Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Friese achternamen

Expand Messages
 • Nynke van den Hooven
  Beste mede-genealogen, Een Amerikaanse vriendin wil graag de betekenis weten van de Friese achternamen van haar voorouders. De namen Koopmans en De Boer
  Message 1 of 8 , May 14, 2001
  • 0 Attachment
   Beste mede-genealogen,

   Een Amerikaanse vriendin wil graag de betekenis weten van de Friese achternamen van haar voorouders. De namen Koopmans en De Boer leveren nog geen problemen op en van de uitgang -sma weet ik inmiddels dat het een genitiefvorm is, zodat ook een naam als Anema te vertalen valt. Maar bij Hommema (zoon van Homme?) begint de twijfel toe te slaan en met Wiersma en Wierdsma, Hijma en Postma kan ik niet meer uit te voeten. Dan heb ik nog de namen Tjessinga, Koyinga (komt ook voor als Kooyenga) en Haga. Zijn dat wellicht namen van states?

   Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld.

   Met vriendelijke groet,
   Nynke van den Hooven.
   [Non-text portions of this message have been removed]
  • H.J. Plantinga
   Hallo Nynke (en mede-genealogen) Op de internet-site http://www.wazamar.org/Familienamen/aa-intro.htm kun je zoeken naar familienamen en de betekenis ervan.
   Message 2 of 8 , May 15, 2001
   • 0 Attachment
    Hallo Nynke (en mede-genealogen)

    Op de internet-site http://www.wazamar.org/Familienamen/aa-intro.htm kun je
    zoeken naar familienamen en de betekenis ervan. Misschien dat je er iets
    aan hebt.

    Groetjes Hillie Plantinga


    At 20:42 14-05-2001 +0200, you wrote:
    >Beste mede-genealogen,
    >
    >Een Amerikaanse vriendin wil graag de betekenis weten van de Friese
    >achternamen van haar voorouders. De namen Koopmans en De Boer leveren nog
    >geen problemen op en van de uitgang -sma weet ik inmiddels dat het een
    >genitiefvorm is, zodat ook een naam als Anema te vertalen valt. Maar bij
    >Hommema (zoon van Homme?) begint de twijfel toe te slaan en met Wiersma en
    >Wierdsma, Hijma en Postma kan ik niet meer uit te voeten. Dan heb ik nog
    >de namen Tjessinga, Koyinga (komt ook voor als Kooyenga) en Haga. Zijn dat
    >wellicht namen van states?
    >
    >Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld.
    >
    >Met vriendelijke groet,
    >Nynke van den Hooven.
    >
    >
    >
    >
    >[Non-text portions of this message have been removed]
    >
    >
    >Yahoo! Groups
    >Sponsor<http://rd.yahoo.com/M=190462.1393721.2979173.2/D=egroupmail/S=1700040837:N/A=551015/?http://www.debticated.com>
    >
    >
    >Genealogy yn Fryslân:
    ><http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/>http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
    >of: <http://go.to/frgen>http://go.to/frgen .
    >
    >Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli
    >1999 geposte berichten staat op
    ><http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy>http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
    >
    >Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
    >Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
    >
    >
    >Your use of Yahoo! Groups is subject to the
    ><http://docs.yahoo.com/info/terms/>Yahoo! Terms of Service.
   • Roelof Varkevisser
    Nynke, Op http://www.meertens.knaw.nl/NFD/nfd.html kan je heel veel over namen en naamkunde vinden. Over Hommema heb je gelijk, die zijn genoemd (al ver voor
    Message 3 of 8 , May 15, 2001
    • 0 Attachment
     Nynke,

     Op http://www.meertens.knaw.nl/NFD/nfd.html kan je heel veel over namen en
     naamkunde vinden.
     Over Hommema heb je gelijk, die zijn genoemd (al ver voor 1811) naar de
     Hommema-state bij Dronrijp waar de familie-naam van overgenomen is. Zelf
     stam ik ook van deze Hommema af, en ben ook zeer geinteresseerd in
     nakomelingen.
     Het gros van de familie woonde in 1700-1800 in Leeuwarderadeel, later ook
     meer richting Harlingen.
     Zie evt mijn web-site onder mijn moeders naam de Boer.
     Een Wier of Wierd was niets anders dan fries voor terp. Dus Jan
     Wiersma/Wierdsma/Terpstra = Jan van de terp.
     Hijma weet ik zo niet, hoewel de naam (in ieder geval) in Ferwerd voorkomt,
     ik heb er drie in mijn files van rond 1800.
     Over de rest va je namen kan ik slechts speculeren.
     Postma, afgeleid van Posthuma
     Tjessinga, kinderen van Tjisse ?
     Kooyenga, kooikers ?

