geneavan.beveren@...>
   >
   >
   >> Goedenavond,
   >>
   >> Ik vind de ontwikkeling naar betaalde genealogische gegevens een
   >> huiveringwekkende 'Amerikaanse' ontwikkeling, die ik diep verfoei.
   >> Het is het voorportaal naar sites als Ancestry, Rootsweb en andere
   >> commerciële sites. Verschrikkelijk gewoon. Als ik uit andere antwoorden
   >> en
   >> reacties al lees dat ruim 10 euro voor een scan gevraagd gaat
   >> worden.......... Waar gaat het heen?
   >>
   >> Maar goed als die ontwikkeling dan al niet tegen te houden zou zijn, mijn
   >> Amerikaanse familie staat weliswaar verbaasd dat online-genealogie in NL
   >> zonder noemenswaardige kosten kan, laat het zich dan ontwikkelen in de
   >> richting van een betaald lidmaatschap zoals bijvoorbeeld Geneanet. Een
   >> clublidmaatschap is op zich niets op tegen. Als het daarbij mogelijk is
   >> om
   >> gewoon scans op te vragen, dan mag wat mij betreft daar ook een heel
   >> kleine
   >> vergoeding voor gevraagd worden met de nadruk op klein. Als genealogie
   >> gaat
   >> commercialiseren waarbij winstbejag voorop staat, overweeg ik serieus te
   >> stoppen met deze hobby. Een hobby mag best wel wat kosten, maar niet als
   >> anderen (lees beheerders van websites) zich er duidelijk aan verrijken.
   >> Het
   >> gevaarlijke van winstbejag namelijk is dat het compleet uit de hand gaat
   >> lopen op een termijn. Daar zijn voorbeelden genoeg van.
   >>
   >> Voor alle duidelijkheid: als je in een archief een kopie moet maken van
   >> een
   >> document kost het je ook geld. De toegang niet en dat kan ook niet. Er is
   >> tenslotte een wet in NL die voorschrijft dat openbare archieven ook
   >> toegankelijk moeten zijn. Dat is naar mijn mening de juiste benadering.
   >> En
   >> of het nu een daadwerkelijke gang naar het archief zou zijn of een
   >> toegang
   >> via het online-archief, die twee grootheden moeten naar mijn mening
   >> gelijkwaardig zijn.
   >>
   >> Groet
   >> André van Beveren
   >>
   >>
   >> ----- Original Message -----
   >> From: "Albert Veldhuis" <albert.veldhuis@...>
   >>
   >>> Hallo Richard,
   >>>
   >>> - - - - knip - - -
   >>> Met dank aan Christian, die mij op de vroege ochtend wakker schudde
   >>> met zijn weblog, nog even over het project Wiewaswie.
   >>>
   >>> Het is de bedoeling, zo lees ik, dat het geheel aan het eind van dit
   >>> jaar operationeel wordt. Het is dan een website die toegang geeft tot
   >>> historische persoonsgegevens. Deelnemende archiefinstellingen betalen
   >>> daar een jaarlijks bedrag voor.
   >>> Gebruikers die een scan willen ontvangen van een document betalen daar
   >>> ook voor.
   >>> - - - - - - - - knip - - - -
   >>>
   >>> Het lukte mij niet om direct op jouw bericht te klikken voor een
   >>> antwoord.
   >>> Zal wel aan mijn instellingen liggen.
   >>>
   >>> Maar als ik jouw bericht lees, klopt dat precies met wat ik hoorde van
   >>> Peter
   >>> Wouters van het Gelders Archief ; namelijk dat GenLias gaat verdwijnen
   >>> en
   >>> WieWasWaar daarvoor in de plaats komt.
   >>> Dat lijkt mij dan te wedijveren met zovele andere Sites die ook om
   >>> gegevens
   >>> vragen van genealogen.
   >>>
   >>> vriendelijke groet,
   >>>
   >>>
   >>> Albert ( Veldhuis )
   >>> - Voorz: Veluwse Geslachten ( V V G )
   >>> - URL: http://www.veluwsegeslachten.nl
   >>> - email: <albert.veldhuis@...>
   >>> -email:<a.veldhuis@...>
   >>>
   >
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   > Om U af te melden als lid stuurt U een email naar:
   > NoordHolland-Genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.