     Met vriendelijke groet,
     Roelof

     Friesland rond 1860 : http://www.varkevisser.org
     voor mijn genealogie: http://www.varkevisser.org
     Wonseradeel: de Boer, Roedema
     Idaarderadeel: Zuidema, Deelstra
     Ferwerderadeel: Swart, Buursma, Braak, Papma
     Katwijk-Scheveningen: Varkevisser
     Hoekse Waard: Goud
     Zeeland: Enters

     -----Oorspronkelijk bericht-----
     Van: Nynke van den Hooven <nynkevandenhooven@...>
     Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
     Datum: maandag 14 mei 2001 20:45
     Onderwerp: [Friesland-genealogy] Friese achternamen


     Beste mede-genealogen,

     Een Amerikaanse vriendin wil graag de betekenis weten van de Friese
     achternamen van haar voorouders. De namen Koopmans en De Boer leveren nog
     geen problemen op en van de uitgang -sma weet ik inmiddels dat het een
     genitiefvorm is, zodat ook een naam als Anema te vertalen valt. Maar bij
     Hommema (zoon van Homme?) begint de twijfel toe te slaan en met Wiersma en
     Wierdsma, Hijma en Postma kan ik niet meer uit te voeten. Dan heb ik nog de
     namen Tjessinga, Koyinga (komt ook voor als Kooyenga) en Haga. Zijn dat
     wellicht namen van states?

     Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld.

     Met vriendelijke groet,
     Nynke van den Hooven.
     [Non-text portions of this message have been removed]


     Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
     of: http://go.to/frgen .

     Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
     geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

     Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
     Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


     Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
    • Nynke van den Hooven
     Roelof, Dank voor je bijdrage. Kan Hommema ook niet eenvoudigweg een patronymische achternaam zijn? Dankzij de Meertens-link kwam de lagere-school-kennis
     Message 4 of 8 , May 15, 2001
     • 0 Attachment
      Roelof,

      Dank voor je bijdrage.
      Kan Hommema ook niet eenvoudigweg een patronymische achternaam zijn? Dankzij de Meertens-link kwam de lagere-school-kennis m.b.t. de terpen weer bovendrijven en viel ook het Wiersma-kwartje. Overigens kwam ik daar de volgende (mogelijke) verklaring van de naam Postma tegen. Het zou een afgeleide kunnen zijn van de onderscheidende (bij)naam voor een kind dat na de dood van zijn vader werd geboren (in het Latijn posthumus). Varianten zijn Posthuma, Postema, Postmus en zelfs Pasma.
      Van de uitgang -ma weet ik dat het een (patronymisch) genitief is. Maar geldt dat ook voor de uitgangen -stra en -inga? Zou de uitgang -inga niet eerder aan een plaats dan aan een persoon gerelateerd zijn?
      En wat de Hommema's betreft. Er komt een Antje Hessels Hommema voor in de genealogie van een Amerikaanse vriendin. Antje Hommema was gehuwd met Seerp Pieters Anema (eigengeërfd boer op Groot Walta te Barradeel). Zij kregen o.a. een zoon Pieter (Seerps Anema; eigengeërfd boer op de Hommema-state te Dronrijp, later in Sexbierum); deze trouwde met Aaltje Abes Hibma. Zij kregen op hun beurt (het zal je niet verbazen) een zoon Seerp (Pieters Anema; naast boer was hij ook burgemeester van Minnertsga) die in 1811 de naam Anema aannam en getrouwd was met Jetske Paulus Ennema. Eén van hun kinderen was Jetske Anema, die trouwde met Bart Dirks Nauta. Jetske en Bart emigreerden in 1868 naar Amerika en zijn de betover..etc..ouders van mijn Amerikaanse vriendin. De Anema-gegevens komen van de volgende site: http://www.geocities.com/anema001/Anema_Inhoudsopgave.htm . Daar kun je dus ook de Hommema-informatie, die ik net gaf, vinden.

      Groeten,
      Nynke.

      .----- Original Message -----
      From: Roelof Varkevisser
      To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      Sent: Tuesday, May 15, 2001 8:35 PM
      Subject: Re: [Friesland-genealogy] Friese achternamen


      Nynke,

      Op http://www.meertens.knaw.nl/NFD/nfd.html kan je heel veel over namen en
      naamkunde vinden.
      Over Hommema heb je gelijk, die zijn genoemd (al ver voor 1811) naar de
      Hommema-state bij Dronrijp waar de familie-naam van overgenomen is. Zelf
      stam ik ook van deze Hommema af, en ben ook zeer geinteresseerd in
      nakomelingen.
      Het gros van de familie woonde in 1700-1800 in Leeuwarderadeel, later ook
      meer richting Harlingen.
      Zie evt mijn web-site onder mijn moeders naam de Boer.
      Een Wier of Wierd was niets anders dan fries voor terp. Dus Jan
      Wiersma/Wierdsma/Terpstra = Jan van de terp.
      Hijma weet ik zo niet, hoewel de naam (in ieder geval) in Ferwerd voorkomt,
      ik heb er drie in mijn files van rond 1800.
      Over de rest va je namen kan ik slechts speculeren.
      Postma, afgeleid van Posthuma
      Tjessinga, kinderen van Tjisse ?
      Kooyenga, kooikers ?

      Met vriendelijke groet,
      Roelof

      Friesland rond 1860 : http://www.varkevisser.org
      voor mijn genealogie: http://www.varkevisser.org
      Wonseradeel: de Boer, Roedema
      Idaarderadeel: Zuidema, Deelstra
      Ferwerderadeel: Swart, Buursma, Braak, Papma
      Katwijk-Scheveningen: Varkevisser
      Hoekse Waard: Goud
      Zeeland: Enters

      -----Oorspronkelijk bericht-----
      Van: Nynke van den Hooven <nynkevandenhooven@...>
      Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
      <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
      Datum: maandag 14 mei 2001 20:45
      Onderwerp: [Friesland-genealogy] Friese achternamen


      Beste mede-genealogen,

      Een Amerikaanse vriendin wil graag de betekenis weten van de Friese
      achternamen van haar voorouders. De namen Koopmans en De Boer leveren nog
      geen problemen op en van de uitgang -sma weet ik inmiddels dat het een
      genitiefvorm is, zodat ook een naam als Anema te vertalen valt. Maar bij
      Hommema (zoon van Homme?) begint de twijfel toe te slaan en met Wiersma en
      Wierdsma, Hijma en Postma kan ik niet meer uit te voeten. Dan heb ik nog de
      namen Tjessinga, Koyinga (komt ook voor als Kooyenga) en Haga. Zijn dat
      wellicht namen van states?

      Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld.

      Met vriendelijke groet,
      Nynke van den Hooven.
      [Non-text portions of this message have been removed]


      Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
      of: http://go.to/frgen .

      Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
      geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

      Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


      Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/

      Yahoo! Groups Sponsor      Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
      of: http://go.to/frgen .

      Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

      Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


      Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.      [Non-text portions of this message have been removed]
     • Cornelius Boekema
      n Korte voetnoot betreffende het ontstaan van Friese achternamen. Het is niet altijd duidelijk of de achternaam is ontstaan in verband met n plaatsnaam of n
      Message 5 of 8 , May 16, 2001
      • 0 Attachment
       'n Korte voetnoot betreffende het ontstaan van Friese achternamen. Het is niet altijd duidelijk of de achternaam is ontstaan in verband met 'n plaatsnaam of
       'n voornaam. B.v. ook al betekent Wier of Wierd 'n terp, Jan Wiersma kan heel goed zoon van Wier(d) beteken want Wier is ook 'n voornaam. In mijn gegevens
       heb ik n.l. Bouwe Wierds en Wierd Bouwes (later Boekema's of Wierdsma's). Wat de achternaam BOEKEMA betreft, bepaalde gegevens brengen het in verband met de
       "boeken" (beukebomen), maar het kan ook afgeleid zijn van Bokke, Bocke of Boeke enz.
       Voorzichtigheid is hier dus wel aangeraden.
       Cor Boekema


       Roelof Varkevisser a écrit :

       > Nynke,
       >
       > Op http://www.meertens.knaw.nl/NFD/nfd.html kan je heel veel over namen en
       > naamkunde vinden.
       > Over Hommema heb je gelijk, die zijn genoemd (al ver voor 1811) naar de
       > Hommema-state bij Dronrijp waar de familie-naam van overgenomen is. Zelf
       > stam ik ook van deze Hommema af, en ben ook zeer geinteresseerd in
       > nakomelingen.
       > Het gros van de familie woonde in 1700-1800 in Leeuwarderadeel, later ook
       > meer richting Harlingen.
       > Zie evt mijn web-site onder mijn moeders naam de Boer.
       > Een Wier of Wierd was niets anders dan fries voor terp. Dus Jan
       > Wiersma/Wierdsma/Terpstra = Jan van de terp.
       > Hijma weet ik zo niet, hoewel de naam (in ieder geval) in Ferwerd voorkomt,
       > ik heb er drie in mijn files van rond 1800.
       > Over de rest va je namen kan ik slechts speculeren.
       > Postma, afgeleid van Posthuma
       > Tjessinga, kinderen van Tjisse ?
       > Kooyenga, kooikers ?
       >
       > Met vriendelijke groet,
       > Roelof
       >
       > Friesland rond 1860 : http://www.varkevisser.org
       > voor mijn genealogie: http://www.varkevisser.org
       > Wonseradeel: de Boer, Roedema
       > Idaarderadeel: Zuidema, Deelstra
       > Ferwerderadeel: Swart, Buursma, Braak, Papma
       > Katwijk-Scheveningen: Varkevisser
       > Hoekse Waard: Goud
       > Zeeland: Enters
       >
       > -----Oorspronkelijk bericht-----
       > Van: Nynke van den Hooven <nynkevandenhooven@...>
       > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
       > <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
       > Datum: maandag 14 mei 2001 20:45
       > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Friese achternamen
       >
       > Beste mede-genealogen,
       >
       > Een Amerikaanse vriendin wil graag de betekenis weten van de Friese
       > achternamen van haar voorouders. De namen Koopmans en De Boer leveren nog
       > geen problemen op en van de uitgang -sma weet ik inmiddels dat het een
       > genitiefvorm is, zodat ook een naam als Anema te vertalen valt. Maar bij
       > Hommema (zoon van Homme?) begint de twijfel toe te slaan en met Wiersma en
       > Wierdsma, Hijma en Postma kan ik niet meer uit te voeten. Dan heb ik nog de
       > namen Tjessinga, Koyinga (komt ook voor als Kooyenga) en Haga. Zijn dat
       > wellicht namen van states?
       >
       > Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld.
       >
       > Met vriendelijke groet,
       > Nynke van den Hooven.
       >
       > [Non-text portions of this message have been removed]
       >
       > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
       > of: http://go.to/frgen .
       >
       > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
       > geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
       >
       > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
       > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
       >
       > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
       >
       > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
       > of: http://go.to/frgen .
       >
       > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
       >
       > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
       > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
       >
       >
       > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/


       [Non-text portions of this message have been removed]
      • Sietske Hoogerhuis
       ... From: Nynke van den Hooven To: Sent: Monday, May 14, 2001 8:42 PM Subject:
       Message 6 of 8 , May 16, 2001
       • 0 Attachment
        ----- Original Message -----
        From: "Nynke van den Hooven" <nynkevandenhooven@...>
        To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
        Sent: Monday, May 14, 2001 8:42 PM
        Subject: [Friesland-genealogy] Friese achternamen


        Beste mede-genealogen,

        Een Amerikaanse vriendin wil graag de betekenis weten van de Friese
        achternamen van haar voorouders. De namen Koopmans en De Boer leveren nog
        geen problemen op en van de uitgang -sma weet ik inmiddels dat het een
        genitiefvorm is, zodat ook een naam als Anema te vertalen valt. Maar bij
        Hommema (zoon van Homme?) begint de twijfel toe te slaan en met Wiersma en
        Wierdsma, Hijma en Postma kan ik niet meer uit te voeten. Dan heb ik nog de
        namen Tjessinga, Koyinga (komt ook voor als Kooyenga) en Haga. Zijn dat
        wellicht namen van states?

        Hallo Nynke,

        het ligt iets ingewikkelder. De uitgang "a" duidt de genitiefsvorm aan. Dat
        is zo in het oudfries en verwante talen. De letter(s) ervoor geeft (geven)
        aan waar het de genitief van is. Het kan dus zijn "kind van", maar ook
        "afkomstig uit", "geboortig van", "behorend tot", e.d. Bij "ga", heeft
        volgens mij de "g" te maken met "gouw", "go", "gooi" e.d. (Fries "gâ"), met
        de betekenis "streek", dus de uitgang "ga" betekent zoiets als "afkomstig
        van die en die streek". Bij "ma", inderdaad "zoon van", maar wellicht net zo
        goed "dochter van", dus meer algemeen "kind van". Ik heb het ooit eens een
        keer dieper uitgezocht, maar dat is al een tijdje terug en ik weet het niet
        precies meer. Bij "stra" geloof ik, dat er iets als "houtland", "bosland" in
        zat. Sommige uitgangen zijn typisch voor Friesland, maar andere vind je weer
        vooral in Groningse namen. Hoe dan ook, het is de uitgang "a" die de
        genitief aanduidt.

        Met vriendelijke groet,

        Sietske Hoogerhuis
        Hoofddorp, Netherlands

        sietske.hoogerhuis@...
       • Anna van Gelderen
        Beste Nynke en andere geïnteresseerden in naamkunde, Ik heb het boek Voor- en familienamen in Nederland van Dr. R.A. Ebeling van de Groningse universiteit
        Message 7 of 8 , May 17, 2001
        • 0 Attachment
         Beste Nynke en andere geïnteresseerden in naamkunde,
         Ik heb het boek "Voor- en familienamen in Nederland" van Dr. R.A. Ebeling van de Groningse universiteit er eens bij gehaald, . Hij is een deskundige op het gebied van naamkunde en vooral goed thuis in namen uit de noordelijke provincies. Hij heeft over de veel voorkomende Friese achternaamsuitgangen (ik vat samen) het volgende te zeggen:

         -MA: volgens sommige taalkundigen restant van -monna of -manna (Oudfriese 2de genitief meervoud van man), volgens sommige anderen oorspronkelijk -man, waarbij de slot-n is weggevallen, volgens weer anderen een verkorting van -uma (2de naamval van plaatsen op -um). Namen met -sma vallen hier ook onder: de tussen-s heeft geen zelfstandige betekenis. De meeste namen op -ma zijn zg. afstammingsnamen en geven aan de persoon waar de naamdrager van afstamt, maar soms zijn het ook herkomstnamen en geeft het deel vóór de uitgang -ma dus de plaats van herkomst aan.

         -INGA: de uitgang -ing is een zeer veel voorkomende in oude germaanse talen (Engels eveneens -ing, duits -ung, zoals in Die Nibelungen). Het betekent oorspronkelijk "kind van", later "behorend tot de familie van " en weer later "van de stam van". In ieder geval is ook dit weer een afstammingsnaam. De uitgang -a geeft ook hier de genitief meervoud aan.

         -STRA: dit is een typische herkomstnaam. Volgens Ebeling "is men het er nu wel over eens dat -stra zich uit een samenspel van Oudfries sittera en seta, sata heeft ontwikkeld, tweede naamvallen meervoud van (1) sitter 'bewoner' en seta, sata met dezelfde betekenis."
         Groeten,
         Anna van Gelderen


         ----- Oorspronkelijk bericht -----
         Van: Nynke van den Hooven
         Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
         Verzonden: maandag 14 mei 2001 20:42
         Onderwerp: [Friesland-genealogy] Friese achternamen


         Beste mede-genealogen,

         Een Amerikaanse vriendin wil graag de betekenis weten van de Friese achternamen van haar voorouders. De namen Koopmans en De Boer leveren nog geen problemen op en van de uitgang -sma weet ik inmiddels dat het een genitiefvorm is, zodat ook een naam als Anema te vertalen valt. Maar bij Hommema (zoon van Homme?) begint de twijfel toe te slaan en met Wiersma en Wierdsma, Hijma en Postma kan ik niet meer uit te voeten. Dan heb ik nog de namen Tjessinga, Koyinga (komt ook voor als Kooyenga) en Haga. Zijn dat wellicht namen van states?

         Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld.

         Met vriendelijke groet,
         Nynke van den Hooven.
         [Non-text portions of this message have been removed]


         Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
         of: http://go.to/frgen .

         Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

         Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
         Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


         Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/

         [Non-text portions of this message have been removed]
        • Nynke van den Hooven
         Anna, Heel erg bedankt voor de genomen moeite en de heldere uitleg. Nynke van den Hooven(-van der Zee) wat, naar ik inmiddels begrepen heb, toch ook een zeer
         Message 8 of 8 , May 17, 2001
         • 0 Attachment
          Anna,

          Heel erg bedankt voor de genomen moeite en de heldere uitleg.

          Nynke van den Hooven(-van der Zee) wat, naar ik inmiddels begrepen heb, toch ook een zeer Friese achternaam is. Maar waarom die dubbele genitief? Van bij de zee?

          ----- Original Message -----
          From: Anna van Gelderen
          To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
          Sent: Thursday, May 17, 2001 7:11 PM
          Subject: Re: [Friesland-genealogy] Friese achternamen


          Beste Nynke en andere geïnteresseerden in naamkunde,
          Ik heb het boek "Voor- en familienamen in Nederland" van Dr. R.A. Ebeling van de Groningse universiteit er eens bij gehaald, . Hij is een deskundige op het gebied van naamkunde en vooral goed thuis in namen uit de noordelijke provincies. Hij heeft over de veel voorkomende Friese achternaamsuitgangen (ik vat samen) het volgende te zeggen:

          -MA: volgens sommige taalkundigen restant van -monna of -manna (Oudfriese 2de genitief meervoud van man), volgens sommige anderen oorspronkelijk -man, waarbij de slot-n is weggevallen, volgens weer anderen een verkorting van -uma (2de naamval van plaatsen op -um). Namen met -sma vallen hier ook onder: de tussen-s heeft geen zelfstandige betekenis. De meeste namen op -ma zijn zg. afstammingsnamen en geven aan de persoon waar de naamdrager van afstamt, maar soms zijn het ook herkomstnamen en geeft het deel vóór de uitgang -ma dus de plaats van herkomst aan.

          -INGA: de uitgang -ing is een zeer veel voorkomende in oude germaanse talen (Engels eveneens -ing, duits -ung, zoals in Die Nibelungen). Het betekent oorspronkelijk "kind van", later "behorend tot de familie van " en weer later "van de stam van". In ieder geval is ook dit weer een afstammingsnaam. De uitgang -a geeft ook hier de genitief meervoud aan.

          -STRA: dit is een typische herkomstnaam. Volgens Ebeling "is men het er nu wel over eens dat -stra zich uit een samenspel van Oudfries sittera en seta, sata heeft ontwikkeld, tweede naamvallen meervoud van (1) sitter 'bewoner' en seta, sata met dezelfde betekenis."
          Groeten,
          Anna van Gelderen


          ----- Oorspronkelijk bericht -----
          Van: Nynke van den Hooven
          Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
          Verzonden: maandag 14 mei 2001 20:42
          Onderwerp: [Friesland-genealogy] Friese achternamen


          Beste mede-genealogen,

          Een Amerikaanse vriendin wil graag de betekenis weten van de Friese achternamen van haar voorouders. De namen Koopmans en De Boer leveren nog geen problemen op en van de uitgang -sma weet ik inmiddels dat het een genitiefvorm is, zodat ook een naam als Anema te vertalen valt. Maar bij Hommema (zoon van Homme?) begint de twijfel toe te slaan en met Wiersma en Wierdsma, Hijma en Postma kan ik niet meer uit te voeten. Dan heb ik nog de namen Tjessinga, Koyinga (komt ook voor als Kooyenga) en Haga. Zijn dat wellicht namen van states?

          Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld.

          Met vriendelijke groet,
          Nynke van den Hooven.
          [Non-text portions of this message have been removed]


          Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
          of: http://go.to/frgen .

          Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

          Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
          Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


          Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/

          [Non-text portions of this message have been removed]


          Yahoo! Groups Sponsor

          www.
          Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
          of: http://go.to/frgen .

          Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

          Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
          Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


          Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.          [Non-text portions of this message have been removed]
         Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.